FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - CA... - CU...


CA... - CU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| CA... |

CA... ile başlayan FaRkLaR...
( 36 FaRk, 39 katkı )


- CA'D ile CÂDD/E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17183 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CA'L ile CÂL/CÂLÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17191 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yapma, meydana getirme. | Sabır, tahammül. | İşe başlama, alma. İLE Tuzak. | Misvak ağacı. )

- CÂBE ile CA'BE[< BEYT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17182 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CÂBÜLKÂ ile/ve CÂBÜLSÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18942 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğunun en doğusunda, bin kapısı olan gayet büyük bir şehirmiş. İLE/VE Batının en batısında, bin kapısı olan gayet büyük bir şehirmiş. )

- CÂDDE ile CADDE[Ar.]/ŞÂH-RÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17184 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İLE )

- CADDEBOSTAN < CADI BOSTANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

| CE... |

CE... ile başlayan FaRkLaR...
( 53 FaRk, 84 katkı )


- CE'BE ile CEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17201 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göbek bölgesi. İLE Zincirden ya da halkadan örme zırh. )

- CEBÂN ile CEBBÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17200 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Korkak. İLE Peynirci. )

- CEBEL(LEŞME) değil CEDEL(LEŞME)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11750 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TARTIŞMA, SERT MÜNÂKAŞA | KAVGA )

- CEBİR = CEBR[Fars., Ar.] = ALGEBRA[İg., İt., İsp., Dan., Rus.] = ALGÈBRE[Fr.] = ARS RATIOCINANDI PER LITTERAS, ARS PER LITTERAS[Orta Lat.] = ALGEBRA, BUCHSTABENRECHNUNG[Alm.] = ALGEBRA, STELKUNDE[Fel.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39225 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEBÎRE ile CEBÎRE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17202 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırık/çıkık olan bir örgene sarılan tahtalar. İLE Halkın bir işe hazırlanması. )

- CEBL ile CEBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17203 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoktan yaratma. İLE Zor, zorlama. | Düzeltme, tamir etme. | Matematik, cebir. )

| CI/Cİ... |

CI/Cİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 3 FaRk, 3 katkı )


- CIRLAK ile CIRLAYIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35588 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cırcır böceği. İLE Örümcekgillerden, ormanlık, çalılık yerlerde yaşayan, hoş öten bir kuş. | Ağustos böceği. )

- CIRLAK ile CIRTLAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35583 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hoşa gitmeyen, tiz ses. | Cırcır böceği. İLE Cırlak. | Olgunluktan, ezilebilecek duruma gelmiş meyve/sebze. )

- CIYIRTI ile CIZIRTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35593 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bez ya da kâğıt gibi şeylerden, yırtılırken çıkan ses. İLE Yağda kızartılan yiyecekten, kesilen camdan ya da yazarken kalemden vb. çıkan ses. )

| CO/CÖ... |

CO/CÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 5 FaRk, 5 katkı )


- COĞRAFYA ile COĞRAFYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40581 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Strabon'un yazdığı kitabın adıdır! )

- COLOMB ile COULOMB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51143 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- COMMERCIAL LAW and/||/<> COMMERCIAL UNDERTAKINGS LAW and/||/<> COMMERCIAL TRANSACTIONS AND APPLICABLE RULES and/||/<> COMMERCIAL LITIGATITION and/||/<> COMMERCIAL/TRADE REGISTRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50332 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ticaret hukuku. VE/||/<> Ticarî işletme hukuku. VE/||/<> Ticari işler ve tâbi oldukları kararlar. VE/||/<> Ticarî yargı. VE/||/<> Ticaret sicili. )

- COMMONWEALTH ile COMMONWEALTH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18926 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İngiliz Uluslar Topluluğu. İLE Ortak rızayla oluşturulmuş siyasi topluluk. )

- COUNTERVAILING CHARGES IN RESPECT OF IMPORTS and COUNTERVAILING IMPORT DUTIES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50339 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İthalata konulan telâfi edici vergiler. VE İthalatta telâfi edici vergiler. )

| CU/CÜ... |

CU/CÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 5 FaRk, 6 katkı )


- CU'L ile CÛL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17237 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ücret, karşılık. | Ayak kirası. İLE Çaylak. )

- CÛD ile/ve/||/<> CÛŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35090 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşma. İLE/VE/||/<> Coşma. )

- CUMBADAK/CUP/CUPPADAK ile CUMBURLOP ile CUMBURTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35603 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Suya düşen bir özdeğin çıkardığı sesi anlatmak için kullanılır. İLE Ağır bir özdeğin, suya düştüğü zaman çıkardığı sesi anlatmak için kullanılır. İLE Suya düşen bir özdeğin ya da çalkalanan suyun çıkardığı ses. )

- CUNDA[< İt.] ile Cunda/Alibey
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35604 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yatay serenlerin, her iki başı. İLE Edremit'te bulunan ada. )
( SEREN: Yelkenli gemilerde, üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder. | Konut yapılarında, menteşe ve kilidin takıldığı, düşey konumdaki kalın parça. )

- CUNDA[< İt.] ile CUNTA[< İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35605 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yatay serenlerin, her iki başı. İLE Bir ülkede, yönetime el koyan kişilerden oluşan kurul. )
 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 49 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!