FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - BA... - BU...


BA... - BU...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| BA... |

BA... ile başlayan FaRkLaR...
( 141 FaRk, 147 katkı )


- BÂ' ile BÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17031 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B harfinin Arapça okunuşu. [BÂ-İ MUVAHHİDE: Tek noktalı harf olmasından. | BÂ-İ TAHTÂNİYYE: Noktasının harfin altında olmasından.] İLE Kulaç. | Erişme, yetme. | Kuvvet, kudret, beceriklilik. | Şeref, kerem, vergili, verimli olma. )

- BA'DE ile BÂDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17037 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonra. İLE Şarap, içki. | Aşk, Allah sevgisi. | Halk öykülerinde Hızır'ın kahramanlara ve bazı saz şairlerine rüyalarında sunduğu içki. )

- BA'L ile BÂL[Fars.] ile BÂL ile BAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17064 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karı-koca'dan her biri. | Güneş tanrısı. [İslâm öncesi] İLE Kanat. | Kol. | Boypos. | Üst, yukarı. İLE Kalp, yürek, gönül, hatır. | Kızıldeniz'in Habeş sahillerinde bulunduğu söylencesiyle gayet büyük ve pullu bir balık. İLE Arıların, beslenmek üzere çiçeklerden topladığı ve peteklere doldurdukları sıvı. )

- BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı/dış kapısı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı. )

- BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17032 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı. | Geçit, boğaz. | Bölüm. | İş, şekil, mesele, yol, konu/mevzû. | Tövbe.[tas.] İLE Uygun, lâyık. Elverişli. Hayır, uğur. İLE Baba, ata. | Mânevî önder, şeyh. )

- BÂBET[Fars.] ile BABET[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17033 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dizinde "kezâlik". | Uygun bir şey. | Bent, fıkra. | Taallûk, münâsebet. | Elmas dal. [süs] İLE Bayan [bale] ayakkabısı. )

- BÂBİL/MARDUK KULESİ ile/değil (BAB-İL ile E-TEMEN-ANKİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19029 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/değil KAPI-BÖLGE/ŞEHİR ile EV-TEMEL-ANU'NUNKİ )

- BÂC-I AĞNAM ile/ve/<> BÂC-I TAMGA ile/ve/<> BÂC-I BÜZÜRK ile/ve/<> BÂC-I KIRTIL ile/ve/<> BÂC-I NİYÂBET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34744 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÂC[Fars.]: Vergi/harç. | Gümrük vergisi. )

- BACIKURUM ile/ve BACIMALAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Malezya yöresel giysisi] Bayanların. İLE/VE Bayların. )

- BACON ile BACON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDÂŞ[Fars.] ile BAĞDAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17036 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mükâfât[< kifâyet], yeterlilik. İLE Her iki ayağın da öteki bacağın uyluğunun altına alınarak oturma biçimi. )

- BÂDELİ ÂŞIK ile BÂDESİZ ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20083 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDELİ ŞAİR ile/ve BÂDESİZ ŞAİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14709 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÂDÎ[< BED] ile BÂDE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17038 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Neden, mûcib. | Neden olan. | İlk, başlangıç. | [Fels.] Sonsal, aposteriori. İLE Rüzgâra ya a havaya özgü. | Geçici. )

- BÂDİNCÂN ile BÂDİNGÂN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Patlıcan. )

- BÂDİR ile BÂDİRE[çoğ. BEVÂDİR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17040 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hemen yapmak isteyen. | Birdenbire vukû bulan. | Dolunay. | Büyümüş çocuk. | Olgun meyve. İLE Musîbet, felâket. | Zor geçit. | Hiddetli iken yapılan bir yanlışlık. | Bazı nesnelerin ya da her türlü bitkinin ucu. | Külfetsiz, güçlük çekmeden söylenilen söz. )

- BAGİ ile BÂGÎ[Fars.] ile BÂGI[çoğ. BUGAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17042 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serkeşlik, azgınlık. İLE Aynı bahçede yetişen. İLE Haksızlık eden serkeş. )

- BAGL[çoğ. BİGAL] ile/ve BAGLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eril katır. İLE/VE Dişil katır. )

- BAĞ[Azr.] = BAHÇE[Tr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52004 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile/ve/<> BAĞINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/476 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞ ile BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29899 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIL HIZ ile/ve/||/<> BAKIŞIM/SİMETRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50927 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMLI/LIK ile/yerine BAĞLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Onlar mı size, siz mi onlara bağlısınız? )

- BAĞIMLILIK = DEPENDENCE[İng.] = DÉPENDANCE[Fr.] = ANHÄNGIGKEIT, DEPENDENZ[Alm.] = DIPENDENZA[İt.] = DEPENDENCIA[İsp.] = CONIUNCTIO[Lat.] = TO KATANTES, SÜNDESMOS[Yun.] = TAVAKKUF[Ar.] = BASTEGÎ[Fars.] = AFHANKELIJKHEID[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN ile/ve BAĞIMLI DEĞİŞKEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanım aralığı. İLE/VE Değer aralığı. )

- BAĞIRAN değil/yerine/>< BAĞIRMAYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47694 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değeri yüksek olmayan mal satanlar. DEĞİL/YERİNE/>< Değeri yüksek olan mal ve/veya hizmet sunanlar. )
( İşportacı, eskici. DEĞİL/YERİNE/>< Kuyumcu/sarraf. antikacılar. )
( "Pop", "rock" vb. müzikçiler. DEĞİL/YERİNE/>< Sanat müziği/klasik müzik vb. söyleyen ve dinleyenler. )

- BAĞIŞLAMAK ile/ve/değil BAĞIŞ YAPMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9344 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞIŞLANMAK ve/||/<>/< BAĞIŞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pişmanlık duymayanı bağışlamak, "suya, resim yapmak" gibidir. )

- BAĞLAM ile/ve BAĞLAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/812 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLAMA ile/değil BAĞLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13657 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaygın olarak bilinen, belirli bir boy ve düzende olan. | Tezeneli sazların genel adı olarak.[Tar dışında!] İLE/DEĞİL Topluluklarda pek kullanılmayan, cura ile tambura saz arası boyda, daha çok solo icrada [eski halk ozanları] kullanılan. )

- BAĞLANTI ile/ve BAĞLAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1097 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞLI ile/değil BAĞIMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25777 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞSIZ/LIK ile/ve/<> BAHTSIZ/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31279 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAĞY/İSYAN[Ar.] değil/yerine/= BAŞKALDIRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48811 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azgınlık, zulüm, isyan. | İstemek, talep etmek. | Yaranın şişmesi. | Yağmurun şiddetle yağması. )

- BÂH ile BÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17043 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehvet. İLE Yol. )

- BAHÂ ile BAHÂ'[Fars.] ile BÂHÂ/BÂHA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzellik, zariflik. | Parıltı. | Alışma, dadanma. İLE Değer, kıymet, bedel. İLE Bir evin etrafiındaki kapalı avlu ya da bahçe. | Açık meydan, alan. | Suyun derin yeri. )

- BAHÂ ile/değil/yerine BAHÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂÎ ile BAHAÎ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17046 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alışkın. İLE Din. )

- BAHANELERE SIĞINMAK ve/> BAHANELERE ESİR OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16260 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAHÂR[Fars. çoğ. BAHÂRÂN] ile BAHÂR ile BAHHÂR[< BAHR]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17047 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kışla yaz arasındaki mevsim. İlkyaz. [22 Mart - 21 Haziran arasıdır] İLE Güzellik. | Güzel. | Sığırgözü, papatya, sığır papatyası, sarı papatya. | Put, sanme, çelîpa. | Atılmış pamuk. | Ölçek. | Karanfil, tarçın, karabiber gibi kokulu şeyler. İLE Denizci, gemici. )

| BE... |

BE... ile başlayan FaRkLaR...
( 127 FaRk, 143 katkı )


- BE'S ile BES[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17105 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zarar, ziyan. | Zahmet, zorluk. | Azap, şiddet, korku. | Fenâlık. İLE Yeter, yetişir, tamam, kâfi. | Çok. )

- beberuhi ile Beberuhi
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11180 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevimsiz, budala. İLE Karagöz oyunundaki cüce. )

- BECÂ' ile BECÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17075 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geniş, bol. | Geyik, karaca. İLE Yerinde, uygun. )

- BEDÂN[Fars.] ile BED'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17076 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fenâlar, yaramazlar, çirkinler. | Onunla. İLE Başlangıçta, ilk önce. )

- BEDEN ile BED'EN/BED'AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17077 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gözde, cisim, ten. İLE Başlangıçta, ilk önce. )

- BEDENDE (OLMAK) ile/ve/değil BEDENDEN (OLMAMAK)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31375 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEDEVÎ ile Bedevî
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17078 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göçebe. | Çölde yaşayan. [BEDÂVET: Bedevîlik, göçebelik.] İLE Seyyit Ahmed-ül-Bedevî tarafından kurulan tarikat. )

- BEDÎHİYAT ile/ve BEDÎ'İYAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15869 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Apaçık olan. İLE/VE Güzel sanatlar. )

- BEDR-İ BÜLEND ile BEDR-İ KÂMİL ile BEDR-İ MÜNÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27965 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ondördü. İLE Ayın öndördüncü gecesi. İLE Parlak dolunay. )
( BEDR: Dolunay, ayın ondördüncü gecesi. )

- BEDR-İ KEMÂL ile BEDR-İ KÂMİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17080 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yazı çeşidi/tarzı. İLE Ayın ondördüncü gecesi. )

- BEDR ile Bedr
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17079 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayın ondördüncü gecesi, dolunay. İLE Hz. Muhammed'in dinsizlerle çarpıştığı Mekke ile Medîne arasında bir yer. Bedir Gazâsı. )

- BEDRE ile BEDRİ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17082 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzu, oğlak derisi. | İçi altın dolu kese. İLE İçi altın dolu kese. )

- BEĞENMEK ile/ve/<> BENİMSEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3343 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEHREME ile BEHREME[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17084 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çiçeğin göz alıcı güzelliği ve parlaklığı. | Hindlilerin ibâdeti. | Saç ve sakalı kına ile boyama. İLE Burgu. )

- BEHV/BEHVE ile BEHV[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17085 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Misafir odası. | Yer altında hayvan ağılı. | Geniş meydan, yer. | Göğsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık. | Rahim ile mahrecinin/çıkışının arası. İLE Köşk. | Sofa. | Salon. | Cumba. | Çardak. )

- BEKAR ile BEKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11181 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nota imi. İLE Evlenmemiş/evli olmayan kimse. )

- BEKÇİ ile BEN-VÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6033 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tarla/harman/ekin bekçisi. )

- BEKLENTİ ile/yerine BEKLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27993 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beklenti içinde olmamak esastır. )

- BEL ile BEL[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17086 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belki. İLE Ökçe. )

- BEL ile BEL ile BEL ile BEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35428 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İm, işaret. İLE İnsan gövdesinde, göğüs ile karın arasında, daralmış bölüm. | Bu bölümün, sırtın altına denk gelen bölgesi. | Hayvanlarda, omuz başı ile sağrı arası. | Dağ sırtlarında, geçit veren çukur yer. | Atmık, meni. | Geminin orta bölümü. İLE Toprağı kazmaya ya da kirizma yapmaya yarayan, uzun saplı, ayakla basılacak yeri tahta, ucu sivri kürek ya da çatal biçiminde bir tarım aracı. İLE Ses şiddetiyle ilgili birim.[< Graham Bell] | İletişim teknolojisinde iki farklı güç ya da şiddet değerini ya da bir gücün, bir referans güce oranını karşılaştırmak için kullanılan bir logaritmik birim. İki güç değeri P1 ve P2 ise aralarındaki fark, N = log10[p2 / p1] kadardır. Simgesi: B, b )

- BELÂ ile BELÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17087 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evet, hayhay, peki. İLE Gam, keder, musîbet, âfet, cezâ, gayet zor iş, büyük uğraş. )

- BELÂ ile BELÂ-Yİ MÜBREM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40240 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kaçınılmaz belâ. )

- BELÂBİL[< BELBÂL] ile BELÂBİL[< BÜLBÜL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17088 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vesveseler, telâşlar, tasalar, kuruntular. İLE Bülbüller. )

- BELÂDE/BELÂD[Fars.] ile BELÂDET[Ar.]/ABRUTISSEMENT, APATHIE[Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17089 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü kişi, günahkâr, müzevir. | Fenâ şey. İLE İzansızlık, akılsızlık, sersemlik, budalalık. )

- BELÂGAT'TA:
BEYÂN[Ar.]
ve BEDÎ ve MAÂNİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16879 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birbirinden açık, değişik ifâde yollarını öğreten bölümü. VE Sözü sanatlarla güzelleştirmeyi öğreten bölümü. VE Dilin tümce yapısındaki incelikleri ve tümcenin konuya uygun kullanım yollarını öğreten bölümü. )

- BELÂGAT ile/ve/||/<> BEDÂHET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35429 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği. | Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı. Retorik. | Konuya tüm yönleriyle kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlamaya yer bırakmayan, yorum gerektirmeyen, yapmacıklıktan uzak, düzgün anlatma sanatı. | Bir şeyde, gizli olan derin anlam. İLE/VE/||/<> Apaçık olma durumu. | Bir konuda, hazırlıksız konuşabilme yeteneği. )

- BELDE[çoğ. BİLÂD, BÜLDÂN] ile BELED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17090 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehir, kasaba, memleket. İLE Şehir, memleket. )

- BELEK ile/değil BELLEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35431 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuk bezi. İLE/DEĞİL Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini, bilinçli olarak anlıkta saklama olanağı/gücü, hafıza. | Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ara sonuçları toplayan bölüm. )

- BELGİ ile/ve/<> BELGİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35432 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyi, benzerlerinden ayıran özellik. | Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. İLE Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan. )

- BELİ[Fars.] ile BELİĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35433 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evet. İLE Belagati olan, belagatli. )

- BELİĞ ile BELİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35434 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belagati olan, belagatli. İLE Saç örgüsü. )

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] = DÉTERMINATION[Fr.] = DAS BESTIMMEN[Alm.] = DETERMINAZIONE[İt.] = DETERMINACION[İsp.] = CONSTITUTIO, DEFINITIO, DETERMINATIO[Lat.] = HO HORISMOS, HE TAKSIS[Yun.] = VUCHA(T), MÂL[Ar.] = TAYÎN[Fars.] = BEPALING[Felm.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39200 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLENMİŞ/LİK ile/ve/değil BELİRGİN/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48670 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ (OLAN) ile/ve BELİRLEYECEK (OLAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3579 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLEYİCİ ile/ve/<> BELİRGİNLEŞTİRİCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46888 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ (BİR) BELİRSİZ ile BELİRLİ-BELİRSİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32269 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELİRLİ GEÇMİŞ ile/ve/<> BELİRSİZ GEÇMİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36311 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -di'li geçmiş. İLE/VE/<> -miş'li geçmiş. )
( [Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan önce olup bittiğini]
Belirli ve kesinlikli bildiren kip. İLE/VE/<> Başkasından duyarak ya da belirsiz olarak bildiren kip. )

- BELİRLİ HATA ile BELİRSİZ HATA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37252 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nedeni bilinen, sonuçlara ancak ve sadece tek bir yönde etki eden ve giderilebilen, sistematik hata ile eş anlamlı bir hata sınıfı. İLE Ölçme sırasında kaçınılmaz, küçük, kontrol edilemeyen değişkenlerin etkisinden kaynaklanan belirsizlikler. )

- BELİRLİ NEDENLER ile/ve/||/<>/> BELİRLİ KOŞULLAR ile/ve/||/<>/> BELİRLİ SONUÇLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48725 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş. İLE/VE/||/<>/> Şimdi. İLE/VE/||/<>/> Gelecek. )

- BELİRLİ/LİK ile/ve BELKİLİ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2919 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Olanaklı/lık. İLE/VE Olası/lık. )

| BI/Bİ... |

BI/Bİ... ile başlayan FaRkLaR...
( 5 FaRk, 5 katkı )


- BID'/BID'A ile BIDÂA/T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17127 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geceden bir bölüm. İLE Anapara, sermaya. | Bilgi. )

- BIDIK ile BIZDIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5785 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa ve tıknaz. İLE Ufak çocuk. )

- BILDIRCIN ile BILDIRCIN KILAVUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48289 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'dan, İskoçya'ya göçerler. )

- BITN ile BITNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17128 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zengin. | Bodur. | Obur. | Şaşkın. | Sadece kendi çıkarını düşünen kişi. İLE Mide dolgunluğu. | Malın ve paranın çokluğundan doğan sevinç. )

- BIZR ile BIZIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17129 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boş, beyhûde. İLE Klitoris. )

| BO/BÖ... |

BO/BÖ... ile başlayan FaRkLaR...
( 21 FaRk, 24 katkı )


- BOCA/POCA[İt.] >< ORSA ile BOCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44815 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin, rüzgâr almayan yanı. >< Rüzgâr altı/üstü. İLE Kaptaki/tenceredeki bir şeyi olduğu gibi dökmek. )
( BOCALAMAK: Geminin, rüzgâra karşı gidemeyerek sürüklenmesi. | Bir işte, tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak. )

- BOHR KURAMI ile (BOHR) BREIT WIGNER ile (BOHR) SOMMERFELD KURAMI/ATOM MODELİ ile BOHR VAN LEEUWEN KURAMI ile BOHR WHEELER KURAMI ile BOHR MANYETONU ile (BOHR) KARŞILIKLILIK/UYUMLULUK İLKESİ/KURAMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37061 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir atomda, elektronların, çekirdek etrafında, belirli ve kesikli dairesel yörüngelerde hareket ettiğini ve elektromanyetik ışın soğurulması ve yayınlanmasının, ancak, elektronun izinli enerji düzeyleri arasındaki geçişe karşılık geldiğini ileri süren atom modeli kuramı.
İLE
Breit Wigner formülünden üretilen, çekirdek tepkimeleriyle ilgili kuram.
İLE
Elektronların, Rutherford ve Bohr atom modellerinde ileri sürdüğü gibi, dairesel yörüngelerde değil, eliptik yörüngelerde hareket ettiği varsayımına göre yer vektörü ¯r ve 0 açısına bağlı olarak, nr ve nθ radyal ve azimütal kuvantum sayıları olmak üzere [ƒpθ dθ = nθh → pθ = nθh ve ƒpr dr = nrh → pr = nrh] iki yeni kuvantlaştırma koşulu ileri süren model. [Burada, p: momentum; h: Dirac sabitidir.]
İLE
Manyetizmanın, bir kuvantum olayı olduğu ve klasik fizik sınırları içinde kalınarak anlaşılamayacağını ileri süren kuram.
İLE
Sıvı damlası modeline göre, yüzey geriliminden dolayı sıkıştırılamaz ve düzgün yüklü olduğunu varsayarak, çekirdeğin bölünmeye karşı kararlılığını hesaba katan kuram.
İLE
Elektronun manyetik momentinin, yörüngesel açısal momentumunun en yüksek değeri L = l.h ve l = 1 için μβ = e . h / 4Πm = 9.274 x 10¯24 A . m² ile verilen değeri. [Burada, h: Planck sabiti; e: elektron yükü ve m: kütlesidir.]
İLE
Mikroskobik sistemleri açıklayan kuvantum mekaniği ilkeleri, makroskobik sistemlere uygulandığında da zorunlu olarak aynı sonuçları verir. | Toplam değerleri Q1 ve Q2 olan yük dağılımlarının, uzayın herhangi bir noktasında oluşturdukları potansiyeller, sırasıyla, U1 ve U2 ise Q1 x U2 = Q2xU1 'dir. | Sınır yüzeyleriyle çevrili bir akışkan sisteminde, yüzeylere dik v1 ve v2 hız bileşenlerinden kaynaklanan basınçlar, sırasıyla P1, P2 ise tüm yüzeyler üzerinden Σv1x P2 - v2 x P1 = 0 'dır. )

- BOHR YARIÇAPI ile BOHR YÖRÜNGESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37060 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Bohr kuramında] Hidrojen atomunun temel seviye[taban enerji seviyesi] yörüngesinin yarıçapı. İLE Bir hidrojen atomunda, çekirdeğin çekim alanında dolanan bir elektronun izlediği kapalı yörünge. )

- BOLERO ile BOLERO ile BOLERO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14677 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısa ve kolsuz hanım ceketi. İLE Ağır ritimli bir İspanyol dansı. İLE Ağır ritimli İspanyol dansının müziği. )

- BOR ile BOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35478 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenmemiş, ekilmemiş toprak. İLE Atom numarası 5, atom ağırlığı 10.81, ergime sıcaklığı 2300°C, kaynama sıcaklığı 2550°C, yoğunluğu 2.34 g/cm³, kütle numarası 9-12 arasında izotopları olan, ancak doğada %19.7 oranında bulunan 10 kütle numaralı kararlı izotopu B¹0, (n, a) tepkimesiyle yayınladığı 2MeV enerjili alfaların sayımı yoluyla ısıl nötronların ölçümünde, %80.3 oranında bulunan 11 kütle numaralı kararlı izotopu B¹1, Am²41 ile birleştirilerek (a, n) tepkimesiyle nötron çoğaltıcı kaynak olarak ve ısıl (0.0253eV enerjili ya da 2200 m/s hızlı) nötronlar için soğurma etki kesiti yüksek [759b], saçılma etki kesiti küçük [3.6b] olduğundan, reaktör denetim çubuklarında kullanılan, karbona benzeyen, doğada çoğunlukla borat biçiminde bulunan, önemli cevherleri boraks, kernit ve kolematit olarak bilinen ve 90°C'de sülfirik asitle tepkimeye girdiğinde, borik asidin elde edildiği bir ametal öğe. [simgesi B] )
( ... İLE TMMOB Bor Raporu )

- BOR ile BORAKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37264 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 5, atom kütlesi 10,81 g olan, kristal şekli çok sert, renksiz, dörtgen kristal yapıda, asit ve bazlarda çözünmeyen, metalik şekli endüstride katalizör olarak, metalürjide, sertlik vermek üzere kullanılan, nötronları soğurduğu için atom reaktörlerinde kullanılan alüminyum grubu metali. [simgesi B] İLE Formülü, Na2B4O7, 10H20 olan, eritken, mikrop öldürücü ve temizleyici, cam, emaye, çömlekçilik, roket yakıtları ve böcek öldürücü yapımında kullanılan, Kalifornia ve Anadolu'da bol miktarda bulunan, doğal sodyum tetraborat. )

- BOR ile/ve/<> BORİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35481 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Bordan türeyen bir asit ve anhidrite verilen ad. )

- BORAK ile BORAKS[< Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35479 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşlenmemiş, ekilmemiş toprak. İLE Yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu. )

- BORÇ ile BORÇ/BORŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35480 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ödenmesi gerekli para ya da başka bir şey. | Birine yönelik bir şeyi yerine getirme gerekliliği. İLE Pancar, lahana vb. konularak yapılan sebze çorbası. )

- BOŞ KONUŞMA(MA)K ile BOŞUNA/BEYHÛDE[Fars.] KONUŞMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3858 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır. )
( HERZE[Fars.]: Boş lakırdı, saçma. )

- BOŞ ZAMAN değil BOŞA GEÇEN ZAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/945 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOŞA GİDEN ile/ve/||/<> BOŞA GÖTÜREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48908 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOT[< İng.] ile BOT[< Fr.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35485 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçük gemi. | Ağaç, plastik ya da kauçuktan yapılmış küçük sandal. İLE Uzun konçlu, kapalı ayakkabı. )

- BOY ile BOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35486 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık. | Bir yüzeyde, en sayılan iki kenar arasındaki uzaklık. | Uzunluk. | Yol, ırmak, deniz kıyısı. | Kumaş için ölçü. İLE Ortak bir atadan türediklerine inanan, birbirleriyle kan yakınlığı bulunduğuna inanarak evlenmeyen, toplumsal ve ekonomik ilişkilerini anaerkil ve/veya ataerkil anlayışa uygulayan, geleneksel topluluk. Kabile, klan. )

- BOYNA ile BOYUNA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35488 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sandalı, kıçtan yürüten kısa kürek. İLE Ene dik olarak, boyunca, uzunlamasına. | Ara vermeden, durmaksızın. )

- BOYUN BÜKTÜRMEK değil/yerine BOYUN BÜKMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32555 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUN ile BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5397 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOYUNA ile BOYUNCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35489 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ene dik olarak, boyunca, uzunlamasına. | Ara vermeden, durmaksızın. İLE Boyu ya da uzunluğu kadar. | Sürdüğü zaman kadar, süresince. )

- BOYUNBAĞI ile BOYUNLUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35490 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan, uzun, kumaş parçası. Kravat. İLE Boyuna sarılan şey, boyun sargısı. )

- BOZ/MALAZ ile/ve BOR/BORAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12808 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sürülmemiş toprak. İLE/VE Ekilmemiş/işlenmemiş toprak. )

- BOZDOĞAN[< BOZULGAN] ile BOZDOĞAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35491 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozdoğan/Valens Su Kemeri. İLE Bir doğan türü. | Yeniçeriler tarafından kullanılan ve atların eyerlerinde asılı duran altı toplu gürz. )

| BU/BÜ... |

BU/BÜ... ile başlayan FaRkLaR...
( 41 FaRk, 46 katkı )


- BU ... ile ... (/BU ŞEY ile ŞEY)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15254 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Betimleme/Tasvir/Tasavvur. İLE Kavram. )

- BU DÜNYADA OLMAK ile/ve/değil/yerine BU DÜNYADAN OLMAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29786 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BU NE(DİR)? ile/ve BU NE İŞE YARAR?
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2170 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çocuk sorusu. İLE/VE Yetişkin sorusu. )
( Question of child. VS./AND Question of adult. )

- BU YANIYLA ile/ve/değil BU ANLAMIYLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8812 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BU'D ile BÛD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17164 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzaklık. | Aralık. | Boyut. İLE Varlık. )

- BU'RE ile BÛRE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17174 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çukur. | Çölde çukur biçiminde yapılan ocak. İLE Kuyumcuların kullandıkları, tuza benzer bir madde. | Nebat şekeri.[TEBERZED] )

- BÛ ile BÛ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17163 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. İLE Koku. )

- BUDA-DHARMA[Sansk.] = BUDA-DHAMMA[Palice]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39765 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlanmış Bilgelik. )

- BUDA = BUTSU[Jap.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39764 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUĞDAY BİTİ ile BUĞDAY GÜVESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35507 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yarımkanatlılardan, gövdesi yeşil, başı siyah, ekinlere zararlı bir böcek, ekinbiti. İLE Tahıla zarar veren küçük bir kelebek. )

- BUĞDAYPASI ile BUĞDAYSÜRMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35508 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pasmantargillerden, asalak bir mantar. | Bu mantarın, buğday ve benzeri bitkilerin yapraklarında oluşturduğu hastalık. İLE Buğday başaklarında oluşan ilkel mantar. | Bu mantarın yol açtığı hastalık. )

- BUĞULU CAM ile BUZLU CAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14282 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUHÂR değil/yerine/= BUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12042 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUHT ile BUHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17165 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki hörgüçlü deve. İLE Oğul. )

- BUHÛ' ile BUHÛH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17166 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alçakgönüllülükle hakkını isteme. İLE Ses kısıklığı. )

- BUHÛL ile BUHUR, BUHÛR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17167 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cimrilik. İLE ... )

- BUHUR[< BAHR] ile BUHÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17168 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Denizler. İLE Tütsü. )

- BUK'A ile BUK'A BUK'A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17169 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yer, toprak, ülke. | Büyük yapı. | Benek, leke. İLE Yer yer, memleket memleket. )

- BULANIK ANLAM ile BULANIK ANLAMLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40433 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULANMA ile/ve/değil BUNALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7185 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULANTI ile/ve/||/<> BUNALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49274 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUNTU ile/değil BULGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9225 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÛM/E[Ar., Fars.] ile BÛM[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17170 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baykuş. İLE Yer, toprak, yurt. | Sürülmemiş tarla. | Tabiat, huy. )

- BÛM ile BÛN[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17171 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kolay. | Dip, nihâyet. | Rahim. )

- BUMERANG ile/ve BURGAÇ/EĞRİM/GİRDAP[Fars.]/ANAFOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12882 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bir engelle karşılaşan su ya da hava akımının, dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri. )

- BUNALIM ile/değil BUNALTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7424 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNALMA ile BUNAMA/ATEH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7186 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNDA değil/yerine/= BURADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40437 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNLARIN "HİÇBİRİSİ" değil BUNLARIN HİÇBİRİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11578 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNLARIN HEPSİ BİR "PAKET" değil BUNLARIN HEPSİ BİR BÜTÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11755 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUNUN/ŞUNUN/ONUN GİBİ ile/ve/||/<> BUNA/ŞUNA/ONA BENZER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52508 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÛR ile BÛR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17173 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünya ve ahirete hayrı olmayan kişi. İLE Fıstıkî renk. | Doru, kızıla çalar at. | Sülün. )

- BURADAN GİDİLİYOR ile/değil/yerine BURADAN DA GİDİLİYOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9331 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BURÇ ile BURÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35516 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe ya da çok köşeli kale çıkıntısı. | Zodyak üzerinde yer alan 12 takımyıldıza verilen ortak ad. İLE Ökseotu. )

- BURHAN-I LİMMÎ ile/ve BURHAN-I İNNÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15960 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fizik. İLE/VE Matematik. )
( Niçin? İLE/VE Nasıl? )
( Tabii. İLE/VE Tâlimî. )
( Zihinde. İLE/VE Hem zihinde, hem dışarıda. )
( Aposteriori. İLE/VE Apriori. )

- BURKULMA ile/değil BURULMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32006 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BUZ ile BUZ NOKTASI ile BUZ TON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37270 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yoğunluğu 0,92 g/mL., e.n. 0 °C olan, renksiz, donmuş ya da katı su. İLE Kelvin sıcaklık ölçeğinde, buzun e.n. 273,15 °K. | Su ve buzun standart atmosfer basıncında, dengede olduğu sıcaklık. İLE Bir ton 0 °C'deki buzun 0 °C'deki suya erimesi için gerekli ısı biriminin kuramsal sayısı. )
 
Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 85 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!