ARAPÇA

 

Toplam 58524 karşılaştırma içinde ...
( 2499 başlıkta [Arapça] kökenli sözcük/kavram )
( 1605 katkı/açıklama satırı... )
( Tamamını görmek için üyeliğiniz gerekmektedir! )

( Kılavuz/Sözlük içi arama için: Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla(önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak) ve/veya(^/v) fareyle(mouse) sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )
* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )


- !KÖLE ile !KAMBER[Ar. < KANBER] [kisiler]
( ... İLE Sadık köle. )

- !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ [Genel]

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN [Davranis-Tutum]

- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ [Davranis-Tutum]
( !Kargıma, lânet okuma, lânetleme. )

- !TERÖR[Fr.]/!TEDHİŞ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI [tuze]

- "EYVALLAH" ile/ve ESTAĞFİRULLAH [Dil]

- "ADL ETMEK" değil ADDETMEK[Ar.] [Dil]
( ... DEĞİL Saymak. | Îtibâr etmek. )
( ADD: Sayma, sayılma. | Îtibâr etme, edilme. )

- "AVYA" değil HAVYA[Ar.] [Nesneler]
( Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimi eritmek için ateşle ya da elektrikle kızdırılarak kullanılan, çoğunlukla çekiç biçiminde, ucu bakır aygıt. )

- "SÖYLE! GİTSİN!" değil/yerine/> SUS! BİTSİN! [Davranis-Tutum]

- "UZATMAK"(ITNÂB[Ar.]) ile/ve/değil DEVAM ETTİRMEK [Dil]

- (")KEZBAN(")[Ar.] ile/değil/>< KEZBAN[Fars.] [Davranis-Tutum]
( Kötü kadın. | (")Deneyimsiz, beceriksiz, bilgisiz, görgüsüz kadınlara yakıştırılan söz("). İLE/DEĞİL/>< Becerikli, hamarat kadın. )

- (")MERCİMEĞİ(") ... :
"FIRINA VERMENİN" HAZZI
ve/||/<>
EVSİZ(LER)E VERMENİN HUZURU
[Davranis-Tutum]
( EVSİZLERİ (DE) DÜŞÜN(ELİM)!!! )
( Çorbada Tuzun Olsun!... )
( Aynada gördüğün, ben(evsiz) değil(im)!

Bu işte bir Evsizlik var!

Ne yersek paylaşıyoruz!...
Bu kurda-kuşa, bu bana, bu da bir evsize...

Evlenme teklifime yardım eder misin!?

Ben - Sen - O | Biz - Siz - Evsiz

3 taş oynamak için taşta oturmak/yatmak zorunda değilsin!

Yazın kaşın, kışın taşın! (İşimiz/yaşamımız bu/böyle!)

Düşün, taşın! Ya da kaşın!

"Evde yokuz!" / "Evdeyim!"
( Senin yalanın. / Benim yalanım. )

Benim görmem için pertavsız gerekebilir fakat senin görmen(düşünmen) için bir evsiz görmen gerekmiyor!

Yaşar, ne(rede) yaşar; ne(rede) yaşamaz(. / ?)

Ah bir Çelik kapım olsa...
Evsiz Hercai

Neden, huzurlu evinizde, evsizler için bir Hadise çıkmasın? )

- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile BEZZ-İSTÂN [lugat]
( Bedesten/bedestan, esnaf çarşısı. )

- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile FAKÎR-HÂNE [lugat]
( Fakire yakışacak şekilde/sûrette. | Fakircesine. | Nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. İLE [alçakgönüllülükle] Söz söyleyenin evi. )

- [Ar.] AKD ve HALL [Sanat]
( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

- [Ar.] ÂNE ile BETRE [Hayvanlar]
( Dişil ve yabanî eşek. İLE Dişil eşek. )

- [Ar.] ANÎK, ATAL[çoğ. A'TÂL] ile/ve/<> NUKRE, NUKRE-İ KAFÂ [TIP]
( Ense. İLE/VE/<> Ense çukuru. )

- [Ar.] AŞVE ile AŞY [Beslenme]
( Akşam karanlığı. | Akşam yemeği. İLE Akşam yemeği. )

- [Ar.] ATYEB-İ ME'KÛLÂT ile A'ZEB [Beslenme]
( Yiyeceklerin en güzeli. İLE En lezzetli ve tatlı. )

- [Ar.] AYŞ Ü İŞRET ile/ve AYŞ Ü NÛŞ [Beslenme]
( Yeme içme, çalgı çengi, eğlence. )
( AYŞ: Yaşama. )

- [Ar.] BÂRRÎ ile BÂRİYY [urun]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- [Ar.] BATHÂ'[çoğ. BİTÂH] ile BATÎHA [Doga]
( Çakıl taşlı büyük dere. | Mekke'de dağ arasında bulunan bir dere. | Dağ arasındaki dere. | Mekke-i Mükerreme. İLE Sazlı, kamışlı dere. )

- [Ar.] BEHÎM ile BEHÎME [Hayvanlar]
( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )

- [Ar.] BEHKEN ile BEHKENE/BEHKELE [kisiler]
( Güzel ve gösterişli genç eril. İLE Nârin, ince ve güzel gövdeli dişil. İLE Şişmanca ve gövdesi güzel dişil. )

- [Ar.] BEŞÛŞ/BEŞÎR ile/ve/< BÂSİM/BESÎM[< BESM] [Davranis-Tutum]
( Güleryüzlü, şen. )
( BESÂMET/BEŞÂŞET: Güleryüzlülük. )

- [Ar.] BETÎL ile BETÎLE [Bitkiler]
( ... İLE Ayrılmış hurma fidanı. )

- [Ar.] BEYN ile BEYYİN [Dil]
( Ara, aralık. | Arada, araya, arasında. İLE Açık, âşikâr. İLE Delil, tanık/şahit. )

- [Ar.] CÜSSE ile/ve HEYBET [kisiler]
( Gövde, kalıp, çelim. İLE/VE Korku ile saygı duygularını birden uyandıran durum ya da gösteriş. )

- [Ar.] DEVR-İ HİNDÎ ile DEVR-İ HİNDÎ [Muzik]
( Makam. İLE Güzellikler/güzeller. )

- [Ar.] DEVR-İ REVÂN ile DEVR-İ REVÂN [Muzik]
( Usûl. İLE Dünya. | Devir eden devrân. )

- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve EZEL/Î [Oncelikliler]
( Sonu olmayan gelecek zaman. İLE/VE Öncesi olmayan geçmiş zaman. )
( Ezel ve ebed nedir? ŞİMDİ'dir! )
( Varlık'ın gelecekte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. İLE/VE Varlık'ın geçmişte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. )
( Ezel ve ebed, ikisi birden önsüzlüğü ve sonsuzluğu bildirir. )

- [Ar.] ESVÂB[< SEVB] ile/değil ESBÂB[< SEBEB] [Dil]
( Giyimler, giyilecek şeyler. İLE/DEĞİL Nedenler/sebepler, aracılar/vâsıtalar, lâzımalar. )
( ESBÂB-I MÛCİBE: Gerek(tir)en/icâb eden nedenler/sebepler. )

- [Ar.] HANÎS ile HÂNİS [lugat]
( Yemini bozup altından çıkmayan. İLE Ettiği yemini yerine getirmeyen. )
 


- !KÖLE ile !KAMBER[Ar. < KANBER] [kisiler]
( ... İLE Sadık köle. )

- !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ [Genel]

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN [Davranis-Tutum]

- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ [Davranis-Tutum]
( !Kargıma, lânet okuma, lânetleme. )

- !TERÖR[Fr.]/!TEDHİŞ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI [tuze]

- "EYVALLAH" ile/ve ESTAĞFİRULLAH [Dil]

- "ADL ETMEK" ile/ve ADDETMEK[Ar.] [Dil]
( ... DEĞİL Saymak. | Îtibâr etmek. )
( ADD: Sayma, sayılma. | Îtibâr etme, edilme. )

- "AVYA" ile/ve HAVYA[Ar.] [Nesneler]
( Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimi eritmek için ateşle ya da elektrikle kızdırılarak kullanılan, çoğunlukla çekiç biçiminde, ucu bakır aygıt. )

- "SÖYLE! GİTSİN!" değil/yerine/> SUS! BİTSİN! [Davranis-Tutum]

- "UZATMAK"(ITNÂB[Ar.]) ile/ve/değil DEVAM ETTİRMEK [Dil]

- (")KEZBAN(")[Ar.] ile/ve/değil KEZBAN[Fars.] [Davranis-Tutum]
( Kötü kadın. | (")Deneyimsiz, beceriksiz, bilgisiz, görgüsüz kadınlara yakıştırılan söz("). İLE/DEĞİL/>< Becerikli, hamarat kadın. )

- (")MERCİMEĞİ(") ... :
"FIRINA VERMENİN" HAZZI
ile/ve/değil
EVSİZ(LER)E VERMENİN HUZURU
[Davranis-Tutum]
( EVSİZLERİ (DE) DÜŞÜN(ELİM)!!! )
( Çorbada Tuzun Olsun!... )
( Aynada gördüğün, ben(evsiz) değil(im)!

Bu işte bir Evsizlik var!

Ne yersek paylaşıyoruz!...
Bu kurda-kuşa, bu bana, bu da bir evsize...

Evlenme teklifime yardım eder misin!?

Ben - Sen - O | Biz - Siz - Evsiz

3 taş oynamak için taşta oturmak/yatmak zorunda değilsin!

Yazın kaşın, kışın taşın! (İşimiz/yaşamımız bu/böyle!)

Düşün, taşın! Ya da kaşın!

"Evde yokuz!" / "Evdeyim!"
( Senin yalanın. / Benim yalanım. )

Benim görmem için pertavsız gerekebilir fakat senin görmen(düşünmen) için bir evsiz görmen gerekmiyor!

Yaşar, ne(rede) yaşar; ne(rede) yaşamaz(. / ?)

Ah bir Çelik kapım olsa...
Evsiz Hercai

Neden, huzurlu evinizde, evsizler için bir Hadise çıkmasın? )

- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile/ve/değil BEZZ-İSTÂN [lugat]
( Bedesten/bedestan, esnaf çarşısı. )

- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile/ve/değil FAKÎR-HÂNE [lugat]
( Fakire yakışacak şekilde/sûrette. | Fakircesine. | Nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. İLE [alçakgönüllülükle] Söz söyleyenin evi. )

- [Ar.] AKD ile/ve/değil HALL [Sanat]
( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

- [Ar.] ÂNE ile/ve/değil BETRE [Hayvanlar]
( Dişil ve yabanî eşek. İLE Dişil eşek. )

- [Ar.] ANÎK, ATAL[çoğ. A'TÂL] ile/ve/değil NUKRE, NUKRE-İ KAFÂ [TIP]
( Ense. İLE/VE/<> Ense çukuru. )

- [Ar.] AŞVE ile/ve/değil AŞY [Beslenme]
( Akşam karanlığı. | Akşam yemeği. İLE Akşam yemeği. )

- [Ar.] ATYEB-İ ME'KÛLÂT ile/ve/değil A'ZEB [Beslenme]
( Yiyeceklerin en güzeli. İLE En lezzetli ve tatlı. )

- [Ar.] AYŞ Ü İŞRET ile/ve/değil AYŞ Ü NÛŞ [Beslenme]
( Yeme içme, çalgı çengi, eğlence. )
( AYŞ: Yaşama. )

- [Ar.] BÂRRÎ ile/ve/değil BÂRİYY [urun]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- [Ar.] BATHÂ'[çoğ. BİTÂH] ile/ve/değil BATÎHA [Doga]
( Çakıl taşlı büyük dere. | Mekke'de dağ arasında bulunan bir dere. | Dağ arasındaki dere. | Mekke-i Mükerreme. İLE Sazlı, kamışlı dere. )

- [Ar.] BEHÎM ile/ve/değil BEHÎME [Hayvanlar]
( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )

- [Ar.] BEHKEN ile/ve/değil BEHKENE/BEHKELE [kisiler]
( Güzel ve gösterişli genç eril. İLE Nârin, ince ve güzel gövdeli dişil. İLE Şişmanca ve gövdesi güzel dişil. )

- [Ar.] BEŞÛŞ/BEŞÎR ile/ve/değil BÂSİM/BESÎM[< BESM] [Davranis-Tutum]
( Güleryüzlü, şen. )
( BESÂMET/BEŞÂŞET: Güleryüzlülük. )

- [Ar.] BETÎL ile/ve/değil BETÎLE [Bitkiler]
( ... İLE Ayrılmış hurma fidanı. )

- [Ar.] BEYN ile/ve/değil BEYYİN [Dil]
( Ara, aralık. | Arada, araya, arasında. İLE Açık, âşikâr. İLE Delil, tanık/şahit. )

- [Ar.] CÜSSE ile/ve/değil HEYBET [kisiler]
( Gövde, kalıp, çelim. İLE/VE Korku ile saygı duygularını birden uyandıran durum ya da gösteriş. )

- [Ar.] DEVR-İ HİNDÎ ile/ve/değil DEVR-İ HİNDÎ [Muzik]
( Makam. İLE Güzellikler/güzeller. )

- [Ar.] DEVR-İ REVÂN ile/ve/değil DEVR-İ REVÂN [Muzik]
( Usûl. İLE Dünya. | Devir eden devrân. )

- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve/değil EZEL/Î [Oncelikliler]
( Sonu olmayan gelecek zaman. İLE/VE Öncesi olmayan geçmiş zaman. )
( Ezel ve ebed nedir? ŞİMDİ'dir! )
( Varlık'ın gelecekte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. İLE/VE Varlık'ın geçmişte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. )
( Ezel ve ebed, ikisi birden önsüzlüğü ve sonsuzluğu bildirir. )

- [Ar.] ESVÂB[< SEVB] ile/ve/değil ESBÂB[< SEBEB] [Dil]
( Giyimler, giyilecek şeyler. İLE/DEĞİL Nedenler/sebepler, aracılar/vâsıtalar, lâzımalar. )
( ESBÂB-I MÛCİBE: Gerek(tir)en/icâb eden nedenler/sebepler. )

- [Ar.] HANÎS ile/ve/değil HÂNİS [lugat]
( Yemini bozup altından çıkmayan. İLE Ettiği yemini yerine getirmeyen. )

- !KÖLE ile/ve/değil !KAMBER[Ar. < KANBER] [kisiler]
( ... İLE Sadık köle. )

- !MENFÛR[Ar. < NEFRET] değil/yerine/= İĞRENÇ [Genel]

- !TALAN[Fars.]/İHTİKÂR[Ar.]/ÇAPUL/PLAÇKA[< Arnavutça] değil/yerine/= !YAĞMA/VURGUN [Davranis-Tutum]

- !TELİN[Ar.] değil/yerine/= !KARGIMA, KARGIŞ [Davranis-Tutum]
( !Kargıma, lânet okuma, lânetleme. )

- !TERÖR[Fr.]/!TEDHİŞ[Ar.] değil/yerine/= !YILDIRI [tuze]

- "EYVALLAH" ile/ve ESTAĞFİRULLAH [Dil]

- "ADL ETMEK" ile/ve ADDETMEK[Ar.] [Dil]
( ... DEĞİL Saymak. | Îtibâr etmek. )
( ADD: Sayma, sayılma. | Îtibâr etme, edilme. )

- "AVYA" ile/ve HAVYA[Ar.] [Nesneler]
( Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimi eritmek için ateşle ya da elektrikle kızdırılarak kullanılan, çoğunlukla çekiç biçiminde, ucu bakır aygıt. )

- "SÖYLE! GİTSİN!" değil/yerine/> SUS! BİTSİN! [Davranis-Tutum]

- "UZATMAK"(ITNÂB[Ar.]) ile/ve/değil DEVAM ETTİRMEK [Dil]

- (")KEZBAN(")[Ar.] ile/ve/değil KEZBAN[Fars.] [Davranis-Tutum]
( Kötü kadın. | (")Deneyimsiz, beceriksiz, bilgisiz, görgüsüz kadınlara yakıştırılan söz("). İLE/DEĞİL/>< Becerikli, hamarat kadın. )

- (")MERCİMEĞİ(") ... :
"FIRINA VERMENİN" HAZZI
ile/ve/değil
EVSİZ(LER)E VERMENİN HUZURU
[Davranis-Tutum]
( EVSİZLERİ (DE) DÜŞÜN(ELİM)!!! )
( Çorbada Tuzun Olsun!... )
( Aynada gördüğün, ben(evsiz) değil(im)!

Bu işte bir Evsizlik var!

Ne yersek paylaşıyoruz!...
Bu kurda-kuşa, bu bana, bu da bir evsize...

Evlenme teklifime yardım eder misin!?

Ben - Sen - O | Biz - Siz - Evsiz

3 taş oynamak için taşta oturmak/yatmak zorunda değilsin!

Yazın kaşın, kışın taşın! (İşimiz/yaşamımız bu/böyle!)

Düşün, taşın! Ya da kaşın!

"Evde yokuz!" / "Evdeyim!"
( Senin yalanın. / Benim yalanım. )

Benim görmem için pertavsız gerekebilir fakat senin görmen(düşünmen) için bir evsiz görmen gerekmiyor!

Yaşar, ne(rede) yaşar; ne(rede) yaşamaz(. / ?)

Ah bir Çelik kapım olsa...
Evsiz Hercai

Neden, huzurlu evinizde, evsizler için bir Hadise çıkmasın? )

- [Ar., Fars.] BEZZÂZ-İSTÂN ile/ve/değil BEZZ-İSTÂN [lugat]
( Bedesten/bedestan, esnaf çarşısı. )

- [Ar., Fars.] FAKÎR-ÂNE ile/ve/değil FAKÎR-HÂNE [lugat]
( Fakire yakışacak şekilde/sûrette. | Fakircesine. | Nezâket olarak "ben" zamirinin karşılığı. İLE [alçakgönüllülükle] Söz söyleyenin evi. )

- [Ar.] AKD ile/ve/değil HALL [Sanat]
( Düzyazıdaki bir sözü vezne döküp şiirleştirmek. VE Şiirdeki bir sözü düzyazıya çevirmek. )

- [Ar.] ÂNE ile/ve/değil BETRE [Hayvanlar]
( Dişil ve yabanî eşek. İLE Dişil eşek. )

- [Ar.] ANÎK, ATAL[çoğ. A'TÂL] ile/ve/değil NUKRE, NUKRE-İ KAFÂ [TIP]
( Ense. İLE/VE/<> Ense çukuru. )

- [Ar.] AŞVE ile/ve/değil AŞY [Beslenme]
( Akşam karanlığı. | Akşam yemeği. İLE Akşam yemeği. )

- [Ar.] ATYEB-İ ME'KÛLÂT ile/ve/değil A'ZEB [Beslenme]
( Yiyeceklerin en güzeli. İLE En lezzetli ve tatlı. )

- [Ar.] AYŞ Ü İŞRET ile/ve/değil AYŞ Ü NÛŞ [Beslenme]
( Yeme içme, çalgı çengi, eğlence. )
( AYŞ: Yaşama. )

- [Ar.] BÂRRÎ ile/ve/değil BÂRİYY [urun]
( İnce kumaştan örülen hasır. İLE Hasır. )

- [Ar.] BATHÂ'[çoğ. BİTÂH] ile/ve/değil BATÎHA [Doga]
( Çakıl taşlı büyük dere. | Mekke'de dağ arasında bulunan bir dere. | Dağ arasındaki dere. | Mekke-i Mükerreme. İLE Sazlı, kamışlı dere. )

- [Ar.] BEHÎM ile/ve/değil BEHÎME [Hayvanlar]
( Düz siyah şey, alacasız hayvan. İLE ... )

- [Ar.] BEHKEN ile/ve/değil BEHKENE/BEHKELE [kisiler]
( Güzel ve gösterişli genç eril. İLE Nârin, ince ve güzel gövdeli dişil. İLE Şişmanca ve gövdesi güzel dişil. )

- [Ar.] BENÂM ile/ve/değil BENÂN [uc]
( Parmak ucu. İLE Parmaklar, parmak ucları. )

- [Ar.] BEŞÛŞ/BEŞÎR ile/ve/değil BÂSİM/BESÎM[< BESM] [Davranis-Tutum]
( Güleryüzlü, şen. )
( BESÂMET/BEŞÂŞET: Güleryüzlülük. )

- [Ar.] BETÎL ile/ve/değil BETÎLE [Bitkiler]
( ... İLE Ayrılmış hurma fidanı. )

- [Ar.] BEYN ile/ve/değil BEYYİN [Dil]
( Ara, aralık. | Arada, araya, arasında. İLE Açık, âşikâr. İLE Delil, tanık/şahit. )

- [Ar.] CÜSSE ile/ve/değil HEYBET [kisiler]
( Gövde, kalıp, çelim. İLE/VE Korku ile saygı duygularını birden uyandıran durum ya da gösteriş. )

- [Ar.] DEVR-İ HİNDÎ ile/ve/değil DEVR-İ HİNDÎ [Muzik]
( Makam. İLE Güzellikler/güzeller. )

- [Ar.] DEVR-İ REVÂN ile/ve/değil DEVR-İ REVÂN [Muzik]
( Usûl. İLE Dünya. | Devir eden devrân. )

- [Ar.] EBED/Î, BENGİ ile/ve/değil EZEL/Î [Oncelikliler]
( Sonu olmayan gelecek zaman. İLE/VE Öncesi olmayan geçmiş zaman. )
( Ezel ve ebed nedir? ŞİMDİ'dir! )
( Varlık'ın gelecekte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. İLE/VE Varlık'ın geçmişte takdir edilen zaman içerisindeki sınırsızca sürekliliği. )
( Ezel ve ebed, ikisi birden önsüzlüğü ve sonsuzluğu bildirir. )

- [Ar.] ESVÂB[< SEVB] ile/ve/değil ESBÂB[< SEBEB] [Dil]
( Giyimler, giyilecek şeyler. İLE/DEĞİL Nedenler/sebepler, aracılar/vâsıtalar, lâzımalar. )
( ESBÂB-I MÛCİBE: Gerek(tir)en/icâb eden nedenler/sebepler. )

- [Ar.] HANÎS ile/ve/değil HÂNİS [lugat]
( Yemini bozup altından çıkmayan. İLE Ettiği yemini yerine getirmeyen. )

- [Ar.] İHLÎL ile/ve/değil MEBÂL [TIP]
( Penisin deliği, sidik yolu. İLE Sidiğin çıktığı yer. )

- [Ar.] KADEM ile/ve/değil KADEM [lugat]
( Kıdem, derece. İLE Yarım arşın uzunluğunda bir ölçü. | Mimari arşının yarısı kadardır ve 12 parmak uzunluğundadır.[Hafriyatlarda kullanılırdı] | Ayak. )

- [Ar.] KEBÂD ile/ve/değil KEBBÂD/KÜBBÂD [Beslenme]
( İri limon. İLE Ağaç kavununa benzer bir çeşit büyük ve yumuşak bir limon.[dilim dilim kesilerek tatlısı yapılır] )

- [Ar.] KISSA ile/ve/değil MENKIBE/MENKABE[çoğ. MENÂKIB] [Tasavvuf]
( Fıkra, öykü, rivâyet. | Olay, macera. İLE Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kişilerin, yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili öykü. )

- [Ar.] LEZZET-ŞİNÂS ile/ve/değil LEZZET-YÂB [Beslenme]
( Tat alan, tadına varan. İLE Lezzet alan, tat duyan. )

- [Ar.] MEDDAH ile/ve/değil MEDDAH [Sanat]
( Taklitler yaparak, hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı. İLE Öven, aşırı övgüde bulunan kişi. )

- [Ar.] MEMNUNİYET ile/ve/değil MEMNUİYET [tuze]
( Kıvanma, kıvanç. İLE Yasak olma, yasak edilme durumu. )

- [Ar.] MEMUR ile/ve/değil MEMUL [hizmet]
( Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kişi, görevli. | Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. İLE Umulan, düşünülen. )

- [Ar.] MIZRAK ile/ve/değil HARBE [Nesneler]
( Uzun saplı ve sivri demir uclu silah. İLE Kısa mızrak. | Harbi. )

- [Ar.] MİNNET ile/ve/değil ŞÜKRAN [Davranis-Tutum]
( Bir iyiliğe, bir iyilik yapana yönelik, kendini borçlu görme. | Görülen iyiliğe yönelik teşekkürde bulunma. İLE/VE İyilik bilme, gönül borcu. )

- [Ar.] MÜCERRED ile/ve/değil TAAZZÜB[< AZEB] [lugat]
( Tek, yalnız. İLE Evlenmeyip bekâr kalma. İLE Ürküp çekinme. | Evlenmeme. )

- [Ar.] MÜSTEAR ile/ve/değil MAHLAS [lugat]
( Eğreti olarak alınmış. | Türk müziğinde bir makam. İLE Bir kişinin ikinci adı. | Ozanların/yazarların, yapıtlarında kullandıkları takma ad. )

- [Ar.] SANDIK ile/ve/değil SANDUKA [Nesneler]
( İçine türlü şeyler konulan, tahtadan, dört köşe, kapaklı ev eşyası. | Bir kurumda, para alınıp verilen yer. | Banka. | Yapılarda, kum, çakıl gibi şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü. | Mahalle tulumbacılarının, omuzda taşıdıkları, sandık biçimi tulumba. İLE Mezarın üzerine yerleştirilmiş, tabut büyüklüğünde tahta ya da mermer sandık. )

- [Ar.] ŞAKIRRÂK/ŞIKIRRÂK ile ŞAKRAK [Hayvanlar]

- [Ar.] ŞEVK Ü TARÂB ile ŞEVK Ü TARÂB [Muzik]
( Makam. İLE Neşe, sevinç ve coşkunluk. )

- [Ar.] TA'M[çoğ. TUÛM] ile TAMA' [Beslenme]
( Yeme. | Tad, lezzet. İLE Doymazlık, çok isteme, açgözlülük. )

- [Ar.] TEEBBÎ ile TEEMMÜM [tuze]
( Birini, baba edinme. | Birini, evlât edinme. İLE/VE Ana edinme. | Çocuğun, anne tarafından tanınması. )

- [Ar.] VAHŞ[çoğ. VUHÛŞ] ile VUHÛŞ-İ BERRİ [Hayvanlar]
( Yabani hayvanlar. İLE Karada yaşayan yabani hayvanlar. )

- [Ar.] VİDÂC ile VİDÂCÎ [TIP]
( Boyun damarlarından biri. İLE Boyun damarlarından biri ile ilgili. | Boyun kara damarı. )

- [Ar.] ZEVCE-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ ile ZEVCE-İ GAYR-İ MEDHÛLETÜN BİHÂ [kisiler]
( Gerdeğe girmiş eş/zevce. İLE Henüz gerdeğe girmemiş eş/zevce. )

- [Ar.] ZİRÂ ile ZİRÂ-İ A'ŞÂRÎ [Bitkiler]

- [Fars.] CÛ ile CÛ/CÛY [lugat]
( Arama, araştırma. İLE Akarsu, ırmak, çay. İLE "arayan, araştıran, arayıcı" anlamalarına gelen sıfatlar oluşturur. İLE Aclık, ac kalma. )

- [Fars.] DÂR ile -DÂR [lugat]
( Darağacı. | Ağaç. | Direk. İLE Tutan.[DEFTER-DÂR: Defter tutan.] | Sahip, malik.[ALÂKA-DÂR: İlgili. | HİSSE-DÂR: Hisseli. | HÜKÜM-DÂR: Hükme sahip.] İLE Savaş.[DÂR Ü GÎR: Kavga, savaş.] İLE Sıkıntı, belâ. | Zarar. )

- [Fars.] DER ile -DER [lugat]
( -de, içinde.[DER-ANBAR: Anbarda. | DER-HÂTIR: Hatırda.] | Kapı.[DER-SAADET: İstanbul.] | Mağara. | Kere, defâ. | Cins, çeşit, kısım, nevi. İLE "Yırtan, yırtıcı, yaran, delen" anlamlarına sözcükleri sıfatlaştırır.[PERDE-DER: Perde yırtıcı, edepsiz.] İLE Kimse, kişi. | Güzel iş/eser. )

- [Fars.] ERS ile ERZ/ERZİŞ [lugat]
( Gözyaşı. İLE Değer, kıymet, kadir ve îtibar. İLE Pirinç.[hubûbat] )

- [Fars.] HÂMÛŞ/SÂKİT[Ar. < SÜKÛT]/SAMUT[Ar.] ile HAMÛŞ/HAMUŞ/HÂMUŞ/HÂMÜŞ [lugat]
( Susmuş, sessiz. | Mevlânâ'nın bazı gazellerinde kullandığı takma adı/mahlası. İLE "HÂMÛŞ" sözü/sözcüğünün hafifletilmiş ve çeşitli kullanımları. [çoğ. HÂMÛŞÂN: Mevlevi mezarlıklarına verilen ad] )

- [Fars.] HAR ile HÂR [lugat]
( Eşek. İLE Diken. İLE Hor, hakir, aşağı, bayağı. | Yiyici, yiyen. İLE Yıkılmış. )

- [Fars.] HÛR/HUR ile HÛR [lugat]
( Güneş. İLE Güneş. | Yiyecek. İLE Âhû gözlüler, gözlerinin akı karasından çok olanlar. | Cennetteki hûriler. )

- [Fars.] KÂLÂ ile KÂLE [lugat]
( Kumaş. | Anamal, sermaye. | Ev eşyası. İLE Kumaş. | Kelek, ham kavun. İLE Kale, hisar. | Bir şeyin aslının, temelinin, güvenliğinin sürdürüldüğü nesne.[O eser, ilmin kal'asıdır.] )

- [Fars.] SERÂ/SERÂY ile -SERÂ [lugat]
( Saray. | Büyük konak. | Hükümet konağı. İLE "Şarkı söyleyen" anlamlarıyla başa gelerek birleşik sözcükler yapar. [NAĞME-SERÂ: Türkü, şarkı söyleyen.] İLE Toprak. )

- [ne yazık ki]
TAGALLÜP[Ar.]
değil/yerine/= ZORBALIK [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
!GAZA[Ar.]
değil/yerine/= !GAZVE[Ar.] [Tarih]
( [ne yazık ki][tamamen eskide kalmış olması dileğiyle...]
İslâm'ı korumak ya da yaymak amacıyla müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş. İLE Arap derebeylikleri arasında yapılan savaş. | Din uğruna yapılan savaş. )

- [ne yazık ki]
!HİLE[Ar.]
değil/yerine/= !ŞİKE[Fr. CHIQUE] [tuze]
( Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika. | Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma. İLE Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için maddi ya da manevi bir çıkar karşılığı varılan antlaşma. | Bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma. )

- [ne yazık ki]
!İRTİKÂB
değil/yerine/= !YİYİCİLİK, RÜŞVET[Ar. < RİŞVET] YEME [Davranis-Tutum]
( Bekleme, gözleme. | Kötü bir iş işleme. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Yaptırılmak istenilen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için birine mal ya da para olarak sağlanan çıkar. )
( MÜRTEKİP[Ar.]: Kötü, uygunsuz işler çeviren. | Rüşvet yiyen/yiyici. )

- [ne yazık ki]
!MUHTELİS[Ar.]
değil/yerine/= ÇALAN [tuze]
( Beylik mal ya da parayı zimmetine geçiren, çalan. )

- [ne yazık ki]
!MÜFSİT[Ar.]/MÜZEVİR[Ar.]
değil/yerine/= ARABOZUCU [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
!MÜPTELA[Ar. < BELÂ]
değil/yerine/= BAĞIMLI | DÜŞKÜN, TUTULMUŞ [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
!MÜSKİRAT[Ar. < SEKR]
değil/yerine/= SARHOŞ EDEN ŞEYLER [Oncelikliler]

- [ne yazık ki]
!MÜSTEMLEKE[Ar.]
değil/yerine/= SÖMÜRGE [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
!MÜTECÂVİZ[Ar.]
değil/yerine/= SALDIRGAN/SALDIRICI/SATAŞKAN [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
MELÂNET[Ar. < LA'N]
değil/yerine/= BÜYÜK KÖTÜLÜK [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[Fr.]
değil/yerine/= VURGUNCU [tuze]

- [ne yazık ki]
TERZİL[Ar.]
değil/yerine/= KÜÇÜK DÜŞÜRME [Davranis-Tutum]

- [ne yazık ki]
TEZYÎF[Ar. < ZEYF]
değil/yerine/= DEĞERSİZ GÖSTERME | ALAY ETME [Davranis-Tutum]

- YUNUS EMRE ile/ve İSMAİL EMRE [Tasavvuf]

- MANİCİLİK ile MAZDEKÇİLİK [Felsefe]

- TASAVVUF TERMİNOLOJİSİ ile/ve TASAVVUF TERBİYESİ [Tasavvuf]

- 7 DORUK/ZİRVE[Ar.] ile/ve [Mekanlar]
( * ACONCAGUA: Arjantin, Güney Amerika, Yükseklik: 6959 m.
* ELBRUZ: Rusya, Avrupa, Yükseklik: 5642 m.
* EVEREST: Nepal, Tibet, Yükseklik: 8848 m.
* KILIMANJARO: Tanzanya, Afrika, Yükseklik: 5895 m.
* KOSCIUSKO: Avustralya, Yükseklik: 2228 m.
* Mc. KINLEY: Alaska, Kuzey Amerika, Yükseklik: 6194 m.
* VINSON: Antarktika, yükseklik: 4897 m. )

- AD ile/ve EŞİK [Esik]
( AD/IM/IZ üzerine... )

- ABDÜLLEZİZ[Ar. < HABBÜLLEZİZ: Tatlı tane.] ile/ve [Bitkiler]
( Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık bir bitki. | Bu bitkinin, yemiş gibi yenilen, tatlı ve yağlı ürünü. )

- ABRÂŞ[Ar.] ile/ve []
( Yüzünde sam lekesi bulunan kişi. )

- AÇIK SEÇİK = CLEAR-CUT, CLEAR AND DISTINCT[İng.] [Felsefe]

- AÇIK ile/ve/değil/< ÂŞİKÂR/ECLÂ[Ar. < CELÎ]/BEYYİN[Ar.] [Oncelikliler]

- AÇIKLAMA ile/ve/değil BETİMLEME/TASVİR[Ar.] [Oncelikliler]

- AÇIKLAMA = İZÂH/AT, TAFSİLÂT, BEYÂN [Felsefe]

- ADA BALIĞI = ALABALIK(TROUT) [Hayvanlar]
( Dünyanın en büyük omurgasızı/yumuşakçası, mürekkep balığıdır. [Eril mürekkep balıklarının boyu 19 metreye kadar ulaşabilir.] )
( )

- ÂDÂK[Fars.] = ADAKK[Ar.] [lugat]
( Ada. İLE [Daha/en/çok] Dakik, ince. İLE Bir dileğin gerçekleşmesi için sahip olunandan vazgeçmek ve/veya vazgeçilen şey. )

- ADALE[Ar.] değil/yerine/= KAS [Dil]

- ADÂVET/MUGALAZA[Ar.] değil/yerine/= DÜŞMANLIK, YAĞILIK [Davranis-Tutum]

- ÂDER[Ar.] değil/yerine/= ÂDER[Fars.] [lugat]
( Kasığı çıkık kişi. İLE Ateş. )

- ADÎMET-ÜL-KURÛN[Ar.] değil/yerine/= [Hayvanlar]
( Deve gibi boynuzu oymayan çatal tırnaklılar. )

- AĞAÇ değil/yerine/= BEŞÂM[Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Hicaz'da yetişen ve misvak yapılan hoş kokulu bir ağaç, balsama ağacı. )

- AĞAÇ değil/yerine/= BETÎL[Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Salkımları sarkık olan ağaç. )

- AĞDA/AKÎDE[Ar.] değil/yerine/= ŞERBET[Ar.] [Beslenme]
( Koyu. İLE/VE Sulu. )
( Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir macun durumuna getirilen pekmez ya da limonlu şeker eriyiği. | Şekerle yapılan ürünlerin hazırlanması ya da beklemesi sırasında şekerin ulaştığı koyuluk. İLE Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. | Belirli törenlerde, konuklara sunulan şekerli içecek. | Bazı maddelerin suda eritilmişi. | Sözlenmek ya da nişanlanmak üzere, tarafların antlaşması durumunda, tören yapılarak içilen içecek. )

- AĞLAMA değil/yerine/= TENEVVUH[Ar. < NEVHA] [Davranis-Tutum]
( ... İLE/VE/||/<> [Ölünün arkasından] Bağırarak, feryâdederek ağlama. )

- AĞUSTOS BÖCEĞİ/ORAKBÖCEĞİ | ZÎZÜ[Ar.] | CICADA[İng.] | CICADIS/LANIUS[Lat.] ile/ve ATEŞBÖCEĞİ/YILDIZBÖCEĞİ[Lat. LAMPYRIS NOCTILUCA][1 cm.den daha küçüktürler.] [Hayvanlar]

- AHDER[Ar.] ile/ve AHDER[Fars.] [lugat]
( Şaşı. İLE Kardeş çocuğu, yeğen. )

- AHLÂM[< HULM[(Ar.) AKIL]] ile/ve []
( RÜYÂLAR, HULYÂLAR, UYKUDA GÖRÜLEN ŞEYLER | AÇIK SAÇIK RÜYÂLAR | DÜŞÜ AZMALAR )

- AHTAL[Ar.] ile/ve []
( Çabuk yürüyen. | Boşboğaz. )

- AİT ile/ve/değil EMÂNET/VEDİA[Ar.] [Oncelikliler]

- AKCİĞER ZARI YANGISI(SATLICAN/ZATÜLCENP[Ar.]) ile/ve/değil KARACİĞER YANGISI [TIP]
( ZATÜLCENP ile/ve HEPATİT, ZATÜLKEBED ile/ve BRONŞİYOLİT ile/ve ADEONOİT )
( BİLSÂM[Ar., Fars.]/PLEURÉSIE[Fr.]: Akciğer zarı yangısı, satlıcan. )
( Dünyada en sık karşılaşılan hastalık zatürree/bronşittir. )
( AKCİĞER YANGISI / GIŞÂ-İ CENB[Ar.] / PLEVRA[İt. göğüs boşluğunun iç yüzünü ve akciğerleri saran zar] )

- AKRAN[Ar.] ile/ve/değil ÖĞÜR/TAYDAŞ[halkta] [toplum]
( Yaşça yakın, yaşıt, boydaş, taydaş. | Öğrenmiş, alışmış. | Alışılmış, yadırganmaz olmuş, menus. | Takım, fırka, zümre. )

- AKSİNE/BİL-AKİS[Ar.] değil/yerine/= TERSİNE [Dil]

- AKSİYOM(ATİK) = AXIOM[İng.] [Felsefe]

- AKUK[Ar.] = []
( Gebe hayvan. )

- AKVÂZ[Ar.] = []
( Kum tepeleri. )

- AKVES[Ar.] = []
( Sıkıntılı vakit. )

- ALÂ = ALÂ, ALE [lugat]
( Rütbece yükseklik, büyüklük, şeref, şan. İLE Üst, üzere. İLE [daha/çok/pek] Yüksek. İLE İhsanlar. İLE Kirleten. )

- ALÂKA[Ar.] değil/yerine/= İLGİ, İLİŞKİ, İLİNTİ [Dil]

- ALÇI PENCERE/REVZEN[Fars.] değil/yerine/= KAFA PENCERESİ/REVZEN-İ MENKUŞ[Fars., Ar.] [YAPI]
( Camilerde, genellikle açıtların iç ve dış yüzlerine, birer revzen yerleştirilir. Bunlardan, nakışlı camlarla süslü olan içtekine, içlik; adi camlı olan dıştakine, dışlık adı verilir. İLE Nakışlı camlarla yapılmış alçı pencere, nakışlı revzen, vitray. )

- ÂLET = TOOL[İng.] [Nesneler]

- ALEV/ŞÛLE[Ar.]/ZEBÂNE[Fars.] değil/yerine/= YALAZ(A)/YALIM [Dil]

- ALGI = İDRAK [Felsefe]

- ALİDAT/MASTARA[Ar.] = MASTAR/MISTAR[Ar.] [matematik]
( Açı cetveli. İLE Eylemlik. | Sıvacıların ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, ensiz, uzun ve düz tahta. )

- ÂMÂK[Ar. < MAAK/MAUK] = A'MÂK[Ar. < UMK] [lugat]
( Göz pınarları. İLE Derinlikler. )
( A'MÂK-I HAYAL adlı kitabı okumanızı salık veririz... )

- AMERİKA ELMASI ile DAĞ ELMASI/YABANİ ELMA [Beslenme]

- AMERİKAN TİMSAHI ile TİMSAH[Ar.] [Hayvanlar]
( Tatlı suda yaşarlar. İLE Bazıları tuzlu suda yaşarlar. )
( Karada saldırgan değildir. İLE Büyük ve saldırgandır. )
( Tek çenelerini kullanırlar. İLE İki çenelerini de kullanırlar. )
( ... İLE Daha uzun ve daha dar burunları vardır. Gözleri daha öndedir. Dördüncü dişleri alt çeneden dışarı taşar. )
( Mide özsularında, demir ve çeliği eritmeye yetecek kadar hidroklorik asit vardır. )
( ARCHOSAURIA: Timsahları, dinozorları ve kuşları içeren sürüngen öbeği. )
( ARCHOSAURIA: Timsahları, dinozorları ve kuşları içeren sürüngen öbeği. )
( CAYMAN[Amazonlar'da] ile ... )
( [kökeni/etimolojisi] EL LAGARTO DAS INDIAS[İsp. Hint kertenkelesi] ile KROKODEILOS[Yun.]: Kertenkele. [İlk kez Heredot kullanmıştır.] )
( Timsah | Timsah | Timsah )
(
Tarihin en büyük timsahı. [Avustralya, 1957. boyu 8,6 m.] )
( Yaşamları boyunca, 2000 civarında diş değiştirirler. İLE ... )
( Anne timsahlar, yuvalarındaki yumurtaların üstünde yatma olanağı bulamazlarsa yumurtaların serin ortamda büyümesiyle dişi timsahlar çıkıyor. Üzerlerinde yatma olanağı bulurlarsa yumurtaların sıcak ortamda büyümeleri sonucunda eril timsahlar çıkıyor. )
( 68 dişleri vardır. )
( Timsahlar, terlemez. )

- AMİN[< Fr. AMONYAK] ile ÂMİN[Ar. < İbr.] [Bilim]
( Amonyaktaki hidrojen yerine tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı. İLE "Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır. )

- AMME ZİRAİ[Ar.] ile KERAH [Nesneler]
( 100 eski parmağa eşit olan, eski bir uzunluk birimi. İLE Amme zirai'nin 1/32'sine eşit, eski bir uzunluk ölçüsü. )

- ÂMÛT[Fars.] ile AMUT[Ar.] [Hayvanlar]
( Yalçın kayalarda ve yüksek yerlerde bulunan kuş yuvası. İLE Dikme, direk, sütun. )

- ANAKİKLİK/PALİNDROM ile [Dil]
( Tersinden okununca da aynı anlamı veren sözcük ya da tümce. )
( SANMA ŞAHIM | HERKESİ SEN | SÂDIKÂNE | YÂR OLUR
HERKESİ SEN | DOST MU SANDIN | BELKİ O | AĞYÂR OLUR
SÂDIKÂNE | BELKİ O | ÂLEMDE BİR | DİLDÂR OLUR
YÂR OLUR | AĞYÂR OLUR | DİLDÂR OLUR | SERDÂR OLUR

YAVUZ SULTAN SELÎM )

- ANANE[Ar.] değil/yerine/= GELENEK [Tarih]

- ANATOMİ = ANATOMY[İng.] [TIP]

- ÂNE, ÂSÂB[Ar.] = []
( Kasık. | Kasık kılı. )

- ÂNÎSE[Fars.] = ÂNİSE[Ar.] [lugat]
( Sıkı bağlı şey. | Koyulaşmış/katılaşmış akıcı maddeler. [kan ya da mürekkep gibi] İLE Cana yakın kız/kadın. )

- ANLAM/LI = MEAN/ING[İng.] [Felsefe]

- ANLAMA = FEHM, İDRAK [Felsefe]

- ANLAMBİLİM = SEMANTICS[İng.] [Dil]

- ANTER = HAŞEFE[Ar.] [Bitkiler]

- ANTİPARANTEZ değil ANTRPARANTEZ (ya da ARTIPARANTEZ) / İSTİTRAT[Ar.] [Dil]

- ANTREPO(ARDİYE[Ar.]) değil DEPO [YAPI]
( Vergileri ödenmemiş, gümrüğe ait malların korunması için kurulan depo. İLE ... )

- APAÇIK/LIK = SELFEVIDENCE/SELFEVIDENT[İng.] [Bilim]

- APTAL[Ar.] = BUDALA[Ar.]/KAŞALOT[Fr.][argo] [psikoloji]
( Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık. İLE Zekâca geri olan, alık. | Ahmak, bön. | Bir şeye aşırı düşkün. )

- ARÂ' = ÂRÂ'[Ar. < RE'Y] [lugat]
( Bölge, mıntıka/mıntaka. İLE Oylar. İLE Süsleyen, bezeyen. [Dil-ârâ] )

- ARABÎ = A'RÂBÎ[Ar. çoğ. EÂRÎB]/[Fars. BÂDİYE-NİŞÎN] [lugat]
( Arap budununa/kavmine ait olan/lar. | Arapça, Arap dili. İLE Çölde yaşayan Arap. )

- ARAÇ = VASITA [Nesneler]

- ÂRÂM[Ar. < İREM] = ÂRÂM[Fars.] [lugat]
( Çölde, özellikle konulan belirteç/nişan. İLE Durma, eğlenme, dinlenme. | Yerleşme, dinlenme, karar kılma. )

- ARAZ[Ar.]/SEMPTOM[Fr. < Yun.] değil/yerine/= BULGU [TIP]

- ARAZİ[Ar. < ARZ] değil/yerine/= ARSA[Ar.] [YAPI]
( Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak. İLE Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer. Yasanın tanımlamasına göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi. )

- ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY [YAPI]
( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

- ÂREC[Fars.] değil/yerine/= AREC [lugat]
( Dirsek. İLE Topallık. İLE Topal, aksak. )

- ARGO ile ADİCE/BAYAĞI/ÂMİYÂNE[Ar., Fars.] [argo]

- ÂRIZA[Ar.] ile ARÎZA[< ÂRIZ] [lugat]
( Engebe. | Aksama, aksaklık. | Bir notanın sesini yarım ton yükseltmek, alçaltmak ya da eski durumuna getirmek için notanın soluna konulan diyez, bemol ve bekar belirteçlerinin ortak adı. İLE Küçüğün büyüğe yazdığı yazı. )

- ÂRİŞ[Fars.] ile ARÎŞ[Ar.] [lugat]
( Anlam/mânâ, kavram/mefhum. İLE Asma çardağı. | Samandan yapılmış bir çeşit ev. | Sundurma. )

- ARŞIN ile URUP[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Arşının sekizde bir uzunluğundaki ölçü. )

- ARÛB[Ar.] ile [Davranis-Tutum]
( Eşine/sevgilisine çok düşkün kadın. )

- ARÛZ[Ar.] ile REMEL[Ar.] [YAZIN]
( ... İLE Aruz ölçülerinden biri. | Türk müziğinde bir usûl. )

- ARZU[Ar.] ile İSTEK [Davranis-Tutum]
( Tüketme nesnesiyle. İLE Ulaşma nesnesiyle. )

- ÂSAF[Ar.] ile []
( Doğu edebiyatlarında vezirin eş anlamlısı olarak kullanılır. Süleyman peygamberin meşhur veziri~İsrailoğulları soyundan gelen Âsaf b. Berhıya'dan kalmadır. )

- ÂSÂL ile ÂSÂL[Fars.] [lugat]
( Ahlâk. İLE Temel, kök. İLE İkindi ile akşam ya da yatsı arasındaki zamanlar. [Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL: Sabah-akşam.] )

- ASALAK ile PARAZİTOLOJİ[İng. PARASITOLOGY | Fr. PARASITOLOGIE][Osm. Ar. TUFEYLİYYÂT] [TIP]
( Asalakları inceleyen bilim dalı. )

- ÂSÂR[Ar. < ESER] ile ASAR [lugat]
( İzler, nişâneler, alâmetler. | Âbideler. | Gelenekler, öyküler. İLE Toz. [GUBÂR] | Sığınak, sığınılacak yer. [MELCE'] İLE Görevler. | Yükler. | Kabahatler, cürümler. İLE Fakirlik. İLE Yüzyıllar. İLE Pek kibirli. | Çarpık yüzlü. )

- ASIKYÜZLÜ/LÜK ile MEYMENETSİZ[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE "Uğursuz", huysuz, aksi. )

- ÂSÎ[Ar. < ESER] ile ASÎ [lugat]
( Ahlâkı bozuk, ahlâksız, çapkın. İLE Uygun, elverişli. İLE Çok isyancı. İLE Karşı gelen. | Haydut, şakî. | Günahkâr. İLE Hekim, cerrah. İLE Kederli, mahzûn. )

- ASKER[Fars.] ile ASKER, CÜND[Ar.], LEŞKER[Fars.] [lugat]
( Devredici, seyyar. İLE Er. )

- ASKER/POLİS ile ZAPTİYE[Ar.] [Tarih]

- ASLAN ile GAZANFER[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE İri aslan. )

- ASSÂLE[Ar.] ile []
( Arı kovanı. | Bal peteği. | Bal arısı. )

- AST/MADUN[Ar.] ile MAFEVK[Ar.] [kisiler]
( Alt aşamada bulunan. / Alt. | Birinin buyruğu altında ona görevli. | Rütbe ya da kıdemce küçük olan asker. >< Üst aşamada bulunan. | Üst, yukarı. )

- ÂŞÎ[Fars.] ile ÂŞÎ[Ar.] [lugat]
( Aşçı. İLE Akşam yemeği yiyen. | Gidip, uzaklaşan. İLE Tavuk karasına tutulmuş. | Akşam. | Akşam yemeği. )

- AŞK[Ar.] değil/yerine/= SEVİ [Oncelikliler]

- AŞK = (FALL IN) LOVE[İng.] [Oncelikliler]

- AŞKÂR[/Â/E], ÂŞİKÂR/E[Fars.] = AŞKAR[Ar.] [lugat]
( Belirli, açık, meydanda. İLE Koyu al. | Kızıl saçlı adam. | Doru[gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara] at. )

- AŞKIN/LIK = MÜTEAL [Felsefe]

- AŞVÂ'[Ar.] = []
( Gece, gözü görmeyen. [bayan] )

- AT = AŞKAR/EŞKAR[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Koyu kırmızı doru[gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi kara] at. Battal Gazi'nin atının adıdır. Aşkar Devzâde denilen bu at çok yetenekliymiş. )

- AT = DÜLDÜL[Ar.] [Hayvanlar]
( ... ile Hz. Muhammed'in, Ester cinsi, dişil katırı. )

- ATA[Türkçe] = ATÂ'[Ar.] [lugat]
( Baba. | Dedelerden/büyükbabalardan her biri. | ATATÜRK sözcüğünün kısaltılmış biçimi. İLE Bağışlama, bahşiş. [> TEÂTÎ] )

- ATÂLET[Ar.] değil/yerine/= EYLEMSİZLİK/SÜREDURUM [Davranis-Tutum]

- ATEİZM değil/yerine/= AGNOSTİSİZM/LAEDRİYE[Ar.] [Felsefe]
( AGNOSTİK: Bilinemez; Sınırlarını çizmek. )

- ATEŞ değil/yerine/= ÂTAŞ[Ar.] [Tasavvuf]
( ... İLE/DEĞİL Susuzluk. )

- ATEŞBALIĞI/SARDALYA/SARDALYE[İt.][Lat. CLUPEA PILCHARDUS] ile VONOZ[Yun.] [Hayvanlar]

- ÂTIFET[Ar. çoğ. AVÂTIF] değil/yerine/= KARŞILIK BEKLEMEDEN GÖSTERİLEN SEVGİ, İYİLİKSEVERLİK [Davranis-Tutum]

- ATOM(BÖLÜNEMEZLİK) = ATOME[İng.] [Bilim]

- ÂTÛN, BEÇEDÂN, ZÂK, ZÂK-DÂN[Fars.], MEŞÎME[Ar.], RAHİM[Ar.] değil/yerine/= DÖLYATAĞI [TIP]

- ATVÂD, CEBEL[Ar. < TAVD] değil/yerine/= A'LÂM[Ar. < ALEM] [Doga]
( Dağlar. İLE/VE Yüksek dağlar. )

- AVÂZ[Ar.] değil/yerine/= ÂVÂZ[Fars.] [lugat]
( Nefret. İLE Ses, sedâ. İLE Bedeller, karşılıklar. )

- AVDET (ETMEK)[Ar.] değil/yerine/= GERİ GELME, DÖNME, DÖNÜŞ [Tasavvuf]

- AYÂ değil/yerine/= ÂYÂ[Fars.], ACABA[Ar.] [lugat]
( Yeteneksiz/kabiliyetsiz, kudretsiz. | Tedavi edilemez, iyileştirilemez. İLE Şüphe ve tereddüt bildiren edat. İLE Daha ya da en kudretsiz, hiç iktidarı olmayan. İLE El/avuç içi, ayak tabanı. | Yaprakların düz ve parlak bölümü. )

- AYAK > EL değil/yerine/= İFFET[Ar. < ŞEHVET] [Davranis-Tutum]
( ... İLE/VE/<>/> Kendini (")savunur/korur("). İLE/VE/<>/> Haksızlığa gösterilen öfke. [Hakk'ı savunur/korur.] )
( ... İLE/VE/<>/> Temizlik. | Namus. İLE/VE/<>/> Yiğitlik, yüreklilik, koçaklık. )

- AYDIN = MÜNEVVER [Felsefe]

- AYKIRI/LIK = PARADOX[İng.] [Felsefe]

- AYNÂ[Ar. < ÎYN] = AYNA[Fars.] [lugat]
( İri ve güzel gözlü. İLE Işığı yansıtan, varolanların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam. İLE Atların diz kapağı. )

- AYRAÇ(/PARANTEZ/KAVS[Ar.]) " ( ) " ile KÖŞELİ AYRAÇ " [ ] " [Dil]

- AYRINCA(Ar. İSTİSNÂ) ile/ve/||/<> ÖZEL [Genel]

- AYRIŞIK/HETEROJEN[İng., Fr.] ile BAĞDAŞIK/MÜTECÂNİS[Ar.]/HOMOJEN[İng., Fr.] [Bilim]

- AYYÛK[Ar.] ile []
( Kuzey yarımkürede bulunan keçi takım yıldızının en parlak yıldızıdır. )

- AZARLAMAK/İTAP/TEKDÎR/TEVBÎH[Ar.] ile UYARMAK [Davranis-Tutum]
( NUSH İLE USLANMAYANI ETMELİ TEKDÎR
TEKDÎR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKTİR )
( Dostun azarı, olgunluğa(kemâle) götürür. )
( Kendini "azarla", kimse, seni azarlayamaz. )

- ÂZİME[Ar.] ile ÂZİME[Fars.] [lugat]
( Kıtlık yılı. İLE Cuma günü. | Bayram günü. )

- AZOT = NITROGENE[İng.] [kimya]

- BA'S[Ar.] değil/yerine/= GÖNDERME, GÖNDERİLME | DİRİLTME | PEYGAMBERLİK [Tasavvuf]

- BÂB[Ar.] değil/yerine/= BÖLÜM, KONU BAŞLIĞI | KAPI [Tasavvuf]
( Kapı, sığınılacak yer, başvurulacak yer. )
( Bir kitabın bölümlerinden her biri. )
( İş, husus, madde. )

- BÂDİYET-ÜŞ-ŞÂM[Ar.] değil/yerine/= []
( Fırat ile Dicle'nin birleşip denize döküldüğü noktadan itibaren batıya doğru uzanan çöl. )

- BAĞDAŞIK = MÜTECÂNİS [Dirimbilim]

- BAĞIMLILIK = DEPENDENCE[İng.] [psikoloji]

- BAĞY/İSYAN[Ar.] = BAŞKALDIRI [Davranis-Tutum]
( Azgınlık, zulüm, isyan. | İstemek, talep etmek. | Yaranın şişmesi. | Yağmurun şiddetle yağması. )

- BAHANE[Ar.] = MAHANA/MAHNA [Davranis-Tutum]
( İleri sürülen, sözde neden. )

- BAHARAT = EFHÂ'[Ar. < FEHÂ] [Bitkiler]
( ... İLE/||/<> Soğan ya da yemeklere konulan nane, kekik gibi kuru otlar. )

- BAKIR = FÜLÜS[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE/<> Bakır para. )

- BAKIŞIK = SYMMETRICAL[İng.] [Sanat]

- BAKIŞIM = SYMMETRY[İng.] [Sanat]

- BAKL, BAKLA[Ar. çoğ. BUKUL] = []
( Sebze, yeşillik. | Yeşil kabuklu, iri taneli sebze. )

- BAKLA[Ar.] = ACIBAKLA/YAHUDİBAKLASI/TÜRMÜS[bot.] [Bitkiler]
( ... İLE Baklagillerden, acı olan, taneleri suda tatlılaştırılarak yenilen otsu bir bitki. )

- BAKLA = FUL[Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Taşkırangillerden, çokça türü bulunan bir ağaççık ve bunun hoş kokulu, beyaz çiçeği. | Küçük taneli bir bakla türü. )

- BALGAM[Ar.] = TUZLU BALGAM/MAYASIL/EGZAMA[Fr. < ECZEMA < Yun.] [TIP]
( Solunum örgenlerinin salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü sıvı. İLE Bazı deri hastalıklarının ortak adı. | Birdenbire ortaya çıkarak gelişen, kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı. )

- BÂM[Fars.]/SAKAF[Ar.] değil/yerine/= ÇATI, DAM, KUBBE [YAPI]

- BARAKA değil/yerine/= SIĞINAK/PENÂH[Fars.]/MELCE'[Ar. < MELÂCİ] [YAPI]
( ... İLE/VE Sığınılacak, iltica edilecek yer. | Hâmî. )

- BARIŞ = SULH [Davranis-Tutum]

- BÂRÎ = BÂRÎ[Fars.] [lugat]
( Yaratan, yaratıcı. İLE Hiç olmazsa, bir kere, hâsılı. İLE Mükemmel, güzel, üstün. )

- BASINÇ(LI) = PRESSURE[İng.] [fizik]

- BÂSIT-ÜR-RIZK[Ar.] = [TIP]
( Bir örgeni uzatıp açan kas. )

- BASÎRET[Ar.] = SAĞGÖRÜ [Davranis-Tutum]
( Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği. | Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. )

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] = KANLI BÂSÛR/DİZANTERİ[Fr. < Yun.] [TIP]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. İLE Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan, bulaşıcı, salgın sayrılık. )

- BÂSÛR[Ar. çoğ. BEVÂSÎR] = MAYASIL [TIP]
( Kalınbağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesinden ve bazen iltihaplanmasından dolayı, makadın içinde ve dışında oluşan memeler yüzünden makattan kan ya da irin gelmesi. )

- BAŞ = HEAD[İng.] [Genel]

- BÂŞE-İ FELEK[Ar.]:
"Nesr-i tâir" ve "vâki" denilen iki yıldız.
ve [Doga]

- BAŞÖRTÜSÜ ve YEMENİ[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE/DEĞİL Kalıpla basılıp elle boyanan, kadınların başlarına bağladıkları tülbent. | Bir tür hafif ve kaba ayakkabı. )

- BATBATA[Ar.] ve []
( Kazın ötmesi. )
( Kazın ötmesi. )
( Kazın suya dalışı. )

- BATI/LI(coğrafya) = KEDİN, KURIYAKI [Mekanlar]

- BATI/LI(uygarlık) = GARB/Î [Genel]

- BÂTINÎ/LİK = ESOTERIC/ISM[İng.] [Felsefe]

- BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI/HÜSRAN[Ar.] ile SÜKÛT-U HAYAL [psikoloji]

- BATKI/HÜSRAN[Ar.] ile/değil/yerine ŞAŞIRMA/ŞAŞKINLIK [psikoloji]

- BAYRAK ile/değil/yerine SANCAK/LİVA[Ar. çoğ. ELVİYE] [Dil]
( Bir ulusun, belirli bir topluluğun ya da bir örgütün simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş. | Öncü. | Simge. İLE/VE/||/<>/< Bayrak. | Çoğunlukla askeri birliklere verilen, yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. | Osmanlı yönetim örgütünde, illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü, mutasarrıflık. | Gemilerin sağ yanı. )
( Vatanı simgeler. İLE/VE/||/<>/< Dili(mizi) simgeler. )
( Simgelerin işlevi, anlamı ve değeri çok büyüktür. Bayrak ve Sancak gibi.

Bayrağımız, toprağımızı, vatanımızı simgeler! Sancağımız ise o topraklardaki varlığımızın/birliğimizin göstergesi olan dilimizi!

Bayrak düşerse vatan kaybedilmiş sayılmaz ama Sancak düşmüşse herşey kaybedilmiş demektir! )

- BAYTÂR/BEYTÂR[Ar.]/VETERİNER ile/değil/yerine []
( Hayvan hekimi. )

- BÂZIA[Ar.] ile/değil/yerine CÂİFE[Ar.] [TIP]
( Deriyle birlikte biraz da etin kesilmesi şeklindeki yara. İLE Boşluğa(cevfe) kadar giden yara. )
( Adli Tıp'ta önemlidir. Cezası değişir. )

- BECAYİŞ[Fars.] ile/değil/yerine TAKAS[Ar.] [lugat]
( Karşılıklı yer değiştirme. İLE Değişim. | İki ülke arasında yapılan alışverişin, karşılıklı olarak malla ödenmesi. )

- BEÇÇE/BEÇE[Fars.] ile/değil/yerine ENİK, ENCİK [Hayvanlar]
( İnsan ya da hayvan yavrusuna verilen genel ad. İLE Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu. | [Ar. ENÎK] Güzel, sevimli, şirin şey. İLE Yırtıcı hayvan yavrusu. )

- BEDDÂL[Ar.] değil/yerine/= BAKKAL [Mekanlar]

- BEHAİM[Ar.] değil/yerine/= EN'AM [Hayvanlar]
( İnsan dışındaki tüm hareket edebilen canlılar. İLE/VE Yararı olan hayvanlar. [At, deve, sığır, koyun vs.] )

- BELÂDE/BELÂD[Fars.] değil/yerine/= BELÂDET[Ar.]/ABRUTISSEMENT, APATHIE[Fr.] [lugat]
( Kötü kişi, günahkâr, müzevir. | Fenâ şey. İLE İzansızlık, akılsızlık, sersemlik, budalalık. )

- BELÂGAT'TA:
BEYÂN[Ar.]
değil/yerine/= BEDÎ [Mantik]
( Birbirinden açık, değişik ifâde yollarını öğreten bölümü. VE Sözü sanatlarla güzelleştirmeyi öğreten bölümü. VE Dilin tümce yapısındaki incelikleri ve tümcenin konuya uygun kullanım yollarını öğreten bölümü. )

- BELEDİYE[Ar.] değil/yerine/= URAY [Mekanlar]

- BELİRLE/N/ME, BELİRLENİM = DETERMINATION[İng.] [Felsefe]

- BEMM[Ar.] = []
( Kanun, tambur gibi çalgılara takılan tel. | Pes perde. )

- ben = me[İng.] [kisiler]

- BENÂT-I NÂŞ[Ar. < BİNT]/BENETNASH[Fr.]/ETA URSUS[Lat.]/ALKAID[İng.] = []
( Dübb-i Ekber denilen yıldız kümesinin kuyruğunun ucunda bulunan kümenin en sönük yıldızı. )

- BENDAKA[Ar.] = []
( Hiddetli bakma, sert bakış. | Bir şeyi fındık gibi ufalama. )

- BENDUKÎ[Ar.] = [Nesneler]
( Keten bezinin en iyisi. )

- BENÎ[Ar.] = []
( OĞULLAR(/I) (BENÎ İSRÂİL )

- BENÎKA[Ar. | çoğ. BENÂYIK] = []
( Giysinin koltukaltındaki parçası. )

- BENNE[Ar. çoğ. BİNÂN] = []
( Güzel koku. )

- BENZEN[< Fr. < Ar.] = BENZİN[< Fr. < Ar.] [Doga]
( Madenkömürü katranından çıkarılan, C6H6 formulündeki hidrokarbonun bilimsel adı. İLE Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı, yaklaşık olarak 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu olan bir sıvı. | Benzen. )

- BENZİN[Fr. < Ar.] = MAZOT[Rusça] [Nesneler]
( Petrolün damıtılması ile elde edilen, özgül ağırlığı, yaklaşık olarak 0,65 olan, renksiz, uçucu, kendine özgü kokusu olan bir sıvı. | Benzen. İLE Akaryakıt olarak kullanılan ham petrolün, damıtma ürünlerinden biri. )

- BER-BÂD[Fars.] = BER-BATT[Ar., Fars.] [lugat]
( Perîşan, harap, viran. | Pis, fenâ, kirli. İLE Kaz göğüslü. | Lavuta/lavta adlı bir çalgı.[LYRE(Fr.)] )

- BER[Fars.] = -BER[Fars.] [lugat]
( Üzere. İLE Alan, getiren, götüren. [DİL-BER: Gönül alan. | PEYÂM-BER: Haber getiren.] İLE Göğüs, sîne. | Meyva, yemiş. | Meme. | Kucak. | Yaprak. | Genç hanım. | Evin kapısı. | En, genişlik. İLE Hastanın iyileşmeye başlaması. )

- BERÂH[Ar.]:
Açık, işlenmemiş ve ağaçsız bölge.
ve [Doga]

- BERÂRÎ[< Ar. BERRİYYE] ve ÇÖLLER, SAHRALAR [Doga]
( Çöller, sahralar. )

- BERBAH[Ar.]/ÉPIDIDYME ve []
( Erbezi üstü. )

- BEREHREHE[Ar.] ve []
( Çok güzel hanım. )

- BERG[Fars.] ve BERK[Ar.] [Doga]
( Yaprak. İLE Şimşek. )

- BERÎA[Ar.] ve []
( Güzelliği ve olgunluğuyla akranlarından üstün olan hanım. )

- BERR[Ar.] değil/yerine/= KARA []

- BERRÎ[Ar.] değil/yerine/= KARASAL [Doga]

- BERS değil/yerine/= BERŞ[Ar., Fars.] [lugat]
( Çukur, yumuşak yer. İLE Afyon şurubu, keten yaprağı ile yapılan bir çeşit yatıştırıcı/müsekkin mâcun. | Arzu, gönül isteği. )

- BEŞERE[Ar.] değil/yerine/= [TIP]
( İnsan derisinin dış tabakası. )

- BEŞÛŞ/BEŞÎR[Ar.] değil/yerine/= HECCÂM [Davranis-Tutum]
( Güleryüzlü, şen. İLE/VE Taşlama/hiciv yapan/sanatçısı. )

- BEYAZ[Ar.] değil/yerine/= AK, AKÇA [Nesneler]

- BEYDAK[Ar. çoğ. değil/yerine/= []
( BEYÂDIKA] )

- BEYİN[< Ar. BEYN] değil/yerine/= [TIP]
( Ara, Arada olan.]/EMİK ile ABCDEF ( 222.600 m² | Ort. 1200 - 1300 gr. )
( Bir saniyede, 38 katrilyon işlem yapma hızına sahiptir. )

- BEYİN = BRAIN[İng.] [TIP]

- BEYNE BEYNE[Ar.] = [Dil]
( Ne iyi, ne kötü. İkisinin ortası. )

- BEYT-İ ANKEBÛT, BEYT-ÜL-ANKEBÛT[Ar.] = []
( Örümcek yuvası. | [mecaz] Derme-çatma ev. )

- BEYTÂRÂ[Ar.]/VETERİNERLİK = []
( Hayvan hekimliği. )

- BEYZET-ÜL-HARR[Ar.] = []
( Şiddetli sıcaklık. )

- BEYZİ[Ar.]/OVAL[Fr.] = SÖBE [Nesneler]
( Biçimi, yumurta gibi olan. )

- BEZ[Ar. < BEZZ] = BEZ[Ar. < BEYZ] [TIP]
( Pamuk ya da keten ipliğinden yapılan dokuma. | Pamuktan, düz dokuma. | Herhangi bir cins kumaş. | Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. | Gelişigüzel kumaş parçası, çaput. Bezden yapılmış. İLE İçinden geçen kandan ya da özsudan, bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan örgen, gudde. )

- BEZ[Ar. < BEZZ] = NİPİ [tekstil]
( Pamuk ya da keten ipliğinden yapılan dokuma, çaput. | Pamuktan, düz dokuma. | Herhangi bir cins kumaş. | Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. | Kumaş ya da dokumadan yapılmış olan. İLE Muzağacı lifinden yapılan bez. )

- BEZ = MUŞAMBA[Ar.]/LİNOLYUM[Lat.] [tekstil]
( ... İLE/DEĞİL Bir tarafına kauçuk ya da yağlıboya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez. | Bu bezden yapılmış olan. | Su geçirmeyecek biçimde yapılmış yağmurluk. | Yer döşemesi olarak kullanılan, üzeri ketenyağı ve mantar tozuyla kaplanmış jüt bezi, linolyum. )

- BEZÂ[Ar.] = [Dil]
( Konuşmada, açık-saçıklık. )

- BIÇAK = MASAT[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE/||/<> Bıçak bilemeye yarayan, çelikten, çubuk biçiminde araç. )

- BID'/BID'A[Ar.] = []
( Geceden bir bölüm. )

- BÎ-ZENEB[Ar.]/ANOURE[Fr.] = []
( Kuyruksuz/lar. )

- Bİ'L KUVVE[Ar.]/POTANSİYEL[Fr., İng. POTENTIAL] = GİZİL GÜÇ [Fizik]

- BİDÂYET[Ar.] değil/yerine/= BAŞLAMA, BAŞLANGIÇ [Felsefe]

- BİHR[Ar.] değil/yerine/= []
( Ağız kokusu. )

- BİLDİRİM değil/yerine/= İŞAR[Ar.] [tuze]
( ... İLE Yazı ile bildirme. )

- BİLEZİK değil/yerine/= HALHAL[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Kadınların, ayak bileklerine taktıkları bilezik. )

- BİR ile EŞİT/MÜSÂVÎ[Ar. < SEVİYY] [Oncelikliler]

- BİRDEN BİRE ile/değil BİRDENBİRE/ANSIZIN/TINGADAK/FÜC'ETEN, Fİ-L-HÂL[Ar.] [Dil]

- BİRTAKIM ile/yerine/değil/< BAZI[< Ar. BA'ZI] [Dil]

- BİSİKLET ve/<> MEKÂNLAR... [bisiklet]

- BİT ile TAHTABİTİ/BAKKA[Ar.] [Hayvanlar]

- BİTEVİYE/MÜTEMADİYEN[Ar.] değil/yerine/= ARALIKSIZ, SÜREKLİ [Genel]

- BORÇ ile/değil/yerine ÖDEME/İTA[Ar.] [tuze]

- BORNOZ[< Ar. BURNÛS/BORNÛZ: Elbise üzerine giyilen giyecek.] ile/ve HAVLU [tekstil]

- BOZULMA/TAGAYYÜR[Ar. < GAYR] ile/ve/değil ÇÜRÜME [Nesneler]

- BÖBREK YANGISI(İLTİHABI)/NEFRİT[Fr. < Yun.] ile/ve/değil ÖD/SAFRA KESESİ YANGISI(İLTİHABI) [TIP]
( NEFRİT, ZÂT-ÜL-KİLYE ile/ve KOLESİSTİT ile/ve SPLENİT )

- BÖRÜ/SİRHAN, DÎDÂN[< DÛD]/NEMF, ŞUFEYRE/ŞÜFEYRE, ÜŞBE[Ar.] / NYMPH[İng.] / NYMPHE[Fr.]: KURT | KURTÇUK < [Hayvanlar]

- BUĞDAY < BİSİKLET [Beslenme]
( Uygarlığın en temel iki göstergesi. )
( Beyaz )
( ODYSSEUS )
( İlk buğday ya da buğdayın atası olarak kabul edilen buğday, Karacadağ (Urfa)'dandır. )

- BUĞDAY < HALFA[Ar. < İbr.] [Bitkiler]
( ... İLE Buğdaygillerden, lifleri, ip, çuval ve kâğıt yapımında kullanılan bir bitki. )

- BUHUR[Ar.] < TÜTSÜ [Nesneler]
( Dinî törenlerde ya da çevrenin güzel kokmasını sağlamak amacıyla yakılan kokulu nesne. | [argo] İçki. )

- BÛM/E[Ar., Fars.] < BÛM[Fars.] [lugat]
( Baykuş. İLE Yer, toprak, yurt. | Sürülmemiş tarla. | Tabiat, huy. )

- BURKA/BÜRKA'[Ar.] < YAŞMAK [Nesneler]
( Peçe, tül, yaşmak, yüzörtüsü. )

- BÜC[Fars.] < BÜCC[Ar.] [lugat]
( Keçi. İLE Kuş yavrusu, palazı. İLE Ağzın iç tarafı, avurt. )

- BÜLBÜL[< Fars., Ar. | çoğ. BELÂBİL, ANDELÎB] < ÖTLEĞEN/ÇALIBÜLBÜLÜ [Hayvanlar]
( ... İLE/VE Çalıbülbülü. )

- BÜR'/İLTİYÂM[Ar.] < []
( Yaranın iyileşip kapanması, onulma. )

- BÜTÜN < BÜTÛN[Ar. < BATN] [lugat]
( Eksiksiz, tam. | Parçalanmamış. | Birlik, tamlık. İLE Karınlar. | Nesiller, soylar. | İç. )

- BÜTÜN < MÜFREZ[Ar.] [Genel]
( ... >< Bir bütünden ayrılmış. )

- BÜYÜKELÇİ(SEFİR[Ar.]) < KONSOLOS(ŞEHBENDER[Fars.]) [hizmet]
( VİSKONSÜL: Konsolos yardımcısı. )

- CÂDDE < CADDE[Ar.]/ŞÂH-RÂH[Fars.] [lugat]
( İLE )

- CÂGER[Fars.]/HAVSALA[Ar.] < [Hayvanlar]
( Kuş kursağı/midesi. )

- CÂİZ[Ar. < CEVAZ] değil/yerine/= UYGUN / OLABİLİR, OLUR [Dil]

- CAMİA[Ar., Fars.] = COMMUNITY[İng.] [toplum]

- CAN ve/||/<>/>/< KAN [Oncelikliler]

- CANCILIK = CÂNEGERÂYÎ[Fars.] [Felsefe]

- CANLI OLAN = ÂLÎ[Fars.] [dirimbilim]

- CANLI = TİRİG [dirimbilim]

- CANLILIK = TİRİGLİG [dirimbilim]

- CEB(İ)R[Ar.] değil/yerine/= ZOR, ZORLAMA | DÜZELTME, TAMİR ETME [tuze]

- CEBÎN[Ar.] değil/yerine/= KORKAK, YÜREKSİZ | ALÇAK | ALIN [Davranis-Tutum]

- CEBİR = CEBR[Fars., Ar.] [Davranis-Tutum]

- CEBİRE[Ar.]/KOAPTÖR[Fr.] = SÜYEK [TIP]
( Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva ya da tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha. | Rayları, iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk. )

- CEDDE[Ar. < CEDDÂT] = CEDD[Ar. < ECDÂD] [kisiler]
( Babaanne. İLE/VE Dede, büyük baba. )

- CEDVEL/HARK[Ar.] = CETVEL [Doga]
( Su yolu, su akacak yarık. İLE Ölçüm aracı/tablosu. )

- CELÎ[Ar.] = []
( Hat sanatında, iri ve büyük yazı. | Kalın ve okunaklı, her çeşit yazı. )

- CELSE[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA/OTURUM [tuze]

- CENÂH-I ZÜBÂB[Ar.] değil/yerine/= [Hayvanlar]
( Sinek kanadı. )

- CENÂH[Ar.] değil/yerine/= []
( Kuş kanadı. | Giysi kolu, yen. | Kol, pazu. | Âhiret. )

- CERİDE[Ar.] değil/yerine/= []
( Gazete. | Dergi, gazete gibi belli aralıklarla yapılan yayımlar. | Tutanak, kayıt defteri. | Süvari kolu. )

- CESÂRET değil/yerine/= OLASILIK/RİSK/MUHÂTARA[Ar. < HATAR] [Davranis-Tutum]
( Almaya cesâret edemediğimiz riskleri alanlar, yaşamak istediğimiz yaşamı yaşarlar. )

- CESÂRET = ŞECÂ'AT, CESÂRET[Fars., Ar.] [Davranis-Tutum]

- CESET = CESED[Fars.] [TIP]

- CEVİZ = HİNDİSTAN CEVİZİ/NARCIL[Ar.] [Beslenme]
( GÖVEK/TETİR/BEZBÂZ[Fars.]: Cevizin yeşil kabuğu. )

- CEZ' = CEZ' [lugat]
( Göz boncuğu denilen, kara alaca ve değerli bir süs taşı, damarlı akik. İLE Ağaç kökü. İLE Ada. )

- CIVA[Fr. < CİVE] = ZİNCİFRE/ZİNCEFRE[Ar. < ZİNCEFR/ZUNCUFR]/SÜLÜĞEN [kimya]
( ... İLE Kırmızı renkli doğal cıva sülfür. | Kırmızı kurşun oksidin. )

- CIVA = MALGAMA[Lat. < Ar.] [kimya]
( ... İLE Cıvanın, herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım. )

- CİHAZ[Ar.] = AYGIT [Nesneler]
( Aygıt, alet, takım. | Çeyiz, kadının evlenirken birlikte getirdiği eşyalar. )

- CİHET ile/ve VECH[Ar. çoğ. VÜCÛH] [Genel]

- CİLÂ ile/ve SAYKAL[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ. | Cilâlamakta kullanılan araç. | Bu cilâyı yapan kişi. )

- CİNÂS[Ar.] ile/ve []
( Sesçe aynı, anlamca farklı olan sözcükleri birarada bulundurma sanatı. )

- CİNS = CİNS[Fars., Ar.] [dirimbilim]

- ÇAMUR = SALSÂL[Ar.] [Doga]
( ... İLE Kumla karışık, ince çamur. | Lüleci çamuru. )

- ÇARŞAF[Fars.] = NEVRESİM[Fars., Ar.] [tekstil]
( Yatağın üzerine serilen ya da yorgana kaplanan bez örtü. İLE/VE/DEĞİL/||/<> Torba biçiminde, yorgan çarşafı. )

- ÇARŞAF = MAHRAMA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/DEĞİL Bazı bölgelerde, kadınların sokağa çıkarken, manto üstüne örtündükleri, işlemeli geniş örtü. )

- ÇEKİRGE ile BÜRKAN/BİRKAN[Ar.] [Hayvanlar]

- ÇEVRE = MUHİT[Ar. < HAVT] [Doga]

- ÇIKAR/NEF'[Ar.] = YARAR [Genel]
( Ancak ayrılıkçılık ve çıkarcılık, dünyada gerçek ıstırabın ortaya çıkmasına neden olur. )

- ÇİÇEK ile SARMAŞIK/LEBLÂB[Ar.] [Bitkiler]

- ÇİVİ ile EKSER/ENSER/MIH[Fars.]/MİSMÂR[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Büyük çivi. )

- ÇOBAN ile ÂBİL[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Çayırda otlayarak suya gereksinimi olmayan hayvan. | Koyun, at ve deve gibi hayvanlara iyi bakan kişi. )

- ÇOCUK ile SABÎ[Ar.] [kisiler]
( ... İLE/VE Henüz memeden kesilmemiş erkek çocuk. | Üç yaşını tamamlamayan erkek çocuk. )
( SABÎ-İ MUABBİR: Söyleyen ve söylediğini bilen çocuk. )

- ÇOCUK ile/ve/||/<>/> YETİŞMİŞ/SERPİLMİŞ ÇOCUK/ÜFHÛD[Ar.] [TIP]

- ÇÖZÜMLEME = TAHLİL[Ar.] [Felsefe]

- ÇUKUR = BERS[Ar.] [Doga]
( ... İLE Çukur, yumuşak yer. )

- ÇUVAL = GIRAR/GIRÂRE/GARÂR/GARÂRE[Ar. çoğ. GARÂYİR] [Nesneler]
( ... İLE/DEĞİL Büyük, kıl çuval. )

- ÇUVAL = TELİS[Ar. < TİLLİS] [Nesneler]
( ... İLE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )

- DÂ'-İ DALTON[Ar.]/DALTONISM[İng.]/AKROMATOPSİ değil/yerine/= RENK KÖRLÜĞÜ [TIP]

- DAĞ değil/yerine/= AKLAN/MAİLE[Ar.] [Doga]
( ... İLE/VE Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri. )

- DALGIR[Fars. MENEVŞE | Ar. HARE] değil/yerine/= [fizik]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. )

- DAMAR değil/yerine/= SUREDÂN[Ar.] [TIP]
( ... İLE Dil altında bulunan iki siyah damar. )

- DÂMİA[Ar.] değil/yerine/= DAMİYE[Ar.] [lugat]
( Damla damla kan sızdıran yara. İLE Kanı akan yara. )

- DAMLA/NİKRİS[Ar.]/GUT[Fr.] değil/yerine/= KURUL [TIP]
( Organizmadaki ürik asidin atılmayarak gövdenin bazı yerlerinde, özellikle ayak başparmağında, topuk ve ekleme yerlerinde birikmesinden kaynaklanan, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan sayrılık. İLE/VE/<> İnsan eti yemekten kaynaklanan bir hastalık.[En son, 1979'da, Papua Yeni Gine'de rastlanmıştır.] )

- DÂNİK[Ar.] değil/yerine/= []
( Bir dirhemin dörtte(/altıda) biri. | Mangır. )

- DÂNİK[Ar.] değil/yerine/= DÂNG[Fars.] [Nesneler]
( Mangır, para. | Bir dirhemin dörtte biri. İLE Bir dirhemin altıda biri. )

- DAV/GÛR[Fars.] değil/yerine/= ÂNE[Ar.] [Hayvanlar]
( Yabani eşek. Zebra. İLE/VE Yabani dişil eşek. | Yabani eşek sürüsü. )

- DAVAR[Ar.] değil/yerine/= GELE[Fars.] [Hayvanlar]
( Keçi/koyun sürüsü. )

- DAVULLAR'DA:
TRAMPET[İng. < DRUMBEAT]
değil/yerine/= KÖS/GROSKES [Muzik]
( İki değnek ile çalınan küçük davul. İLE/VE Büyük davul. İLE/VE Mehterhanede kullanılan davul. İLE/VE Orkestra'da kullanılan davul. )

- DEDİKODU değil/yerine/= TEVÂTÜR[Ar. < VİTR] [Oncelikliler]
( Söylenti. [Olumsuz/istenmeyen.] İLE/VE/DEĞİL Bir haberin/bilgi(nin) yayılması. [Olumludur.] )

- DEF' değil/yerine/= DEFF[Ar.]/DEF[Fars.]/ [lugat]
( Öteye itme, savma, savulma. | Verme, ortadan kaldırma. | Giderme. | Bir dâvâyı savunmak üzere açılan başka bir dâvâ. İLE Tef. Zilli ve pullu bir çembere gerilmiş deriden oluşturulan çalgı, daire. )

- DEFTER-DÂR[Ar./Fars.] değil/yerine/= [hizmet]
( İl'de Maliye Bakanlığı'nın en yüksek memuru. )

- DELGEÇ/ZIMBA[Ar.] değil/yerine/= DELGİ/MATKAP [Nesneler]
( Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç. İLE Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan araç. )

- DEM[Ar.] değil/yerine/= DEM[Fars.] [Dil]
( Kan. İLE An. | Zaman, çağ. | Soluk/nefes. | İçki. | Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından, istenilen durumu. | Koku. | Pişirilen yemeklerin, yenilecek kıvama gelmesi. )

- DEMİR değil/yerine/= NALÇA[Ar., Fars.] [Nesneler]
( ... İLE/VE/<> Ayakkabıların altına çakılan demir. )

- DERC[Ar.] değil/yerine/= []
( Sokma, arasına sıkıştırma. | Gazteye yazma. | Toplama, biriktirme. )
( Hattatların yazdıkları meşk tomarı. )
( Nakışlı kâğıda yazılmış yazı. )

- DERECE ile KERTE/RADDE[Ar.] [Oncelikliler]

- DERS[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENCE [Bilim]

- DERVİŞ değil/yerine/= MURABUT[Ar.] [Tasavvuf]
( ... = Kuzey Afrika'da, dervişlere verilen ad. )

- DETAY[İng./Fr. < DETAIL]/TEFERRUAT[Ar.] değil/yerine/= AYRINTI/LAR [Dil]

- DEVÂT[Ar.] değil/yerine/= DEVÎT[Fars.] [lugat]
( Divit. Hokkadaki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik ucları olan bir kalem türü. )

- DEVE değil/yerine/= ÂNİS[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Büyük ve şişman deve. [Yaşlı kız. | Yaşlı bekâr.] )

- DEVE değil/yerine/= BERCÎS[Ar./Fars.]/BİRCÎS[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Sütü çok olan deve. | Müşterî[Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars] denilen yıldız. )

- DEVE değil/yerine/= NÂB[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Yaşlı deve. )

- DEVE değil/yerine/= SÂİBE[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Başıboş bırakılmış hayvan, dişil deve. )

- DƏRMAN[Azr.] = İLAÇ[Tr. < Ar.] [Azerbaycan]

- DİBÂCE[Ar.] değil/yerine/= BAŞLANGIÇ, ÖNSÖZ [Yazmalar]

- DİL SÜRÇMESİ/LÂĞZ[Ar.] ile GAF [Dil]

- DİL ve SANAT [Dil]

- DİLEK/TEMENNİ[Ar.] ve KAYGI/ENDİŞE[Fars.] [psikoloji]
( Özellikle, "İnşaallah" dendiğinde. )

- DÎNÂR ve DİRHEM[Ar. < Yun.] [Nesneler]
( Çeyrek altın değerindeki eski bir para birimi. [İran, Tunus ve bazı ülkelerde kullanılan para birimi] İLE/VE Gümüş, bir tür gümüş para. | Bir okkanın dörtyüzde biri olarak kabul edilmiş olan[3148 gr. | İstanbul için 3207 gr. olarak saptanmıştır] eski bir ağırlık ölçü birimi. | Bir miskal, dört gram ve seksen santigram. )

- DİSFAZİ ve DİSFEMİ/REKÂKET[Ar.] [TIP]
( Söz yitimi. İLE Tutukluk/kekemelik/pepemelik. )

- DOĞAN/ATMACA/SAKR[Ar.] ile ZAĞANOS/BÎSER/BÎSERE[Fars.] [Hayvanlar]

- DOĞAN ile BÛHE[Ar. çoğ. BEVÂHE] [Hayvanlar]
( ... İLE Çakır doğanlar. )
( ... İLE Manevra yeteneği en yüksek kuş. )

- DOLU ile BERED[Ar.] [Doga]
( ... İLE En çok fırtınalı havada yağan dolu. )

- DOLUNAY ile YARIMAY/DÖRDÜN [Doga]

- DORUK/ZİRVE/EVC[Ar.] ile UC [uc]

- DÖRT İMAM/EİMME-İ ERBAA[Ar.] ile [Tasavvuf]
( * Ebû Hanîfe
* Ahmed bin İdrîs-es-Şâfiî
* Mâlik bin Enes
* Ahmed bin Hanbel )

- DÖRT UNSUR/ANASIR-I ERBAA[Ar.]/ÇÂR-RÜKN[Fars.]:
TOPRAK VE SU
ile HAVA VE ATEŞ [Doga]
( Hafiflerdir ve yukarı doğru hareket ederler. VE Ağırlardır ve aşağı doğru hareket ederler. )
( Ateşe bakanın ömrü az, suya bakanınsa uzun olur. )
( Ateş, Celâl; su, Cemâl'dir. )

- DÛD-I DİL[Ar.] ile []
( Gönülden/yürekten çıkan duman/ah. )

- DUDU KUŞU/PAPAĞAN[İt. < Ar.] ile MUHABBET KUŞU [Hayvanlar]
( Deli İbrahim'in, Papağan'dan bahsettiği öyküyü okumanızı salık veririz. )
( Ulviye Sultan'ın Papağan öyküsünü okumanızı salık veririz. )
( ... İLE Papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan bir kuş. )

- DUMAN ile BUHÂR[: Buğu. Ar. çoğ. EBHİRE] [Doga]
( Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara ya da esmer renkli gaz. | Havalanan ince tozların ya da sisin havada oluşturduğu bulanıklık. İLE Bir kritik sıcaklığın altında gaz fazına geçen ve sıcaklığı düşürmeksizin, sadece basıncın artırılmasıyla sıvılaştırılabilen özdek/madde. )

- DUYULARDA:
GÖRME VE DUYMA
ile TATMA VE KOKLAMA VE DOKUNMA/LÂMİSE[Ar.] [Insan]
( Temsil edilebilirlik sağlayan. İLE Temsil edilebilirlik sağlayamayan. )
( "Süreklilik" sağlar. İLE "Geçici"dir. )
( Duyulara açık olan, en örtük olandır! )

- DÜNYA[Ar.] değil/yerine/= YERYÜZÜ / ACUN / YERTİNÇ [Doga]

- DÜZYAZI değil/yerine/= ŞİİR/Şİ'R[Ar.] [YAZIN]
( Anlatım. İLE/VE Yaratım. )
( Başka dile çevrilebilir. İLE Çevrilemezler ve/fakat yeniden/tekrar kurulabilir. )
( NESİR/MENSÛR ile/ve NAZIM/MANZUM )
( ... İLE/VE Zengin simgelerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk. | Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. )

- EBKÂR[Ar. < BİKR] değil/yerine/= []
( Bakire kızlar. )

- EBREŞ[ABRÂŞ ya da EBRAS değil!]/BARAS/BERAS[Ar.] değil/yerine/= ŞELEL [TIP]
( Gövdedeki beyaz lekeler, sam lekeleri. İLE Gövdedeki renkli lekeler. | İskorbüt.[< Fr. < Lat. < Rus. C vitamini eksikliği nedeniyle dermansızlık, zayıflık ve dişetlerinin yangısı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık.] )

- EDRA'[Ar.] değil/yerine/= []
( Başı kara, gövdesi beyaz hayvan. )

- EFLATUN[Ar. < Yun.] değil/yerine/= BUVALDUR [Nesneler]

- EFSANE[Ar.] değil/yerine/= GÜZELLEME [Dil]

- EHEMMİYET[Ar.] değil/yerine/= ÖNEM, DEĞERLİLİK [Oncelikliler]

- EKALLİYET[Ar.] değil/yerine AZINLIK [Genel]

- EKREM[Ar.]/CÖMERT[Fars. CEVÂN+MERD] değil/yerine (EN) ELİAÇIK [Davranis-Tutum]
( EN KERÎM, EN CÖMERT )

- EKSEN/MİHVER[Ar. çoğ. MAHÂVİR] değil/yerine ORTAY [Doga]
( Konuşulan, tartışılan ya da düşünülen bir konunun en önemli noktası. | Durduğu yerde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. | Üzerinde pozitif bir yön varsayılan sonsuz çizgi. | Dingil. )

- EKSEN/MİHVER[Ar.] değil/yerine ORTAY [Bilim]
( Bir cismi, iki eşit parçaya bölen, gerçek ya da sanal çizgi. | Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. | Dingil. İLE/<> [mat.] Bir düzlem şeklin aynı yöndeki koşut tüm kirişlerini eşit parçalara bölen çizgi. | Bir uzayı, bir yüzeyi, iki eşit parçaya bölen çizgi/düzlem. )

- EKSİBE[Ar.] değil/yerine/= KUMUL [Doga]

- EL YAZISI değil/yerine/= RİKA[Ar.] [Dil]
( ... İLE Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi. )

- EL-MÛZEC / UMMÛZEC[Ar.] değil/yerine/= ÖRNEK [ornek]
( Örnek. )

- ELEK değil/yerine/= GIRBÂL[Ar. çoğ. GARÂBİL] [Nesneler]
( ... İLE/DEĞİL İri delikli elek. )

- ELİM[Ar.] değil/yerine ACINACAK/ACIKLI [Davranis-Tutum]

- ELMAS[Ar., Fars. < Yun.] değil/yerine PLATİN[İsp.] [Nesneler]
( Billurlaşmış arı karbon. | Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli taş. İLE Atom numarası 78, atom ağırlığı 195.23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 °C'de ergiyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir öğe. [Simgesi: Pt] )

- ELZEM[Ar.] değil/yerine VAZGEÇİLMEZ [Dil]

- EMEK ile/ve/<> GEÇİM/MAİŞET[Ar.] [hizmet]

- EN YAŞLI AĞAÇLAR... ile/ve/<> [en]
( En eskisi, 4900 yaşında... [ Burayı tıklayarak görebilirsiniz... ] )

- ENCÂM[Ar.] ile/ve/<> SERENCÂM[Fars.] [Genel]
( Son, nihayet. İLE/VE/<>/> Bir işin sonu. | Başına gelen. | Olay/vak'a. )

- ENDERÛN[Fars.] ile/ve/<> MÂBEYN[Ar.] [OSMANLI]
( Saray mensubu. İLE/VE Arada olanlar. İLE/VE Taşra. )
( Demokrasi, yürütücü tetikçilerin gürültüsü [BİRÛN]; yönetici elitlerin derin sessizliğidir.[ENDERÛN] )
( Saraylarda, harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer. | Büyük sarayların iç bölümü. | Devlet görevlilerini yetiştiren okul. İLE/VE Ara. | Eski konaklarda, Harem ile Selâmlık arasındaki daire. | Sultan sarayında, mabeyncilerin bulunduğu daire. | Sultan sarayı. | İki kişi arasındaki soğukluk. İLE/VE Dışarı. | Dış, harici. | Fazla, dışarıda, hariçte. )

- ENİK/ENCİK[Ar.] ile/ve/<> SEG-PEÇE[Fars.] [Hayvanlar]
( Kedi, köpek yavrusu. İLE Köpek yavrusu. )

- ENLEM ile/ve/<> BOYLAM/TUL[Ar.] [Mekanlar]
( )
( Enlem Farkı[111 km.] ile Uzaklık Hesaplama

Enlem farkı bulunurken verilen merkezler aynı yarımkürede ise büyük olan enlem derecesinden küçük olan çıkarılır. İLE/VE/>< Farklı yarımkürede olurlarsa enlem dereceleri toplanır.

A - B = ?
50 - 20 = 30 [enlem farkı]
30 x 111 = 3330 km.

İLE/VE/><

B + D = ?
20 + 15 = 35 [enlem farkı]
35 x 111 = 3885 km.

)

- ER ile/ve/<> SİLAHENDAZ[Ar., Fars.] [kisiler]
( ... İLE Gereğinde karaya çıkarılan, özellikle tüfeklerle donatılmış, deniz eri. )

- EREK/AMAÇ ile/ve/<> GARAZ/GAREZ[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE/DEĞİL Birine karşı güdülen kötülük etme isteği, kin, düşmanlık. )

- ERKÂN[Ar. < RÜKN] ile/ve/<> ANÂSIR(UNSUR) [TIP]
( Tıpta. İLE Fizikte. )

- EROZYON/İTİKAL[Ar.] değil/yerine/= AŞINMA [Doga]

- ESÂRET[Ar.]/YÛG[Fars.] değil/yerine/= TUTSAKLIK/BOYUNDURUK(/YÜK) [Dil]

- ESEME/MANTIK ile/ve/> ÇIKARIM [Oncelikliler]

- ESÎR[Ar. < Rumca] ile/ve/> ESÎR[çoğ. ÜSERÂ] [lugat]
( Evreni dolduran ve tüm cisimlere işleyen, fizikçilere ışık, harâret ve elektrik gibi şeylere aktarım aracılığı hizmeti gördüğü varsayılan, tartısız, esnek ve akıcı hafif bir cisim. İLE Savaşta düşman eline düşen kimse, tutsak. | Kul, köle. | Düşkün, vurgun. )

- ESÎR[Ar.] değil/yerine/= TUTSAK [Dil]

- ESNEME'DE[İng.]:
AÇLIKTAN
ile CAN SIKINTISINDAN/MELAL[Ar.] [TIP]

- ESRİME = VECİT[Ar.] [Davranis-Tutum]

- EŞEK = AHDERİY/YAHMÛR[Ar.]/GÛR[Fars.] [Hayvanlar]
( ... İLE Yaban eşeği. [ÂNE: Dişil ve yabanî eşek. | Yabanî eşek sürüsü.] [BEYDÂNE: Yabani dişil eşek.] )

- EVC[Fars.] = EVC[Ar. | çoğ. EVCÂT] [Muzik]
( Makam. İLE Yüce, yüksek, bir şeyin en yüksek noktası, doruk. )

- FAHİŞ[Ar.] = NARH[Fars.] [Davranis-Tutum]
( Ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla. | Ahlâka ve törelere uygun olmayan. DEĞİL/>< Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle zorunlu gereksinme maddeleri için devletçe saptanan fiyat. )

- FAKİR[Ar.] değil/yerine/= YOKSUL [Dil]

- FÂNİ[Ar.] değil/yerine/= FANİ[Yun.] [Dil]
( Ölümlü, gelip geçici, kalımsız. İLE İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti. )

- FARK değil/yerine/= MÜBÎN[Ar. BEYN/BEYÂN] [Oncelikliler]
( ... İLE/VE/||/<> İyiyi, kötüyü [hayr'ı, şer'i] ayıran/ayırabilen. | Açık, apaçık, belirli. )

- FEDÂÎ/SERDENGEÇTİ değil/yerine/= FEDÂKÂR/FİDÂ-KÂR[Ar., Fars.] [lugat]
( Evre, safha. İLE Kendini ya da kişisel çıkarlarını esirgemeyen, fedâ eden, cömert, eli açık. )

- FEHVÂ[çoğ. FEHÂVÎ] değil/yerine/= FEHVÂSINCA[Ar., Tr.] [lugat]
( Anlam, mânâ, kavram, mefhum. İLE Uyarınca, sözü gereğince. )

- FELÇ/C[Ar.] değil/yerine/= İNME [TIP]

- FELSEFE değil/yerine/= KELÂM [Tasavvuf]
( Kelâmın anlaşılmayanı kabuğu, anlaşılanı içidir. )

- FER[Fars.] değil/yerine/= FER'[Ar.](çoğ. FÜRÛ, FÜRÛAT) [Tasavvuf]
( Parlaklık, aydınlık. | Zînet, süs, bezek. | Kuvvet, nüfuz, iktidar. İLE Dal, budak. | Tomurcuk. | Bir aslın sonucu. | İkinci derecede önemi olan şey. | Şûbe. )

- FERAHFEZÂ[Ar. Fars.] değil/yerine/= []
( Türk müziğinde, yegâh perdesinde karar kılan makamlardan biri. )

- FERÂSET[Ar. < FERES[Çok hızlı giden at.]] değil/yerine/= SEZGİ/SEZİ [Felsefe]
( ZEKÂNIN İNCELMİŞ VE HIZLANMIŞI | EDEB'İN KALBE İNİŞİ | ANLAYIŞTA ÖNE GEÇME | ZEKÂNIN GÖVDEYİ KONTROL ALTINA ALMIŞ ŞEKLİ. (AKIL-ZEKÂ-FERASET) [AYNI ŞEYİN DEĞİŞİK MERTEBELERDE ALDIĞI ADLAR] )

- FERİH[Ar.] değil/yerine/= SÜRÛR [Davranis-Tutum]
( Çok sevinçli, neşeli. İLE Neşe. )

- FERİK[Fars.] değil/yerine/= FERİK[Ar.] [Hayvanlar]
( Hayvanların, civcivlikten çıkmış yavruları. | Gevrek bir elma türü. İLE Tümgeneral ya da Korgeneral. )

- FERKADÂN[Ar.] değil/yerine/= []
( Kuzey kutbuna yakın iki yıldızın adı. )

- FERMAN[Fars.] değil/yerine/= TEVKİ[Ar.] [OSMANLI]
( ... İLE/VE/||/<> Sultan fermanlarına çekilen tuğra. | Bu tuğrayı taşıyan ferman. )

- FERMANTASYON[Fr.]/TAHAMMÜR[Ar.] değil/yerine/= MAYALANMA [dirimbilim]
( Organik maddelerin bazı mikroorganizmalarca salgılanan enzimlerin etkisiyle uğradığı değişiklik. | Sıvı ya da hamur durumunda bulunan organik maddelerin, kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması durumu. )

- FERSAH[Ar.]/FERSENG[Fars.] değil/yerine/= -FERSÂ[Fars.] [lugat]
( Çeşitli mesafelere karşılık gelen değerde bulunan bir uzunluk ölçüsü. | Üç millik bir deniz mesafesi. İLE İki askerî fırka, iki taraf. )

- FERYAT[Fars.]/SAYHA[Ar.]/VAVEYLA[Ar.] değil/yerine/= ÇIĞLIK/HAYKIRMA [Dil]

- FETÂ[Ar. çoğ. FİTYÂN] değil/yerine/= FETHA[çoğ. FETEHÂT] [Tasavvuf]
( Genç, delikanlı, yiğit, mert. | Cömert. Eli açık. İLE Arapça sözcüklerin üzerine konulan üstün işareti. | Delik. )

- FEVK[Ar.] değil/yerine/= ÜST / YUKARI [Dil]

- FIRSÂD[Ar., Fars.] değil/yerine/= FIRSAT/FURSAT[çoğ. FIRAK] [lugat]
( Karadut. İLE Uygun zaman, elverişli durum, yararlanma sırası, elden kaçırılmayacak yararlı zaman, hal ve ilişki. | Nöbet. İLE Kan alma, damardan kan çıkarma. )

- FITIK/DEBE/ÜDRE[Ar.]/HERNIE[Fars.] değil/yerine/= KASIK YARIĞI/ÇATLAĞI [TIP]

- FİDAN değil/yerine/= BETÎL[Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Ana ağaçtan ayrılıp başka kök salan fidan. )

- FİDAN değil/yerine/= BEYÂRE[Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Kısa, boysuz/bodur olarak yerde yetişen fidan, sebze, meyve. )

- FİLİZ[< Yun.] değil/yerine/= FİLİZZ[Ar. çoğ. FİLİZZÂT] [lugat]
( Yeni sürmüş körpe ve küçük dal ya da yaprak, sürgün. İLE Eritilip temizlenmemiş olan altın, gümüş, bakır, demir gibi ham mâden, külçe. | Erimiş bakır. )

- FİLİZ[Yun.] değil/yerine/= FİLİZ[Ar.] [Bitkiler]
( Yeni sürmüş körpe ve küçük dal ya da yaprak, sürgün. İLE Ocaktan çıkarılan, işlenmemiş maden bileşiği. )

- FİRÛZE[Ar.]/PİRÛZE[Fars.] değil/yerine/= []
( Nişabur'da çıkarılan açık mavi renkli bir mücevher. )

- FİTİL değil/yerine/= ŞAMA[Ar. ŞEMA] [Nesneler]
( ... İLE Bal mumuna ya da parafine batırılmış fitil. )

- FODLA[Ar.] değil/yerine/= FODRA[İt. < Cerm.] [Beslenme]
( Çoğunlukla imaretlerde, yoksullara verilen, kepekli undan yapılmış, pideye benzer bir tür ekmek. İLE Düz ve dik durması için giysinin bazı yerlerine, kumaşla astar arasına konulan, sert ve kolalı bez. )

- FUTA[Ar.] değil/yerine/= FUTA[İt.]/KİK [Nesneler]
( ... İLE Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı. )

- GAİLE[Ar.] değil/yerine/= UĞRAŞ [hizmet]
( DERT, SIKINTI, KEDER | FELÂKET, MUSÎBET | UĞRAŞTIRICI VE SIKINTILI İŞ | SAVAŞ, MUHÂREBE )

- GALİ[Fr. < Ar.] değil/yerine/= GALYOT[Fr.] [Nesneler]
( Alçak ve altı düz gemi. İLE Başı ve kıçı aynı biçimde, altı düz bir gemi. )

- GALİBİYET[Ar.] değil/yerine/= YENGİ [Spor]
( Yenmek, utku, zafer. )

- GALİP[Ar.] değil/yerine/= BASKIN/YENEN/KAZANAN/UTKAN [Spor]

- GALSAME[Ar.] değil/yerine/= SOLUNGAÇ [Hayvanlar]

- GAM[Ar.] değil/yerine/= GAM[Yun.] [Davranis-Tutum]
( Tasa, kaygı, üzüntü. İLE Notaların baştan sona [kalından inceye] ve/veya sondan başa [inceden kalına], tek solukta okunması. [ DO-RE-Mİ-FA-SOL-LA-Sİ--D0--Sİ-LA-SOL-FA-Mİ-RE-DO ] )

- GANÎ GANÎ[Ar.] (RAHMET EYLESİN!) değil/yerine/= [Dil]
( Bol bol, çok çok. )

- GARÂBET[Ar.] değil/yerine/= KARABET [toplum]
( Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık. | Ne demek olduğu herkesçe anlışılmayacak sözcük ve tâbirlerin söz arasında kullanılması. İLE Yakınlık. | Hısımlık. )

- GARGARA/MAZMAZA[Ar.] değil/yerine/= İSTİNŞÂK [Tasavvuf]
( Ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkama. İLE Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkama. )

- GASTRİT[Fr.] değil/yerine/= ÜLSER[Fr.]/KARHA[Ar.] [TIP]
( Ansiklomedi'deki açıklamaları okumak için burayı tıklayınız... )
( Mide mukozası yangısı. İLE Sindirim örgenlerinde ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara. )

- GAYTA[Ar.] değil/yerine/= GAYDA[Bulgarca]/TULUM [Muzik]
( İnsan dışkısı. İLE/DEĞİL Müzik aleti.[Trakya'lı, Bulgar, Makedon ve İskoçlar'ın ulusal çalgısı.] )

- GAZAL[Ar.] değil/yerine/= GAZEL[Ar.] [divan]
( Ceylan. İLE Divan Edebiyatı'nda, beş ile onbeş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin lirik konularda yazılan nazım biçimi. | Lâtif. | Bayanlar için söylenilen güzel ve aşk dolu söz. | Türk müziğinde, belirli bir kurala bağlı olmadan, bir kişi tarafından, herhangi bir makamda gezinerek sesle yapılan taksim. İLE Sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı. )

- GECE UYKUSU ile/ve/||/<> GÜNDÜZ (ÖĞLE) UYKUSU/KAYLÛLE[Ar.] [TIP]

- GEOMETRİ/HENDESE ile/ve/||/<> MÜSELLESAT[Ar.]/TRİGONOMETRİ[Fr./İng.] [matematik]
( Trigonometri, bağımsız bir bilim olarak, Meraga'da kurulmuştur. )
( Nokta, çizgi, açı, yüzey ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı. | Bu konu ile ilgili olan kitap ya da ders. İLE/VE/||/<> Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik dalı. )

- GERÇEK/LİK ile/ve/||/<> HAKİKAT[Ar.] [Oncelikliler]
( Çok. İLE/VE Tek. )
( Varoluş. İLE/VE Varlık. | İlke. )
( Bilimde. İLE/VE Felsefede. )
( ... İLE/VE Var'ı var, yok'u yok olarak bilmektir. )
( ... İLE/VE Varoluşu kişinin iradesine bağlı olmayan. )
( Sürekli değişen, değişmeye mahkum olan. / Olup da bitmeye yönelmiş olan. İLE/VE Ebedî olan. Üstündeki örtü [peçe/lethia(Yun. > alethia)] kaldırılıp altındaki biçimin ortaya çıkması. )
( Beklenmeyen ve tahmin edilemez olan gerçektir. )
( Saf, karışımsız ve bağımsız olan gerçektir. )
( Gerçek, en yüce mutluluktur. )
( Gerçekten söz etmek bile mutluluktur. )
( Gerçek, kavranamaz olandır. )
( Gerçek olan, sürekli sözsüzdür. )
( Gerçek, gerçek-olmayanda gerçeği görür. )
( Sahte olanlar gittiğinde, geride kalan, gerçek olandır. )
( Geçicilik, gerçekdışılığın en iyi kanıtıdır. )
( Gerçek, herhangi bir amaca hizmet edemez. )
( Gerçek, herkes için her zaman geçerlidir. )
( Gerçek, bilen ve bilinen ikileminin ötesindedir. )
( Gerçek, ŞU AN'da ve BURADA olandır. )
( Gerçeği bilmek, onunla uyum içinde olmak demektir. )
( Gerçeği bilmeye uğraşmayın, çünkü zihin yoluyla edinilen bilgi gerçek bilgi değildir. )
( Gerçeğe varış, sizin bir kişi olmadığınız olgusunun fark edilmesidir. )
( Gerçeğe varmış olan kişiler, çok sessizlerdir. )
( Gerçeği bir formüle bağlama arzumuz onu inkâr demek oluyor, çünkü o sözcüklere sığdırılamaz. )
( Gerçek, bir şeyi ister gibi istenemez. )
( Gerçek, herkes için birdir, ancak sahte olan kişiseldir. )
( Gerçeğin deneyimi diye bir şey yoktur. Gerçek, deneyim ötesidir. )
( Gerçeğin zihinde yansıması için zihnin berraklığı ve sessizliği gereklidir. )
( Ancak, hayrette olduğunuz zaman, gerçeği bilebilirsiniz. )
( Ancak, gerçeğin kendi olduğunuzda, gerçeği bilebilirsiniz. )
( Gerçek, keşiftedir, keşfedilmişte değil. )
( Eğer anlatabilirseniz, o gerçek olan değildir. )
( Sözler, sözleri yaratırlar; gerçek ise sessizdir. )
( Gerçek olmayanı yaratan, zihindir ve sahtenin, sahte olduğunu gören de zihindir. )
( Zaman ve uzay ile sınırlı ve bir tek kişi için geçerli olan, gerçek değildir. )
( Gerçek, sahtenin reddi ve inkârı ile ifade edilebilir -eylemle. )
( Neyin gerçek olmadığını bilebilirsiniz -ki bu da sizin sahte olandan kurtulmanıza yeter. )
( Gerçeğe varmış kişi, egosuzdur. )
( Neyle aşırı meşgulseniz, onun gerçekliğine inanırsınız. )
( Gereksiniminiz olan tek şey, gerçeğe duyulan samimi özlemdir. )
( Gerçeğin bilinmesi için "ben" ve "benimki" fikirleri gitmelidir. )
( Gerçeğin, zihinde yansıması için zihnin berraklığı ve sessizliği gereklidir. )
( Gerçeği keşfettiğimi ne zaman anlarım? "Bu doğru", "Bu doğru değil" fikri ortaya çıkmadığı zaman. )
( Gerçeği bulmak için günlük yaşamımızın en küçük eylemlerinde gerçek olmalıyız. )
( Gerçeği aramak, üstlenilen tüm işler arasında en tehlikeli olandır, çünkü o sizin içinde yaşadığınız dünyayı yıkar. )
( Gerçeğin aranışında, yalan ve hile olamaz. )
( Eğer amacımız gerçek sevgisi ve yaşam sevgisi ise, korkmamıza gerek yoktur. )
( Kendinizi yeterli ve emin hissettiğiniz sürece, gerçek, sizin ulaşamayacağınız yerdedir. )
( Söyleyecek yalan bulamayanların başvurduğu son çare gerçektir. )
( Hakiki olmayanın hakiki olmadığını fark eder ve onu atarsınız. )
( Hakiki olan, zarın hem içinde, hem dışındadır. )
( Hakikat, gerçekliğin ardında duran dayanakçadır. )
( Hakikat, olguları birliğe getiren ilkedir. )
( Hakikat, "betimlenemez" olduğu ölçüde kendini ortaya koyar; karmaşıktır, anlamı belirsizdir, varlığını karşıtların buluşmasına dayalı olarak sürdürür ve ancak erginleme vahiyleri yoluyla dile getirilebilir. )
( Hakikatin üzerindeki perdelerden biri, dildir. )
( Adâlet, ancak hakikatten, saadet, ancak adâletten doğabilir. )
( HODOS TES ALETHEIA: Hakîkate götüren yol. )
( Hem, hem de. İLE/VE Ne, ne de. )
( The unexpected and unpredictable is real.
What is pure, unalloyed, unattached is real.
The real is bliss supreme.
Even to talk of real is happiness.
The real is inconceivable.
The fact is always non-verbal.
The real sees the real in the unreal.
What remains when the false is no more, is real.
Transiency is the best proof of unreality.
Reality is beyond the duality of the knower and the known.
The real is for all and forever.
Reality is beyond the duality of the knower and the known.
The real is, what is RIGHT NOW and RIGHT HERE.
To know reality is to be in harmony with it.
Do not try to know the truth, for knowledge by the mind is not true knowledge.
Realisation is of the fact that you are not a person.
Realised people are very quiet.
Your very desire to formulate truth denies it, because it cannot be contained in words.
The real cannot be wanted, as a thing is wanted.
Reality is common to all. Only the false is personal.
There is no such thing as the experience of the real. The real is beyond experience.
Clarity and silence of the mind are necessary for the reflection of reality to appear in the mind.
You can know reality only when you are astonished.
You know the real by being real.
Truth is in the discovery not in the discovered.
If you can convey, it is not the real thing.
Words create words, reality is silent.
It is the mind that creates the unreal and it is the mind that sees the false as false.
What is limited in time and space, and applicable to one person only, is not real.
Truth can be expressed only by the denial of the false -in action.
You can know what is not true - which is enough to liberate you from the false.
The realised man is egoless.
Whatever you are engrossed in you take to be real.
All you need is a sincere longing for reality.
For reality to be, the ideas of 'me' and 'mine' must go.
Clarity and silence of the mind are necessary for the reflection of reality to appear in the mind.
When do I know that I have discovered truth? When the idea 'this is true', 'that is true' does not arise.
To find reality you must be real in the smallest daily action.
The search for reality is the most dangerous of all undertakings for it will destroy the world in which you live.
There can be no deceit in the search for truth.
If your motive is love of truth and life, you need not be afraid.
As long as you feel competent and confident, reality is beyond your reach.
You can see the unreal as unreal and discard it.
The real is both within and without the skin. )
( Olduğu biçimde. İLE/VE Etkisi itibariyle. )
( 1- Gözlemleyebilsek de, gözlemleyemesek de varolanların, varoluşu.
2- Tutarlı gözlemlerden ya da deneylerden, genel sonuçlar çıkarmanın meşrû olduğu.
3- Hiçbir etkinin, ışık hızından daha hızlı yayılamayacağı.[YERELLİK/LOCALITY]

[Bernard D'Espagnat] )
( Kendinde olan. | Evrensel. | Yalansızlık. )
( Gerçekliğin ötesine ulaşmaya cesaret edemeyen, hakikati fethedemez. )

- GERDEK/GİRDEK[Fars.]/ZİFÂF, ARÎS[Ar.] ile/ve/||/<> TÜM GÜN VE GECELER [kisiler]
( TAHCÎL[Ar. < HACLE]: Gerdeğe sokma. | HACLE: Gelin odası. )

- GEREKLİ OLANLAR... ile/ve/||/<> [Davranis-Tutum]
( * İlim
* Hâl
* Teslimiyet
* Sadâkat
* Azim
Ondan ötesini tarif edemeyiz. )

- GEREKLİ/LİK ile ÇAĞRIŞIM/TEDÂÎ[Ar. < DA'VET] [Oncelikliler]

- GEVEZE/YANŞAK ile KAVVAL[Ar. KAVL] [Davranis-Tutum]
( Çenesi düşük, çok ve gereksiz konuşan. İLE/VE Sözü yerinde söyleyen. | Geveze. | Şarkıcı. )

- GEZEGEN = SEYYARE[Ar.] [Doga]

- GINÂÎ[Ar.]/LİRİK[Fr.] = KOŞUK [Muzik]
( LİRİK: Coşkun, esinle dolu. | Eski Yunan yazısında, lir eşliğinde söylenilen. Koşuk. | Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren yazın. )

- GIRTLAK, İMİK/ÜMÜK/HANÇERE[Ar.] ile ÂDEM ELMASI [TIP]

- GIŞÂİYY-ÜL-CENÂH[Ar.] ile []
( Zarkanatlılar. )

- GİYSİ ile TUHAFİYE[Ar.] [tekstil]
( Çorap, mendil, eldiven gibi giyim ile kurdele, dantel gibi giysi süsüne yarar şeyler. )

- GİZ/SIR[Ar.] ile SIR [Genel]
( Varlığı ya da bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. | İnsan usunun, yeterince açıklık getiremediği şey. | Bir işin, bir şeyin, dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen, en zor, en ince yanı. | Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan, özel ve gizli yazılar yazdırılan kişi. İLE Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam ya da donuk vernik. | Aynaların arkasına ve kaplam metal eşyanın yüzüne sürülen, ince, metal tabaka. )

- GÖÇ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ile/ve/||/<> İLTİCA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ [tuze]

- GÖÇÜ/KAYŞA/HEYELAN[Ar.] ile/ve/||/<> AŞINMA/AŞINIM/İTİKÂL[Ar.]/EROZYON[Fr. < ÉROSION] [Doga]
( Toprak kayması. İLE Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri ya da bir yerden başka bir yere taşınması olayı/durumu. | Değer ya da saygınlık kaybetme. )

- GÖL ile/ve/||/<> BÜRKE/BİRKE[Ar.] [Doga]
( ... İLE Ufak göl. )

- GÖVDE = BEDEN [TIP]

- GÖVDE ile/ve/<> BÜNYE[Ar.] [TIP]

- GUATR[Fr.] ile/ve/<> CEDRE[Ar.]/GUŞA[Arnavutça] [TIP]
( Boyundaki kalkanbezinin, aşırı büyümesiyle beliren sayrılık. )

- GUDVE[Ar.] / BÂMDÂD/ÂN, BÂMDÂDÎ, BÂM-GÂH/GEH[Fars.] ile/ve/<> []
( Sabah, seher. )

- GUFRA[< Ar.] ile/ve/<> []
( Bir avuçta biriktirilebilen su miktarı. )
( The amount of the water that can be held in a hand. )

- GULÂM[Ar. çoğ. GILMÂN] ile/ve/<> [kisiler]
( Tüyü, bıyığı çıkmamış delikanlı/genç. )

- GURRE[Ar. çoğ. GURER] ile/ve/<> GURBET[Ar.] [Genel]
( Aklık, parlaklık. | Atın alnındaki beyazlık, akıtma. | Arabî ayın birinci gecesi ve günü. | Günbatımı. İLE Yabancılık, gariplik. | Yabancı yer, vatan dışı. )

- GÜLDÜRÜ/KOMEDİ[Fr.] ile/ve/<> GÜLMECE/MİZAH[Ar.] [Dil]
( Gövdeyle ilgili, gövde üzerine. İLE Zihin/akıl yürütmeyi gerektiren. )
( Gördüğü üzerinden ve doğrudan. İLE Olumsuz olanı, olumluya çevirme. )
( GARGANTUA - Francois RABELAIS )

- GÜLMEK :) ile/ve/<> YÜKSEK SELENLE/SADÂYLA GÜLME/KAHKAHA[Ar.] :D ))) [Davranis-Tutum]
( En az iki biraraya getirilemezin ya da çelişkilerin buluşması durumunda zihnin bu durumla başa çıkamaması ve/veya ağlanamaması/ağlayarak çözümlenemeyeceği durumlarda yaşanan fizyolojik ve zihinsel davranış/tutum/dışavurum/paylaşım. İLE Çelişkilerin çok fazla etkili olması durumlarında. )

- GÜNEĞİK/KARAKAVUK/HİNDİBÂ[Ar.] ile/ve/<> KARAHİNDİBA [Bitkiler]
( Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen, birkaç yıllık otsu bir bitki. İLE Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki. )

- GÜNEŞ SAATİ ile BASÎTE[Ar.] [Genel]

- GÜNEŞ/ŞEMS[Ar.] ile ŞÎD/HÛRŞÎD[Fars.] [Tasavvuf]

- HABÂB[Ar.] ile [fizik]
( Su üzerindeki hava kabarcığı. )

- HABBE[Ar.] ile EVİN [Bitkiler]
( Tahıl tanesi. | Su kabarcığı. | Karagöz, Matiz, Külhanbeyi tiplerinin, "Yemek yemek" anlamında kullandığı söz. )

- HABL-İ SAVTÎ[Ar.] ile []
( Hançere içinde gerilmiş olan ve sesin perdelerini düzenleyen ipler. )

- HACC[Ar.] ile SILA[Ar. < VASL] [Tasavvuf]
( Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belİRli aylarında ziyaret edilmesi. | İslâm'ın beş koşulundan biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti. İLE/VE/||/<>/< Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. Memleketine gitme, yakınlarına ulaşma. | Gurbetteki biri için doğup büyüdüğü ve özlediği yer. | Bahşiş, hediye. | Rabıt sigâsı.[ulaç, bağ-fiil][Fr. GERONDIF] )

- HACİM/CİRİM[Ar.] ile OYLUM [Doga]
( Bir nesnenin, uzayda doldurduğu boşluk. | İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş. | [resimde] Derinlik, üç boyutluluk etkisi. | [mimarlıkta] Yer/mekân. )

- HÂDİR[Ar.] ile []
( Öten. [güvercin] | Kişneyen. [aygır] | Kükreyen. [arslan], böğüren [deve], anıran [eşek]. )

- HAF ile HAV[Ar.] [Dil]
( Kadife, çuha vb.'nin yüzeyindeki ince tüy. )

- HAFÎD[Ar. çoğ. AHFÂD]/NEVE[Fars.] değil/yerine/= TORUN [kisilers]

- HAİL[Ar.] değil/yerine ENGEL [Genel]

- HAİLE[Ar.] değil/yerine ÜZÜCÜ/AĞLATICI [Genel]
( Çok acıklı olay. | Koşuk biçiminde yazılmış ağlatı. İLE ... )

- HAK ile/ve/<>/< AYRICALIK/İMTİYAZ(/MÜMTAZ)[Ar. < MEYZ] [Oncelikliler]

- HÂL[çoğ. AHVÂL] ile/ve/<>/< HÂL[çoğ. AHVÂL] [lugat]
( Annenin eril kardeşi, dayı. İLE Şimdiki zaman, geçmiş ve gelecek olmayan zaman. | Oluş, bulunuş, sûret, keyfiyet, durum. İLE Soyma. | Boşanma. | Tahttan indirme. İLE Gövdede oluşan ben, nokta. )

- HALI/KİLİM ile/ve/<>/< BERCED[Ar.] [tekstil]
( ... İLE/VE Kalın kilim. | Türk halısı. )

- HALİ[Ar.] değil/yerine BOŞ/ISSIZ [Mekanlar]

- HÂLÎ değil/yerine HÂLÎ [lugat]
( Tenha, boş, sahipsiz yer. | Açık yer. İLE Hâle/duruma mensup. Şimdiki. İLE Boşanmış adam.[HÂLİA: Boşanmış bayan.] İLE Soyulmuş. | Kovulmuş. İLE Gamsız, uğraşsız/gailesiz, kayıtsız. | Evlenmemiş adam. )

- HALİTA[Ar.] değil/yerine KARMA/ALAŞIM[kimya] [Bilim]
( Birkaç şeyin karışımından oluşan. )

- HALK[Ar.] değil/yerine AYMAK, TOPLUM [toplum]
( Toplum olabilmek, ancak, ortak bir düzen sağlayarak olanaklıdır. )

- HAMAL[Ar.] değil/yerine/= YÜKÇÜ [hizmet]

- HAMAM[Ar.] değil/yerine/= KAPLICA[< KAPALI ILICA] [YAPI]
( ... İLE/VE Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam. )
( KAPLI: Kaplanmış olan. | Altındakini göstermeyecek kadar çok olan. | Kabı olan. )

- HAMAM[Ar.] değil/yerine/= YUNAK [YAPI]

- HAMAYLI/HAMAİL[Ar.] değil/yerine/= KUŞAK [Nesneler]
( Omuzdan, çapraz olarak bele inen bağ. | Muska. )

- HAMIZ[Ar.] = ASİT [Bilim]

- HAMLÂC[Ar.] = ÜFLEÇ/KAMIŞÇIK [Nesneler]
( Kuyumcuların, bir ucunu aleve yakın tutup öbür ucunu üfleyerek alevi, altın ve gümüşün yumuşatmak istedikleri noktasına yönelttikleri eğri boru. )

- HAMLAÇ[Ar.] = ÜFLEÇ [Nesneler]
( ... İLE Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç. | Laboratuvarlarda, yüksek ısı elde edilen araç. | Kirli havayı dışarı atan ya da temiz hava veren aygıt, aspiratör, vantilatör. )

- HAMLE[Ar.] = ATILIM/ATAK [Davranis-Tutum]
( İleri atılma, atılım. | Saldırış, savlet. | Satrançta ve damada, taş sürme eylemi. | Atak. )

- HÂMME[Ar. çoğ. HEVÂMM] = []
( Zararlı böcekler/haşerât. )

- HAMSİN[Ar. (Elli-50)] = [Esik]
( Erbain'den sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi. )

- HANEK[Ar. :
Damak.]
değil/yerine SÖZ/KONUŞMA [Dil]

- HARÂRET[Ar.] değil/yerine/= ISI [Doga]

- HARCIRAH[Ar., Fars.] değil/yerine YOLLUK [Genel]

- HARE[Ar.]/MENEVİŞ[Fars.] değil/yerine DALGIR [Nesneler]
( Bir yüzeyde, renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık. | Terementi ağacının tohumu. )

- HARİM[Ar.] değil/yerine KUTSAL [Mekanlar]
( Girilmesi, yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunulan yer. )

- HARNUP/HARRUP[Ar.] değil/yerine KEÇİBOYNUZU [Bitkiler]

- HAS/MAHSUS[Ar.] değil/yerine ÖZE/ÖZGÜ [Doga]
( Bir cinste ya da bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde ya da bireyde rastlanılmayan. )

- HASEN[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL [Sanat]

- HASIL değil/yerine/= HÂSIL[Ar.] [Bitkiler]
( Yeni başak tutmaya başlamış ekin. İLE Olan, ortaya çıkan, görünen. )

- HASRET değil/yerine/= SILA[Ar.] [Mekanlar]
( ... VE/<> Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. | Doğup büyüdüğü ve özlediği yer. )

- HASSATEN[Ar.] değil/yerine AYRICA, ÖZELLİKLE [Dil]

- HAŞEFE[Ar.]/GLANS değil/yerine BIZIR/KLİTORİS [TIP]
( GULFE[Ar.]: Haşefenin etrafında bulunan deri. )

- HAŞERE[Ar. çoğ. HAŞERÂT] değil/yerine [Hayvanlar]
( Küçük böcekler. | Arı, karınca, örümcek, akrep, fare, yılan ve benzerleri gibi küçük hayvanlar, böcekler. )

- HAŞİV[Ar.] değil/yerine DOLDURMA [Dil]
( Doldurma. | Yazıyı ya da konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzatma. )

- HAŞMET[Ar.] yerine GÖRKEM [Dil]

- HÂV[Ar.] yerine PÜRZ[Fars.] [lugat]
( Şeftalide olduğu gibi bazı meyvelerin üstündeki ince tüy. | Çuha ve benzeri kumaşların ters yüzünde bulunan tüy. İLE Kumaş tüyü/hâvı. )

- HAVADAR[Ar., Fars.] yerine YELEÇ/YELEKEN [Doga]
( Yüksek ve çevresi açık yer. )

- HAVLU yerine PEŞTAMÂL[< Fars. PÜŞT-MÂL)/MİZER[Ar.] [tekstil]
( ... İLE/DEĞİL Hamamda, örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma. | İş yaparken, bele bağlanan, uzun, geniş dokuma. | Başa örtülen dokuma. )

- HAVUZ[Ar.] yerine PİSİN [YAPI]
( Etrafı çitle çevrili yer. | Suya girme. | Sakınılacak işe girişme. İLE/VE/DEĞİL Yüzme havuzu. )

- HAVUZ yerine BİRKE[Ar.] [YAPI]
( ... İLE Büyük havuz, küçük göl, gölcük. | Göğüs. )

- HAYA[Fars.] yerine HAYÂ[Ar.] [Dil]
( Erbezi. İLE Utanma duygusu. )

- HAYA/HUSYE/BEYZE/MEBİZ[Ar.]/TESTİS[Lat.] değil/yerine/= ERBEZİ/TAŞAK [TIP]

- HAYAT[Ar.] değil/yerine/= HAYAT [dirimbilim]
( Yaşam, dirim. | Doğumdan, ölüme kadar geçen süre, ömür. | Yaşam biçimi, içinde yaşanılan koşulların tümü, yaşantı. | Meslek ve durum. | Geçim koşullarının tümü. | Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. | Canlı varoluşu, yaşamayı sağlayan koşulların tümü. | Bir kişinin yaşamöyküsü. İLE Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir ya da birkaç yanı açık sofa. | Avlu. | Balkon. )

- HAYIRSEVER/HAYIRPERVER değil/yerine/= HAYIRHAH[Ar., Fars.] [Davranis-Tutum]
( Yoksullara, düşkünlere, yardıma gereksinimi olanlara, iyilik ve yardım etmeyi seven, iyiliksever, yardımsever. | İyilik dileyen/isteyen, iyicil. )

- HAYVÂN[Ar.] değil/yerine/= [Hayvanlar]
( Canlılık, dirilik. | Canlı şey. | İnsanı da içine alan tüm canlılar. | HAYEVÂN )

- HAYVÂNÂT-I MÂSSA[Ar.] değil/yerine/= [Hayvanlar]
( Pire ve benzeri gibi hortumuyla emen hayvanlar. )

- HAYVÂNÂT-I MÂZIG[Ar.] değil/yerine/= [Hayvanlar]
( Geviş getiren hayvanlar. )

- HAZAR[Ar.] değil/yerine/= Hazar [Davranis-Tutum]
( Barış. İLE Hazar Denizi çevresinde yaşamış, eski bir Türk boyu ya da boydan olan kişi. )

- HAZFETMEK[Ar.] değil/yerine GİDERMEK/KALDIRMAK [Davranis-Tutum]

- HAZİNE değil/yerine MÎRÎ[Ar.] [Genel]
( ... İLE Hükümetin, hazinenin malı olan, beylik. | Devlet hazinesi. )

- HECCAV[Ar.] değil/yerine YERGİCİ [Davranis-Tutum]

- HECE[Ar.] yerine SESLEM [Dil]

- HEDBE[Ar.] yerine []
( Ufak tespih böceği. )

- HEDİYE[Ar.]/PEŞKEŞ[Fars.] değil/yerine/= ARMAĞAN [Nesneler]

- HELÂ/HALÂ[Ar.]/KENEF/WC/TOILET[İng.]/00[Fr.]/TUVALET[Fr.] değil/yerine/= TUVALET [Dil]
( Ayakyolu. İLE Gece giysisi. )

- HELÂHİL-NİSÂR değil/yerine/= HELÂHİL-RÎZ[Ar., Fars.] [lugat]
( Öldürücü zehir saçan. İLE Öldürücü zehir saçan. )

- HENGÂME[Fars.] değil/yerine/= İZDİHÂM[Ar. < ZAHAM] [toplum]
( Kavga, patırtı, gürültü. İLE Kalabalık, yığılma, kalabalıktan sıkışma. )

- HER ZAMAN değil/yerine/= SÜREKLİ/DAİMA[Ar.] [Oncelikliler]
( Zaman-ötesi oluş, tümüyle Şimdi'dedir. )

- HESAP[Ar. < HİSBE]/CALCULUS değil/yerine/= ÇAKILTAŞI [matematik]
( Çakıltaşlarını saymaktan gelir. )

- HEYELAN[Ar.][HEYALAN değil!] değil/yerine/= GÖÇÜ/KAYŞA [Doga]
( Toprak kayması. )

- HEYET[Ar.] değil/yerine/= KURUL [Genel]

- HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= ANIT/YONTU [Nesneler]

- HEYKEL[Ar.] değil/yerine/= YONTU/YAPIT [Sanat]

- HIRABE[Ar. harbe/savaşa giderken] değil/yerine/= YOL KESME [Davranis-Tutum]

- HİBRE[Ar.] değil/yerine/= []
( Birebir yaşanmışlıktan elde edilen bilgi. )

- HİCÂC[Ar.] değil/yerine/= []
( Gözün ikinci tabakası. )

- HİCİV/HİCV[Ar. < (aslı) HECV] değil/yerine/= YERGİ/TAŞLAMA[Ar. TÂRÎZ] [Davranis-Tutum]
( Birini, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi ya da bir göreneği yermek için yazılmış yazı/şiir ya da söylenmiş söz. İLE "Taşlamak." | Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama. | Alaylı halk şiiri. | Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, târîz. | Hakâret. )
( Terbiyesize, terbiyesizliğini, terbiyesizlik yapmadan ve onun seviyesine inmeden söylemek/yazmak. )

- HİSAR[Ar.] değil/yerine/= HİSAR[Fars.] [YAPI]
( Bir kentin ya da önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kirman, germen. İLE Türk müziğinde bir bileşik makam. | Türk müziğinde, re diyez notası. )

- HİSS[Ar. çoğ. AHSÂS] değil/yerine/= GÜÇLÜ DUYGU, DUYMA GÜCÜ [dirimbilim]

- HİSSİY(Y)ÂT[Ar.] değil/yerine/= DUYGULAR, SEZİŞLER [dirimbilim]

- HOL[İng. HALL]/SOFA[Ar.] değil/yerine/= ... [YAPI]
( Evlerde, oda kapılarının açıldığı genişçe yer. )

- HOROZ değil/yerine/= BERNİYE[Ar. | çoğ. BERÂNÎ] [Hayvanlar]
( ... İLE Küçük horoz. )

- HOYRATLIK[Yun.] değil/yerine/= HUŞÛNET[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı. İLE Sertlik, kabalık, kırıcılık. )

- HULÂSA[Ar.] değil/yerine/= ÖZET [bkz. ZÜBDE] | KISACA ) [Felsefe]

- HULUS[Ar.] değil/yerine/= HULUSKÂR[Ar., Fars.] [Davranis-Tutum]
( Gönül temizliği. İLE Temiz duygulu, içten. | Dalkavuk, şakşakçı. )

- HUMAR[Ar.] değil/yerine/= SERSEMLİK [TIP]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE İçki ya da uyku sersemliği. )

- HUMUS[Lat.] değil/yerine/= HUMUS[Ar.] [Dil]
( Organik toprak. İLE Bir tür yemek. İyice ezilmiş nohut, tahin ve baharatla hazırlanan bir yemek. )

- HURÇ değil/yerine/= HURUÇ[Ar.] [toplum]
( Genellikle yelken bezinden yapılmış büyük heybe. İLE Çıkma, çıkış. | Göç. )

- HURMA[Fars.]/TEMR/NAHL[Ar.] değil/yerine/= ÖTEKİ MEYVELER [Beslenme]
( Birlik'in/Tevhid'in meyvesi. [Bulunmadığında erik!] İLE ... )
( Dünyada 600 çeşit hurma vardır. 150 çeşidi Medine'de bulunmaktadır. )
( Bitki ile hayvan arasındaki eşik.[Çekirdeği, hem dişil, hem eril, ne dişil, ne erildir.] )

- HÜKÜMDAR[Ar. + Fars.] değil/yerine/= HAKAN[< KAĞAN] [OSMANLI]
( Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı. İLE Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir san. | Osmanlı sultanlarına verilen san. )

- HÜLLE değil/yerine/= HÜLLE[Ar.] [Tarih]
( Haller, durumlar. İLE/DEĞİL Yurttaşlar Yasası'nın kabulünden önce, kocasından üç kez boşanan kadının, yine eski kocasıyla evlenebilmesi için yabancı bir erkeğe, bir günlüğüne nikâh edilmesi. )

- HÜSRAN[Ar.] değil/yerine/= BATKI, DÜŞ KIRIKLIĞI [Turkce]

- IRSİ/YET[Ar.] değil/yerine/= KALITIM/SAL [Doga]

- ISKONTO[İt.]/TENZİLÂT[Ar.] değil/yerine/= İNDİRİM [Nesneler]

- ISRAR değil/yerine/= İBRÂM[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE/VE Can sıkacak derecede ısrar etme, üstüne düşme, zorlama. )

- ISTIRAP değil/yerine/= ARUF[Ar.] [kisiler]
( ... İLE Uzun süre ıstırap çeken. )

- IŞIK değil/yerine/= HUZME[Ar.] [Doga]
( ... İLE Işın demeti. )

- İ'ŞÂ'[Ar.] ile []

- İBÂDET YERLERİ'NDE:
CAMİ/MESCİD
ile CEMEVİ [YAPI]
( İslâm'da. İLE/VE Alevilik'te. İLE/VE Hristiyanlık'ta. İLE/VE Yahudilik'te/Kabala'da. İLE/VE Burkancılık'ta/Budizm'de. İLE/VE Şintoculuk'ta. [Buda heykeli bulunmaz] Mezopotamya'da, Sümerler'de ilk tapınaklardır. İLE/VE Hind mâbedi. İLE/VE Şamanlık'ta. İLE/VE Şamanlık'ta.[Çinlilerin verdiği addır.] İLE/VE Dünyadaki 7 güneş mâbedinden 4'ü Türkiye'de, Fırat'tadır. )
( HOCA/DRUİT/MAKA[Tatarca] ile/ve DEDE/DEDE-BABA ile/ve PAPAZ ile/ve HAHAM ile/ve GURU, LAMA ile/ve ... ile/ve ... ile/ve "BÜYÜCÜ/ARRÂFE" ile/ve ... ile/ve KAM ile/ve ... )
( SANAL CAMİLER )
( GELENEKTEN GELECEĞE CAMİLER - SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU, ZELİHA KUMBASAR )
( Hünkâr(Padişah) Mahvil'lerinin girişi Kıble'dedir. )
( Yüreğinde bir tapınağı olmayan, hiçbir tapınakta bulamaz yüreğini! )
( CAMİLERİN İLGİNÇ ÖYKÜLERİ... )

- İBRÎ/İBRİYYE[Ar.][İng. STYLOID | Fr. STYLOÏDE] ile [Bitkiler]
( İğneliler. )

- İCRÂ[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜTME [tuze]

- İCRA değil/yerine/= TERENNÜM[Ar.] [Muzik]
( Seslendirilmek üzere belirlenmiş şarkıyı/şarkıları söylemek, icra etmek. İLE/VE Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme. )

- İCTİMÂÎ/YYE[Ar.] değil/yerine/= TOPLUMSAL [toplum]

- İCTİNÂB/İHTİYAT[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME, UZAKLAŞMA [Davranis-Tutum]

- İÇ DEVİMSEL/HAREKİ[Ar.]/DİNAMİK değil/yerine/= DIŞ DEVİMSEL/HAREKİ/DİNAMİK [Oncelikliler]
( Onun bütününü dikkate alın, yalnızca dış belirtilerini değil. )

- İDDİANÂME[Ar.] değil/yerine/= SAVCA [tuze]
( Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve savlarını içinde toplamış olduğu, mahkemede okuduğu yazı. )

- İDOLA = SANEM[Ar.] [Felsefe]

- İFÂ[Ar. < VEFÂ] = EDÂ' [hizmet]
( Bir işi yerine getirme. İLE/VE Yerine getirme. | Ödemek. )

- İFÂ[Ar. < VEFÂ] = İS'ÂF [hizmet]
( Bir işi yerine getirme. İLE/VE Birinin isteğini kabul edip yerine getirme. )

- İFÂKAT[Ar. < FEVK] = [TIP]
( Hastalıktan kalkma, iyiliğe dönme. )

- İFRAĞ[Ar.] = BOŞALTIM [dirimbilim]
( Bir şeyi, başka bir biçime çevirme. | Boşaltım. DEĞİL/YERİNE ... )

- İGSÂS[Ar.] = []
( Güzel yemek yedirme/yedirilme. )

- İĞBİRAR[Ar.] değil/yerine/= GÜCENME [Davranis-Tutum]

- İĞTİNAM[Ar.] değil/yerine/= YAĞMA [Nesneler]

- İHTİFÂL[Ar.] değil/yerine/= ANMA TÖRENİ [Tasavvuf]

- İHTİFÂL[Ar.] değil/yerine/= İNFİÂL[Ar. < Fİ'L | çoğ. İNFİÂLÂT] [lugat]
( Büyük kalabalıkla yapılan anma töreni. İLE Gücenme, darılma. )

- İHTİLÂC[Ar.] değil/yerine/= ÇARPINTI | ÇIRPINMA | SEĞİRME [TIP]

- İHTİSÂR[Ar. < HASR]/İKTİSÂR/SIMPLIFICATION[Fr., İng.] değil/yerine/= KISALTMA [Dil]
( Kısaltma tekniği. )

- İHTİYAT/LI[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA/SAKINGAN [Davranis-Tutum]
( Herhangi bir korku ya da düşünce ile bir şeyi yapmaktan uzak uzak durmak, içtinap etmek. | Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak. | Korumak, esirgemek, gözetmek. )

- İHTİZAZ[Ar.]/VİBRASYON[Fr./İng.]/REZONANS[Fr./İng. < RESONANCE] değil/yerine/= TİTREŞİM [Dil]

- İKİRCİK/TEREDDÜT[Ar. < REDD] değil/yerine/= TEMKÎN[Ar. < MEKÂNET] [lugat]
( Kararsızlık. İLE Yerleşme, yer tutma, mekânlanma.| Ağırbaşlılık. | İhtiyat, tedbir. | Televvünden kurtulup huzur ve sükûna mazhar olmuş kişi, kendini yalnızca Hakk yoluna adamış olan kişi. )

- İKİZLER('İ)/TEV'EM[Ar.] [kisiler]

- İKTİBÂS İNTIBAK[Ar. < TIBK: Tıpkı, aynı.] [Oncelikliler]
( Alıntı, uygunluk gerektirir. )
( Teşbihte, hata olmamalı/olmaz! )

- İKTİFA'[Ar. < KİFÂYET] değil/yerine/= YETİNME [Dil]

- İKTİRÂNÎ[Ar. < KARN] ile İZÂFÎ [Oncelikliler]

- İKTİSÂD[Ar. < KASD] ile İHTİSÂD [lugat]
( Aşırı gitmeme/davranmama. | Tutum, tutma. | Biriktirme, artırma. | Ekonomi. İLE Biçme, biçilme. )

- İKTİYÂD ile İKTİYÂD[Ar., Fars.] [lugat]
( Tutup götürme/götürülme. İLE Hile, dalavere yapma. )

- İLÂÇ[Ar.] ile BESİN [Beslenme]
( Besininiz, ilâcınız; ilâcınız, besininiz olsun! )

- İLÂÇ[Ar.] ile İNANÇ [Davranis-Tutum]
( Bir yere kadar. İLE/VE/<> Her yere kadar. )

- İLAÇ[Ar.] ile PASTİL[Fr.] [TIP]
( ... DEĞİL Ağızda eritilmek üzere yapılmış şekerli ilaç tableti. )

- İLBAY/VALİ[Ar.]/SATRAP[Fars.] ile İLÇEBAY/KAYMAKAM[Ar.] [hizmet]
( VALİ[< VELİ: Koruyup kollayan.] ile/ve ... )
( TEKFUR[Bizans döneminde] ile/ve ... )
( [Slav] VOYVODA ile/ve ... )

- İLELEBET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGİT [Genel]

- İLLET-İ SEHER[Ar.]/ENSOMİ/INSOMNIA[İng.] değil/yerine/= ARIK[Ar.] [TIP]
( Uykusuzluk hastalığı. İLE Uykusuzluk. )

- İLM-İ EDVÂR[Ar.] değil/yerine/= []
( Mûsikî ilmi. )

- İM değil/yerine/= HAREKE[Ar.] [Dil]
( ... İLE/VE/<> Arap yazısında, kısa ünlü yerine kullanılan im. )

- İMRENME değil/yerine/= TELAHHUZ[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE/VE İmrenerek ağzın sulanması. )

- İNDİFA[Ar.] değil/yerine/= PÜSKÜRME [Doga]
( Yanardağlardaki püskürme. | Kızamık, kızıl vb. sayrılıklarda, gövdede kırmızı lekeler görülmesi. )

- İNFÂZ[Ar. < NÜFÛZ | çoğ. İNFÂZÂT]/EXECUTION[İng.] değil/yerine/= YÜRÜTÜM, YERİNE GETİRME, UYGULAMA [Dil]

- İNHA[Ar.] değil/yerine/= YÖNERGE [Genel]
( Resmi bir göreve atama ya da bir üst aşama için yazılan yazı. İLE ... )

- İNHİDAM[Ar.] değil/yerine/= ÇÖKME/YIKILMA [YAPI]

- İNHİMAK değil/yerine/= İPTİLÂ[Ar.] [lugat]
( Bir şeye, aşırı düşkünlük gösterme, kapılma. İLE Düşkünlük, tiryakilik. )

- İNHİSÂR[Ar. < HASR]/MONOPOL[Fr.] değil/yerine/= TEKEL [Felsefe]
( Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum. | Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hâkim olması durumu. | Bir kişi ya da kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç. )

- İNSAN ile/ve ADEM[Ar.]/YOKLUK [Oncelikliler ]

- İNŞİRAH[Ar. < ŞERH] ile/ve AÇILMA | AÇIKLIK, FERAHLIK [Mekanlar]
( AÇILMA | AÇIKLIK, FERAHLIK )

- İNTÂ[Ar.] değil/yerine/= ÇOK TERLEMEK | KUSMAK [TIP]

- İNTIBÂ[Ar.] değil/yerine/= İZLENİM [Dil]

- İNTİKAL[< NAKL (çoğ. İNTİKALÂT)] ile İNTİMÂ'[Ar.] []

- İNTİZÂ'[Ar. < NEZ]/DISSOCIATION[İng./Fr.]:
Çekip koparma, koparıp alma.
< [Felsefe]

- İPEK < KAZZ[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE Ham ipek. )

- İRTİSÂM[Ar. < RESM] < İDRAK [Oncelikliler]
( Resmi çıkma/çizilme. | İzdüşüm. İLE ... )

- İRTİVÂ'[Ar.] < []
( Gövdedeki örgenlerin ve eklemlerin/mafsalların kalınlaşması. )

- İSBA[Ar.] < [Nesneler]
( Arapların uzunluk ölçüsü.[kadem'in 1/12'si]. )

- İSHAL[< SEHL]/AMEL/LİNET[Ar.] değil/yerine SÜRGÜN/ÖTÜRÜK [TIP]

- İSTİ'DÂD[Ar.] değil/yerine/= AKILLILIK | ANLAYIŞLILIK | DOĞAL EĞİLİM, BECERİ/KABİLİYET [Felsefe]

- İSTİFSÂR[Ar. < FESR] değil/yerine/= İSTİNTÂK[Ar. < NUTK] [Felsefe]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. İLE/VE/<> Sorgu. | Sorguya çekme. )

- İSTİFSÂR[Ar. < FESR] değil/yerine/= SORGULAMA [tuze]
( Bir şeyin açıklanmasını, aydınlığa kavuşmasını isteme, anlamaya çalışma, sorma. )

- İSTİKÂMET[Ar.] değil/yerine/= YÖN, DOĞRULTU [Dil]

- İSTİKLÂL[Ar.] değil/yerine/= BAĞIMSIZLIK [Dil]

- İSTİKRÂ ile İSTİKRÂ[Ar. İKTİRÂ] [lugat]

- İSTÎLÂ'[Ar. < VELY] ile İSTİ'LÂ'[Ar. < ULÜVV] [Dil]
( Bir yeri kuvvet kullanarak ele geçirme. | Yayılma, kaplama. | Basma.[Jeoloji'de] İLE Yükselme. | Üste çıkma, üstün gelme. )

- İSTİRÂHAT[Ar.] değil/yerine/= DİNLENME [Dil]

- İSTİZAH[Ar.] değil/yerine/= GENSORU [Genel]
( Herhangi bir konuda, açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme. )

- İSTİZAN[Ar.] değil/yerine/= YETKİ/İZİN İSTEME [Genel]

- İŞGAL[Ar. < ŞUGL] ile İSTÎLÂ'[Ar. < VELY] [Dil]

- İŞLEV ile TERETTÜB-ÜL ÂSÂR[Ar.] [Oncelikliler]
( ... İLE/VE Varolanın içeriğine(mahiyetine) ilişkin niteliklerinin ortaya çıkması. )

- İŞTİKAK[Ar.]/ETİMOLOJİ[Fr./İng.] ile İHTİRÂ [lugat]
( Ad ve fiillerin kök ya da gövdelerine yapım eki getirilerek sözcük kurma. | Aynı kökten gelen fakat ayrı anlamları olan sözcüklerle yapılan benzetme/cinas. İLE Bilinen bazı şeylerden yararlanarak düşünce gücüyle yeni bir şey bulma. | Benzeri görülmemiş bir şey oluşturma. )

- İŞTİKÂK[Ar.] ile TÜREME | [Edebiyatta, aynı kökten türemiş olan sözcükleri bir arada bulundurma sanatı.] [YAZIN]

- İŞVE[Ar.] ile CİLVE[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Güzelin, gönül aldatan/çelen, naz ve edâsı. İLE/VE Kırıtma. | Görünüş, tecelli. )

- İTAATKÂR/MUTÎ[Ar. < TÂAT] ile ESLEK [Davranis-Tutum]
( Başkasının buyruk ya da dileklerini yerine getiren, yumuşak başlı. )

- İTAP[Ar.] ile AZAR, PAPARA, SAPARTA, ZILGIT[< ZIL yansıma sesine GIT eki ile] [Davranis-Tutum]
( Paylama, azarlama. İLE Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama. )

- İTFA[Ar.] ile BORÇ ÖDEME [Davranis-Tutum]
( ... İLE Söndürme. | Sönüm. | Bir borcu, azar azar ödeyerek kapatma, sönüm. )

- İTTİKA[< Ar. VİKAYE] değil/yerine/= SAKINMA, ÇEKİNME | ALLAH'TAN KORKMA [Tasavvuf]

- İTTİSAF[Ar. < VASF] değil/yerine/= URÛZ[Ar. < ARZ] [Mantik]
( Nitelenme. VE ... )

- İTTİZAL[Ar.] değil/yerine/= BİTİŞME, DOKUNMA/DEĞME [Nesneler]

- İYİ NİYETLİ ile/ve/< YUFKAYÜREKLİ/RAKÎK[Ar. < RİKKAT] [Davranis-Tutum]

- İZABE[Ar.] ile/ve/< ERGİTME [Nesneler]
( Madenleri ergitme, sıvı duruma getirme. )

- İZAÇ[Ar.] ile/ve/< BUNALTMA [Davranis-Tutum]
( Bunaltma, tedirgin etme. )

- İZDİHAM[Ar.] değil/yerine/= İNSAN YIĞILMASI/YIĞILIŞMA [Turkce]

- İZDİVAÇ[Ar.] değil/yerine/= EVLENME [toplum]

- İZOLASYON[Fr./İng.]/TECRİT[Ar.] değil/yerine/= YALITIM [Dil]
( Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lastik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma. )

- İZRÂ'[Ar.] değil/yerine/= []
( Arşınlama. )

- JİNEKOLOJİ/NİSAİYE[Ar.] değil/yerine/= [TIP]
( Dişil organizmasını inceleyen bilim dalı, nisaiye. )

- KABALA[İng.] değil/yerine/= KABALA[Ar.] [Felsefe]
( Doğaüstüyle ilişki kurma. | Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağıza geçen din buyruklarının, İbrani felsefesinin ve efsane yazılarının tamamı. | Bu öğretinin yandaşlarının tamamı. İLE Götürü, toptan. )

- KABİLİYET[Ar.] değil/yerine/= YETENEK/BECERİ [Sanat]

- KABUKLULAR:
İSTİRİDYE(SELCE[Ar.], SADEF[Fars.], OYSTER[İng.], OSTREA EDULIS[Lat.])
değil/yerine/= MİDYE/BELEHU'L-BAHR[Ar.]/MUSSEL[İng.] [Hayvanlar]
( MISRÂ': İstiridye gibi deniz kabuklularından kabuklarının her biri. )
( İstiridyeler, doğal ortamlarında 80 yıla kadar yaşayabilirler. )
( İstiridyelerin bir inciyi tamamlamaları 15 - 20 yıllarını alır. [1 ton istiridyeden ancak 3 inci çıkar. Mükemmel küre şeklinde olma olasılıkları ise milyonda birdir.] )
( İstiridye )

- KÂBUS[Ar.] değil/yerine/= KARABASAN [psikoloji]
( Sıkıntılı ve korkulu düş. | Birinin, içinde bulunduğu karmakarışık, sıkıntılı durum. | Acı, sıkıntı, korku veren olay. )

- KABZIMAL[Ar.] değil/yerine/= MADRABAZ[Fars.] [kisiler]
( Meyve sebze üreticileri ile satıcılar arasında, aracılık eden kişi. İLE Sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirterek, toptan satan kişi. | Hile yapan, hileci. )

- KADAYIF[Ar. < KATAİF] değil/yerine/= TEL KADAYIF [Beslenme]
( Undan yapılan, tatlı olarak tüketilen türlü biçimlerde yiyecek. )

- KÂDI değil/yerine/= MÜÇTEHİT[Ar.] [tuze]
( Tanzimata kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları. İLE Ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü. )

- KADİRŞİNAS[Ar. + Fars.] değil/yerine/= DEĞERBİLİR [Davranis-Tutum]

- KAF değil/yerine/= KÂF[Ar., Fars.] [lugat]
( Osmanlı abecesinin yirmidördüncü harfidir.[ebced hesabında 100 sayısının karşılığıdır.] İLE kef harfinin başka bir okunuşu. İLE Masallarda, zümrüd-i anka kuşunun yaşadığı söylenilegelen dağ. | [Doğu budunları/kavimleri kozmolojisinde] Arz'ın etrafını çepeçevre kuşatan dağın adı. İLE Yaran/yarıcı. )

- KAFADÂR[Ar. + Fars.] değil/yerine/= İYİ/YAKIN ARKADAŞ [toplum]
( Görüş ve anlayışları birbirine uyan kişilerden her biri, kafadaş, kafa dengi. )

- KAFATASI = SCULL, CRANIUM[İng.] [TIP]

- KÂFFE/Sİ[Ar.] değil/yerine/= TÜMÜ, HEPSİ, TAMAMI [Genel]

- KAHPE[Ar. < KAHBE] değil/yerine/= DÖNEK/CAYGIN/KAYPAK [Davranis-Tutum]
( Fahişe/orospu. İLE İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen kişi. )

- KAHVERENGİ[Ar.] değil/yerine/= KULA [Nesneler]

- KAİDE[Ar.] değil/yerine/= KURAL [tuze]

- KÂİNAT[Ar.] değil/yerine/= EVREN [Doga]
( Ay altı [olan/lar(/kâin)]. İLE/VE/<> Ay üstü. )

- KAKAFONİ[Fr.]/TENÂFÜR[Ar.] değil/yerine/= KAKIŞMA, DÜRTÜŞME, İTİŞME [Davranis-Tutum]

- KAL değil/yerine/= KÂL[Ar.] [Dil]
( Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi. İLE Söz. )

- KALBUR[Ar. < GİRBAL] değil/yerine/= SARAT [Nesneler]
( Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan, büyük delikli ya da seyrek telli elek. İLE Büyük delikli kalbur. )

- KALE[Ar. < KAL'A] değil/yerine/= KALEBENT [YAPI]
( Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. | Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından öteki tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. | Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. | Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. | Denizli iline bağlı ilçelerden biri. | Malatya iline bağlı ilçelerden biri. İLE Kale dışına çıkmamaya hüküm giyen suçlu. )

- KALEVÎ[Ar.] = ALKALİK [kimya]

- KALIT/MİRAS[Ar.] = METRUKÂT[Ar.] [Nesneler]
( Ölen kişiden kalanlar. İLE/VE/||/<> Ölen birinin bıraktığı şeyler. )

- KAMET[Ar.] = GAMET[Fr. < Yun.] [dirimbilim]
( Boy. | Camide, namaza kalkmak için okunan ezan. İLE Eril ya da dişil üreme gözesi. )

- KAMÎS[Ar.] = [TIP]
( Dölyatağını kaplayan ince deri. )

- KAN = DEM-İ NİFÂS[Ar.] [TIP]
( ... İLE Doğum sırasında gelen kan. )

- KAN ile PIHTILAŞMIŞ KAN(ALAK/ALEKA[Ar.]) [TIP]

- KANARYA ile KARTAL [Hayvanlar]
( İspinozgillerden, yeşilimsi ya da sarı tüylü, koni biçiminde küçük gagalı, ötücü kuş. [Çizgi film kahramanı Tweety, bir kanaryadır.] İLE ... )

- KANTAR[Ar. < KİNTÂR]/BASKÜL[Fr. < BASCULE] ile TARTI (ARACI) [Nesnler]
( Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç. | Tartılacak kütle alttaki çengele takıldığında sarmal bir yaya bağlı olan ve normal olarak sıfırı gösteren bir okun, yanlarda gösterilmiş ağırlık birimleri hizasına gelmesiyle kütle ağırlığını belirleyen bir tür tartı aracı, el kantarı. | 56,452 kilogram ağırlığında ya da kırk dört okkalık bir ağırlık ve sığa birimi. )

- KÂNÛN[Ar.] ile [tuze]
( Kış mevsiminin ilk ayı.[Aralık.] )

- KANUN[Ar.] ile SANTUR[Fars. < SENTÛR < Yun.] [Muzik]
( Parmaklarla. İLE/VE Kanun biçiminde fakat tokmaklarla çalınan bir çalgı. )
( YATUK: Kanun, santur gibi sazların ortak adı. )

- KAP ile HOKKA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Metal, cam ya da topraktan küçük kap. )

- KAP ile MAHRA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Üzüm taşımaya yarar, tahta kap. )

- KAP ile MATARA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Yolculukta kullanılan, boyna ya da bele asılı olarak taşınan su taşıma kabı. )

- KÂR-ÂGÂH[Fars.] ile KARÂR-GÂH[Ar., Fars.] [lugat]
( İş bilir, uyanık. İLE Bir yerde oturup karar kılınacak, dinlenilecek yer. | Bir ordu kurmay kurulunun bulunduğu yer/merkez. )

- KAR[< Ar. Soğuk.] ile/ve/değil DOLU/GIRCI/KIRCI [Doga]

- KARABİBER ile/ve/değil DÂR-İ FÜLFÜL[Fars., Ar.] [Beslenme]
( ... İLE Karabibere benzer, uzun dâneli baharat. )

- KARAKTER[Fr., İng.]/SECİYE[Ar.] değil/yerine/= ÖZYAPI/IRA [Dil]

- KARANFİL[Ar. < KARANFUL] değil/yerine/= KARAMUK [Bitkiler]
( Karanfilgillerden, güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. | Mersingillerden, Molük Adaları'nda, Filipinler'de ve Hindistan'da yetişen ve yaprakları sürekli yeşil kalan bir ağaç.[Caryophyllus aromaticus] | Bu ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu. İLE Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki. | Gövdede, kara renkli kabarcıklara neden olan bir hastalık. | Koyunlarda görülen bir hastalık türü. )

- KARANFİL[Ar. < KARANFUL] değil/yerine/= KASIK OTU [Bitkiler]
( Karanfilgillerden, güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. | Mersingillerden, Molük Adaları'nda, Filipinler'de ve Hindistan'da yetişen ve yaprakları sürekli yeşil kalan bir ağaç.[Caryophyllus aromaticus] | Bu ağacın karanfil yağı elde edilen ve baharat olarak kullanılan, ağız kokusunu gideren, acımsı, koyu renkli, küçük çivi biçimindeki tomurcuğu. İLE Karanfilgillerden, saz biçiminde ince sapları olan, güzel çiçekler açan, kasık yaralarına yararlı sayılan bir bitki. )

- KARANFİL[Ar. < KARANFUL] değil/yerine/= TARÇIN[Fars. < DÂRÇÎN < DÂRÛ-Yİ ÇİN/DÂR-I ÇİN: Çin darısı/ağacı.] [Bitkiler]
( ... İLE Tarçın bitkisinin kökeninin, Sri Lanka olarak da bilinen Seylan Adası olduğu söylenir. Ne var ki, biz bu bitkiyi Uzakdoğu'dan, Çin ve Malezya gibi ülkelerden almışız. Aslında, bitkinin dilimizdeki adı da, tarihi bu bağa ilişkin bir ipucu verir gibi. Farsça, "dâr" sözcüğü, ağaç anlamına geliyor.[Arapça'da ev anlamına gelen "dâr" sözcüğüyle karıştırılmamalı!] "Dâr-ı Çin" yani "Çin ağacı" sözcüğü, Farsça'dan dilimize girmiş ve başındaki sessiz harf sertleşerek tarçın biçiminde söylenir olmuş.

İngilizce gibi Batı dillerinde, tarçın sözcüğünün karşılığı, "cinnamon". Bu sözcük, Latince, tarçın demek olan "cinnamomum" sözcüğünden kaynaklanıyor. Ama sözcük, Latince'ye gelinceye kadar dilden dile dolaşmış. Tıpkı, İpek Yolu tüccarlarının, mallarını taşımaları gibi, sözcük de dilden dile taşınmış. Sözcük, Latince'ye, eski Yunanca "kinnamomon"dan geçmiş. Yunanlar'sa, bu sözcüğü, İbraniler'in, "kinamom" dedikleri sözcükten alıp dillerine uyarlamışlar. Aramca, "qunimun" olarak söylenilen sözcüğün kökeniyse, Malezya'da ve Endonezya'da konuşulan Malay dili. Bu dilde, "kayu manis" sözcüğü, "tatlı odun" anlamına geliyor. )

- KARANTİNA[İt. < QUARANTINA] değil/yerine/= TECRİT[Ar. < TECRÎD] [TIP]
( Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belirli bir bölgenin ya da yerin denetim altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. | Hastahanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer. İLE/VE/=/||/<> Ayırma, ayrı bir tarafta tutma. | Soyutlama. | Yalıtım. | Mahkûmu, cezasını tek başına çekmesi için öteki hükümlülerden ayırma. )

- KARDEŞ değil/yerine/= EMİŞ/RADÎ'[Ar.] [kisiler]
( ... İLE Süt kardeş. )

- KARGAŞA ile GALEYÂN[Ar.] [Genel]

- KARIN ile MİDE[Ar.] [TIP]
( ... ile KURSAK[Halk dilinde] )
( KURSAK: Kuşların yemek borusu üzerinde bulunan, yiyeceklerin toplandığı torba biçiminde şişkin örgen. | Böceklerin ve solucanların sindirim kanallarında bulunan, kuşların kursağına benzeyen yapı. )
( İnsan ve hayvanlarda, gövdenin, kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi. | Dölyatağı. | Bazı şeylerde, şiş ve iç bölüm. | Mide. | [mecaz] İç, gönül, akıl, kafa. | Gelen ve yansımış dalgaların girişimiyle oluşan duraklı dalgalarda, en büyük genlikle titreşen noktalar. İLE Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında, besinlerin, sindirime hazır duruma getirildiği, omurgasız hayvanlarda, sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan bölgesi. | [mecaz] Karın, karın bölgesi. | [mecaz] Yemek yeme isteği. )

- KARÎ[Ar.] değil/yerine/= OKUYUCU/OKUR [hzmet]

- KARŞICIL/MUHÂLİF[Ar.] ile/ve/değil/||/<> ÇEKİNGEN [Davranis-Tutum]

- KARŞIT ile ÖTEKİ/ÖBÜR(DİĞER[Ar.]) [Genel]

- KASEM/YEMİN[Ar.] değil/yerine/= ANT [tuze]

- KASIM[< KISMET]["ka" uzun okunur] değil/yerine/= KASIM[çoğ. KAVÂSIM]["ka" uzun okunur] [lugat]
( Taksim eden, ayıran, bölen. | [matematik] Bölen. İLE Kırıcı, ezici, ufaltıcı. İLE İnce, narin, çabuk kırılabilen. İLE Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrin-i sâni. İLE Kışın başlangıcı sayılan 08 Kasım günü başlayıp Hıdırellez'in ilk günü olan 06 Mayıs'a kadar altı ay süren dönem. )
( Yüz elli, yaz belli. )
( Kasım'ın 150. günü (08 Nisan) olunca, kötü havalar geçer, yazın ucu görünür. )
( Kasım'dan on gün evvel ek, on gün sonra ekme. )

- KASIRN değil/yerine/= ZEMHERÎR[ZÂM(Fars.): Kış. + HARÎR(Ar.): Uğuldayan.]/KARAKIŞ [Doga]
( Kışın başlangıcı sayılan 08 Kasım günü başlayıp yazın başlangıcı sayılan 06 Mayıs'a [Hıdrellez'e] kadar süren zaman. İLE Aralık'ın 20'si ile Şubat'ın 01'i arasındaki ilk 40 günlük en etkili, soğuk/kara kış. )

- KAST[Ar. < KASD] değil/yerine/= KAST[Fr. < CASTE] [Davranis-Tutum]
( Amaç, istek, maksat. | Öldürmeyi, yaralamayı ya da zarar vermeyi isteme, kötü niyet. İLE Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri. )

- KAT değil/yerine/= KAT[Ar.] [YAPI]
( Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire ya da odaların bütünü. | Bir yüzey üzerine az ya da çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey. | Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka. | Giyeceklerde takım. | Apartman dairesi. | Ön, yan. | Huzur. | Bükülen ya da kıvrılan bir şeyin her kıvrımı. | Makam, mevki. | Kez, defa, misil. | Katman. | Tekrarlanan bir sayının toplamı. İLE Kesme, kesilme. | İlgiyi kesme. | Sonuca bağlama, bitirme. | Kesme. )

- KÂTİP[Ar.]/SEKRETER[Fr.] değil/yerine/= YAZMAN/YÖNETİCİ YARDIMCISI [hizmet]

- KATRE[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] değil/yerine/= DAMLA [Doga]
( Damla, damlayan şey. )

- KATRE[Ar. çoğ. KATER, KATARÂT] değil/yerine/= ZERRE [lugat]
( Denizde/deryada. İLE/VE/||<> Güneşte/şemste. )

- KAVÂİD[Ar.] değil/yerine/= DİLBİLGİSİ [Dil]

- KAVRAM = MEFHUM[Ar. < FEHM] [Felsefe]

- KAVUK = KALLÂVÎ[Ar.] [Nesneler]
( Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. | İçi boş şey. | İdrar torbası. İLE Vezir ve sadrazamların giydikleri bir tür kavuk. | Çok iri, kocaman. )

- KAVUN = ŞAMAMA[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE Güzel kokulu bir tür kavun. | Kavuna benzer bir yıllık otsu ve sürüngen bir bitki. )

- KAY = KAY[Ar.] [Doga]
( Yaz yağmuru. İLE Kusmak. )

- KAYA = CENDEL[Ar.] [Doga]
( ... İLE Irmaklarda bulunan büyük kaya. )

- KAYIK/KÜREK = HAMLA[Ar.] [Nesneler]
( ... VE/||/<> Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması. | Bu biçimde sandalın aldığı yol. | Kıçtan, birinci oturak. )

- KAYISI[Fars. KAYSİ]/MIŞMIŞ[Ar.] = ŞEKERPARE[Fars.] [Beslenme]
( Gülgillerden, sıcak ya da ılık iklimlerde yetişen, çiçekleri pembemsi beyaz bir ağaç. | Bu ağacın, açık turuncu renkte, eti sulu, güzel kokulu, tek ve sert çekirdekli tatlı meyvesi. İLE Çok tatlı bir tür kayısı. | Bir tür hamur tatlısı. )
( KAYISI: KAJSZIJA[Bulgarca]
CAIS/CAISI/CASIA[Romence]
KAJSIJA[Hırvatça]
KAJSI[Arnavutça]
KAJSZI[Macarca, Tatarca] )

- KEF[Fars.] = KEF[Ar., Fars.] [lugat]
( Köpük. | Sünger taşı. İLE Eski Türkçe abecesinin yirmibeşinci harfidir.[ebced hesabında yirmi sayısının karşılığıdır] İLE Eliçi, aya, avuç. RÂHE[Ar.] | Ayağın altı, taban. | El çekme, vazgeçme. | [edebiyatta] Arûz'un yedinci sâkin harfini çıkarma. )

- KELER = VEZEGA[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Bir çeşit büyük keler. )

- KENT/ŞEHİR[Ar.] yerine/değil BALIK [Dil]

- KEPEZ yerine/değil RESİF[Fr. < Ar.] [Doga]
( Deniz kenarındaki kaya. İLE/VE Su yüzeyine kadar çıkan kaya. )

- KER[Fars.] yerine/değil KERH[Ar.] [lugat]
( Sağır. | Kuvvet, kudret. | Merâm ve maksat. İLE İğrenme, tiksinme, hoşlanmama. | Zorlama. )

- KERESTE yerine/değil PELESENK[Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Türlü bitkilerden çıkarılan, kokulu bir reçine. | Pelesenkağacından elde edilen değerli kereste. )

- KERTENKELE yerine/değil VERDÂNE[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Koca başlı kertenkele. )

- KESİF[Ar.] yerine/değil YOĞUN [Doga]
( Oylumuna oranla, ağırlığı çok olan. | Koyu, kalın. | Etkisi güçlü olan.[koku vb.] | Artmış, çoğalmış bir durumda olan. | Dolu, sıkı, çok. | Kaba, kalın, iri.[elek, iğne için] )

- KEYLÜS/KİLÜS[Ar. < Yun.] yerine/değil AKKAN [TIP]
( Bağırsaktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan kan. )

- KINNAP[Ar.] yerine/değil SİCİM [Nesneler]
( Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip. )

- KIRLANGIÇ yerine/değil KEÇİSAĞAN/EBÂBÎL[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Dağ kırlangıcı. )
( ... İLE Kahverengilerdir fakat gökyüzünde uçarlarken siyah görünürler. * Uzun, bumeranga benzer kanatları, kısa ve çatallı kuyrukları vardır. * Kırlangıçlar gibi uçarken kanatlarını kırmazlar. * Kırsal bir alanda görmek olanaksızdır. * Yuvalarını çatıların gizli yerlerinde yaparlar ve yuvalarına çok hızlı girip çıkarlar. * Bazı ebabillerin 21 yıl yaşadığı gözlenmiştir. * Ebabil görmek için yaz aylarında gökyüzünün çok yükseklerine bakmak gerekir. * Kırlangıçlar gibi, teller vb. yerlere tünemezler. * Sadece üremek için bir yere konarlar.[Türkiye'nin bir çok yerinde ürerler.] * Özellikle akşam üstü çatıların ve evlerin üzerinde çılgınca çığlıklar atarak hızla uçarken görebilirsiniz. * Yaşamlarının büyük bir kısmını uçarak geçirirler. [Uçarken uyurlar.] * Şehirde, binaların arasında görebilirsiniz. * Yuvalarını binalardaki çatlaklarına, havalandırma boşluklarına, çatı aralarına yaparlar. Yuva yapmak için uçarken rastgele topladıkları tüy, ot ve tohumları kullanırlar. * Avrupa'ya Mayıs'ın başında gelir ve genellikle iki hafta içinde, oldukça hızlı bir şekilde tüm kıtaya yayılırlar. [Kışı geçirmek için Afrika?nın güneyine geri dönerler.] * Mardin'de çok sayıda görmeniz olanaklıdır. )

- KIRMIZI[Ar.] değil/yerine/= AL / KIZIL [Nesneler]

- KISIRLIK ile/değil HİYÂL[Ar.] [TIP]

- KISTÂS[Ar.] ile/değil KISAS[Ar.] [tuze]
( Bir suçlunun, başkasına yaptığı kötülüğü, aynı biçimde uygulayarak cezalandırılması. İLE/VE/||/<> Ölçü. | Büyük terazi. )

- KIVÂM[Ar.] ile/değil TAV[Fars.] [Dil]
( Koyuluk. | Bir şeyin, en uygun zaman ya da durumu. | Spor çalışmalarında başarılı olabilmek için, fizik ve moral yönünden istenilen iyi durum. İLE/<> İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu. | [hayvanlarda] Semizlik. | [mecaz] En uygun durum ve zaman. )

- KIVILCIM/ŞERÂRE[Ar.] ile/değil UÇKUN [Doga]
( ... İLE Ateşten fırlayan kıvılcım. )

- KIYAS(LAMA)/TASMİM[Ar.] değil/yerine/= TASIM(LAMA) [Dil]

- KIYI/SAHİL[Ar.] ile/ve/değil KUMSAL [Mekanlar]

- KIZIL ile/ve/değil FİRFİRİ[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Parlak kızıl renk. | Bu renkte olan. )

- KİBRİT[Ar.] değil/yerine/= KAV [Nesneler]

- KİFÂYETSİZ MUHTERİS değil/yerine/= HEBENNEKA[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE/VE/<> Zeki ve becerikli olmadığı halde, kendini öyle sanan. )

- KİLİM değil/yerine/= BİSÂT[Ar. çoğ. BUSAT] [tekstil]
( ... İLE Kilim, minder, döşeme, keçe, yaygı. )

- KİNÂYE[Ar.] değil/yerine/= TARİZ[Ar.] [Dil]
( Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz. | Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz. | Bir sözü, gerçek anlamının dışında kullanma sanatı. İLE Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taşlama. )

- KİRAZ değil/yerine/= İDRİSAAĞACI/MAHLEP[Ar.] [Bitkiler]
( Gülgillerden bir meyve ağacı. | Bu ağacın meyvesi. İLE Meyvesi hoş kokulu, hoş bir kiraz türü, kokulu kiraz. )

- KİTLE değil/yerine/= KÜTLE[Ar.] [Bilim]
( Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. | [fizik] Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı ya da nesne niceliği. )

- KLAN[Fr.]/SEMİYE[Osm. < Ar.] değil/yerine/= SOP [toplum]
( Toplumun ilk ve en basit biçimi/türü. )

- KOÇ değil/yerine/= ECEMME[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Boynuzsuz koç. )

- KOMİSYONCU/SİMSAR[Ar.] değil/yerine/= ARACI [kisiler]

- KONİKLER:
ELİPS[Fr. < Yun.]/İHLÎCÎ[Ar.]
değil/yerine/= PARABOL[Fr. < Yun.] [matematik]
( [yörüngelerde][dış merkezlik] 0-1 arasındaysa. İLE 1 ise. İLE 1'den büyük ise.
[dış merkezlik(eccentricity): Odak uzaklığının, yarı-büyük eksene bölünmesi.] )
( Tüm noktalarının, odak denilen, belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan eğri. İLE Bir düzlemin, odak denilen sabit bir noktadan ve doğrultman denilen sabit bir doğrudan, eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri. İLE Bir düzlemin, odak denilen durağan iki noktaya uzaklıkları değişmeyen noktaların geometrik yeri olan eğri. )
( Uzay bilgisi ve araştırmalarının başlangıcı olan, koni kesitleri buluşuyla ünlenen ve Perge'li olan matematikçi Apollonius'a, "Geometrinin Altın Çağının Son Temsilcisi" unvanı verilmiştir.[Koni kesitleri üzerine 8 ciltlik bir kitap yazmıştır.][Ancak ilk dört cildinin kopyaları günümüze kadar gelebilmiştir.][Bergama kralına ithaf ettiği son dört cildin 5., 6. ve 7. ciltleriyse Arapça çevirileriyle günümüze kadar gelebilmiştir. Ne yazık ki, son cilt ise kayıptır.][İbnül Heysem çevirisi olan el yazmaları ve Beni Musa[Musa Oğulları(Muhammed, Ahmed ve Hasan)]'nın (Hilal ve Harran'lı Tabit adlı iki matematikçi yardımıyla), "Kitab-ı Mahrutat" adlı çevirilerdir.(Apollionius'tan bin yıl sonra) Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesi'nde, biri Oxford'da, öteki ise Tahran'da bulunmaktadır.] )

- KONUŞMA değil/yerine/= MUHÂVERÂT[Ar. < MUHÂVERE] [toplum]
( ... İLE/VE Karşılıklı konuşma/lar. )

- KONVOY[İng.] değil/yerine/= KAFİLE[Ar. çoğ. KAVÂFİL]["ka" uzun okunur] [Dil]
( Aynı yere giden taşıt ya da yolcu topluluğu. | Savaş gemilerince korunan yük gemileri taşıt dizisi. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/= Birlikte yolculuk eden topluluk, zümre, fırka. | Takım takım, sıra sıra gönderilen şeylerin her parçası. )

- KORKU değil/yerine/= KAYGI [psikoloji]
( KAYNAK: Korkunun kaynağını biliriz, ancak kaygının kaynağı belirsizdir.
SÜRE: Korku, daha kısa sürelidir, kaygı ise uzun süre devam eder.
ŞİDDET: Korku, kaygıdan daha şiddetlidir. )
( Beyinde. [amigdala'da]. İLE Zihinde.["bağlarda"] )
( [kaynağı] Dışarıda. İLE İçeride. )
( Dışarıdan içeriye. İLE İçeriden dışarıya. )
( Varoluşsal, zorunlu, geçerli, gerekli, etkili ve yetkin. İLE Anlamsız, değersiz, geçersiz, gereksiz, etkisiz ve yetkisiz. )
( Köpek/arı korkusu (yakındaysa/yakınlaşıyorsa)
"Köpek/arı kaygısı" (uzaktaysa/yakınlaşmasa da)

Uçak korkusu (binmeye yaklaştıkça)
"Uçak kaygısı" (binmeden ve düşmesi "düşüncesiyle")

Terk edilme korkusu (ondan daha önce terk edememe düşüncesiyle)
"Terk edilme kaygısı" (binmeye yaklaştıkça)

[Deneyimleneceklerde, elde etmede, sınırlarda ve sınavlarda...]
Başaramama korkusu (zihnindeki ve "kendince" sınırsız "çözümleriyle")
"Başaramama kaygısı" (çıkarlarının kaybedilecek olması ya da çatışmasıyla)

[Varoluş sürecinde ve gereksiniminde...]
"Ben olamama" korkusu (ötekilerin "gücü" ya da "üstünlüğüyle")
"Ben olamama" kaygısı (aidiyet sağlayamamayla) )
( "KAYGI değil/yerine SAYGI" yazısı için burayı tıklayınız... )
( Korkunun bir bölümü, varolanlara bir zarar düşünmediğimiz zaman gider. )
( İhanetten uzak kaldığın kadar korkmazsın. )
( Zan gitmedikçe, korkudan ve kaygıdan kurtulamayız. )
( Gövde ve zihin sınırlılardır, onun için de incinmeye açıklardır, onların, korunmaya gereksinimleri vardır ve bu da korkuya yol açar. )
( Gelecek için antrenman, tutumlar geliştirme; bunlar korku işaretidir. )
( Acı çekmemiş olan, korkmaz. )
( İç ve dış arasındaki ayrımın yalnızca zihinde olduğunu idrak ettiğiniz zaman, artık korkunuz kalmaz. )
( Arzulardan ve korkulardan kurtulun, görüşünüz birdenbire berraklaşacak ve herşeyi olduğu gibi göreceksiniz. )
( İç değerinizi bilmelisiniz, ona güvenmelisiniz ve günlük yaşantınızda arzu ve korkularınızı feda ederek bunu belirgin kılmalısınız. )
( Arzudan ve korkudan kurtulmak sizi öyle korkutmasın. Bu hepinizin bildiğinden öylesine farklı, çok daha yoğun ve ilginç bir hayat yaşayabilmenizi sağlayacaktır; öyle ki siz her şeyi kaybetmekle, gerçekten her şeyi kazanmış olursunuz. )
( Once you realise that all comes from within, that the world in which you live has not been projected onto you but by you, your fear comes to an end.
You are love itself - when you are not afraid.
An understanding mind is free of desires and fears.
The more you know yourself the less you are afraid.
Discover your mistake and be free of fear.
The body and the mind are limited and therefore vulnerable; they need protection which gives rise to fear.
Training for the future, developing attitudes is a sign of fear.
Who has not suffered is not afraid.
When you realise that the distinction between inner and outer is in the mind only, you are no longer afraid.
Be free of desires and fears and at once your vision will clear and you shall see all things as they are.
You must know your inner worth and trust it and express it in the daily sacrifice of desire and fear.
Do not be afraid of freedom from desire and fear. It enables you to live a life so different from all you know, so much more intense and interesting, that, truly, by losing all you gain all. )
( FEAR: [not] Forget Everything And Run vs./AND/BUT Face Everything And Rise
Face Everything And Rise INSTEAD OF Forget Everything And Run )
( Korku, bilmemekten ileri gelir. )
( Bir kez, her şeyin içten geldiğini, içinde yaşadığınız dünyanın size değil, sizin tarafınızdan yansıtıldığını idrak ettiğinizde, korkularınız sona erer. )
( Siz aslında sevgisiniz - korkmadığınız zaman. )
( Anlayan bir zihin, arzulardan ve korkulardan azâdedir. )
( Kendinizi ne kadar daha çok bilirseniz, o kadar daha az korkarsınız. )
( Hatanızı keşfedin ve korkudan kurtulun. )
( Gövdemizin sahibi olursak, korkuyu atarız. )
( Varolan bir şeyden çekinme. İLE Henüz gerçekleşmemiş bir şeyden çekinme. )

- KOŞUK değil/yerine/= HEZELAr.]/HEZLİYAT [Sanat]
( ... İLE Şaka, alay, mizah. | Bir koşuğu ya da koşuk parçasını, şakalı bir anlatıma çevirme. / Hezel türünde yazılmış koşuklar. )

- KOŞUK değil/yerine/= NEŞİDE[Ar.] [YAZIN]
( ... İLE Bir toplulukta okunmaya değer koşuk. | Atasözü gibi kullanılan beyit ya da dize. )

- KÖRÜK değil/yerine/= HAMLAÇ[Ar.] [Nesneler]
( Ateşi canlandırmak için kullanılan araç. İLE/VE Küçük körük. )

- KÖTÜ/LÜK değil/yerine/= KISKANÇ/LIK / HASUT[Ar.] [Oncelikliler]
( Başkasına zarar vermek, kendini güvende hissetmeyen kişinin korkusundan kaynaklanır. )

- KUDÜM[Ar.]/SMALL DRUM OTTOMAN[İng.] değil/yerine/= ... []
( Uzak bir yerden gelme, ayak basma. | Türk müziğine ait usûl vurma aletlerinden. Mehter takımlarında~tekkelerde kullanılmış, metal kâseli bir çift küçük davuldan oluşan çalgı. )

- KÛFÎ(ÜMMÜ'L-HUTÛT) değil/yerine/= ÂKLÂM-I SİTTE([Ar.] Altı kalem, altı yazı.]) [Tasavvuf]
( * MUHAKKAK * REYHÂN(Î) * SÜLÜS * NESH/NESİH * TEVKÎ' * RİK'A/REKAA' )
( HAFIZ OSMAN (Ö. 1642) )

- KUMAŞ değil/yerine/= EMTİA[Ar. < METÂ] [tekstil]
( ... İLE Ticaretin konusu olan her türlü taşınır mallar. Satılacak şeyler. | Kumaşlar. )

- KUMAŞ değil/yerine/= MATAH[Ar.] [tekstil]
( ... İLE Ticaret malı. [Daha çok kumaş cinsinden kâr getiren mal] ["Çok matah bir şey sanki"] )

- KUMAŞ değil/yerine/= TELES[Ar. TALLİS] [tekstil]
( ... İLE Yıpranmış, tel tel iplikleri çıkmış kumaş. )

- KURBAĞA değil/yerine/= ZÂT-ÜL-GALSAME-İ DÂİME[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Biçimini değiştirme özelliği eksik olan bir tür kurbağa. )

- KURD değil/yerine/= TENYA(SOLİTER SOLUCAN)/TENYA[Fr.]/DÎDÂN-I EM'A[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Bağırsak kurdu. )

- KUŞAK değil/yerine/= ZÜNNÂR[Ar. çoğ. ZENÂNÎR] [Nesneler]
( ... İLE Papazların, bellerine bağladıkları, ucları sarkık, ipten örme kuşak. )

- KUTÛ'[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Kuşların göç etmesi. )

- KUTUB değil/yerine/= EBRÂR[< BERR ar.] [Tasavvuf]
( ... İLE/VE Hayır sahipleri, iyiler, dindarlar. | Kutub'dan sonra veliler arasında 300 ahyâr, 40 abdal, 7 ebrâr, 4 nakîb vardır. )
( Bu dönen dünyanın üzerinde dönmeden durmak. )

- KUVÂDİYYE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Sıçangiller. )

- KUYU değil/yerine/= BİRBÂS[Ar.] [Doga]
( ... İLE Derin kuyu. )

- KUYU değil/yerine/= GAYYA[Ar.] [Mekanlar]
( ... İLE Cehennemde bulunduğu varsayılan bir kuyunun ya da derenin adı. )

- KÜFE[Ar.] değil/yerine/= SEPET [Nesneler]
( Genellikle söğüt ya da başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet. | [argo] Kaba et, kıç. | Bir küfenin alabileceği miktar. )

- KÜFÜR[Ar. KFR/KÂFİR: Örten. | Çiftçi.] (ETMEK) değil/yerine/= SÖVGÜ/SÖVMEK [Dil]

- KÜFÜR değil/yerine/= HÂCİRE[Ar. | çoğ. HEVÂCİR] [Dil]
( ... İLE Terbiye sınırlarını aşan küfür. | Günün en sıcak zamanı. )

- KÜLÂH değil/yerine/= KALENSÖVE[Ar. < KALENSUVE] [Nesneler]
( Başa giyilen. | Mevlevî sikkesi. İLE Sivri tepeli külah. | Yüksük. )

- KÜLFET[Ar.] değil/yerine/= ÜLFET[Ar.] [hizmet]
( Zahmet, sıkıntı, zorluk, yorgunluk, zorlu iş. | Tören, merasim. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/> Alışma, kaynaşma. | Görüşme, konuşma. | Dostluk, ahbaplık. | Huy etme. )
( Külfetsiz ülfet olmaz. )

- KÜRE/MÜDEVVER[Ar. < DEVR] değil/yerine/= YUVARLAK/DEĞİRMİ [Bilim]
( Bir noktaya eşit uzaklıkta. İLE/VE Bir daireye eşit. )

- KÜSTAH/LIK değil/yerine/= FODUL/LUK[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE Üstünlük taslayan, kibirlenen. )

- KÜSTAH değil/yerine/= HARFENDAZ[Ar., Fars.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE Onur kırıcı söz söyleyen. )

- LÂ-YETEZELZEL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMAZ | GÜVENİLİR [Genel]

- LACİVERT[Far.] değil/yerine/= KOVAK, KEVEK [Nesneler]

- LÂHİKE/LÂHİKA[Ar. çoğ. LEVÂHİK] değil/yerine/= EK [Dil]

- LÂLE değil/yerine/= ACEMLÂLESİ[Ar., Fars.]/GÜNEŞTOPU [Bitkiler]
( ... İLE Taşkırangillerden, turuncu ve sarı renkte çiçekli, yıllık ve çok yıllık türleri olan, tohumla saksıda ve tarlada üretilebilen bir süs bitkisi. )

- LÂLE değil/yerine/= MUATTAR[Ar. < ITR] [Bitkiler]
( ... İLE Hoş kokulu, ıtırlı. | Ünlü bir lâle. )

- LAVMAN[Fr.] değil/yerine/= TENKIYE[Ar. < NAKY] [TIP]
( Kalınbağırsağı, anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama. | Bu işlem için kullanılan aygıt ve sıvı. İLE Ayıklayıp temizleme. | Kalın bağırsağa su verme ve bu işlem için kullanılan alet. )

- LAVTA[Alm. < Ar.] değil/yerine/= LAVTA[İt.] [Muzik]
( Mızrapla çalınan, gövdesi uddan küçük bir çalgı. İLE Ebe. | Doğacak çocuğu, ana rahminden çekmeye yarayan araç. | [eskiden] Erkek doğum uzmanı. )

- Leh değil/yerine/= LEH[Ar.] [Dil]
( Polonya halkından olan kişi. İLE Onun için, onun tarafına, ondan yana. | Bir şeyden ya da birinden yana olma. | Yarar. )

- Lehçe değil/yerine/= LEHÇE[Ar.]/DİYALEKT [Dil]
( Polonya dili. İLE Bir dilin, tarihsel, bölgesel, siyasal nedenlerden dolayı, ses, yapı ve sözdizimi özellikleriyle ayrılan kolu. )

- LEHİM[Ar.] değil/yerine/= KAYNAK [Nesneler]
( Ergime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı. | Bu alaşımla yapılan işlem. İLE/DEĞİL/YERİNE İki metal ya da yapay parçayı, ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırarak yapıştırma. )

- LEM'A[Ar.] değil/yerine/= BALG/BALK [Doga]
( Parıltı, parlayış. İLE/VE Ufukta görülen parıltı. )

- LES'/LEDG[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Yılan, akrep gibi hayvan ya da böceklerin sokması. )

- LEYL[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Gece. | Yılın en karanlık gecesi. )

- LEYLAK[Ar.] değil/yerine/= LEYLAK[Ar.] [Bitkiler]
( Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık. [Lat. SYRINGA VULGARIS] İLE/VE/||/<>/> Bu ağacın, koni durumunda toplanmış, beyaz, eflatun ya da pembe renkte, güzel kokulu çiçekleri. )

- LİNET[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN [Dil]

- LİR/LÂVUTA/LAVTA/BER-BATT[Ar., Fars.]/LYRE[Fr.] değil/yerine/= ... [Muzik]
( Eski Türk'lerin kopuzu ile aynıdır. Kiriş tellerinin iki yanında ikişer demir tel olduğu ve Muğla'da icat edildiği söylenilir. )

- LOBUT[Ar.] değil/yerine/= SOPA [Nesneler]
( Kalın, kısa ve düzgün sopa. | Kol gücünü geliştirmek için kullanılan jimnastik aracı. [gürgenden] )

- LOĞ/YUVAK/YUVGU/YUVGUZ değil/yerine/= SİLİNDİR[Fr. < Yun.]/ÜSTÜVANE[Ar.] [Nesneler]
( Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine koşut iki yüzeyin sınırladığı cisim. | Metalleri inceltmek, kumaşları parçalatmak, kâğıt üzerine baskı yapmak gibi işler için sanayide kullanılan merdane. | Motorlu taşıtların motorunda, pistona güçlü bir itiş sağlamak ve gaz karışımının yandığı ya da patladığı yer. | Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda, toprakları ezmek için gezdirilen taş silindir. )

- LÛGAT[Ar.] değil/yerine/= SÖZLÜK [Dil]

- MA'KAD değil/yerine/= MAK'AD[Ar.] [TIP]
( Akd edilecek, sözleşilecek yer. İLE/DEĞİL Oturulacak yer, minder. | Oturak yeri, geri, kıç. )

- MAA-MÂ-FÎH[Ar.] değil/yerine/= BİNÂEN ALEYH [Dil]
( Bununla birlikte, (b)öyle iken, (b)öyle ise de. İLE Bunun üzerine, bundan dolayı. )

- MAALESEF[Ar.]["MALESEF" değil!]/DERDÂ[Fars.] değil/yerine/= NE YAZIK Kİ [Dil]

- MAAŞ/MAHİYE[Fars., Ar.] değil/yerine/= AYLIK [Turkce]

- MÂBED/MÂBET[Ar.] değil/yerine/= TAPINAK [YAPI]

- MACERA[Ar.]/SERGÜZEŞT[Fars.]/AVANTÜR[Fr.] değil/yerine/= SERÜVEN [Mekanlar]

- MAFSAL[Ar.] değil/yerine/= EKLEM [TIP]

- MAGNEZYUM değil/yerine/= TALK[Ar.] [kimya]
( Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir öğe. [simgesi Mg] İLE Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum. )

- MAĞARA[Ar.] değil/yerine/= İN [Doga]
( Bir yamaca ya da kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu. | Karst bölgelerinde, kireçtaşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı yeraltı kovukları. )

- MAĞDUR[Ar.] değil/yerine/= KIYGIN [tuze]
( Haksızlığa uğramış kişi. )

- MAĞRUR[Ar.] değil/yerine/= GURURLU [Davranis-Tutum]

- MAĞŞUŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞIK [Genel]

- MAHAL/MEVZİ[Ar.] değil/yerine/= YER/YÖRE [Mekanlar]

- MAHALLİ[Ar.] değil/yerine/= YÖRESEL/YEREL [Mekanlar]

- MAHCUBİYET[Ar.] değil/yerine/= UTANGAÇLIK/SIKILGANLIK [Davranis-Tutum]

- MAHCUR[Ar.] değil/yerine/= KISITLI [Genel]

- MAHDUM[Ar.] değil/yerine/= OĞUL/ERKEK ÇOCUK [kisiler]

- MAHDUT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLANMIŞ [Oncelikliler]

- MAHFAZA[Ar.] değil/yerine/= KORUNCAK [Nesneler]

- MAHFUZ[Ar.] değil/yerine/= SAKLANMIŞ/KORUNMUŞ [Nesneler]
( MAHFUZEN: Gözaltında olarak. )

- MAHİR[Ar.] değil/yerine/= USTA/BECERİKLİ [hizmet]
( MÂHİRÂNE[Ar., Fars.]: Becerikli bir biçimde, becerikli olarak, ustaca. )

- MAHKÛK[Ar.] değil/yerine/= KAZILMIŞ [YAPI]

- MAHLEB[Ar. çoğ. MAHÂLİB] değil/yerine/= MAHLEB[Ar.] [Hayvanlar]
( Aslan, kedi, doğan gibi hayvanların çengelli pençeleri. İLE İdris ağacı. | Bal. )

- MAHLÛK[Ar.] değil/yerine/= YARATIK [Dil]

- MAHLUL[Ar.] değil/yerine/= HALLOLMUŞ/ÇÖZÜLMÜŞ | ERİYİK [kimya]

- MAHLUT[Ar.] değil/yerine/= KATIŞIK | KARIŞIM [kimya]

- MAHMUDE[Ar.] değil/yerine/= [Bitkiler]
( Çitsarmaşığıgillerden, yaprakları ok ucu biçiminde, çiçekleri soluk sarı renkte, küçük, otsu bir bitki. | Bu bitkinin köklerinden çıkarılan, tıpta kullanılan, reçineye benzer bir madde. )

- MAHMUZ[Ar.] değil/yerine/= ÇIKINTI [Hayvanlar]
( Tavukgillerin ve bazı kuşların ayakları ardında bulunan, boynuz yapısındaki sivri uzantı. | Eski tür savaş gemilerinde, su kesimi altında, ileriye doğru uzanan, karşısındaki gemiyi batırabilen uzantı. | Köprü ayaklarında, basıncı azaltmak için suyun geldiği ve gittiği yanlardaki çıkıntı. )

- MAHPUS[Ar.] değil/yerine/= KAPATILMIŞ [tuze]
( Kapatılmış, hapsedilmiş. | Bir çeşit tavla oyunu. )

- MAHREK[Ar.] değil/yerine/= YÖRÜNGE [Doga]
( Yürüyen bir noktanın izlediği ya da çizdiği yol. | Bir gökcisminin, devinme süresince aldığı yol. )

- MAHRUKAT[Ar.] değil/yerine/= YAKIT/YAKACAK [Nesneler]

- MAHRUM[Ar.] değil/yerine/= YOKSUN [Dil]

- MAHRUT[Ar.] değil/yerine/= KONİ [Doga]

- MAHSUL[Ar.] değil/yerine/= ÜRÜN/VERİM [Genel]

- MAHSUS[Ar.] değil/yerine/= ÖZELLİKLE [Turkce]

- MAHŞER[Ar.] değil/yerine/= MAŞER[Ar.] [lugat]
( Kıyâmet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer. | Büyük kalabalık. İLE İnsan topluluğu, toplum. )

- MAHÛLE[Ar.] değil/yerine/= DUL [tuze]
( Kocası ölmüş kadın. İLE Eşi ölmüş ya da eşinden boşanmış kadın ya da erkek. )

- MÂIZ[Ar.] değil/yerine/= TEYS[çoğ. ETYÂS, TİYESE, TÜYÛS] [Hayvanlar]
( ... İLE/VE Eril keçi. )

- MAİ[Ar.] değil/yerine/= MAVİ [Nesneler]

- MAİN[Ar.] değil/yerine/= KARE/EŞKENAR DÖRTGEN [matematik]

- MAKSAT[Ar.] değil/yerine/= AMAÇ [Dil]

- MAL ile/ve/||/<> DEĞER/TUTAR/SEMEN[Ar. çoğ. ESMÂN] [Nesneler]

- MALÛL[Ar.] değil/yerine/= SÖKEL/SAKAT | GÜÇSÜZ [tuze]

- MALZEME[Ar.] değil/yerine/= GEREÇ [Nesneler]

- MAMUR[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIR [YAPI]
( Gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan. )

- MANCINIK[Ar. < MANCANIK] değil/yerine/= SCORPIONE [Nesneler]
( Top yapımının bilinmediği çağlarda, kale kuşatmalarında, ağır taş gülle fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı. | Çıkrık. İLE ... )

- MANDAL[Ar.] değil/yerine/= MANDAL[Ar.] [Nesneler]
( Kapı, pencere kanadı, dolap kapağı gibi şeyleri kapalı tutmaya yarayan, döner tahta ya da metal parça. | İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanılan yaylı kıskaç. İLE Ud, keman gibi çalgıların tellerini geren düğme. )

- MÂNİ/MÂNİA[Ar.] değil/yerine/= MÂNİ[Ar.] [Dil]
( Engel. İLE 1.,2. ve 4. mısraları uyaklı(kâfiyeli) halk şiiri. İLE Tutku, Düşkünlük, Saplantı. )

- MANYEZİ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= MÜSHİL[Ar. < SEHL] [TIP]
( Tıpta, iç sürdürücü olarak kullanılan, beyaz renkli, suda az eriyen, hiçbir tadı olmayan, magnezyum oksidinin başka bir adı. = Kolaylaştıran. | İshal veren, bağırsakları temizleyen, dışkıyı kolaylıkla dışarı çıkarttıran ilâç. )

- MARS değil/yerine/= MERÎH[Ar.]/SAKIT[Ar.] [Doga]
( Güneşe olan uzaklığı, Yer'in Güneş'e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki. )
( Mars gezegeninde bulunan Olympus Mons, Güneş Sistemi'nde bilinen en yüksek volkan ve dağdır. Dağın yüksekliği, 26.4 km. olup Everest ile karşılaştırılırsa üç kat daha yüksektir. )

- MAS[Ar.] değil/yerine/= SOĞURMA/EMME [Beslenme]

- MASKARA[Ar., İt.] değil/yerine/= SOYTARI/KAŞMER [kisiler]
( Eğlendirici, sevimli, güldürücü. | [söz] "Onursuz, rezil!" | Şölen maskesi. | Kirpik boyası, rimel. İLE Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kişi. | Hileci, yaltak kişi. )

- MASLAHATGÜZAR[Ar., Fars.] değil/yerine/= İŞGÜDER [hizmet]
( Bir büyükelçinin temsilci olarak bulunduğu ülke dışına çıkması durumunda ya da o ülkeye gelmesinden önce, ona vekâlet eden diplomat. )

- MASRAF[Ar.] değil/yerine/= GİDER [Dil]

- MASTÜRBASYON/ONANİZM/ATTIRMA[argo]/İSTİMNÂ[Ar.] ile/ve KARŞILIKLI MASTÜRBASYON [TIP]

- MAŞERÎ[Ar.] ile/ve ORTAK US/AKIL [Felsefe]
( Topluluğun olan, ortaklaşa. )
( Hiçkimse, hepimiz kadar akıllı değildir/olamaz. )

- MÂŞÎ-ALEL-ESÂBİ[Ar.] ile/ve MÂŞÎ-ALEL-KEFF[Ar.] [Hayvanlar]
( Parmaklarının ucları üzerinde yürüyen ve et yiyen sınıfında bulunan hayvanlar.[köpek, sırtlan vb.] İLE Ayaklarının tabanına basan ve et yiyen sınıfında bulunan hayvanlar.[ayı vb.] )

- MÂŞİYE[Ar. | çoğ. MEVÂŞÎ] ile/ve ... []
( Deve, koyun, keçi gibi hayvan. )

- MAŞKÛK-ÜR-RİCL[Ar.] ile/ve ... []
( Yarıkayaklılar. )

- MAŞRIK[Ar. < ŞARK] ile/ve DOĞU [Mekanlar]
( DOĞU, GÜNEŞİN DOĞDUĞU TARAF )

- MATBAA[Ar.] değil/yerine/= BASIMEVİ [YAPI]

- MATBAH[Ar. < TABH | çoğ. MATÂBİH], TÂB-HÂNE:
MUTFAK
değil/yerine/= [Beslenme]
( Yemek pişirilen yer. | Yiyecekleri hazırlama sanatı. )

- MATBÛ[Ar.] değil/yerine/= BASILI/BASILMIŞ [Nesneler]

- MÂTEM[Ar.] değil/yerine/= YAS [Dil]

- MATEMATİK[Fr.]/RİYAZİYE[Ar.] değil/yerine/= GEOMETRİ[Fr. < Yun. GEO: Yer. | METRON: Ölçü.] [geometri]
( Sayın İhsan Fazlıoğlu'nun yazılarını okumak için burayı tıklayınız... )
( GONİOMETRİ CETVELLERİ )
( )

- MATLA[Ar. < TULÛ] değil/yerine/= SÜNÛH [divan]
( Gökcisimlerinin doğması, doğduğu yer. | Divân Edebiyatı'nda, kaside ya da gazelin ilk beyti. | İç ve dış anlamların birleştiği nokta, Kur'ân-ı Kerîm'i okuyan bir ermiş kişiye, Allah'ın tecelli etmesi. İLE/VE/||/<> Akla/hatıra gelme, içe doğma. | Çıkma, zuhûr etme. )

- MATRAH[Ar.] değil/yerine/= TEMEL ALINAN DEĞER [Genel]
( Bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değer. )

- MATÛF[Ar. < ATF] değil/yerine/= YÖNELTİLMİŞ [Genel]
( Bir yöne eğilmiş. | Yöneltilmiş. )

- MATÛH[Ar. < ATEH] değil/yerine/= BUNAMIŞ/BUNAK [TIP]

- MATUH[Ar.] değil/yerine/= BUNAK [kisiler]

- MAVAL[AR.] değil/yerine/= MAVEL [Dil]
( Koyun çobanının (koyunlar/ı için) kaval çalması. | Yalan, uydurma söz. İLE/< Deve çobanının (develer/i için) söyledği/okuduğu. )

- MÂVERÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖTE [Felsefe]
( Ard, geri, bir şeyin ötesinde, arkasında bulunan. | Türk müziğinin eski bir mürekkep makamı.[Biri, devr-i kebir, öteki, fahte usûlünde, iki tane müellifi belirli olmayan peşrev ile bir tane, yine müellifi bilinmeyen saz semaisi, bu makama örnektir.] )

- MAVİ[Ar.] değil/yerine/= GÖK, GÖKÇE [Nesneler]

- MAYİ[Ar.] değil/yerine/= SIVI [Doga]

- MAZBATA[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK [tuze]

- MAZMÛN[Ar. < ZIMN] değil/yerine/= MAZNÛN[Ar. ZANN] [lugat]
( Derinlerdeki anlam, kavram. | Ödenmesi gereken şey. | Nükteli, sanatlı, ince söz. İLE Bir suç dolayısıyla sorguya çekilen, sanık. )

- MAZNÛN[Ar. < ZANN] değil/yerine/= SANIK [tuze]

- ME'BIZ[Ar. | çoğ. MEÂBIZ] değil/yerine/= ... []
( Dizkapaklarının arkasındaki çukurlar. )

- MEAD değil/yerine/= MEÂDİB[Ar. < ME'DEBE] [Beslenme]
( Dönüp gidilecek yer, âhiret, amaç, ulaşılacak yer. İLE Ziyâfetler. )

- MEBHAS[Ar. çoğ. MEBÂHİS] değil/yerine/= ... []
( Bir şeyin arandığı yer. | Arama, araştırma yeri. | Bâb, fasıl. | Logic[İng.]/Logie[Fr.] sözünün karşılığı. )

- MEBLAĞ[Ar.] yerine TUTAR [Genel]

- MEBÛS[Ar.] değil/yerine/= SAYLAV/MİLLETVEKİLİ [hizmet]

- MEBZÛL[Ar. < BEZL] değil/yerine/= BOL/ÇOK [Genel]

- MECÂL[Ar.] değil/yerine/= TÂKAT[Ar. < TÂK] [lugat]
( Güç, kuvet. | Fırsat, olanak. İLE Güç, dinçlik. | İktidar. )

- MECÂRÎ-İ HEVÂİYYE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Balina, gergedan, yunus gibi bazı hayvanların başlarının üst tarafında bulunan bir ya da iki delik. )

- MECEL[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Ampul, kabarcık. )

- MECHÛL[Ar. < CEHL] değil/yerine/= BİLİNMEYEN[BELİRSİZ değil!] [Bilim]

- MECMÂ[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK [Doga]
( Bir şeyin biriktiği yer. | Bir şeyin, bir yerde çokça birikmesi, tecemmu, tahaşşüt. | Birgözeli bitkilerin biraraya gelerek oluşturdukları küme. )

- MECRÛH[Ar. < CERH] değil/yerine/= YARALI/İNCİNMİŞ [TIP]
( Yaralanmış. | İnandırıcı sözlerle çürütülmüş düşünce/dâvâ. )

- MECÛSÎ[Ar.] değil/yerine/= ZERDÜŞTÎ[Fars.] [Tarih]
( Zerdüşt dininde olanlar. )

- MECZÛB[Ar. < CEZB] değil/yerine/= MECNÛN[Ar. < CİNN] [kisiler]
( Çekilmiş, cezb olunmuş. | Allah sevgisinden dolayı cezbeye tutularak kendinden geçmiş olan. | Deli, divâne. İLE/DEĞİL Çıldırmış, deli, divâne. | Delice seven, tutkun, âşık. )
( Âşıklar, meczûb değil mecnûndur. )

- MEDÂR[Ar.< DEVR] değil/yerine/= DÖNENCE | DAYANAK [Genel]

- MEDCEZİR[Ar.] değil/yerine/= GEL-GİT [Doga]

- MEDET[Ar.] değil/yerine/= YARDIM [Davranis-Tutum]

- MEDH/SENÂ[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ [Davranis-Tutum]
( [>< KADH/ZEMM] )

- MEDLÛL[Ar.] değil/yerine/= ANLAM [Felsefe]

- MEDYUN[Ar. < DEYN] değil/yerine/= BORÇLU/VERECEKLİ [Genel]

- MEFHAS[Ar. | çoğ. MEFÂHİS] değil/yerine/= ... [Nesneler]
( Kuş yuvası. )

- MEFKÛRE[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜ [Felsefe]

- MEFKÛREVİ[Ar.]/IDEAL[İng., Alm., İsp.]/IDÉAL[Fr.] değil/yerine/= ÜLKÜSEL [Felsefe]

- MEFRUŞAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEME [Nesneler]
( Ev döşemek için gerekli eşya. )

- MEFSÛH[Ar.] değil/yerine/= KALDIRILMIŞ/DAĞITILMIŞ/BOZULMUŞ [Genel]

- MEFTÛN[Ar. < FİTNE] değil/yerine/= MEDFÛN[Ar. < DEFN] [Dil]
( Fitneye düşmüş. | Gönül vermiş, tutkun, vurgun. | Hayran olmuş, şaşmış. İLE/DEĞİL Gömülmüş, defnolunmuş. )

- MEFÛL[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ [Dil]
( Yapılmış, işlenmiş. | Bir eylemin etkisinde olan. | Tümleç. )

- MEH/KAMER(AKMÂR)[Ar.] değil/yerine/= AY [Doga]

- MEHÂBET[Ar. < HEYBET] ile ULULUK, KORKUNÇLUK, AZÂMET; BÜYÜK GÖRÜNME [Tasavvuf]

- MEHDÎ[Ar. < HEDY] değil/yerine/= DOĞRU YOLU TUTAN, HİDÂYETE EREN/ERDİREN [Tasavvuf]

- MEHL/MEHİL[Ar.] değil/yerine/= ÖNEL [Genel]
( Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre. | İş sözleşmesine göre, işçinin, işten çıkarılması durumunda tanınan süre. )

- MEKÂN[Ar. < KEVN | çoğ. EMÂKİN, EMKİNE] değil/yerine/= MESKEN[Ar. < SÜKÛN | çoğ. MESÂKİN] [Mekanlar]
( Yer, mahal. | Ev, oturulan yer. | Uzay. İLE/VE Sakin olunacak, oturulacak yer, oturulan ev. )

- MEKNUZ[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ, SAKLI [Nesneler]

- MEKRUH[Ar.] değil/yerine/= İĞRENÇ [Genel]
( İğrenç, tiksindirici. | İslâm'da, dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenilen. )

- MEKTEP[Ar.] değil/yerine/= OKUL [YAPI]

- MELÂHAT[Ar.] değil/yerine/= SABÂHAT[Ar. < SUBH] [kisiler]
( Güzellik, yüz güzelliği. İLE/VE Güzellik, lâtiflik, yüz güzelliği. İLE/VE Yüz lâtifliği, güzelliği, parlaklığı ve gençliği. )

- MELÂMET ile MEL'ANET[Ar. < LÂ'N] [Tasavvuf]

- MELANKOLİ[Fr. < Yun. melan/kara + khole/safra] ile KARASEVDÂ/MALİHULYA[Ar. < Yun.] [psikoloji]
( Kara Sevdâ/Safra. | Kuruntu. )

- MELDÛG[Ar. < LEDG] ile ... [Hayvanlar]
( Zehirli bir hayvan tarafından ısırılmış/sokulmuş. )

- MELEK ile ŞEYTAN(İBLİS[Ar.]/HANNÂN) [Tasavvuf]
( Gökten inen/gelen. [Akadca'dan] İLE ... )
( Melek denilen, manevi ve ilâhi haldir. )
( Semavi dinlerin içinde yer alan Melek sözcüğü, Amoriler'de Milkom ve Sur Kenti'nin tanrısı olarak Melk-Kart(Kentin Kralı), Süryaniler'de ve İbraniler'de Molek ya da Moleke, Araplar'da Melek'tir. )

- MELEKE[Ar.] ile YETİ [Sanat]
( TEKRARLAYA TEKRARLAYA MEYDANA GELEN ALIŞIKLIK, YATKINLIK, YORDAM | YETİ )

- MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= KIRMA/AZMA [toplum]

- MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= MESTİZO [dirimbilim]
( ... İLE Kızılderili-İspanyol melezi. )

- MELEZ[Ar.]/METİS[Fr.] değil/yerine/= TOPA [kisiler]
( ... İLE/VE Hindistan'daki melezler. )

- MELHÛZ[Ar.] değil/yerine/= UMULAN/BEKLENEN [Felsefe]
( Düşünülebilen, olabilen, hatıra gelen, mülâhaza edilen. )

- MEMÂT[Ar.] değil/yerine/= ÖLÜM [Oncelikliler]
( ÖLÜM )

- MEMLAHA[Ar. < MİLH: Tuz]: Tuz çıkan yer. < [Doga]

- MEMLEHA[Ar.] < TUZLA [Doga]
( Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz ya da göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer. | Tuzlak. )

- MENAFİ[Ar.] değil/yerine/= YARARLAR [Genel]

- MENEKŞE(< BENEFŞE[Fars.], BENEFSEC[Ar.]):
AFRİKA MENEKŞESİ
değil/yerine/= CEZAYİR MENEKŞESİ [Bitkiler]
( Cezayir Menekşesi'nde, kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran alkaloitler bulunur. )
( [Menekşegillerden, bir ya da çok yıllık otsu bitki. | Bu bitkinin, mor renkli, güzel kokulu çiçeği.]: ... İLE Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü, mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taçyaprakları olan bir bitki. İLE ... İLE Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan bir bitki. | Bu bitkinin çiçeği. İLE Turpgillerden, çiçekleri hoş kokulu bir süs bitkisi türü. )
( )

- MENFA[Ar.] değil/yerine/= SÜRGÜN YERİ [Mekanlar]

- MENFAAT[Ar. < NEF] değil/yerine/= MASLÂHAT[Ar. < SULH] [Oncelikliler]
( Yarar, kâr, çıkar. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/> İş, emir, husus, madde, keyfiyet. | Önemli iş. | Barış, dirlik-düzenlik. )
( Toplumun maslâhatı, bireyin menfaatı düşünülür. )
( Bir yığın olmaktan çıkıp ulus olmak, toplumsal maslahatı, kişisel menfaate yeğlemekle başlar. )

- MENÎ değil/yerine/= MENÎ' [lugat]
( Ersuyu. İLE Sarp, erişmesi/ulaşması zor yer. İLE Benlik. İLE Haram olmuş, yapılması şer'an yasaklanmış şey. )

- MENKİB[Ar. | çoğ. MENÂKİB] değil/yerine/= MENKIBE/MENKABE[çoğ. MENÂKIB] [TIP]
( Omuz ve kol kemiğinin birleştiği yer. İLE Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kişilerin, yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili öykü. )

- MENSİM[Ar. | çoğ. MENÂSİM]:
Deve tırnağı.
ve [Hayvanlar]

- MENSÛCÂT[Ar.]/TEKSTİL[Fr.] değil/yerine/= DOKUMA/LAR / KUMAŞ/LAR [tekstil]

- MENSUP[Ar.] değil/yerine/= ÜYE [toplum]

- MENTEŞE değil/yerine/= REZE[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Menteşe. | Kapıyı, içeriden ve dışarıdan açıp kapamaya yarayan ve başparmakla basılarak işletilen düzen. )

- MENZİL[Ar. < NÜZÛL | çoğ. MENÂZİL]:
Bir günlük yol. | Mesafe.
< [Nesneler]

- MERASİM[Ar.]/SERAMONİ/CEREMONY[İng.] değil/yerine/= TÖREN [Dil]

- MERCÂNİYE[Ar.] değil/yerine/= ... [Doga]
( Mercanlar, mercangiller. )

- MERCİ'[Ar. < RÜCÛ] değil/yerine/= DÖNÜLECEK YER | BAŞVURULACAK YER, KİŞİ [Genel]

- MERCİMEK değil/yerine/= TARHUN[Ar.] [Bitkiler]
( ... VE/||/<> Birleşikgillerden, tıpta kullanılan, güzel kokulu bir bitki. )

- MERCÛL[Ar.] değil/yerine/= MERCÛL-ÜL-BATN[Ar.] [Hayvanlar]
( Ayakları yerinde olan, kanatları karnında ya da başında bulunan hayvan. İLE Karından ayaklı/lar. )

- MERDANE[Ar.] değil/yerine/= MERDANE[Fars.] [Nesneler]
( Türlü işlerde kullanılan, silindir biçiminde araç. | Oklava. İLE Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe. )

- MEREMMET/Çİ[Ar.] değil/yerine/= TAMİR/Cİ [hizmet]

- MERET[Ar.] değil/yerine/= ZIKKIM[Ar.] [Nesneler]
( Sıkıntı veren, hoşlanılmayan şeyler ya da kişiler için sövgü sözü olarak kullanılır. İLE Ağı, zehir. | İçki ve sigaranın, kötü ve zararlı etkisini belirtmek için kullanılır. )

- MERHEM[Ar.] değil/yerine/= POMAT[İt.] [TIP]
( Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı ya da yağsız ilâç. | Çözüm/çare. İLE Genellikle saça sürülen, yağlı ve kokulu merhem. )

- MERİ[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜRLÜKTE, GEÇERLİ [tuze]
( Yürürlükte olan, geçerli olan. )

- MERİYET[Ar.] değil/yerine/= YÜRÜRLÜK, GEÇERLİLİK [tuze]
( Gereğinin yapılır olması durumu. )

- MERKEP/MERKEB[Ar.] = EŞEK [Hayvanlar]

- MERKEZ[Ar.] değil/yerine/= ORTAY [Turkce]

- MERKÜR değil/yerine/= UTARİT[Ar.] [Doga]
( Güneşe en yakın olan gezegen. )
( Bilinen hiçbir uydusu bulunmamaktadır. Merkür gezegeninin düşük yerçekimi nedeniyle yeterli atmosferi olmadığından, 450 °C'ye kadar çıkan ısı, geceleri -175 °C'ye kadar düşebilmektedir. )

- MERMER değil/yerine/= SOMAKİ[Ar.] [Doga]
( ... İLE Kızıl ya da yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer. | Bu mermerden yapılmış olan. )

- MERSİN[Ar. < Yun.] ile BEYAZ MERSİN [Bitkiler]

- MERSİN[Ar. < Yun.] ile YABAN MERSİNİ/KEÇİYEMİŞİ [Bitkiler]
( Mersingillerden, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç. İLE Fundagillerden, çiçekleri beyaz ya da pembe, yaprakları taneli bir bitki. )

- MERSİYE[Ar.] ile AĞIT [YAZIN]
( Birinin ölümü üzerine duyulan etkilenimi anlatmak için yazılan şiir. )

- MESÂBE[Ar.] ile DERECE [Genel]
( Derece, rütbe. | Kadar. | Konum, durum. )

- MESÂFE[Ar. çoğ. MESÂFÂT, MÜSÂF] ile KAT'-I MESAFE [Mekanlar]
( Ara, uzaklık. İLE Yol alma. | [jeod.] Bir tür arazi ölçme ve hesaplama yöntemi. )

- MESAFE[Ar.] değil/yerine/= ARALIK [Genel]

- MESAİ[Ar.]/VARDİYA[İt.] değil/yerine/= ÇALIŞMA/EMEK [Genel]
( Çalışma, emek. | Gemilerde, beklenen nöbet. | Gemide, nöbet yeri. | Nöbetleşe çalışma, posta. )

- MESAME[Ar. çoğ. MESAMAT] değil/yerine/= GÖZENEK/LER [TIP]

- MESANE[Ar.] değil/yerine/= KAVUK/SİDİKTORBASI [TIP]

- MESEL[Ar.] değil/yerine/= MENKIBE[Ar.] [Dil]
( Örnek, benzer, nümûne. | Dokunaklı, anlamlı, örnek alınacak söz. | Atasözü. | Eğitici ve ahlâka yararlı olan öykü/masal. İLE Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kişilerin, yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili öykü. )

- MESELÂ[Ar.]/ÖRNEĞİN/YANİ ile/değil/yerine SÖZGELİMİ/SÖZGELİŞİ [Dil]

- MESEMME[Ar.] ile/değil/yerine ... [TIP]
( Deri üzerindeki küçük delikler. )

- MESERRET[Ar. < SÜRÛR] değil/yerine/= SEVİNÇ, ŞENLİK [Davranis-Tutum]

- MESİRE[Ar.] değil/yerine/= GEZİNTİ/DİNLENME YERİ [Mekanlar]

- MESKEN Ü MEDFEN[Ar.] değil/yerine/= ... [YAPI]
( Oturulacak ve gömülecek yer. )

- MESKENET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK [Genel]
( Miskinlik, beceriksizlik. | Yoksulluk. )

- MESNED/SİZ[Ar.] yerine DAYANAK/SIZ [Dil]

- MEST[Ar.] yerine MEST[Fars. çoğ. MESTÂN] [lugat]
( Mesh edilen ve üzerine pabuç giyilen, kısa konçlu, hafif ve yumuşak ayakkabı. İLE Sarhoş. )

- MESÛL(İYET)[Ar.] yerine SORUMLU(LUK) [Dil]

- MESUT/MESUD[Ar.] değil/yerine/= MUTLU [kisiler]

- MEŞÂİYUN[Ar.] değil/yerine/= PERİPATETİZM[Fr. < Yun. PERIPATEIN: Gezinmek.] [Felsefe]
( AKLI KILAVUZ SAYANLAR )

- MEŞAKKAT[Ar.] değil/yerine/= ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK [Dil]
( ZAHMET, SIKINTI, GÜÇLÜK, ZORLUK )

- MEŞFER[Ar. çoğ. MEŞÂFİR] değil/yerine/= ... []
( Sarkık hayvan dudağı. )

- MEŞÎMÎ[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Etenliler. PLACENTAIRES[Fr.] )

- MEŞVERET[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA [Davranis-Tutum]
( Danışma, bir iş üzerinde konuşma. )

- META değil/yerine/= METÂ'[Ar. < EMTİA] [lugat]
( Öte. [Fr. QUAND, QUANDO] İLE Satılacak mal/eşya. | Elde bulunan varlık, sermaye. )

- METAL[Fr. < Yun.] değil/yerine/= METHAL[Ar.] [YAPI]
( ... İLE Bir yapının giriş yeri, giriş. | Bir kitabın giriş bölümü. | Giriş. )

- METAL değil/yerine/= MISKALA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE/<> Metal parlatmaya yarar aygıt. | Bambu mızıka benzeri eski bir müzik aracı. )

- METÂNET[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLILIK [Davranis-Tutum]
( Dayanıklılık, güçlü olma, metin olma, sağlamlık, muhkemlik. )

- METFUN[Ar.] değil/yerine/= GÖMÜLÜ [dirimbilim]
( Gömülmüş olan. )

- METH(İYE)/MEDİH[Ar.] değil/yerine/= ÖVGÜ [Dil]

- METRUK[Ar.] değil/yerine/= TERK EDİLMİŞ [YAPI]

- MEVDUAT[Ar.] değil/yerine/= YATIRIM [Nesneler]
( Belirli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri alınmak üzere, bankalara yatırılan para. )

- MEVKUT[Ar.]/PERİYODİK[Fr., İng.] değil/yerine/= DÖNEMSEL/SÜRELİ [Dil]

- MEVTÎ[Ar. çoğ. MEVÂTÎ] değil/yerine/= MEVKÎ [Mekanlar]
( Ayak basılan yerler. )

- MEVZÛ[Ar.] değil/yerine/= KONU [Dil]

- MEVZUAT[Ar.] değil/yerine/= [tuze]
( Bir ülkede, yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.'nin tümü. )

- MEVZUBAHİS[Ar.] değil/yerine/= SÖZ KONUSU [Dil]

- MEYİL[Ar.] değil/yerine/= EĞİM [Doga]

- MEYVEHOŞ[Ar.] değil/yerine/= KURUYEMİŞ [Beslenme]
( Kuruyemiş. | Yemiş çarşısı. )

- MEYYÂL[Ar. < MEYL] değil/yerine/= EĞİLİMLİ/EĞİMLİ [Doga]
( EĞİLEN | ÇOK İSTEKLİ, DÜŞKÜN )

- MEZARLIK/KABİR[Ar. < KABR] değil/yerine/= KABRİSTAN[Fars.] [YAPI]

- MEZAT[Ar.] değil/yerine/= AÇIK ARTIRMA [Nesneler]

- MEZBELE/LİK[Ar. < ZİBL | çoğ. MEZÂTİL] değil/yerine/= ... [YAPI]
( Süprüntülük, süprüntü dökülen yer. | Aşağılık, kötü durum. )

- MEZBÛBE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Sineği çok olan yer. )

- MEZELLET[Ar.] değil/yerine/= ALÇALMA, BAYAĞILAŞMA [Davranis-Tutum]

- MEZRAA[Ar.] değil/yerine/= MEZRU[Ar.] [Mekanlar]
( Ekenek. Ekilen yer. İLE/<> Ekilmiş, ekili. )

- MEZUN[Ar.]/GRADUATE[İng.] değil/yerine/= TÜLEK, BİTİRMİŞ [Turkce]

- MINCIK değil/yerine/= CINAK/BERÂSİN[Ar. < BÜRSÜN] [Hayvanlar]
( Kedi pençesi. İLE/VE Yırtıcı hayvan pençesi. )

- MINTIKA[Ar.] değil/yerine/= BÖLGE [Mekanlar]

- MIYMINTI/LIK değil/yerine/= MİSKİN/LİK[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Kişinin sabrını tüketecek derecede yavaş ve mızmızca iş gören. İLE Çok uyuşuk olan. | Hoş görülmeyecek durumlar karşısında tepki göstermeyen. | Âciz, zavallı. | Cüzzam hastalığına tutulmuş olan. )

- MIZRAP[Ar.]/TEZENE[Fars.]/PENA[Lat.] değil/yerine/= ÇALGIÇ [Muzik]

- MİCDEL[Ar. çoğ. MECÂDİL] değil/yerine/= ... [YAPI]
( Köşk/ler, kasır/lar. )

- MİĞFER[Ar.]/KASK değil/yerine/= TOLGA/BAŞLIK [Nesneler]
( Başı, dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb.'den yapılmış başlık. )

- MİHENK[Ar.] değil/yerine/= DENEKTAŞI [Nesneler]
( Denektaşı. | Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt. )

- MİHNET[Ar.] değil/yerine/= SIKINTI/ÜZÜNTÜ [Davranis-Tutum]
( ZAHMET, EZİYET | GAM, KEDER, SIKINTI, DERT | BELÂ, MUSİBET )

- MİHRAK[Ar.] değil/yerine/= ODAK [fizik]
( Bir ışık ya da ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer. | Herhangi bir düşüncede, nitelikte olan kişilerin, kaynağı ya da bir şeyin toplandığı, yoğunlaştığı yer. )

- MİKAB[Ar.] değil/yerine/= KÜP [matematik]

- MİKYÂL[Ar. | çoğ. MEKÂYİL] değil/yerine/= ... [Nesneler]
( Ölçekler, tahıl ölçekleri. )

- MİL değil/yerine/= MİL[Ar.] [Nesneler]
( Balçık. İLE Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Yer yer, uzunluğu değişen bir uzaklık ölçü birimi. )

- MİL değil/yerine/= MUYLU[Ar.] [Nesneler]
( Türlü işlerde kullanılmak üzere yapılan, ince ve uzun metal çubuk. | Göze sürme çekmeye yarayan, kemik ya da fildişinden yapılmış ince ve uzun araç. İLE Başka bir parça için dönme ekseni görevini yapan, silindir biçiminde parça. | Bir milin, yatağında dönmesini sağlayan bölüm. | Bir top namlusunun, iki yanına tutturulan millere verilen ad. )

- MİLLÎ[Ar.] değil/yerine/= ULUSAL [Genel]

- MİM[Ar.] değil/yerine/= MİM[Lat. < Yun.] [Dil]
( Arap abecesinde, m harfinin adı. | Ebced hesabında, karşılığı 40 olan harf. | Bir bir yazının altına konulan im. İLE Eski Yunan ve Roma'da, yaşamı, töreleri taklit amacı güden komedi türü. | Bir oyuncunun, herhangi bir davranış ya da duyguyu, yüz ve gövde devinimleriyle anlattığı komedi türü. | Bu türü gerçekleştiren sanatçı. )

- MİNDER[Ar.] değil/yerine/= YAYGI [Nesneler]
( İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte. | Güreş karşılaşmalarının üzerinde yapıldığı, en az 10 cm. çapında bir çember çizilmiş olan, çaprazlama köşeleri kırmızı ve mavi renklerle belirlenmiş yaygı. İLE ... )

- MİNKALE[Ar.] değil/yerine/= İLETKİ [matematik]

- MİNKAR[Ar. | çoğ. MENÂKÎR] değil/yerine/= TOMŞUK [Hayvanlar]
( Kuş gagası. | Yırtıcı kuşların gagaları. İLE Kırık gaga. )

- MİNVAL[Ar.] ile/ve/değil/yerine/||/<>/< BAĞLAM [Felsefe]

- MİNVAL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM/YOL [Dil]

- MİRAS ile/ve/||/<> KALITÇILAR/MİRASÇILAR/VERESE[Ar.] [tuze]

- MİSAFİR[Ar.]/MİHMÂN[Fars.] ile/ve/||/<> KONUK [Mekanlar]
( KONUK, MİSÂFİR )

- MİSÂL[Ar.] ile/ve/||/<> ÖRNEK [Dil]
( ÖRNEK | MASAL | RÜYÂ, DÜŞ | BENZER, ANDIRIR )

- MİSKAL[Ar. çoğ. MESÂKÎL] ile/ve/||/<> MISKAL [Nesneler]
( Yirmidört kıratlık bir ağırlık ölçüsü. [yüz arpa ağırlığındadır][ondört kırat, bir şer'î dirhemin karşılığıdır] | 1.43 dirhemlik ağırlık ölçüsü. İLE Parlatan, cilâlayan âlet. | İnce, zarif bir hatip. )

- MİSKET[Fr. < Ar.] ile/ve/||/<> MİSKET[Fr. < İt.] [Beslenme]
( Hoş kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır. İLE Bomba ve şarapnellerin içinde bulunan kurşun ya da demir tanelerin adı. | Bilye. )

- MİSL/MİSİL[Ar.] ile/ve/||/<> KAT [matematik]
( Eş, benzer. | Miktar. | Kat. )

- MİSVÂK[Ar.] ile/ve/||/<> DİŞ FIRÇASI [Nesneler]
( Ucu dövülüp fırça durumuna getirilen ve diş temizliğinde kullanılması, Müslümanlıkça sünnet olan bir tür ağaç çubuğu. )

- MİT/MİTOS[Fr. < Yun.] ile/ve/||/<> MİTOLOJİ[Fr. < Yun.]/ESÂTÎR[Ar.] [Felsefe]
( Tarih öncesine dayanan efsane. Dirimli öykü. Şiirsel felsefe. | Geleneksel olarak yayılan ya da toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküsü. İLE/VE/<>/> Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim. | Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ilişkin mitlerin, efsanelerin tümü. )
( Antik Yunan'da Ksenophanes (M.Ö. 565-470), Homeros ve Hesiodos'un tanrısal mitos anlatımlarını eleştirmiş ve yadsımıştır. Bu eleştiri sonucunda mitler, din ve metafizikten arındırılmış ve bağımsız bir mitos öğretisi ortaya çıkmıştır. Ancak yaşamdan yansıtılarak oluşturulmuş mitoslar, bu kez, yaşamdan kopuk ansal kurgular biçimini almıştır. )
( Toplumların yaratıp yaşattığı mitler, geleneği yaşatmakla birlikte, özlem, umut ve beklentilerin yansıtıldığı bir geleceğin dünyası niteliğine de bürünmektedir. Bu tür mitler, gerçek yaşamın zorlukları karşısında bunalan bireylerin, özledikleri yaşamı kurmayı gelecek nesillere bıraktıkları birtakım tasarımlar niteliğindedir. Bireysel olarak ele alındığında mitos dönemi, ana rahminden konuşmanın başlamasına kadar geçen ve bebeklik süreci olarak adlandırılan döneme karşılık gelmektedir. )
( Bir mit duygusal bağlılık yönünden içi boşaldığında masala dönüşür. Duyguları etkileme gücünü yitirir. Ansal yorumlama ile de kurgu biçimini alır. )
( Mit ilk önce metafiziksel kozmogoni ile aşılmıştır. Artık mitsel simgeler arasındaki anlamlı bağ (ritus) yerini düşünceler arasındaki anlam bağına, mantık'a(düşünbiçim) bırakmıştır. Metafiziksel kozmogoni bir yandan felsefi spekülasyon biçimini alırken öte yandan miti dine dönüştürmüştür. Dinsel mit ise "tarih bilinci" ile aşılmıştır. Kişinin varoluşu, tarihsel bilinç yoluyla, gerçek ve olgusal kavranışına yükselmiştir. )
( Paganist (putperest) mitler, kişinin karşısında eşyayı, doğa parçalarını ve hayvanları yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır. Buna karşın imgesel (imgetapar, hayalperest) mitler, doğaüstü imgeleri kişinin karşısında yüceltmiş ve kutsallaştırmıştır. Aydınlanmaya temel oluşturan mitler ise, insan yaşamını ve özellikle insan aklının tutsaklıktan ve yanılsamadan kurtuluşunu simgelemiş olanlardır. Ezoterik okullar bu tür mitlerden yararlanmışlardır. )
( Yaşamdan yansıtılarak oluşturulmalarına karşın mitler tarihsel değildir. Bir başka deyişle, tarihsel bir zaman ve mekân göstermezler. Mitlerin zamanı ve mekânı aşkındır. Mitler okunduğunda ya da ritüel eşliğinde canlandırıldığında, kişi mitsel zaman ve mekâna geçer. Mite katılır ve onu coşkuyla yaşar. Tarihsel olaylar bir kere olur ve geri dönüşsüzdür. Oysa mitler, canlandırılıp yaşanabilir. )
( Günümüzde, psikolojide ortaya çıkan gelişmeler, insan davranışlarının arkasında simgesel (arketipal) bir altyapının etkin olduğunu ortaya çıkarttığı için, mitos yeniden önem kazanmıştır. Artık mitosa, bir zamanlar olmuş bitmiş fantastik masallar gözüyle bakılmamakta, aksine, yaşayıp gelen ve halen yaşamakta olan, insan davranışlarını etkileyen ve yaşamın anlamlandırılmasında etkinliği olan bir öğe gözüyle bakılmaktadır. )
( Mitosu, bireyin duygu ve hayal dünyasında oluşan, gelişen bir psişik gereksinim olarak ele aldığımızda, modern toplumların modern mitlerin halen önemini koruduğu anlaşılmaktadır. )
( Mitoloji, evrendeki(insandaki/doğadaki) kaderi araştırma işidir. )
( Mitoloji, kişinin bulunduğu yeri anlamlandırma işidir. )
( Mitler yazıldıklarından itibaren mit olmaktan çıkmaya başlamıştır. )
( Mitte tipoloji yoktur, arkeler vardır. )
( Mitler, düzyazıya döküldüğü anda doktrindir. )

- MİZANSEN[Ar.] değil/yerine/= KURGU [Dil]

- MİZER değil/yerine/= FUTA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE İpek peştemal. )

- MODEL[Fr. < MODELE] değil/yerine/= KALIP[Ar. < KÂLİB] [Nesneler]
( Resim, heykel vb. yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne ya da kişi, örnek. | Bir özelliği olan nesne ya da kişi. | Biçim. | Giysi örneklerini içinde toplayan dergi. | Otomobil vb.nde tip. | Benzer. | Örnek olmaya değer kimse veya şey, örnek, paradigma. | Manken. | Tasarlanan ürünün tanıtım ya da deneme amacıyla üretilen ilk örneği, prototip. İLE Bir şeye biçim vermeye ya da eski biçimini korumaya yarayan araç. | Biçki modeli, patron. | Genellikle küp biçiminde yapılan. | Gösterişli görünüş. | Biçim, durum. | Yenilikten uzak, özgün olmayan. )

- MOLLA[Ar.] değil/yerine/= SOFU[Ar. < Yun.] [Tasavvuf]
( Büyük kadı. | Medrese öğrencisi. | Büyük bilgin. İLE Dinin buyruk ve yasaklarına tümüyle uyan kişi. )

- MUAF[Ar.] değil/yerine/= AYRI [tuze]
( Bağışlanmış, affedilmiş. | Ayrı tutulmuş, ayrıcalık tanınmış. | Özgür. )

- MUAHHAR[Ar.] değil/yerine/= SONRAKİ [Genel]

- MUALLİM[Ar. < İLM] değil/yerine/= ÖĞRETMEN [hizmet]
( Tâlim eden, öğreten, öğretmen, hoca. )

- MUÂMELE[Ar.] değil/yerine/= İŞLEM; DAVRANIŞ [Davranis-Tutum]

- MUAMMA[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZ/LİK [Felsefe]
( Şiir sanatında harflerle yapılan bilmece/ler. )

- MUAMMER[Ar. < ÖMR] değil/yerine/= YAŞAYAN, YAŞAMIŞ [Tarih]

- MUAMMERİYET[Ar.] değil/yerine/= CANLILIK [dirimbilim]

- MUAREFE[Ar.] değil/yerine/= TANIŞMA, TANIŞIKLIK [kisiler]

- MUARIZ[Ar.] değil/yerine/= KARŞI KOYAN/ÇIKAN/ÇIKABİLEN [Davranis-Tutum]

- MUASIR[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞDAŞ [Genel]
( Aynı yüzyıl içinde olan. )

- MUAVİN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI [hizmet]

- MUAYEDE[Ar.] değil/yerine/= BAYRAMLAŞMA [Davranis-Tutum]

- MUAYYEN[Ar.] değil/yerine/= BELİRLİ [Dil]
( Belirli, tâyin edilmiş. | Kararlaştırılan. )

- MUAZZEZ[Ar.] değil/yerine/= SAYILAN, SAYGI DUYULAN/GÖSTERİLEN [Davranis-Tutum]

- MUBÂH[Ar. < İBÂHA] değil/yerine/= MÂKUL[Ar. < AKL] [lugat]
( İşlenmesinde, sevap ya da günah olmayan şey/iş. İLE Akıllıca, akla uygun, akıllıca iş gören, anlayışlı, mantıklı. )

- MUBAYAA[Ar. < BEY] değil/yerine/= SATIN ALMA [Genel]

- MUCİZE[Ar.] değil/yerine/= TANSIK [Turkce]

- MUDİL[Ar.] değil/yerine/= KARMAŞIK, GÜÇ, ÇETİN [Doga]

- MUFASSAL[Ar.] değil/yerine/= AYRINTILI [Dil]

- MUGANNÎ[Ar. < GINÂ][Fr. CHANTEUR] değil/yerine/= ŞARKICI [Muzik]
( Şarkıcı, hanende. | Hoş öten kuş. )

- MUGAYİR[Ar.] değil/yerine/= AYKIRI / UYMAZ [Genel]

- MUĞBER[Ar.] değil/yerine/= GÜCENMİŞ/GÜCENİK, KÜSKÜN [kisiler]

- MUHABİR[Ar.] değil/yerine/= GAZETECİ [toplum]

- MUHÂCİM[Ar. < HÜCUM] değil/yerine/= SALDIRAN/SALDIRICI [Davranis-Tutum]

- MUHÂCİR[Ar. < HİCRET] değil/yerine/= GÖÇMEN [toplum]
( Göçmen, göç eden. | Bir ülkeden kalkıp, bir başka ülkede yerleşen. )

- MUHADDEP[Ar.]/KONVEKS[İng.] değil/yerine/= DIŞBÜKEY [matematik]

- MUHAFAZAKÂR[Ar., Fars.] değil/yerine/= TUTUCU [Davranis-Tutum]

- MUHÂFIZ[Ar.] değil/yerine/= KORUYAN/KOLLAYAN [OSMANLI]
( Birini ya da bir şeyi koruyan, kollayan. | Bir kalenin ya da bir kentin önemli yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği sağlamakla görevli komutan. )

- MUHÂLİF[Ar.] değil/yerine/= KARŞICIL [Davranis-Tutum]

- MUHAMMEN[Ar.] değil/yerine/= ORANLANAN [matematik]

- MUHAMMİN[Ar.] değil/yerine/= ORANLAYAN [matematik]

- MUHARREM[Ar.] değil/yerine/= AŞÛRE AYI [Genel]
( Ay takviminin birinci ayı. )

- MUHASSALA[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞKE [fizik]
( Elde edilen sonuç. | Bileşke. )

- MUHASSAS[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ [tuze]
( Birine ayrılmış, tahsis olunmuş. )

- MUHAT[Ar.] değil/yerine/= KUŞATILMIŞ [Mekanlar]

- MUHATAP[Ar.] değil/yerine/= KONUŞULAN [tuze]

- MUHAVVİL[Ar. < HAVL] değil/yerine/= DEĞİŞTİREN/DÖNÜŞTÜREN [Davranis-Tutum]
( Tahvîl, tahvîl eden, değiştiren, başka şekle soran. )

- MUHAYYERBÛSELİK[Ar., Fars.] değil/yerine/= MUHAYYERKÜRDİ [Muzik]
( Türk müziğindeki makamlar. )

- MUHİP[Ar.] değil/yerine/= SEVEN [kisiler]

- MUHİT[Ar. < HAVT] değil/yerine/= ATLAS [Felsefe]
( Okyanus. | Kapsayıcı. )

- MUHKEM[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAM/LAŞTRILMIŞ [Nesneler]

- MUHTÂR[Ar. < HAYR] değil/yerine/= ÖZERK [kisiler]
( İHTİYÂR EDEN, SEÇİLMİŞ, SEÇKİN | HAREKETİNDE SERBEST OLAN | KÖY YA DA MAHALLE İŞLERİNE BAKMAK ÜZERE HALKIN SEÇTİĞİ KİMSE )

- MUHTASARAN[Ar.] değil/yerine/= KISACA [Dil]

- MUHTEKİR[Ar.]/SPEKÜLATÖR[İng.] değil/yerine/= VURGUNCU [Nesneler]
( Yolsuz kazanç elde eden, vurguncu, istifçi, ihtikâr yapan. )

- MUHTELİF[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİT ÇEŞİT [Genel]
( Zıt, birbirini tutmayan. | Türlü, çeşit çeşit, çeşitli. )

- MUHTELİT[Ar.] değil/yerine/= KARMA / KARIŞIK [Genel]

- MUHTEMEL[Ar.] değil/yerine/= OLASI [Dil]

- MUHTEREM[Ar. < HÜRMET] değil/yerine/= SAYGIDEĞER/SAYIN [Davranis-Tutum]
( Saygıdeğer, sayın, ihtirâm olunmuş. )

- MUHTERİZ[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİNGEN [Davranis-Tutum]

- MUHTESİP[Ar.](İHTİSAP AĞASI) değil/yerine/= KETHÜDÂ/KAHYÂ[Fars.] [toplum]
( İslâm şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen görevli, belediye memuru. İLE/VE/||/<> Yiğitbaşılar aracılığıyla esnaf ve devlet ilişkisini yürüten. | Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kişi. | Değnekçi. | Gerekmediği hâlde başkasının işine karışan kişi. | Esnaf kuruluşlarında lonca başkanı. )

- MUHTEŞEM[Ar. < HAŞMET] değil/yerine/= MUAZZAM[Ar. < AZM] [lugat]
( Görkemli, ihtişamlı, tantanalı, debdebeli. İLE/VE Kocaman, koca. | Ulu, koskoca. | Önemli, ağır. )

- MUHTEŞEM[Ar.] değil/yerine/= GÖRKEMLİ/GÖSTERİŞLİ [Genel]

- MUHTEVÂ[Ar.] yerine İÇERİK [Dil]

- MUHTIRA[Ar.]/MEMORANDUM[İng.] yerine YÖNERGE/ANDAÇ/GÜNLÜK [Genel]
( Herhangi bir şeyi anımsatma, uyarma amacıyla yazılan yazı. | Bir devletin, başka bir develete, siyasal sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota. | Andaç. | Günlük. )

- MUHZIR[Ar.] yerine MÜBÂŞİR[]Ar.] [tuze]
( İlgililerin, mahkemede bulunmalarını sağlayan görevli. İLE Mahkemede, duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın buyruklarını bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli. )

- MUİT[Ar.] değil/yerine/= YARDIMCI ÖĞRETMEN [hizmet]

- MUKÂBELE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIK [Davranis-Tutum]
( Karşılık verme, karşılama, karşılık. | Karşılaştırma, karşılıklı yapılan okuma. | Karşı gelme, başkaldırma. | Camilerde Kur'an okunurken, hâfızların da karşılık olarak ezbere Kur'an okumaları. | Kur'an'ı, birinin okuması ve birinin/birilerinin dinlemesi. | Mevlevî ayinlerinde, tarikat mensuplarının, cezbe haliyle ayakta dönmesi. )

- MUKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIĞINDA [Genel]
( Bir şeye karşılık olarak yapılan bir şeyin karşılığı olan. | Bir şeyin karşısında bulunan. | Karşılık. | Karşılık olarak, karşılığında. )

- MUKAFFA/KAFİYELİ[Ar.] değil/yerine/= UYAKLI [YAZIN]

- MUKASSEM[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, BÖLÜNMÜŞ [Genel]

- MUKASSİ[Ar.] değil/yerine/= SIKINTILI, BUNALTICI [Genel]

- MUKATTAR[Ar. < KATR] değil/yerine/= DAMITILMIŞ/DAMITIK [Beslenme]
( Damıtılmış, imbikten çekilmiş, taktîr edilmiş. )

- MUKÂVELE[Ar.] değil/yerine/= SÖZLEŞME [tuze]

- MUKÂVEMET[Ar.] değil/yerine/= DİRENME [Davranis-Tutum]
( Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş. | Direnç. )

- MUKÂVİM[Ar.] değil/yerine/= DİRENÇLİ [Davranis-Tutum]
( Dayanıklı, güçlü, dirençli. | Karşı koyan, başkaldıran. )

- MUKAVVA[Ar.] değil/yerine/= KARTON [Nesneler]

- MUKAVVES[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ [YAPI]

- MUKAVVİ[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRİCİ [Genel]

- MUKAYESE[Ar.] değil/yerine/= KARŞILAŞTIRMA [Felsefe]
( Akıl ve zariflikte, çokluk iddiasında bulunma. | Benzeterek ya da karşılaştırarak değerlendirme, kıyaslama. )

- MUKAYYET[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLAN [Genel]
( Bağlı olan, bağlanmış. | Bir koşul ya da kayıtla bağlı olan. | Yazılmış, yazılı, kayıtlı. )

- MUKNİ[Ar.] değil/yerine/= İNANDIRAN [Davranis-Tutum]

- MUKRİZ[Ar.] değil/yerine/= BORÇ VEREN [kisiler]

- MUKTEDİR[Ar. < KUDRET] değil/yerine/= ERKLİ [kisiler]
( Bir şey yapmaya gücü yeten, becerebilen. )

- MUKTESİT[Ar.] değil/yerine/= TUTUMLU [Davranis-Tutum]

- MUKTEZA/MUKTEZİ[Ar.] değil/yerine/= GEREKLİ [Genel]
( Gereken, gerekli olan. | Bir iş yapılırken, gerekli işlemlerin tümü. )

- MUMAİLEYH[Ar.] değil/yerine/= ADI GEÇEN [Dil]

- MUNFASIL[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ [Genel]

- MUNSAP[Ar.] değil/yerine/= KAVUŞAN | [coğ.] AĞIZ [Mekanlar]

- MUNTAZAM[Ar.] değil/yerine/= DÜZGÜN/DÜZENLİ [Dil]

- MUNTAZIR[Ar.] değil/yerine/= BEKLEYEN, GÖZLEYEN [kisiler]

- MUNZAM[Ar.] değil/yerine/= KATILMIŞ, EKLENMİŞ [Genel]

- MURAFAA[Ar.] değil/yerine/= DURUŞMA [tuze]
( Duruşma. | Yargıtay'da yapılan duruşma. )

- MURAHHAS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE [tuze]
( RUHSATLI, İZİNLİ | DELEGE )

- MÛRD[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Mersin ağacı. )

- MUSÂFAHA[Ar. < SAFH] ile/ve/||/+/<>/< EL SIKIŞMA, TOKALAŞMA [Tasavvuf]

- MUSAHABE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA, GÖRÜŞME [Davranis-Tutum]

- MUSALLAT[Ar.] değil/yerine/= PEŞİNE DÜŞME/DÜŞEN [Davranis-Tutum]
( Bir kişi ya da şeyin üzerine, bıktıracak kadar düşmek/düşen. )

- MUTAASSIP(/B)[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZ/AŞIRI TUTUCU [toplum]

- MUTALLAKA[Ar.] değil/yerine/= DUL (KADIN) [toplum]
( Boşanarak dul kalmış kadın. )

- MUTAT[Ar.] değil/yerine/= ALIŞILMIŞ/ALIŞILAN [Genel]

- MUTÂVAAT[Ar. < TAV] değil/yerine/= BOYUN EĞME [Davranis-Tutum]
( Baş/boyun eğme, itâat etme. | [dilb.] Dönüşlü. )

- MUTEDİL[Ar.] değil/yerine/= DENGELİ | ILIMAN [Davranis-Tutum]

- MUTEKİT/MÜMİN[Ar.] değil/yerine/= DİNDAR [Tasavvuf]

- MUTENA[Ar.]/GÜZİDE[Fars.]/ELİT[Fr.] değil/yerine/= ÖZENİLMİŞ | SEÇKİN/ÖNEMLİ [Davranis-Tutum]

- MUTFAK değil/yerine/= GALİ[Fr. < Ar.] [YAPI]
( ... İLE Alçak ve altı düz gemi. | Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak. )

- MUTLAK EŞİK DEĞERLERİNDE:
GÖRME
değil/yerine/= İŞİTME [TIP]
( Karanlık bir gecede 50 km.'den bir mum ışığı. İLE/VE Sessiz bir ortamda 5 metreden bir kol saatinin işleyişi. İLE/VE Sekiz litrelik bir suda bir çay kaşığı şeker. İLE/VE Altı odalı büyük bir evde bir damla esans. İLE/VE Bir santimetre yükseklikten yüzüne düşen bir sineğin kanadı. )

- MUTTALİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMİŞ [Felsefe]
( Öğrenmiş, haber almış, bilgi edinmiş. )

- MUTTARİT[Ar.] değil/yerine/= DÜZENLİ / TEKDÜZE [Genel]

- MUTTASIF[Ar.]/VASIFLI değil/yerine/= NİTELENMİŞ/NİCELİKLİ [Genel]

- MUVAKKAT[Ar. < VAKT] değil/yerine/= BELİRLİ BİR ZAMANA ÖZEL, SÜREKSİZ, GEÇİCİ | EĞRETİ [Genel]
( BELLİ BİR ZAMANA ÖZEL, SÜREKSİZ, GEÇİCİ | EĞRETİ )

- MUVAZAA[Ar.] değil/yerine/= DANIŞIK/LIK [Davranis-Tutum]

- MUVAZAT[Ar.]/PARALELLİK değil/yerine/= KOŞUTLUK [Genel]

- MUVAZENE[Ar.] değil/yerine/= DENGE [Genel]

- MUVAZİ[Ar.]/PARALEL[Fr. < Lat. < Yun.] değil/yerine/= KOŞUT [YAPI]
( ... DEĞİL/YERİNE/= Koşut. | Yeryuvarı üzerinde çizildiği varsayılan, ekvatora koşut çemberlerden her biri. | Bir dönel yüzeyin, eksene dik bir düzlemle kesiti. )

- MUVAZZAF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLİ [hizmet]
( Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kişi. | Silahlı Kuvvetler'de çalışan, meslekten subay ve astsubaylarla, askerlik hizmetini yapan erler. )

- MUZAHİR[Ar.] değil/yerine/= DESTEKLEYEN, YARDIM EDEN [Davranis-Tutum]

- MUZIR[Ar. < ZARAR] değil/yerine/= MUZİP[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Zararlı, zarar veren, zarara sokan. | Yaramaz, herşeyi bozan/karıştıran. İLE Şaka yapmaktan hoşlanan, takılgan. )

- MUZLİM[Ar.] değil/yerine/= KARANLIK | GİZLİ/BELİRSİZ [Doga]

- MÜBÂDELE[Ar. < BEDEL | çoğ. MÜBÂDELÂT] değil/yerine/= DEĞİŞ-TOKUŞ [Nesneler]

- MÜBAHASE[Ar.] değil/yerine/= KONUŞMA [Oncelikliler]

- MÜBÂLÂGA[Ar. < BÜLÛĞ] değil/yerine/= ABARTI [Dil]

- MÜBAŞERET[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM [Davranis-Tutum]
( Bir işe başlama. )

- MÜBEZZİR[Ar. < BEZR] < TOHUM EKECEK ARAÇ [Tasavvuf]

- MÜCAZAT[Ar.] < CEZA VERME [tuze]
( İşlenen bir suçtan dolayı ceza verme. )

- MÜCELLA[Ar.] değil/yerine/= PARLATILMIŞ/PARLAK [Nesneler]

- MÜCELLİT[Ar.] değil/yerine/= CİLTÇİ [hizmet]

- MÜCERREP[Ar.] değil/yerine/= DENENMİŞ, SINANMIŞ [Genel]

- MÜCESSEM[Ar.] değil/yerine/= BELİRMİŞ OLAN [Nesneler]
( Cisim/madde durumunda olan. | Somut bir varolanda, tam olarak belirmiş olan. )

- MÜCEVHER[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ NESNE [Nesneler]

- MÜCEVHER değil/yerine/= MURASSA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Değerli taşlarla bezenmiş, mücevherle süslenmiş. )

- MÜCMEL[Ar.] değil/yerine/= KISA VE ÖZLÜ [YAZIN]
( Özet olarak anlatılmış. )

- MÜCRİM[Ar.] değil/yerine/= SUÇLU [tuze]

- MÜDDEÎ-İ UMÛMÎ[Ar.] değil/yerine/= SAVCI [tuze]

- MÜDELLEL[Ar.] değil/yerine/= KANITLANMIŞ/KANITLI [tuze]

- MÜDEVVER[Ar.] değil/yerine/= YUVARLAK [fizik]

- MÜEBBET[Ar.] değil/yerine/= SONU OLMAYAN, YAŞAM BOYUNCA [tuze]

- MÜEDDEP[Ar.] değil/yerine/= USLU, TERBİYELİ [Davranis-Tutum]

- MÜELLİF[Ar. < ÜLFET] değil/yerine/= KİTAP YAZAN, YAPIT SAHİBİ [YAZIN]

- MÜEMMEN[Ar.] değil/yerine/= SAĞLANMIŞ, GÜVENİLİR [Genel]

- MÜENNES[Ar.] değil/yerine/= DİŞİL [Dil]

- MÜESSES[Ar.] değil/yerine/= KURULU [Genel]

- MÜESSESE[Ar.] değil/yerine/= KURULUŞ [Genel]

- MÜESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜCÜ [Genel]

- MÜESSİS[Ar.] değil/yerine/= KURUCU [Genel]

- MÜEYYİDE[Ar.] değil/yerine/= YAPTIRIM [Dil]

- MÜFETTİŞ[Ar.] değil/yerine/= DENETÇİ/DENETMEN [Dil]

- MÜFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLI | ANLATAN [Genel]

- MÜFREDAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM İZLENCESİ [Genel]

- MÜFRET[Ar.] değil/yerine/= TEKİL [Dil]

- MÜFRİT[Ar.] değil/yerine/= AŞIRI [Davranis-Tutum]

- MÜHEYYA[Ar.] değil/yerine/= HAZIR [Genel]

- MÜHEYYİÇ[Ar.] değil/yerine/= COŞTURUCU [Davranis-Tutum]

- MÜHİM[Ar.] değil/yerine/= ÖNEMLİ [Dil]

- MÜHLİK[Ar.] değil/yerine/= ÖLDÜRÜCÜ | TEHLİKELİ [Genel]

- MÜHÜRDAR[Ar., Fars.] değil/yerine/= [Tarih]
( Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli. )

- MÜKÂFÂT[Ar. < KİFÂYET] değil/yerine/= MÜSÂVÂT[Ar. < SEVİYY] [Dil]
( Beraberlik. | Bir hizmet ya da iyiliğe yönelik edilen iyilik. | Çalışkan öğrenciye öğretmeninin verdiği beğenme kâğıdı, takdir. İLE Eşitlik, aynı halde ve derecede olma. )

- MÜKRİM[Ar.] değil/yerine/= KONUKSEVER [Davranis-Tutum]

- MÜKTESEBAT[Ar.] değil/yerine/= EDİNÇ / KAZANILAN [Genel]

- MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= ŞİŞMAN [Beslenme]

- MÜLÂKAT[Ar. < LİKA] ile/ve/değil/yerine/<>/< LİYÂKAT [Davranis-Tutum]

- MÜLÂKAT[Ar. < LİKA] değil/yerine/= SÖYLEŞİ/GÖRÜŞME [Dil]

- MÜLAYEMET[Ar.] değil/yerine/= UYSALLIK | BAĞIRSAK YUMUŞAKLIĞI [TIP]

- MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU [Davranis-Tutum]

- MÜLÂZIM[Ar.]/MÜLÂZIM-I SÂNÎ[Osm.] değil/yerine/= TEĞMEN [OSMANLI]
( Bir işe girmek için bir süre parasız olarak o işe devam eden. | Teğmen. )

- MÜLEMMA'[Ar. < LEM] değil/yerine/= ALACA RENKLİ | KOŞUK | BULAŞMIŞ [Nesneler]
( Bir kısmı Türkçe, bir kısmı Arapça ya da Farsça söylenmiş/yazılmış olan şiir/manzûme. )

- MÜLGA[Ar. < LAĞV] değil/yerine/= KAPATILAN [tuze]

- MÜLHAKAT[Ar. < MÜLHAK]["ka" uzun okunur!] değil/yerine/= MUZÂFÂT[Ar. < MUZAF [Mekanlar]
( Katmalar, ekler. | Bir merkeze bağlı olan yerler. İLE Bir şeyin ekleri, bir merkezin şubeleri, kolları. )

- MÜLHEM[Ar.] değil/yerine/= İÇE DOĞMUŞ, ESİNLENİLMİŞ [Felsefe]

- MÜLHİT[Ar.] değil/yerine/= TANRISIZ [Felsefe]

- MÜLK[Ar.] değil/yerine/= YAPI | TAŞINMAZ [YAPI]
( Ev, dükkân, arazi, gibi taşınmaz mal. | Devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, ülke. | Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı. )

- MÜLKİYET[Ar.] değil/yerine/= İYELİK [Genel]

- MÜLTECİ[Ar.] değil/yerine/= SIĞINAN / SIĞINMACI / SIĞINIK [Tarih]

- MÜLTEFİT[Ar.] değil/yerine/= GÜLERYÜZLÜ [Davranis-Tutum]

- MÜMÂRESE[Ar. < MERES] değil/yerine/= YATKINLIK [Sanat]
( ALIŞMA, ALIŞIKLIK, YATKINLIK, EL YATKINLIĞI )

- MÜMAS[Ar.] değil/yerine/= DOKUNAN | TEĞET [Nesneler]
( Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru. )

- MÜMASİL[Ar.] değil/yerine/= BENZEYEN, ANDIRAN [Genel]

- MÜMTAZ[Ar.] değil/yerine/= AYRI/ÜSTÜN | SEÇKİN [Genel]

- MÜNÂKALÂT[Ar. < NAKİL] değil/yerine/= ULAŞTIRMA / TAŞIMA [Genel]

- MÜNÂKALE[Ar. < NAKL] değil/yerine/= ULAŞIM | AKTARMA [Genel]

- MÜNÂSEBET[Ar. < NİSBET] değil/yerine/= İLİŞKİ/İLİŞİK/İLİNTİ [Genel]
( UYGUNLUK | İLİŞİK | İLGİ, YAKINLIK, BAĞ | YANAŞMA, VESÎLE )

- MÜNÂVEBE[Ar. < NEVBET] değil/yerine/= NÖBETLEŞME/KEŞİKLEME/ALMAŞ | NÖBETLE İŞ GÖRME [Davranis-Tutum]

- MÜNBİT[Ar. < NEBÂT] değil/yerine/= VERİMLİ [Bitkiler]

- MÜNDEMİÇ[Ar.] değil/yerine/= İÇKİN [Doga]

- MÜNDERECÂT[Ar.] değil/yerine/= İÇİNDEKİLER [Genel]

- MÜNEBBİH[Ar.] değil/yerine/= UYARICI [kisiler]

- MÜNEKKİT[Ar.] değil/yerine/= ELEŞTİRMEN [Sanat]

- MÜNHANİ[Ar.] değil/yerine/= EĞRİ [Nesneler]

- MÜNHASIR[Ar.] değil/yerine/= ÖZGÜ [Genel]

- MÜNHATT[Ar.] değil/yerine/= AŞAĞI İNEN | ALÇAK | ÇUKUR [Mekanlar]

- MÜNKARİZ[Ar.] değil/yerine/= BATMIŞ, ÇÖKMÜŞ, TÜKENMİŞ [YAPI]

- MÜNKESİR[Ar. < KESR] değil/yerine/= KIRILMIŞ, KIRIK | KIRGIN, GÜCENMİŞ [matematik]

- MÜNŞEAT[Ar. < NEŞ'ET] değil/yerine/= YAPIT [YAZIN]
( Sanatlı düzyazı ya da mektupların toplandığı dergi. | Kaleme alınmış, yazılmış şeyler. )

- MÜNTAHAP[Ar.] değil/yerine/= SEÇİLMİŞ, SEÇME [Oncelikliler]

- MÜNTAHİP[Ar.] değil/yerine/= SEÇMEN [kisiler]

- MÜNTEŞİR[Ar. < NEŞR] değil/yerine/= YAYILMIŞ, AÇILMIŞ | DAĞINIK | DUYULMUŞ, ETRAFA YAYILMIŞ | BASILMIŞ VE YAYILMIŞ [YAZIN]

- MÜPHEMİYET[Ar.] değil/yerine/= BELİRSİZLİK [Oncelikliler]

- MÜPTEDİ[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRENMEYE YENİ BAŞLAYAN [Felsefe]

- MÜPTEZEL[Ar.] değil/yerine/= DEĞERSİZ [Genel]
( Saygınlığını yitirmiş. | Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz. )

- MÜRACAAT[Ar.] değil/yerine/= DANIŞMA/BAŞVURU [Genel]

- MÜRÂDİF[Ar. < REDF] değil/yerine/= ANLAMDAŞ, EŞ ANLAMLI [Dil]

- MÜRECCEH[Ar.] değil/yerine/= YEĞ / YEĞREK [Oncelikliler]

- MÜRTESEM/İRTİSAM[Ar.]/PROJEKSİYON[Fr., İng.] değil/yerine/= İZDÜŞÜM [Dil]

- MÜRÛR-İ ZAMAN[Ar.] değil/yerine/= ZAMANAŞIMI/SÜREAŞIMI [Genel]

- MÜSÂADE[Ar. < SU'ÛD] değil/yerine/= İZİN [Davranis-Tutum]

- MÜSÂBIK[Ar. < SEBK] değil/yerine/= YARIŞMACI [Spor]

- MÜSAHHİH[Ar.] ile DÜZELTİCİ/DÜZELTMEN [Dil]

- MÜSÂMERE[Ar. < SEMR] ile GÖSTERİ [Turkce]
( Okullarda, öğrencilerin sunduğu, içeriğinde koşuk, oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence. | Çoğunlukla akşam toplantısı/eğlencesi. )

- MÜSTAHAKK[Ar. < HAKK]/MÜSTAHİKK[aslı!] değil/yerine/= HAK ETMİŞ [Davranis-Tutum]

- MÜSTAHDEM/HADEME[Ar.] değil/yerine/= HİZMETLİ [hizmet]

- MÜSTAİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN YETENEKLİ [Sanat]

- MÜSTAKARR[< KARÂR]/KARARGÂH[Ar. KARAR + Fars. GÂH] değil/yerine/= YERLEŞİLEN, DURULAN YER [Mekanlar]
( KARARGÂH: Bir birlik ya da kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş. | Ordunun uzun bir süre veya geçici olarak konakladığı yer. | Durulan ya da kalınan yer. )

- MÜSTAKBEL[Ar. < KABL] değil/yerine/= GELECEK [Tarih]
( KARŞILANAN | ÖNDE BULUNAN, İLERİDEKİ, GELECEK )

- MÜSTAKİLL[Ar. < KILLET] değil/yerine/= BAĞIMSIZ [Oncelikliler]
( BAŞLI BAŞINA, KENDİ BAŞINA, KENDİ KENDİNE, AYRICA, BAĞIMSIZ )

- MÜSTAKÎM[Ar. < KIYÂM] değil/yerine/= DOĞRU, DÜZ, DİK | TEMİZ, NAMUSLU [Davranis-Tutum]

- MÜSTAMEL[Ar. < AMEL] değil/yerine/= KULLANILMIŞ | ESKİ [Nesneler]

- MÜSTANTİK[Ar.] değil/yerine/= SORGU YARGICI/HAKİMİ [tuze]

- MÜSTEBAD[Ar. < BU'D] değil/yerine/= OLACAĞI SANILMAYAN/UZAK GÖRÜLEN [Genel]

- MÜSTEFİT[Ar.] değil/yerine/= YARARLANAN [hizmet]

- MÜSTEHLİK[Ar. < HELÂK] değil/yerine/= TÜKETİCİ | YİYİP İÇEREK TÜKETEN, BİTİREN [Davranis-Tutum]

- MÜSTELZİM[Ar.] değil/yerine/= GEREKTİREN | GEREKEN/GEREKLİ OLAN [Genel]

- MÜSTENKİF[Ar.] değil/yerine/= ÇEKİMSER [Davranis-Tutum]

- MÜSTENSİH[Ar. < NESH] değil/yerine/= ÇOĞALTAN [hizmet]

- MÜSTERÎH[Ar. < RAHAT] değil/yerine/= İÇİ RAHAT / KAYGISIZ [kisiler]

- MÜSTESNÂ[Ar. < SENY] değil/yerine/= AYRI TUTULAN [Oncelikliler]
( İSTİSNÂ EDİLEN, KURAL DIŞI BIRAKILAN | ÜSTÜN | AYRI TUTULAN | BENZERLERİNDEN BASKIN )

- MÜSTEŞÂR[Ar. < MEŞVERET] değil/yerine/= DANIŞILAN/DANIŞMAN [hizmet]

- MÜSTEŞRİK[Ar.]/ŞARKİYATÇI/ORYANTALİST[Fr., İng.] değil/yerine/= DOĞUBİLİMCİ [Felsefe]

- MÜSTEVÎ[Ar.] değil/yerine/= DÜZ | DÜZLEM [YAPI]

- MÜSTEVLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= SALGIN [TIP]
( İstilâ eden, ele geçiren, idaresi altına alan. | Yayılan, her tarafı kaplayan. | Salgın. )

- MÜSTEZÂD[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTMIŞ/ÇOĞALMIŞ [Genel]
( Çoğalması istenilen, artmış. | Her dizesine bir küçük dize eklenmiş, Divan Edebiyatı şiir türü. [Bahr-i hecez vezinlerinden "mef'ûlü mefâîlü mefâîlü faûlün" vezninde söylenmiş dizelere "mef'ûlü faûlün" parçalarına denk birer parça katarak oluşturulan şiir.] )

- MÜSVEDDE[Ar. < SEVED] değil/yerine/= YAZI TASLAĞI / KARALAMA [YAZIN]

- MÜŞABEHET[Ar.] değil/yerine/= BENZERLİK/BENZEŞLİK [Genel]

- MÜŞÂHEDE[Ar. < ŞUHÛD] değil/yerine/= GÖRME | GÖZLEM [Davranis-Tutum]

- MÜŞEKKEL[Ar.] değil/yerine/= BİÇİM VERİLMİŞ | İRİ, GÖSTERİŞLİ [Nesneler]

- MÜŞKÜL[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ, ZOR, ÇETİN | ENGEL, GÜÇLÜK/ZORLUK [Genel]

- MÜŞKÜLPESENT[Ar., Fars.] değil/yerine/= GÜÇ BEĞENEN, TİTİZ [Davranis-Tutum]

- MÜŞTEHİ[Ar.] değil/yerine/= İSTEKLİ [Beslenme]
( Bir şey için çok istek gösteren, istekli. | İştahlı. )

- MÜŞTEREK[Ar.] değil/yerine/= BİRLİKTE, ORTAK/LAŞA [Dil]

- MÜŞTERÎ[< ŞİRÂ | çoğ. MÜŞTERÎÎN] değil/yerine/= Müşterî/SA'D-İ EKBER[Ar.] [lugat]
( Satın alan, alıcı, iştirâ eden. | Alışverişte bulunan. | İstekli. İLE Sakıt / Erendiz / Jüpiter gezegeni. )
( ... İLE Sakıt, Erendiz, Jüpiter, Mars. )

- MÜŞTERÎ[Ar. < ŞİRÂ] değil/yerine/= ALICI/İLGİLİ [Genel]
( Satın alan/alıcı, iştirâ eden. | Alışverişte bulunan. | İstekli. | Hem satın alan, hem satan. )

- MÜTA[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ KAZANÇ [Genel]

- MÜTAREKE[Ar.] değil/yerine/= ATEŞKES / BIRAKIŞMA [Davranis-Tutum]

- MÜTEADDİT[Ar.] değil/yerine/= ÇOK, BİRÇOK [Genel]

- MÜTEALİYE[Ar.]/TRANSANDANTALİZM[İng..] değil/yerine/= DENEYÜSTÜCÜLÜK [Felsefe]

- MÜTEALLİK[Ar.] değil/yerine/= İLİŞKİN, İLGİLİ [Genel]

- MÜTEBAHHİR[Ar.] değil/yerine/= GENİŞ/DERİN BİLGİSİ OLAN [Felsefe]

- MÜTECESSİS[Ar.] değil/yerine/= MERAKLI [kisiler]

- MÜTEDAVİL[Ar.] değil/yerine/= ÇEVRİMDE/Kİ, YÜRÜRLÜKTE [Genel]

- MÜTEDEYYİN[Ar.] değil/yerine/= DİNDAR [Tasavvuf]
( ILIMLI (İNSAN) | DİNDAR. | DİN İLE GÖREVLİ. | BORÇLU OLAN )

- MÜTEESSİF[Ar.] değil/yerine/= ÜZÜLEN, ACIYAN [kisiler]

- MÜTEFEKKİR[Ar.] değil/yerine/= DÜŞÜNÜR [Felsefe]

- MÜTEFENNİN[Ar. < FENN] değil/yerine/= TEKNİK BİLGİ SAHİBİ, FEN BİLGİNİ [fizik]

- MÜTEFERRİK[Ar.] değil/yerine/= AYRILMIŞ, DAĞINIK [Nesneler]

- MÜTEHAMMİL[Ar.] değil/yerine/= DAYANIKLI, GÖTÜRÜMLÜ [kisiler]

- MÜTEHARRİK[Ar.] değil/yerine/= DEVİNGEN | İŞLEYEN/ÇALIŞAN [hizmet]

- MÜTEHASSIS/LIK[Ar.] değil/yerine/= UZMAN/LIK [Dil]

- MÜTEKABİL[Ar.] değil/yerine/= KARŞILIKLI [Mekanlar]

- MÜTEKAİT[Ar.]/ÇERAĞ[Fars.] değil/yerine/= EMEKLİ [hizmet]

- MÜTEKÂMİL[Ar.] değil/yerine/= OLGUNLAŞMIŞ [Tasavvuf]

- MÜTEKARİP[Ar.] değil/yerine/= YAKINSAK [fizik]
( Tek bir noktaya doğru yönelen ışınlar, çizgiler. )

- MÜTEKÂSİF[Ar.] değil/yerine/= YOĞUNLAŞMIŞ, KOYULAŞMIŞ, DERİŞİK [kimya]

- MÜTEMMİM[Ar. < TEMÂM] değil/yerine/= TAMAMLAYICI [Felsefe]
( Tümleç. Herhangi bir sözcüğün anlamını tamamlayan. | Bütün haline getiren. )

- MÜTEMMİM[Ar.] değil/yerine/= TÜMLEÇ [Dil]
( COMPLEMENT )
( Tamamlayan, bütünleyen, bitiren. | [mat.] Bütünler. | Tümleç. )

- MÜTENAVİP[Ar.]/ALTERNATİF[İng.] değil/yerine/= SEÇENEK, ALMAŞIK [fizik]

- MÜTENEVVİ[Ar.] değil/yerine/= TÜRLÜ, ÇEŞİTLİ [Genel]

- MÜTERCİM[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRMEN [hizmet]

- MÜTEREDDİT[Ar.] değil/yerine/= İKİRCİKLİ [Davranis-Tutum]

- MÜTESELSİLEN[Ar.] değil/yerine/= SIRA İLE, BİRBİRİ PEŞİ SIRA, ZİNCİRLEME [Genel]
( SIRA İLE, BİRBİRİ PEŞİ SIRA, ZİNCİRLEME )

- MÜTEŞEBBİS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞKEN/GİRİŞİMCİ [Davranis-Tutum]

- MÜTEVALİ[Ar.] değil/yerine/= ARDIŞIK [Genel]

- MÜTEZAYİT[Ar.] değil/yerine/= ARTAN/ÇOĞALAN [Nesneler]

- MÜVERRİH[< ÎRÂH] değil/yerine/= VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.] [Tarih]
( Tarih yazan, tarihçi. | Ebced hesabına göre manzûm olarak tarih düşürenler. İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= ARTIRMA [Genel]

- MÜZÂYEDE[Ar. < ZİYÂDE] değil/yerine/= MÜNÂKAŞA [tuze]
( Açık artırma. İLE/VE/||/<> Açık eksiltme. İLE/VE/||/<> Kim uygun görülürse. )

- MÜZMİN[Ar.]/KRONİK[Fr.] değil/yerine/= SÜREĞEN [Dil]
( Ne kadar süreceği belirli olmaksızın sürüp giden. | Uzun zamandan beri süren. | Uzun zamandan beri süren, uzun süreli olan (hastalık). )

- NÂ-MÜTENÂHÎ[Fars., Ar.] değil/yerine/= SONSUZ [Genel]

- NÂFİA[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIRLIK [YAPI]
( Bir yeri, geliştirip güzelleştirmek için yapılan işlerin tümü. )

- NAHIL[Ar. < NAHL] değil/yerine/= ... [Nesneler]
( Anıtsal süs. Gümüş ya da mumdan yapılarak gelinlerin önünde götürülmesi ya da sonra gelin odasına konulması zamanında âdet olan süs ağacı. | Hurma ağacı. )

- NAHÎF değil/yerine/= NAHÎF/NAÎF[Ar. < NEHÂFET] [lugat]
( Genizden gelen ses. İLE Zayıf, arık. İLE Kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı. | Güzel sanatların, özellikle resim alanında kendini yetiştirmiş sanatçısı ya da onun yapıtı. | Saf, deneyimsiz. | Acemice yapılan. )

- NAHİV[Ar.]/SENTAKS[Fr., İng.] değil/yerine/= SÖZ DİZİMİ [Dil]

- NÂHİYE[Ar.] değil/yerine/= BUCAK [Mekanlar]

- NAHL[Ar.] değil/yerine/= ŞİMRAH[Ar.] [Beslenme]
( Hurma ağacı. İLE Hurma budağı, salkımı. )
( Ekildikten ancak 40 - 50 yıl sonra meyve verir. )

- NAKIŞ değil/yerine/= SAVAT[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Gümüş üstüne, özel bir biçimde, kurşunla işlenen kara nakış. )

- NAKÎİYE[Ar.]/INFLUSOIRES[Fr.] değil/yerine/= ... []
( Haşlamlılar. )

- NAKÎK[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Kurbağa, tavuk, kedi gibi hayvanların boğuk sesi. )

- NAKİL[Ar.]/TRANSPORT[Fr.] değil/yerine/= TAŞIMACILIK [Dil]

- NAL[Ar.] değil/yerine/= NALÇA[Ar. + Fars.] [lugat]
( At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın biçimine uygun demir parçası. İLE Ayakkabıların altına çakılan demir. )

- NÂMÛS[Ar.] değil/yerine/= NOMOS[Yun.] [tuze]
( Yasa. | Ar, edep, hayâ, ırz. | Temizlik, doğruluk. | Allah'a yakın olan büyük melek. | Esrâr sahibi. | Sinek. | Derinden gelen ses. İLE/DEĞİL/<> Yasa. )

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) değil/yerine/= BAYIR KUŞU [Hayvanlar]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NARENCİYE[Ar.] değil/yerine/= TURUNÇGİLLER [Beslenme]

- NASAF değil/yerine/= NÂ-SÂF[Fars. Ar.] [lugat]
( Uşak, hizmetçi. İLE Saf/hâlis olmayan, karışık. | Kirli, pis. )

- NASFET/NISFET[Ar.] değil/yerine/= HAK VE ADÂLETE UYGUNLUK [tuze]

- NASIP[Ar.] değil/yerine/= ATAMA [Genel]

- NASRANİ[Ar.] değil/yerine/= HRİSTİYAN [Felsefe]

- NAŞİ[Ar.] değil/yerine/= ÖTÜRÜ/DOLAYI [Dil]

- NEÂB[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Karga yavrusu. | Karga ya da horoz gibi ötme. )

- NEBÎ[Ar. < NEBE | çoğ. ENBİYÂ] değil/yerine/= NEBÎH[Ar.] [Tasavvuf]
( Haberci. | Peygamber. İLE Ünlü, onurlu/şerefli. )

- NEHİR değil/yerine/= ŞATT[Ar.][çoğ. ŞUTÛT] [Doga]
( ... İLE Büyük ırmak/lar. )

- NEHM[Ar.] değil/yerine/= ... [TIP]
( Horlayarak soluma, hırıltılı soluk alma. | Kükreme. )

- NEHS/NEHŞ/NEHŞE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Yılan sokması. )

- NEM[Fars.]/RUTUBET[Ar.] değil/yerine/= YAŞLIK [Doga]
( Havada bulunan su buharı. | Hafif ıslaklık. )

- NEMESE/HEMS[Ar.]/WHISPER[İng.] değil/yerine/= FISILDAMA [Davranis-Tutum]
( Fısıldama. )

- NESİL/KUŞAK/AHLÂF[Ar. < HALEF] değil/yerine/= [dirimbilim]
( Bir nesil üretir/tutar, bir nesil tüketir/harcar. )
( Bir nesilin çözümü, bir sonraki nesilin aksiyomudur. )

- NESÎR[Ar.] değil/yerine/= NESİR [Hayvanlar]
( Hayvan aksırması. İLE Düz yazı. )

- NETÂC[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Hayvanın kendi kendine doğurması. )

- NETİCE[Ar.] değil/yerine/= SONUÇ [Turkce]

- NEVÂHİK[Ar. < NÂHİKA] değil/yerine/= ... []
( Dudaklı hayvanların göz pınarları. )

- NEVHÂT[< NEVHA] değil/yerine/= NEV-HATT[Fars., Ar.] [lugat]
( Ölüye yüklsek sesle ağlamalar. İLE Sakal başı yeni çıkmaya başlamış genç. )

- NEY/NÂY/MİZMÂR[Ar.] [akordlarına göre]:
BOLÂHENK/NISF/NISFİYE
değil/yerine/= SÜPÜRDE [Muzik]
( Ney'in kendi sesi yoktur. )
( Ney'in sesi HÛ'dur. )
( Ney, ahadiyetin sesidir. )
( Ney Forum [ http://neyforum.net ] )
( Ney Derneği [ http://neyforum.biz ] )
( REED FLUTE )

- NEY değil/yerine/= MISKAL[Ar.]/MÛSÎKÂR[Fars.]["ka" uzun okunur] [Muzik]
( MÛSÎKÂR KUŞU: Gagasındaki deliklerden çıkan uyumlu sesten. )
( ... İLE/VE Mizmar çeşidinden sıra, kalem, düdük, kaval. Dervişlere özel bir saz. | Rüzgâr estikçe, gagasındaki deliklerden türlü türlü ses çıkardığından dolayı, "mûsikî" sözünün de bundan alındığı söylenilegelen bir kuş. | Adı anonim bir Edvâr-ı İlm-i Musıkî'de geçen makam. )

- NEZİF[Ar. < NEZF] değil/yerine/= KANAMA [TIP]
( Gövdenin herhangi bir yerinden kan akması, kan gelmesi. | Manevi acıların yeniden etkisini duyurması, depreşmesi. )

- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile ALERJİ [TIP]

- NEZLE/DUMAĞI/TUMAĞI/İNGİN/ZÜKÂM[Ar.] ile GRİP [TIP]
( NEZLE
Nedeni: Çok sayıda virüs bu hastalığa yol açabilir.
Zamanı: Yılın her zamanı. Yayılma şekli: Burun ya da ağız yoluyla giren zerreler.
Kuluçka Süresi: İki haftaya kadar çıkabilir.
Ateş: Zaman zaman.
Üşüme: Nadiren.
Kas Ağrısı: Zaman zaman.
Boğaz Ağrısı: Hafif ve aralıklı.
Öksürme: Yaygın.
İshal: Yaygın olabilir.
Kusma: Yaygın olabilir.
Zatürree: Hiç yaygın değil.
Tedavi: Belirtilere karşı reçetesiz ilâçlar.
Önlem: Elleri dikkatle yıkamak.
İLE
GRİP
Nedeni: A ya da B grip virüsü.
Zamanı: Sonbahar ve kış sonu.
Yayılma şekli: Burun veya ağız yoluyla giren zerreler.
Kuluçka Süresi: İki gün.
Ateş: Genelde her zaman.
Üşüme: Yaygın.
Kas Ağrısı: Yaygın ve bazen ağır.
Boğaz Ağrısı: Acı verici ve daha inatçı.
Öksürme: Yaygın.
İshal: Yaygın değil.
Kusma: Genellikle görülmez.
Zatürree: Meydana gelebilir.
Tedavi: A... ya da R...
Önlem: Elleri dikkatle yıkamak. | Grip aşısı. )
( )
( )
( )
( )

- NISF[Ar.]/NİM[Fars.] ile ... [matematik]
( Bir şeyin yarısı. )

- NİHÂYET-İ AZM[Ar.] ile KEMİK UCU [TIP]
( Kemik ucu. )

- NÖBET[Ar.] değil/yerine/= KEŞİK [hizmet]

- NÛN[Ar. | çoğ. NİNÂN], SEMEK[Ar. çoğ. ESMÂK, SİMÂK], MÂHÎ[Fars.], EL PEZ[İsp.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( BALIK )

- NUS değil NUSH[Ar.](ÖĞÜT/NASİHAT) [Dil]

- OKKA/KIYYE[Ar.] değil ... [Nesneler]
( Eski bir ağırlık ölçüsü birimi. (1283 gr.) (400 Dirhem = 1 Okka) )

- OKYANUS/UMMAN[Ar.] değil/yerine/= ANADENİZ [Doga]

- ONMA/ŞİFÂ[Ar.] değil/yerine/= DEVÂ [TIP]
( Gövdesel ya da ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma. İLE/VE İlâç, çare. )

- ORAK değil/yerine/= MİHSAD[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Ekin orağı. )

- OROSPU/LUK/KAHPE[Ar. < KAHBE] değil/yerine/= FÂHİŞE/LİK | KEVÂŞE [kisiler]
( Kısaca: Orospuluk Zihinde; Fahişelik Gövdede Orospuluk, spekülatif düşüncelerle, çıkara yönelik, işine geldiği gibi hareket etme eğilimi(eşeysel göstergesi olmaksızın). İLE Fahişelik ise, içinde bulunduğu/bulunmuş oldukları şartlardan/olumsuzluklardan/acziyetten kaynaklanabilen, çok geniş/özel nedenlere dayanabilen, ya da kişisel seçim/karar ile gövdenin eşeysel yönde, maddi karşılığı için kullandırılması. )

- ORTA ile/ve/||/<> ORTAY/MERKEZ[Ar.] [matematik]

- OVA/YAZI ile/ve/||/<> BİDH[Ar.] [Doga]
( ... İLE Geniş ova. )

- OVAL değil/yerine/= SÖBE/BEYZİ[Ar.] [Dil]

- OYLUM/HACİM[Ar.] değil/yerine/= KÜTLE[Ar.] [fizik]
( )

- OYUNA GE(TİRİ)LME! değil/yerine/>< KENDİNE GEL!!! [Davranis-Tutum]

- ÖLÜ/CESED[Ar. çoğ. ECSÂD], MEYYİT[Ar. < MEVT çoğ. EMVÂT][İt. MORTO] ile/değil/yerine NA'Ş [TIP]

- ÖLÜM ile/değil/yerine AYRILIK/MEHCÛR[Ar. < HİCR]/HİCRET [TIP]
( Bir kere ölmek. İLE/VE/DEĞİL Her an ölüp ölüp dirilmek. )
( İnsan/kişi ancak öldükten sonra bilince konu olur/olabilir. )

- ÖLÜM ile/değil/yerine GÖMÜT/SİN OBRUĞU/MEZAR/MAKBER/E / MERKAD/MERKAT/METFEN[Ar.], GÛR[Fars.], MAŞATLIK[Yahudi mezarlığı], DARÎH/ZARÎH[Ar.]/NEKROPOL[Yun.] [TIP]
( Ölüler kokmasın diye, derin çukurlara gömülür. Ölçünün olmadığı dönemlerde bu çukurların derinliğini "mezarı kazanın beline kadar" diyerek ölçüye vurmuşlardır. Bu, "bele kadar" ölçüsü, eril gövdeler içindir. Dişil gövdeler daha yağlı olduklarından, onların mezarlarını, "mezarı kazanın göğsüne kadar" diyerek tarif etmişlerdir. )
( Yakının ölümünü kabul aşamaları: Reddediş > Öfke > Uyum > Üzüntü > Kabul )

- ÖLÜM ile/değil/yerine TEMEVVÜT[Ar. < MEVT] [TIP]
( ... İLE/VE/||/<> Bir örgenin çürüyüp ölü duruma geçmesi. )

- ÖNGÖRÜ ile ZAN[Ar.] [Oncelikliler]

- ÖRTÜ/PERDE[Fars.]/HİCAB[Ar.]:
BURKU
ile NİKAB [Tasavvuf]

- ÖRÜMCEK AĞI =/=/= TENE, KERÎ[Fars.] [Hayvanlar]

- ÖRÜMCEK =/=/= BÖĞ/KARADUL/POY/RÜTEYLÂ[Ar.]/TARANTULA [Hayvanlar]
( ... İLE Zehirli ve bazı örümcekler. )
( RÜTEYLÂ[Ar.]: Zehirli ve iri bir cins kır örümceği. )
( Madagaskar'da, 500'ün üzerinde, örümcek türü bulunmaktadır.[400'ü, dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz.] )
( ... İLE 2.5 yıl yiyeceksiz yaşayabilirler. )

- ÖVGÜ =/=/= SÖVGÜ, ŞETİM/ŞETM[Ar.] [Dil]
( İkisi de, bilgisizliğin göstergesi ve bilgisizlik oranıncadır. )
( Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu, çalışmaya devam etmektir. )
( Aşırı övenler ile aşırı sövenlerin ortak noktası, her zaman ve zemin için saklayacak bir şeylerinin olmasıdır. Saklayanlar, bir şeyleri korumak için, dikkati, uclara çekerek, çıkar sağlamaya ve/veya yanıltmaya çabalarlar. )
( Övgüsü tez/hızlı olanın, sövgüsü de tez/hızlı olur. )

- ÖVME =/=/= NAAT[Ar.] [Oncelikliler]
( ... İLE/VE Bir şeyin, niteliklerini övme. )

- PALAMUT/BİNİYTÜ[Ar.]/PELAMYA SARDA[Lat.] =/=/= TORİK/PİÇUTA [Hayvanlar]
( ... İLE Palamut balığının iri bir türü. )

- PALYATİF[Fr.]/MUVAKKAT[Ar.] değil/yerine/= GEÇİCİ [Dil]

- PANDÜL[Fr.]/RAKKAS[Ar.] değil/yerine/= SARKAÇ [Dil]

- PARA/NUKUD[Ar. < NAKD] ile/ve KAİME/KAYME[Ar.] [Genel]

- PARA ile/ve SILE[Ar.] [YAZIN]
( ... İLE Bir şaire, yazdığı övgü karşılığı verilen para. )

- PARANTEZ[İng.]/MUTARIZA[Ar.] değil/yerine/= AYRAÇ [matematik]

- PARDESÜ[Fr.] değil/yerine/= CÜPPE[Ar.] [tektstil]
( Serin havalarda, giysilerin üzerine giyilen ince üstlük. İLE Hukukçuların, bilimteylerde, belirli bir aşamaya ulaşmış bilimkişileri, dinadamlarının giysi üzerine giydikleri, uzun yenleri geniş, düğmesiz giysi. )

- PARİDİYYE[Ar.]/PARIDÉES[Fr.] değil/yerine/= ... []
( Baştankaragiller. )

- PARMAKLAR değil/yerine/= SERÇE PARMAKLAR [TIP]
( Kişinin el parmakları sosyal örgütlenmeye köz/model olmuştur. İnsan öbekleri/grupları 10'luk sisteme göre örgütlenmiştir. Bu 10'luk sistemin önderi olmuştur. )
( PARMAK: Bitişik ve dışı içine gelecek şekilde dizilmiş altı arpa tanesi uzunluğunda bir mesafe. | [Yunan çağında, Anadolu'da] Ayağın on altıda biri. [0,0185 metre] )
( Yanyana, ayası[avuç içi] aşağıya bakacak konumda duran ellerin, geride/içte kalan, ötekilere göre daha geniş tırnaklı(/belki de boyu kısa) olan parmak(lar) "baş parmak".
Baş parmağın ve orta parmağın yanındaki/arasındaki parmağa "işaret parmağı".
İşaret parmağının ve yüzük parmağının yanındaki/arasındaki, aynı zamanda, her iki tarafında ikişer parmağın bulunduğu parmağa "orta parmak".
Orta parmak ve serçe parmağın yanındaki/arasındaki parmağa "yüzük parmağı".
Yanyana, ayası(avuç içi) aşağıya bakacak konumda duran ellerin, en dışta kalan parmak(lara) "serçe parmağı" denilir. )
( PARMAK[< VARMAK]: Varmayı/ulaşmayı/gerçekleştirmeyi sağlayan araç. )
( SEBBÂBE[Ar.]: İşaret/şehâdet parmağı[başparmağın yanındaki]. | BİNSIR/BİNSÂR[Ar.]: Yüzük parmağı[Serçe parmak ile orta parmak arasındaki]. | HINSIR: Serçe parmak. )
( ... ile/ve/||/<> )

- PARSEL değil/yerine/= İFRAZ[Ar.] [YAPI]
( ... İLE Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması. | Salgı. )

- PELESENK[Ar.] değil/yerine/= PERSENK[Fars.] [Bitkiler]
( Türlü bitkilerden çıkarılan, kokulu bir reçine. | Pelesenkağacından elde edilen değerli kereste. DEĞİL Konuşurken, gereksiz yinelenen söz. )

- PENÇE/PENCE[Fars.] değil/yerine/= HILÂB[Ar.] [Hayvanlar]
( Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmakları ve tırnakları. İLE Yırtıcı kuş ve hayvan pençesi. )

- PENİS değil/yerine/= DILAK/BIZIR[Ar. < BAZR]/KLİTORİS [TIP]
( BAYZAR/BAZR[Ar.]: Rahmin başlangıcındaki et parçası, dilcik. )
( PREPUS: Penis ve klitorisin baş kısmını örten deri kıvrımı. )
( Klitorisin, Anlatılmayan Öyküsü )
( )
( )

- PEŞTEMÂL değil/yerine/= ÂB-ÇÎN[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Ölü yıkayıcıya ait ve ölü kurulamaya yarayan peştemal, bez. )

- PIRTLAMA değil/yerine/= OSURMA(YELLENME/GAZ ÇIKARMA/KAVARA/ZARTA[Ar.]/CARTA) [TIP]
( Birinin/birilerinin yanında yelleniliyorsa ya çok büyük bir yakınlığa ya da kopuşa/uzaklaşmaya işarettir. )
( Sevgili/eş yanında yellenebilmek, ilk başlarda yakınlığın/rahatlığın bir göstergesi olsa da daha sonraları dikkatsiz tutumlarla uzaklaşmanın ya da fazla kanıksamanın göstergesi olabilir. )
( Kişilere ayrı oda verme gereğinin/isteğinin de en büyük olası nedenlerinden biridir. )
( ... ile OS[İsveççe]: Kötü koku. )

- PİDE değil/yerine/= FODLA[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE Çoğunlukla imaretlerde, yoksullara verilen, kepekli undan yapılmış, pideye benzer bir tür ekmek. )

- PRENSİP/UMDE[Ar.] değil/yerine/= İLKE [Dil]

- PSİKOLOJİ[6D] ile/ve/||/<>/> AKTARIM [psikoloji]

- PULUÇ/INNÎN, ANÂNET[Ar.]/IMPOTENCE[İng.]/IMPUISSANCE[Fr.]/EMPTOTANS[Fr. IMPUISSANT] ile/ve/||/<>/> ... [TIP]
( Eşeysel güçsüzlük, iktidarsızlık. Ereksiyon olamama. (Kalkmaması) | Kısır, güçsüz. )

- PUSULA[İt.] ile/ve/||/<>/> BETİK/PUSULA[İt.]/TEZKERE[Ar.] [Mekanlar]
( Üzerinde kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön saptamak için kullanılan kadranlı aygıt. İLE/DEĞİL/YERİNE Küçük bir kâğıda yazılmış kısa mektup. | Üzerinde alacak hesabı yazılmış kâğıt. | Bir iş için izin verildiğini bildiren resmi kâğıt. | Genellikle ozanların yaşamlarıyla koşuklarından söz eden yapıt. )

- PÜNEZ[Fr.] ile/ve/||/<>/> RAPTİYE[Ar.] [Nesneler]
( Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt ya da karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç. )

- RADDE[Ar.]/KERTİ/KERTE[İt.] ile/ve/||/<>/> İŞARET [Genel]
( Gemi pusulasında kadranın ayrılmış olduğu on bir derece ve on beş dakika ölçüsünde bir açıya eşit olan otuz iki bölümden her biri. | Derece, radde[Ar.]. | İşaret için yapılmış çentik ya da iz, kerti. İLE ... )

- RÂDİFE[Ar. REDF] ile/ve/||/<>/> ... []
( KIYAMETTE ÜFÜRÜLECEK SÛR'UN İKİNCİSİ )

- RAFİNERİ[Fr.]/TASFİYEHANE[Ar.+Fars.] değil/yerine/= ARITIMEVİ [YAPI]

- RAHLE[Ar.] değil/yerine/= SEHPA[Fars.] [Nesneler]
( Üzerinde kitap okumak, yazı yazmak için yapılmış, küçük ve dar masa. İLE ... )

- RAKET[Fr. < Ar.] değil/yerine/= VURAÇ | TOKAÇ [Nesneler]
( Masatopu, alantopu gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa gerilmiş bir ağı olan, uzunca saplı araç. | Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak. )

- RAKİT[Ar.] değil/yerine/= GÖL [Doga]
( Durgun su. )

- RAMAK[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Yaşam kalıntısı, ancak soluk alacak kadar gövdede kalan yaşam/can. | Pek az şey. | (Ramak kala!) )

- RASAT[Ar.] değil/yerine/= GÖZLEM [Bilim]

- RAVENT[Ar.] değil/yerine/= IŞKIN [Bitkiler]
( Karabuğdaygillerden, iri gövdeli, büyük yapraklı, tıpta kullanılan bir bitki. İLE Bir ravent türü. )

- RAVZA[Ar. çoğ. RAVZÂT, RİYÂZ] değil/yerine/= ... [Mekanlar]
( Ağacı, çayırı, çimeni bol olan yer, bahçe. Bahçe-i Cennet. )

- RAYİÇ[Ar.] değil/yerine/= DEĞER [Genel]
( Bir malın, satış ve sürüm değeri. )

- RÂYİHA[Ar.]/BÛY[Fars.] değil/yerine/= KOKU [Doga]

- RE'S[Ar.] değil/yerine/= ... []
( [coğr.] Burun. | Uc, tepe. )

- REDDİYE[Ar.] değil/yerine/= [Felsefe]
( Bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazılan yazı. )

- REDİF[Ar.] değil/yerine/= REDİF[Ar.] [Sanat]
( Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er. İLE Koşuklarda, uyaktan sonra yinelenen, aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )

- REFİK/ZEVC[Ar.] değil/yerine/= REFİKA/ZEVCE[Ar.] [kisiler]
( Eril olan eş. Koca. İLE/VE/||/<> Dişil olan eş. Karı. )

- REGAİP[Ar.] değil/yerine/= ... [Genel]
( Recep ayının ilk Cuma'sıdır. )

- REHİN[Ar. < REHN]/İPOTEK[Fr. < HYPOTHEQUE] değil/yerine/= TUTU [tuze]
( Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi. )

- RESÛL değil/yerine/= NEBÎ[Ar. < NEBE, çoğ. ENBİYÂ]/SAVACI [Tasavvuf]
( Elçi. İLE Haber veren. )
( İtikatta değil ama amelde ve hükümler bakımından yeni bir tebliğ, emirler zinciri sunan peygamber. İLE Daha önceki bir peygamberin tebliğini aynen yineleyen, tekrarlayan peygamber. | Kitap getirmemiş peygamber. )
( Ku'an-ı Kerim'de yazılı yirmibeş peygamber vardır. Sırasıyla: Hz. ÂDEM, İDRİS, NUH, HUD, SALİH, İBRAHİM, LUT, İSMAİL, İSHAK, YAKUP, YUSUF, EYÜP, ŞUAYIP, MUSA, HARUN, DAVUT, SÜLEYMAN, İLYAS, ELYASA, YUNUS, ZÜLKİFL, ZEKERİYA, YAHYA, İSA, MUHAMMED )
( Hz. ÜZEYİR, LOKMAN ve ZÜLKARNEYN, bazı bilginlere göre Nebî, bazılarına göre ise Velî'dir. )
( Şeriat getirir. İLE İrşâd eder. )

- RETKA'[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Dişilik örgeninin ilişkiye uygun olarak gelişmemiş olması. )

- REVÂÇ[Ar.] değil/yerine/= SÜRÜM [Genel]

- REVÂH[Ar.] değil/yerine/= REVÂ[Fars.] [Genel]
( Güneş doğduktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. )

- REVÂK[Ar.] değil/yerine/= ... [YAPI]
( ÜSTÜ ÖRTÜLÜ, ÖNÜ AÇIK YER | KEMERALTI, SUNDURMA, SAÇAK ALTI, ÇARDAK )

- REVÂKİYUN değil/yerine/= MEŞŞAİYUN[Ar.]/PERİPATETİZM[Fr. < Yun.] [Felsefe]
( Belirli ve kapalı bir ortamda aktarımda/paylaşımda bulunanlar. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Yürüyerek ve açık havada aktarımda/paylaşımda bulunanlar. )
( Platon ve Aristoteles uygulaması. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE Sokrates uygulaması/tutumu. )

- REVK, KARN[Ar.], SERÛ[Fars.] değil/yerine/= BOYNUZ [Hayvanlar]

- REYHAN[Ar.] değil/yerine/= FESLEĞEN [Bitkiler]

- REYHAN[Ar.] değil/yerine/= FESLEĞEN[Yun.] [Bitkiler]
( Ballıbabagillerden, yaprakları güzel kokulu bir süs bitkisi. iLE/VE/= Fesleğen, doğu ve güney Anadolu’da çoğunlukla reyhan olarak bilinse/kullanılsa da fesleğenin irili ufaklı yaprak çeşitliliğiyle birlikte aynıdır. )
( GÜZEL KOKU, RIZIK, RIZIK-I MÂNEVÎ | FESLEĞEN )

- REZENE[Ar.] değil/yerine/= [Bitkiler]
( Maydanozgillerden, hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, tıpta gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki. )

- REZİL[Ar.] değil/yerine/= RÜSVÂ(Y)[Fars.] [Davranis-Tutum]
( Alçak, adi, utanmaz, hayâsız. İLE/VE/||/<> İtibarsız, ayıpları ortaya çıkarılmış, onursuz, rezil. )

- RİEVİYYE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Akciğerliler. )

- RİYÂSET[Ar.] değil/yerine/= BAŞKANLIK [Genel]
( REİSLİK, BAŞ OLMA, BAŞKANLIK )

- RUAM[Ar.] değil/yerine/= SAKAĞI [TIP]
( En çok atlarda görülen, insana da bulaşan, ölümcül bir hayvan sayrılığı. )

- RUBAİ[Ar.]/DÖRDÜL değil/yerine/= TUYUĞ [divan]
( Divan Edebiyatı'nda, dört dizeden oluşan koşuk. İLE/<> Halk edebiyatındaki mani türüne benzeyen bir nazım birimi. [sadece Türk edebiyatında görülür] )

- RUBU[Ar.] değil/yerine/= DÖRTTE BİR [Nesneler]

- RUŞEYM/SÜVEYDÂ[Ar.]/ALBUMEN[Fr.] değil/yerine/= BESİÖRÜ/OĞULCUK [Bitkiler]
( Tohumun içindeki dölütü çevreleyen ve gelişinceye kadar beslenmesini sağlayan doku. )

- RÜSUP[Ar.] değil/yerine/= TORTU/TOPUT/SÜZÜNTÜ/ÇÖKELTİ [kimya]

- RÜŞTİYE[Ar.] değil/yerine/= MEKTEB-İ İ'DÂDÎ[Ar.] [YAPI]
( Ortaokul. İLE/VE Ortaokul sonrası yüksek okullara hazırlayıcı okul. (Lise[Fr. < LYCÉE, COLLÈGE]) ( [Alm.] ... mit/und GYMNASIUM )

- RÜYALANMA/İHTİLÂM[Ar. < AHLÂM < HULM] değil/yerine/= BOŞALMAK/İNFİTÂH[< FETH] [TIP]
( Rüyalar. | Açık saçık rüyalar. Rüyada boşalma. İLE/VE Açılma. | Tıkanmış bir şeyin açılması. | Safra, belsuyu[meni] gibi sıvıların boşalması, akması. )

- RÜZGÂR değil/yerine/= BELÎL[Ar.] [Doga]
( ... İLE Yağmurlu, serin rüzgâr. | Islanmış şey. )

- RÜZGÂR değil/yerine/= BEVÂRİH[Ar. < BÂRİH] [Doga]
( ... İLE Samyeli denilen sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar. )

- RÜZGÂR değil/yerine/= HAMSİN[Ar. (Elli-50)] [Doga]
( ... İLE Sıcak ve kuru rüzgâr. | Erbain'den sonra gelen, 31 Ocak'ta başlayan elli günlük kış dönemi. )

- RÜZGÂR değil/yerine/= SAM/BÂRİH[Ar. çoğ. BEVÂRİH] [Doga]
( ... İLE Çölden esen rüzgâr, samyeli. | Sıcak ve şiddetli rüzgâr. )

- SA'KA değil/yerine/= SÂKA/SAKKÂ[Ar. < SEVK | çoğ. SÂİK] [lugat]
( Bayılma, baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık. İLE Ardçılar, ordunun gerisinde bulunan askerler. | Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan. | Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse. İLE Kuş. )

- SA'VE[Ar. çoğ. SA'VÂT, SIÂ] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Kuyruk sallayan kuş. )

- SABÂ[Ar.] değil/yerine/= ... [Doga]
( GÜN DOĞUSUNDAN ESEN HAFİF VE LÂTİF RÜZGÂR | TÜRK MÜZİĞİNİN EN ESKİ MAKAMLARINDAN. KENDİ CAZİBESİYLE ÇEKEN, GÖNLÜ ALIP GÖTÜREN (MAKAM) )

- SABA[Ar.] değil/yerine/= SABA [Muzik]
( Türk müziğinde, bir bileşik makam. İLE Kaba-saba. )

- SABÎ[Ar.] değil/yerine/= ÇOCUK [toplum]
( HENÜZ MEMEDEN KESİLMEMİŞ ERKEK ÇOCUK | ÜÇ YAŞINI TAMAMLAMAYAN ERKEK ÇOCUK )

- SAÇ değil/yerine/= ZAÇ[Ar.] [kimya]
( ... İLE Kükürtle demir bileşimlerinden biri. )

- SAÇMASAPAN(BERHÛD[Fars.]/TÜRREHÂT[Ar.]) (KONUŞMAK) [Dil]

- SADAKA ISKAT[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE Düşürme, aşağı atma. | Düşürülme. | Ölenlerin, kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka. )

- SADÂRET[Ar. < SADR] ... [OSMANLI]
( Başta bulunma, öne geçme. | Sadrâzamlık, sadrâzamın işi ve makamı. | Rumeli ve Anadolu Kazaskerliği. )

- SÂDE[Fars.]/SÂF[Ar.] değil/yerine/= ARI/YALIN [Dil]

- SADED[Ar.] değil/yerine/= ASIL [Felsefe]
( Asıl konu. | Yakınlık, civar. | Düşünce, niyet, kasıt; girişim/teşebbüs. )

- SADED[Ar.] değil/yerine/= ÖZET [Felsefe]
( Asıl konu. | Yakınlık, civar. | Düşünce, niyet, kasıt; girişim/teşebbüs. İLE ... )

- SADED[Ar.] değil/yerine/= SONUÇ [Felsefe]
( Asıl konu. | Yakınlık, civar. | Düşünce, niyet, kasıt; girişim/teşebbüs. İLE ... )

- SADEFE[Ar.]/SCALE[İng.]/ÉCAILLE[Fr.] değil/yerine/= PUL [Hayvanlar]
( Balık pulu. )

- SAFF[Ar. çoğ. SUFÛF] değil/yerine/= SÂF[Ar.] [Dil]
( Dizi, sıra. İLE Sade, arı, katıksız. | Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen. )

- SAFHA[Ar.]/MERHALE[Ar. < RİHLET]/FAZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= EVRE/AŞAMA [Genel]
( Bir olayda, birbiri ardınca görülen ve/veya beliren, gelişen değişik durumların her biri. | Menzil, konak, aşama. | İki menzil, konak arası. | Bir günlük yol. )

- SAFRAN[Ar.] değil/yerine/= HİNTSAFRANI/ZERDEÇAL[Fars.] [Bitkiler]
( Süsengillerden, baharda ççek açan, küçük bir bitki. | Bu bitkinin tepeciklerinin kurutulmasıyla elde edilen, bazı yiyecek ve içeceklerde tat, koku ve sarı renk vermekte kullanılan toz. İLE Zencefilgillerden, köksaplarından safranı andıran, boyalı bir madde çıkarılan, yaprakları sivri uclu, çiçekleri sarı renkte bir bitki. )

- SAH[Ar.] değil/yerine/= İMLEÇ [Dil]
( Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan im. )

- SÂHA[Ar.]/SEKTÖR[Fr.] ile BÖLÜM/KESİM/ALAN [Genel]

- SAHAN[Ar.] değil/yerine/= TENCERE [Nesneler]

- SAHÂVET[Ar.] değil/yerine/= EL AÇIKLIĞI [Davranis-Tutum]
( CÖMERTLİK, EL AÇIKLIĞI )

- SAHIN/SAHN[Ar.] değil/yerine/= NAMAZ KILMA YERİ [YAPI]

- SAHİH[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU [Oncelikliler]

- SAHİL[Ar.] değil/yerine/= KIYI [Mekanlar]

- SAHİP/MÂLİK[Ar.] değil/yerine/= İYE [tuze]

- SAHNE[Ar. < Yun.] değil/yerine/= PARTER[Fr.] [YAPI]
( ... İLE/VE/||/<> Tiyatro, sinema gibi yerlerde, sahnenin bulunduğu ilk kata ve burada bulunan koltuklara verilen ad. )

- SAHNE[Ar. < Yun.] değil/yerine/= SEKİ [Mekanlar]

- SAHRA[Ar.] değil/yerine/= KIR | ÇÖL [Mekanlar]

- SAİKA[Ar.] değil/yerine/= YILDIRIM | NEDEN [Doga]

- SAİR[Ar.] değil/yerine/= BAŞKA, ÖTEKİ [Dil]

- SÂİRFİLMENÂM[Ar.]/SOMNAMBULE[Fr.] değil UYURGEZER [kisiler]

- SAK değil SAK[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Uyanık, gözü açık. | Uykusu hafif. İLE Sap. )

- SÂKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB değil ... [hizmet]
( Su taşıyan, sucu. )

- SAKA[Ar. < SEVK/SAİK]/BEYYÂB değil SAKA [Hayvanlar]
( Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kişi. İLE Serçegillerden, başında ve boynunda, kırmızı, sarı tüyler bulunan ve hoş öten bir kuş. İLE ... )

- SAKAR değil SAKAR[Ar.] [lugat]
( Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma. | Sık sık küçük, önemsiz kazalar yapan. İLE Tamu, cehennem.[Fars. DÛZAH] )

- SAKIT[Ar.] değil Sakıt [Doga]
( Düşen, düşmüş. | Hükmü kalmamış, eski önemini yitirmiş. | Düşük. İLE Merih, Mars. )

- SAKIZ değil MERİNOS[Fr. < İsp. < Ar.] [Hayvanlar]
( Tüyleri uzun koyun. İLE/VE En nitelikli tüylülerden olan koyun. )

- SAKİL[Ar.] değil AĞIR | KABA [Davranis-Tutum]
( Ağır. | Sıkıntı veren, sıkıntılı. | Çirkin, kaba. | Türk müziğinde bir usûl. )

- SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil BOZUK/YANLIŞ/EKSİK [Dil]
( Hasta, hastalıklı. | Yanlış. | Rivâyeti doğru, sağlam olmayan hadîs. )

- SAKÎM[Ar. < SAKAMET] değil HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ [TIP]
( RİVÂYETİ DOĞRU, SAĞLAM OLMAYAN (HADÎS) | HASTA, HASTALIKLI | YANLIŞ )

- SALÂBET[Ar. < SULB] değil KATILIK/SAĞLAMLIK [Felsefe]
( Peklik, katılık, sağlamlık. | Manevi kuvvet, dayanma. )

- SALÂHİYET[Ar.] değil YETKİ [tuze]
( YETKİ, BİR İŞE KARIŞMAYA YA DA GÖREV GEREĞİ BİR İŞ YAPMAYA, BİR HAREKETTE BULUNMAYA HAKLI OLMA | BİR DÂVÂYA BAKABİLME )

- SALEP[Ar.] değil VANİLYA[İsp.] [Bitkiler]
( Salepgillerin örnek bitkisi. | Bu bitkinin yumru durumundaki köklerinden, dövülerek hazırlanan beyaz toz. | Bu tozun, şekerli su ile kaynatılmasıyla yapılan sıcak içecek. İLE Salepgillerden, çiçekleri beyaz, kokulu, tırmanıcı küçük bir bitki. | Bu bitkinin, tatlılara hoş koku vermesi için kullanılan meyvesi. )
(

Vanilya )

- SÂLİM[Ar.] değil/yerine/= ESEN, SAĞLAM [Genel]

- SALTA[İt.] değil/yerine/= SETRE[Ar.] [Nesneler]
( Yakasız, iliksiz, kolları bolca, bir tür kısa ceket. İLE Düz yakalı, önü ilikli bir tür uzun ceket. )

- SALYA[Ar. < Yun.]/RÎK değil/yerine/= TÜKÜRÜK [TIP]
( Ağızdan sızan tükürük. İLE Tükürük bezlerinin, ağza akan salgısı. )

- SAMÂNÎ değil/yerine/= Sâmânî[Ar., Fars. çoğ. SÂMÂNİYÂN] [lugat]
( Saman renginde, açık sarı. İLE Sâmânî devletinden olan. )

- SANAT[Ar. < SUN] değil/yerine/= ... [Sanat]
( Yapmak, üretmek. | İlâhî olarak üretilmiş olan. )

- SANDAL[Ar.] değil/yerine/= SANDAL[Ar.] [Bitkiler]
( Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç. İLE İnsan taşıyacak biçimde yapılmış, kürekle sürülen deniz teknesi. İLE Sadece tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan, açık ayakkabı. )

- SANI/ZAN/ZEHAB[Ar.] değil/yerine/= KANI/KANAAT [Genel]
( Sahibi olunan düşüncenin/yorumun üzerine yargıda bulunum ve bu sürecin ilk durumu/sonucu. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Bir durum/olgu üzerine düşünce/yorum sahibi olmak. )
( Gerçeği bulmak istiyorsak, kanılarımıza asılmamalıyız. )
( To find truth, we must not cling to our convictions. )

- SAR'/SAR'A[Ar.]/TUTARAK/TUTARIK/TUTARGA/YİLBİK değil/yerine/= SÂRÂ[Fars.] [lugat]
( Tutarık, tutarak, bayıltıcı bir sinir/beyin hastalığı. İLE Katkısız, hâlis. )

- SARAY I, II değil/yerine/= KASR[Ar.] I, II [Istanbul]
( ... İLE/VE Küçük saray[sarayın bir küçüğü], köşk. )
( ... İLE/VE Küçük saray[sarayın bir küçüğü], köşk. )

- SARF-I NAZAR[Ar.] değil/yerine/= SAYILMASA DA, VAZGEÇİLSE DE [Dil]

- SARF[Ar.]/GRAMER değil/yerine/= DİLBİLGİSİ | TÜKETİM [Dil]

- SARMA değil/yerine/= SARMAL/YILANKAVİ/HELİSEL/HELEZONİ[Ar., Yun.] [Nesneler]
( Sarma eylemi. | Saran, içine alan şey. | Yaprak ya da başka şeylerle, içlik malzeme konup sarılarak yapılan yemek. | Güreşçinin, kendi ayağını, arkasında bulunan rakibin ayağının iç tarafına sokup dolaması. | Sarılarak yapılan. İLE Sarmal biçiminde olan. İLE Azman, iri. | Sarı tüylü kedi. İLE Sarılgan. İLE Sarmaşıkgillerden, koyu yeşil renkli, değişik biçimli yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan, küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan bitki. )

- SARMAŞIK değil/yerine/= BAĞBOĞAN/KÜSKÜT[< Fr. < Ar.] [Bitkiler]
( ... İLE Çitsarmaşığıgillerden, ince, uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve kimi meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytansaçı, cinsaçı. )

- SATHÎ[Ar.] değil/yerine/= YÜZEYSEL/GELİŞİGÜZEL/ÜSTÜNKÖRÜ [Dil]

- SATI değil/yerine/= SATIH[Ar.] [Nesneler]
( Satmak, satış. İLE Yüz, yüzey. )

- SATIH[Ar.] değil/yerine/= YÜZEY [Mekanlar]

- SATIR[Ar.] değil/yerine/= DİZEK [YAZIN]

- SATVET[Ar.] değil/yerine/= (ZORLU/SİNDİRİCİ) GÜÇ [Davranis-Tutum]

- SAVLET/HAMLE[Ar.] değil/yerine/= ATILIM [Davranis-Tutum]

- SAY[Ar.] değil/yerine/= ÇALIŞMA/EMEK [Oncelikliler]

- SAYFİYE[Ar.] değil/yerine/= YAZLIK [YAPI]

- SAYGI ile/ve/||/<>/> YÜKSEK SAYGI/TAZİMAT[Ar.] [Davranis-Tutum]

- SAYIM/TÂDÂT[Ar.] ile/ve/||/<>/> SAYIMLAMA/SAYIMBİLİM/İSTATİSTİK [matematik]
( Sayma eylemi. İLE Bir dizi olayın ya da sayı ile gösterilen olguların, yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini, olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı. İLE Sayma eylemi ya da biçimi. İLE Takas. | Çocuk oyunlarında, sayı sayarak, ebeyi belirleme. )

- SAYRILIK ile/ve/||/<>/> İHTİLÂT[Ar.] [TIP]
( ... İLE/VE/<> Sayrılık[hastalık] karışması. | Karşılaşıp görüşme. )

- SEBEL[Ar.] ile/ve/||/<>/> ... [TIP]
( Göze inen perde. Dumanlı, bulanık görme hastalığı. )

- SECİYE[Ar.]/KARAKTER[Fr. < Yun.] değil/yerine/= ÖZYAPI, IRA [Doga]

- SEDİR[Ar.] değil/yerine/= SEDİR/CEDRUS[Lat.]/DAĞSERVİSİ [Doga]
( Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan. İLE Kozalaklılardan, boyu 40 m. kadar olabilen ve kerestesi, yapı işlerinde kullanılan bir orman ağacı. )

- SEDYE-İ ZÜ-Z-ZAFÎR[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Toynaklılar. )

- SEFÂLET[Ar.] değil/yerine/= YOKSULLUK [Genel]

- SEFÎH[Ar.] değil/yerine/= UÇARI [Davranis-Tutum]
( Zevk ve eğlenceye düşkün, parasını israf eden. | Ele, avuca sığmaz. | İrâdesine hâkim olamayan, ihtiyârını devrede tutamayan. )

- SEHER[Ar.] değil/yerine/= TAN AĞARTISI [Doga]
( TAN YERİ AĞARMADAN BİRAZ ÖNCEKİ ZAMAN )

- SEHİV[Ar.] değil/yerine/= HATA [Davranis-Tutum]
( Unutma nedeniyle yapılan hata ve sonucu bakımından, çok önemli olmayan yanlışlık.[Akla geldiğinde telâfisi de yapılmak üzere.] )
( Bizden hatâ, Hakk'tan atâ'. )

- SEHVEN[Ar.] değil/yerine/= YANLIŞLIK/LA [tuze]
( YANLIŞLIKLA, BİLMEYEREK )

- SEKTE[Ar.] değil/yerine/= DURMA/DURGU [Genel]

- SEL[Ar.] değil/yerine/= SEYLÂP(/B)[Fars.]/FEYEZAN[Ar.] [Doga]
( Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su. | Hareket durumundaki büyük kalabalık. İLE Su baskını, taşma, taşkın. / Bereket. İLE Zorlu yağmur. )

- SEL değil/yerine/= BUÂK[Ar.] [Doga]
( ... İLE Şiddetli sel. | Ansızın gelen yağmur. | Şiddetli ses, haykırış. )

- SELÂ[Ar. SALÂ] değil/yerine/= TEMCÎT[Ar. TEMCÎD < MECD] [Tasavvuf]
( Müslümanları bayram ya da cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua. İLE Recep, Şaban ve Ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah'ın ululuğunu belirten dua. )

- SELÂM[Ar.] değil/yerine/= TEMENNÂ[Ar. < MÜNYE] [Tasavvuf]
( Biriyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde ya da yanından uzaklaşıldığında kendine söz ve işaretle bir nezket gösterme, esenleme. İLE Eli, başa götürerek verilen esenleme. )

- SELEN / ÇATI / SEDÂ/SADÂ[Ar.] (İNSAN SESİ) değil/yerine/= SES [Muzik]
( BÂKÎ KALAN BU GÖK KUBBEDE
HOŞ BİR SÂDÂ İMİŞ )
( SADÂ: Kişinin özü. )

- SELİKA[Ar.] değil/yerine/= SELİS[Ar.] [YAZIN]
( Güzel söyleme ve yazma yeteneği. İLE Akıcı söz. )

- SEMÂ[Ar.]/ÂSÜMÂN/ÂSMÂN[Fars.] değil/yerine/= GÖK, GÖKYÜZÜ [gokyuzu]

- SEMÂVÎ[Ar.] değil/yerine GÖKÇÜL/GÖKSEL [Dil]

- SEMERE/Lİ[Ar.] değil/yerine MEYVE, ÜRÜN | VERİM [Beslenme]
( YARAR(LI), VERİM(Lİ) | SONUÇ | BİR ŞEYDEN ELDE EDİLEN GELİR )

- SERDETMEK[Ar.] değil/yerine/= İLERİ SÜRMEK [Davranis-Tutum]

- SERHAT/SERHAD[Fars., Ar.] değil/yerine/= SINIR BOYU [Mekanlar]

- SERİ[Ar.] değil/yerine/= HIZLI [Davranis-Tutum]

- SERT değil/yerine/= HAŞİN[Ar.] [Davranis-Tutum]
( ... İLE Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan. )

- SERVET[Ar.] değil/yerine/= SERMAYE[Fars.] [Genel]
( FORTUNA: Kader. | Servet. )

- SERVET[Ar.] değil/yerine/= VARLIK [Nesneler]

- SERVİ AĞACI değil/yerine/= SEDİR AĞACI/DAĞ SERVİSİ/ARAR[Ar.] (ELMALI-ANTALYA) [Bitkiler]
( ... İLE/VE Dağ servisi, yabani servi. )
( Hava soğuduğunda yapraklarını en son dökenlerin çam ve servi ağaçları olduğunu anlarız. )
( ... İLE/VE Ağaçlar )

- SES değil/yerine/= BEHÎM[Ar.] [Muzik]
( ... İLE Dik, pürüzsüz ses. )

- SET[Ar.] değil/yerine/= SET[İng.] [YAPI]
( Toprağın kayıp akmasını ya da suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar. | Bulunulan yerden daha yüksekte kalan düzlük. | Seki. | Ateşli silahlarda, namlunun içindeki helisin çıkıntı bölümü. İLE Oyunlarda, karşılaşmanın her bir bölümü. )

- SETİR[Ar.] değil/yerine/= ÖRTME, GİZLEME [Nesneler]

- SEVÂMM[Ar. < SÂMME] değil/yerine/= SEVÂİM[Ar. < SÂİME] [lugat]
( Zehirli hayvan/lar. İLE Çayıra boşu boş olarak salıverilen hayvanlar, otlak hayvanı. | Zekât hesabına katılan çift tırnaklı hayvanlar.[koyun, keçi, sığır, deve vs.] )
( Zehirli hayvan/lar. İLE Çayıra boşu boş olarak salıverilen hayvanlar, otlak hayvanı. | Zekât hesabına katılan çift tırnaklı hayvanlar.[koyun, keçi, sığır, deve vs.] )

- SEVÂNÎ[Ar. < SÂNİYE] değil/yerine/= SEVÂNİH[< SÂNİHÂ] [lugat]
( Saniyeler. | İkinci derece şeyler. İLE İçe doğan şeyler. )

- SEVİYE[Ar.] değil/yerine/= DÜZEY [Oncelikliler]

- SEYELÂN[Ar.] değil/yerine/= AKMA, AKINTI | AKI [Doga]

- SEYİRCİ[Ar.] yerine İZLEYİCİ, DİNLEYİCİ [Dil]

- SEYR-Ü-SEFER[Ar.]/TRAFİK[Fr., İng.] değil/yerine/= GİDİŞ-GELİŞ [Genel]

- SEYRÂN[Ar.] değil/yerine/= GEZME/GEZİNME [Mekanlar]

- SEYYAH[Ar.]/TURİST[İng.] değil/yerine/= GEZGİN [Mekanlar]

- SEYYÂL[Ar.] değil/yerine/= AKIŞKAN [Doga]

- SEYYANEN[Ar.] değil/yerine/= EŞİT OLARAK [matematik]

- SEYYÂR[Ar. < SEYR] değil/yerine/= GEZGİN/GEZİCİ [Nesneler]
( Belirli bir yeri olmayan. | Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir olan. )

- SEYYİE[Ar.] değil/yerine/= KÖTÜLÜK [tuze]

- SIDK[Ar.] değil/yerine/= İÇTEN BAĞLILIK [Tasavvuf]
( Doğruluk, gerçeklik. | İçten bağlılık. )

- SIHHAT[Ar.] değil/yerine/= SAĞLIK [TIP]

- SIKINTI değil/yerine/= KASVET[Ar.] [kisiler]
( ... İLE İç sıkıntısı, gönül darlığı. | Katılık, sertlik. | Merhametsizlik, acımasızlık. )
( BANYO YAP, SPOR YAP, GIDANA DİKKAT ET, [zayıfsan] KİLO AL / [şişmansan] KİLO VER )

- SIRÂT[Ar.] değil/yerine/= YOL [Mekanlar]

- SIRÂT/TÂRİK[Ar.] değil/yerine/= YOL [Tasavvuf]

- SIYÂNET[Ar.] değil/yerine/= KORU(N)MA [tuze]

- SİGA/SAGA/SIYGA[Ar.] değil/yerine/= KİP [Dil]
( Fiilin çekiminden oluşan türlü şekillerden her biri. | Kalıba dökmek. )

- SİKKE[Ar.] değil/yerine/= SİKKE [Nesneler]
( Madeni para. | Madeni paralara vurulan damga. | Ağırlık, yük. İLE Mevlevi dervişlerinin giydikleri, yüksek ve tepesi düz, keçe külah. )

- SİKLET değil/yerine/= SIKLET[Ar.] [Spor]
( Ağırlık, yük. | Sıkıntı. )

- SİLA değil/yerine/= SILA[Ar. < VASL] [Davranis-Tutum]
( Safiyet, ahlâklılık, erdem. Normlar. İLE Bir süre ayrı kaldığı bir yere ya da yakınlarına kavuşma. Memleketine gitme, yakınlarına ulaşma. | Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer. | Bahşiş, hediye. | Rabıt sigâsı.[ulaç, bağ-fiil][Fr. GERONDIF] )

- SİLSİLE[Ar.] değil/yerine/= DİZİ [Oncelikliler]
( Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra. | Bilinen en eski atalardan, yaşayan torunlara kadar aile sırası. )

- SİLSİLE[Ar.] değil/yerine/= ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY [Genel]
( ART ARDA GELEN ŞEYLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ SIRA )
( SOYSOP )
( ZİNCİR, ZİNCİRLEME OLAN ŞEY )

- SİMETRİ/K[İng.]/MÜTENAZIR[Ar.] değil/yerine/= BAKIŞIM/LI [Nesneler]
( İki ya da daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu. | [mat.] Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu, tenazur. )

- SÎN[Ar.] değil/yerine/= Sîn [lugat]
( Osmanlı abecesinin onbeşinci harfi. Ebced hesabında, 60 sayısının karşılığıdır. | Sual sözcüğünün kısaltılmış şekli. İLE Çin. İLE Mezar. İLE Diş. | Yaş, ömrün derecesi. )

- SİN[Türkçe]/KABİR/KABR[Ar.], MEZAR/GÛR[Fars.] değil/yerine/= TÜRBE/TOMB [Tasavvuf]
( [kökeni/etimolojisi] MEZAR[< ZİYARET[Ar.]): Anadolu Türkçesi'ne anlam değiştirerek, ölünün gömüldüğü yer olarak geçmiştir. İLE Topraklanmış, toprak örtülmüş. )
( İşlerinizden sıkıldığınızda kabirleri/mezarlıkları, türbeleri ziyaret ediniz. )

- SİNAMEKİ[Ar.] değil/yerine/= [Bitkiler]
( Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, çok fazla türü bulunan bir bitki. | Bu bitkinin meyvesi. | Bu bitkinin, bazı türlerinden elde edilen, tıpta, iç sürdürücü olarak kullanılan madde. | [mecaz] Mızmız, sevimsiz, başkalarıyla ilişki kurmayan kişi. )

- SİPER-İ SAİKA[Ar.]/PARATONER[Fr.] değil/yerine/= YILDIRIMSAVAR/YILDIRIMKIRAN/YILDIRIMLIK [Dil]

- SİRÂC[Ar.] değil/yerine/= IŞIK, KANDİL, MUM, GÜNEŞ [Nesneler]

- SİRÂYET[Ar.] değil/yerine/= GEÇME/BULAŞMA [TIP]

- SİRKAT[Ar.] değil/yerine/= KATAKULLİ[Fr. < FAIT ACCOMPLI][argo] [Davranis-Tutum]
( Çalma, hırsızlık. İLE/VE/||/<> Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen. )

- SİTTE-İ SEVİR[Ar.] değil/yerine/= ÖKÜZSOĞUĞU [Doga]
( Nisan'ın 15'inden sonra olan fırtınanın adı. )

- SİVRİSİNEK ile HEMEC[Ar.] [Hayvanlar]

- SİYAH ile NEFTİ[Fars., Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Siyaha yakın, koyu yeşil. )

- SODA[İt. < Ar.] ile MADEN SUYU [Beslenme]
( Ekşi Sözlük'teki açıklamaları için burayı tıklayınız... )

- SOFRA ile MÂİDE[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE/VE Üzerinde yemek bulunan, kurulmuş sofra. | Yemek, ziyafet. )

- SOFTA[Ar. < SÛHTE] ile MOLLA[Ar.] [Bilim]
( Medrese öğrencisi. | Yanmış, tutuşmuş, talebe, talep eden. | [mecaz] Bir görüşe/inanışa, körü körüne bağlanan kişi. | [mecaz] Yaşadığı çağın gerisinde kalmış geri kafalı kişi. İLE Büyük kadı. | Medrese öğrencisi. | Büyük bilgin. )

- SOĞAN ile BASAL[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE Soğan ve benzeri gibi kökler. )

- SOMAK/SUMAK[Ar.] ile SOMAK [Bitkiler]
( Antepfıstığıgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, kabuğu tıpta kullanılan bir ağaç. | Bu ağacın, ekşilik vermek için dövülerek yemeklere katılan, mercimeğe benzeyen meyvesi. İLE Hayvanlarda, yüzün çıkıntılı ve az çok sivri olan ön bölümü. )

- SONBAHAR/HAZAN[Ar.] değil/yerine/= GÜZ [Dil]

- SONTEŞRİN/TEŞRİN-İ SÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= KASIM [Genel]

- SOPA değil/yerine/= MATRAK[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Kalın sopa, değnek. | Eğlenceli, gülünç, hoş. )

- SÖZ(CÜK):
GERÇEK
değil/yerine/= DEĞİŞMECE/MECAZ[Ar.] [Oncelikliler]
( Çıkarımsal. İLE/VE/||/<>/> Hayal/Muhayyile. İLE/VE/||/<>/> Sezgi/Hads. İLE/VE/||/<>/> Apaçık. )
( Soğan. İLE/VE/||/<>/> Sarımsak. İLE/VE/||/<>/> Koku. İLE/VE/||/<>/> Yaygın koku. )
( )
( Söz(cük)leri/ni değiştir... Dünya/n değişsin...
)
( )

- SÖZLEŞME = MUKÂVELE[Ar.] [tuze]

- SU = ÖZSU/USÂRE[Ar.] [Doga]
( ... İLE Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad. | Salgı ile oluşan ve içinde enzimler bulunan organik sıvı. )

- SU = ZÜLÂL[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE Saf, hafif, soğuk, güzel, tatlı su. )

- SUAL ETMEK = BUHÛ'[Ar.] [Oncelikliler]
( 1. Sormak. | 2. İstemek. [fakat uygunsa ve/veya uygun olabileceği kadarıyla isteyerek!] İLE Alçakgönüllülükle hakkını isteme. )

- SUAL[Ar.] değil/yerine/= SORU [Felsefe]

- SUBRE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Yığın, birikinti. [tahıl, buğday yığını gibi.] )

- SUBYE[Fr. SOUS-PIED] değil/yerine/= SUBYE[Ar. < SABİ] [Nesneler]
( Ayağın altından geçen, tozluğa ya da pantolon paçalarına bağlanan şerit. İLE Henüz memeden kesilmemiş eril çocuk. | Üç yaşını tamamlamamış eril çocuk. İLE Mürekkep balığı. | Badem içi, kavun çekirdeği gibi şeylerden yapılan, boza koyuluğundaki şerbet. | Pirincin, boza haline gelene kadar koyulaştırılarak pişirilmesi. İLE ... )

- SUÇ değil/yerine/= UFAK SUÇ(ZELLE[Ar.]) [tuze]
( ... İLE Sürçüp kayma. | Yanılma, yanlış. | Ufak suç. )

- SUDG[Ar. çoğ. ASDÂG] değil/yerine/= ... []
( Şakaklardan sarkan saçlar. )

- SULB/SULP[Ar.] değil/yerine/= OMURGA [TIP]

- SULH[Ar.] değil/yerine/= BARIŞ [Davranis-Tutum]
( Barış, barışma, barışıklık. | Rahatlık. | Uyuşma, uzlaşma. )

- SULHPERVER/SULHÇU[Ar., Fars.] değil/yerine/= BARIŞSEVER/BARIŞÇIL [tuze]

- SULTA[Ar.]/OTORİTE değil/yerine/= YETKE [Genel]

- SULTA[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Baskı. | Yetke. [Fr. AUTORITE] )

- SULTAN[Ar.] değil/yerine/= SULTAN [OSMANLI]
( Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah. | Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. İLE Bektaşi azizi. İLE Belirli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz. )

- SUNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPAY [Nesneler]

- SUR[Ar.] değil/yerine/= SUR [YAPI]
( Kale duvarı. İLE Uğur, alınyazısı. İLE Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri. )

- SÛRE değil/yerine/= MİZMÂR[Ar.] [Tasavvuf]
( ... İLE Zebûr'un her bir sûresi. )

- SURETA[Ar.] değil/yerine/= GÖRÜNÜŞE GÖRE, GÖRÜNÜŞTE | YALANDAN [Dil]

- SÜBYAN[Ar.] değil/yerine/= ÇOCUKLAR [toplum]

- SÜFLÎ[Ar.] değil/yerine/= AŞAĞIDA BULUNAN | ALÇAK, BAYAĞI [Tasavvuf]
( AŞAĞIDA BULUNAN | ALÇAK, BAYAĞI )

- SÜHÛLETLE[Ar.] değil/yerine/= KOLAYLIKLA [Genel]

- SÜKÛT[Ar.] değil/yerine/= SUSKU [Davranis-Tutum]

- SÜLFÜR değil/yerine/= ZİNCİFRE[Ar.]/SÜLÜĞEN [kimya]
( ... İLE Kırmızı renkli, doğal cıva sülfür. | Kırmızı kurşun oksit. )

- SÜLÜS[Ar.] değil/yerine/= SÜLÜS[Ar.] [matematik]
( Üçte bir. İLE Arap abecesiyle yazılan bir tür süslü yazı. İLE Erlere, yolculuklarda indirim sağlayan belge. )

- SÜNBÜK[Ar. | çoğ. SENÂBİK] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Toynak, at, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı. )

- SÜRAT[Ar.] değil/yerine/= HIZ [Davranis-Tutum]
( Alınan yolun, harcanan zamana oranı. | Çabukluk. | Bir hareketten doğan güç, şiddet. )

- SÜREÇ değil/yerine/= FETRET[Ar.] [Genel]
( ... İLE İki peygamber ya da sultan arasında peygambersiz/sultansız geçen süre. | İslâm'a göre, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen süre. | İki olay arasındaki süre. | Hükümet gücünün gevşediği bir yerde, düzenin yeniden kurulmasına kadar geçen süre. )

- SÜREÇ ile/ve/||/<>/> SERENCÂM[Fars.] [Davranis-Tutum]

- SÜREYYA[Ar.]/PERVÎN[Fars.]/PLESIADES ile/ve/||/<>/> ÜLKER [Doga]
( Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım. | Kuzey yarımkürede, Boğa[Sevr] burcunun en parlak yıldızı olan Eddeberân'ın ilerisinde ve Feres-i A'zam yönünde görünen güzel bir yıldız kümesi. )

- SÜRFE/SURFE[Ar.] ile/ve/||/<>/> SÜRFE[Fars.] [lugat]
( Kurtçuk. İLE Öksürük. )

- SÜRÛR[Ar.] ile NEŞE/SEVİNÇ | TESKİN/TESELLİ [Davranis-Tutum]

- SÜRYANİ[Ar.] ile [kisiler]
( Samiler'in, Aramî kolunun doğu bölümünde olan bir Hristiyan topluluğu ve bu topluluktan olan kişi. )

- SÜS ile ŞEMSE[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Yazma kitapların cildine, baş sayfalarının üst bölümüne ya da kumaşlara, kapı, pencere vb. yerlere işlenen ya da çizilen, güneş biçiminde süs. )

- SÜTÛN/ÂSİYE[Ar.] ile/yerine DİREK [Nesneler]

- ŞAFAK[Ar. < ŞEFAK] ile/yerine TAN [Doga]
( Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık. )

- ŞAHAB/ŞİHÂB[Ar.]/METEOR(İT) ile/yerine GÖKTAŞI [Doga]
( Havayuvarı içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, yel, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen ad. | Akanyıldız. )

- ŞAHIS[Ar. ŞAHS] ile/yerine ŞÂHIS [toplum]
( Kişi. İLE Yer ölçme işlerinde kullanılan, dereceli ve işaretli sırık. )

- ŞÂHİKA[Ar.] ile/yerine FERİŞTAH[Fars. FİRİŞTE] [Doga]
( Doruk, zirve. | En üst derece. İLE En iyi, en üstün. )

- ŞAHİT[Ar.] değil/yerine/= TANIK [tuze]

- ŞAİR[Ar.] değil/yerine/= OZAN [YAZIN]
( Şiir söyleyen ya da yazan kişi. | Hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kişi. )
( )

- ŞAK değil/yerine/= ŞAKK[Ar.] [fizik]
( Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses. İLE Yarma, yarılma. | Yarık, çatlak. )

- ŞAKA YAPMAK değil/yerine/= LÂTÎFE[Ar.]/ESPRİ[Fr., Lat.] YAPMAK [Davranis-Tutum]
( Kişiye yönelik. DEĞİL/YERİNE Duruma, olguya, kavrama yönelik. )
( Aradaki ilişki ne kadar yakın olursa olsun, hangi şakanın kimi, ne kadar etkileyeceği, rahatsız edebileceği bilinmez! )
( Aşağılama. DEĞİL/YERİNE Yüceltme. )

- ŞAKK-I GALSAMÎ[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Solungaç yarığı. )

- ŞÂKÛLÎ[Ar.] değil/yerine/= ŞÂKÛLÎ[Ar.] [YAPI]
( Çekülle ilgili. İLE [matematik] Düşey. )

- ŞÂKÜL[Ar.] değil/yerine/= ÇEKÜL [Nesneler]
( Ucuna, küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç. )

- ŞAL değil/yerine/= LAHURİ[Ar. Batı Pakistan'da, Lahor kentinin adından] [tekstil]
( ... İLE Lahor'da yapılan, bir tür şal, Lahor şalı. )

- ŞAP değil/yerine/= ŞAP[Ar. ŞABB] [Doga]
( İstekle öperken çıkan ses. | Birden yere düşme ya da çarpma sırasında çıkan ses. İLE Alüminyum ve potasyum sülfatından ya da amonyum alüminyum sülfatından oluşan, sıcak suda eriyen, tadı buruk, antiseptik bir madde. İLE İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası. )

- ŞARAP[Ar. < ŞERÂB]/MÜDÂME/MEY[Fars.] ile/değil HAMR [Beslenme]

- ŞÂTIİYE[Ar.]/ÉCHASSIERS[Fr.] ile/değil ... [Hayvanlar]
( Uzunbacaklılar. )

- ŞAVK/ŞEVK[Ar.] değil/yerine/= IŞIK [Doga]

- ŞÂZZ[Ar.] değil/yerine/= AYRIK, KURALDIŞI [Genel]

- ŞEBEKE[Ar.] değil/yerine/= [Genel]
( Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ. | Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı. | Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kişilerin tümü. )

- ŞEBNEM, BEŞG, BEŞM[Fars.]/CELÎD, SAKÎ[Ar.]/DROSOSTALIDA[Yun.] değil/yerine/= ÇİY [Doga]
( Çiy tanesi, jale. | Nedâ (hediye). )

- ŞEDDADİ[Ar.] değil/yerine/= [YAPI]
( Çok büyük ve sağlam yapı. )

- ŞEDDE[Ar.] değil/yerine/= İM [Dil]
( Arap yazısında, iki kez okunması gereken ünsüzün üstüne konulan im. )

- ŞEFÂAT[Ar.] değil/yerine/= BAĞIŞLAMA [Tasavvuf]

- ŞEFE[Ar.] değil/yerine/= ... [TIP]
( Dudak. | Su içmek. )

- ŞEFFAF[Ar.] ile SAYDAM [Dil]

- ŞEFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN [Davranis-Tutum]

- ŞEFKATLİ/MÜŞFİK[Ar.] değil/yerine/= SEVECEN [Davranis-Tutum]

- ŞEHİR[Ar.] değil/yerine/= KENT[< KAND] [Mekanlar]
( Kişinin katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. | Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. )
( YATUK )
( POLİS )
( BURG/BURJUVA )
( TEMEDDÜN: Kentleşme. )
( SEMERKAND: Semer'in kenti. )

- ŞEHR[Ar. çoğ. EŞHÜR, ŞÜHÛR değil/yerine/= ... [Genel]
( Aylar.] )

- ŞEHRİYE[Ar. ŞARİYE] değil/yerine/= MAKARNA[İt. MACCHERONE | İng. PASTA] [Beslenme]
( Çorba ve pilavda kullanılan, türlü biçimlerde kesilerek kurutulmuş buğday unu hamuru. İLE İrmik ya unla hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur. | Bu hamurdan yapılan yemek. | İtalyan Lireti. )

- ŞEKLEN[Ar.] değil/yerine/= ŞEKLÎ[Ar.] [lugat]
( Biçim bakımından, biçim yönünden. İLE Biçimle ilgili, biçimsel. )

- ŞEMAİL[Ar.] değil/yerine/= DIŞ GÖRÜNÜŞ [Davranis-Tutum]

- ŞEMME[Ar.] değil/yerine/= (ŞEMME-İ MUHAMMED) [Nesneler]
( Bir kere koklama. | Pek az şey, zerre. İLE Koku. (HZ. MUHAMMED'İN KOKUSU) )

- ŞEMSİYE[Ar.] / HÉLIOZOAIRES[Fr.] değil/yerine/= ... [Bitkiler]
( Günsüler. )

- ŞERBET[Ar.] değil/yerine/= ŞURUP[Ar.] [Beslenme]
( Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. | Belirli törenlerde, konuklara sunulan şekerli içecek. | Bazı maddelerin suda eritilmişi. | Sözlenmek ya da nişanlanmak üzere tarafların antlaşması durumunda tören yapılarak içilen içecek. İLE Çok kaynatılarak koyulaştırılmış şerbet.| Çeşitli meyve özleri ve şekerin kaynatılmasıyla elde edilen içecek. | İçinde çok miktarda şeker bulunan, koyu sıvı kıvamda olan ilâç. )

- ŞEREF[Ar.] değil/yerine/= ONUR[Fr. HONNEUR | İng. HONOR ] (HAYSİYET) [Davranis-Tutum]
( Toplumsal. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/= Bireysel. )
( Mal, mülk ve makamla, kişinin toplumsal konumuyla ilişkilidir. [Şerefim, develerimin sırtındadır.] )
( ŞEREFİYE: Bir kişinin geldiği makam şerefine dağıttığı bahşiş. | Kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisi. )
( Kendi özüne bağlılık. )
( Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur. | Toplumca benimsenmiş iyi ün. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/= Kişinin, kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzet-i nefis. | Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. )

- ŞEREF değil/yerine/= ŞEREFYÂB[Ar., Fars.] [Tasavvuf]
( ... VE/||/<> Şeref kazanan kişi. )

- ŞERH[Ar.] değil/yerine/= AÇMA, AYIRMA | AÇIKLAMA [lugat]
( Bir kitabın ibâresini, sözcük sözcük açıp açıklayarak yazılan kitap. )

- ŞERÎF[Ar.] değil/yerine/= ŞERİF[İng. SHERIFF] [Tasavvuf]
( Kutsal, şerefli. | Temiz. | Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan olan kişi. İLE Büyük Britanya'da, kendi bölgesi içinde kralı temsil eden, yasalara saygı gösterilmesini sağlamakla görevli yönetici. | Amerika Birleşik Devletleri'nde, seçimle iş başına gelen, tüzel yetkisi sınırlı olan yönetici. )

- ŞERİK[Ar.] değil/yerine/= ORTAK [hizmet]

- ŞEVKAT[Ar. < ŞEVK | çoğ. EŞVÂK] değil/yerine/= ŞEFKAT/ŞEFAKAT[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Şiddetli istek, keyif, neşe, sevinç. İLE/DEĞİL Sevecenlik. | Acıyarak, esirgeyerek, merhamet ederek sevme. )

- ŞEVKET[Ar.] değil/yerine/= BÜYÜKLÜK, ULULUK, YÜCELİK [Sanat]

- ŞIK[Ar. < ŞIKK] değil/yerine/= ŞIK[Fr. < CHIC] [Felsefe]
( İkiye bölünmüş şeyin bir parçası. | Bir işin, iki yönünden her biri. | Seçenek. İLE Güzel, zarif, modaya uygun. | Güzel, modaya uygun giyinmiş olan. | Yerinde, uygun. )

- ŞIK[Fr. CHIC] değil/yerine/= ŞIK[Ar. ŞİKK] [Nesneler]
( Güzel, zarif, modaya uygun. | Güzel, modaya uygun giyinmiş olan. | Yerinde, uygun. İLE Seçenek. )

- ŞILLIK değil/yerine/= ŞIRFINTI [Davranis-Tutum]
( Aşırı ve bayağı biçimde süslenip boyanmış kadın. İLE Seviyesi düşük, bayağı kadın. İLE Hareketlerinde serbest. | Neşeli, şen ve oynak. | Açık saçık, utanması olmayan. İLE Çıldırırcasına seven, bu yüzden perîşan bir halde, azgın ve baştan çıkmış deli gibi olan, iffetsiz kadın. İLE İğrenç ve bulaşkan. İLE Fitne ve fesâda teşvik eden, fenâlık yapan, ayartan. | Oynak kadın. | Câzibeli, gönül alıcı. İLE Erkekleri kendine bağlamasını bilen çok alımlı kadın. )

- ŞIRA değil/yerine/= HARDALİYE[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE İçine hardal katılarak yapılan üzüm şırası. )

- ŞİAR[Ar.] değil/yerine/= BELGİ | ÜLKÜ [Felsefe]
( Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik. )

- ŞİDDET[Ar. < ŞEDD] değil/yerine/= YEĞİNLİK [fizik]
( Yeğin olma durumu. | Bir etkinliğin ya da bir gücün derecesi. | Bir ses çıkarılırken algılanan ve titreşimlerin genliğinden kaynaklanan özellik. )

- ŞİF değil/yerine/= BEYLEM[Ar.] [Doga]
( Pamuk kozası. | Şırası alınmış üzüm posası. İLE Açılmamış pamuk kozası. | Kazma, rende. )

- ŞİİR değil/yerine/= GARAMİ[Ar.] [YAZIN]
( ... İLE/VE/||/<> Düşünceden çok, canlı duygulara ve aşka dayanan sanat yapıtı. )

- ŞİİR değil/yerine/= ŞİTAİYE[Ar.] [YAZIN]
( Divan edebiyatında, kış mevsimini konu olarak işleyen şiir. | Bir kasidenin, kışı anlatan giriş bölümü. )

- ŞİKÂYET[Ar.] değil/yerine/= SERZENİŞ[Fars.]/TAKAZA[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Hoşnutsuzluk belirten söz ya da yazı, sızlanma, yakınma. İLE Başa kakma, sitem etme. )

- ŞİKÂYETÇİ/MÜŞTEKÎ[Ar.] değil/yerine/= YAKINAN [tuze]

- ŞİRB[Ar.] değil/yerine/= ... [tuze]
( Su hissesi, suya ait hak. Ekin ya da hayvan sulama nöbeti. )

- ŞİRK[Ar.] değil/yerine/= EŞKOŞMAK [Davranis-Tutum]

- ŞİRRET[Ar.] değil/yerine/= "ZİLLİMAŞA" [Davranis-Tutum]
( Edepsiz, geçimsiz, yaygaracı. )

- ŞİŞMAN/MÜLAHHAM[Ar.] değil/yerine/= TOPLUCA [kisiler]
( Deri altında fazla yağ toplanması nedeniyle gövdenin her yanı şişkin görünen kişi. İLE/DEĞİL/YERİNE Gövdece biraz dolgun. | Toplu olarak, beraber. )

- ŞİTÂİYYE[Ar.] değil/yerine/= KIŞLIK KONUT [YAPI]

- ŞUÂİYYE[Ar.] / RADIOLAIRES[Fr.] değil/yerine/= ... [Bitkiler]
( Işınlılar. )

- ŞUFA[Ar.] değil/yerine/= ÖN ALIM [tuze]

- ŞUHEDÂ[Ar.] değil/yerine/= ŞEHİTLER [Tasavvuf]

- ŞÜF'A[Ar.] değil/yerine/= ... [tuze]
( Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma. )

- TA'DÂD[Ar. < ADED] değil/yerine/= SAYMA; SAYI | BİRER BİRER SÖYLEME, SAYIP DÖKME; SAYIM [matematik]
( SAYMA; SAYI | BİRER BİRER SÖYLEME, SAYIP DÖKME; SAYIM )

- TA'YÎN[< AYN][Ar.] değil/yerine/= NÂN-PÂRE[Fars.] [Beslenme]
( Erzak. İLE/VE Ekmek parçası. )

- TAACCÜB[Ar. < ACEB] değil/yerine/= ŞAŞMA/ŞAŞAKALMA [Davranis-Tutum]
( [bkz. TAHAYYÜR] )

- TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI [Genel]

- TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN [tuze]

- TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME [Genel]

- TAAMMÜT[Ar.] değil/yerine/= TAAMMÜDEN [tuze]
( Bir işi ya da suçu bile bile, tasarlayarak yapma. | İşlenecek bir suçun, daha önceden tasarlanması. İLE/<> Kasten. )

- TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM [Davranis-Tutum]

- TAASSUP[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZLIK [Davranis-Tutum]

- TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME [Genel]

- TAB-HÂNE[Ar., Fars.] değil/yerine/= TABH-HÂNE[Ar., Fars.] [lugat]
( Matbaa. İLE Mutfak. | Lokanta. İLE Ocak ya da soba ile ısıtılan kışlık yer, çiçek sobası. | Nekahethâne.[DÂR-ÜŞ-ŞİFÂ] )

- TABAN[>< TAVAN} değil/yerine/= TAB'AN[Ar.] [YAPI]
( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

- TABASBUS[Ar. < BASBASA]/MÜTEBASBIS değil/yerine/= YALTAKLANMA/YALTAK [Davranis-Tutum]
( Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak. )

- TABİL[Ar. | çoğ. TEVÂBİL] değil/yerine/= ... []
( Nane, biber, tarçın, karanfil gibi baharatlar. )

- TABİP[Ar.] = HEKİM/DOKTOR [TIP]

- TABLA[Ar.] = LEVİ [Nesneler]
( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE Etiyopya'da, kadınların, dudaklarına yerleştirdikleri tablalar.[Toplumsal konum, zenginlik, güç göstergesidir ve gurur kaynağıdır.] )

- TABUT = LAHİT[Ar.] [Nesneler]
( Ölünün, mezarlığa götürülürken, içine konulduğu sandık. İLE Kenarları kâgir, üstü kapak taşlarıyla örtülü mezar. | Taş ya da mermerden oyma mezar. )

- TABYA[Ar.] = DONANMA [Genel]
( Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı. İLE/<> ... )
( Karada. İLE/<> Denizde. )

- TAÇ[Ar. < TÂC] = TAÇ[İng. TOUCH] [Nesneler]
( Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık. | Gelinlerin başlarına takılan süs. | Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm. | Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. | Bazı tarikatlarda, şeyhlerin giydikleri başlık. İLE [futbol] Yan, dokunma. )

- TAÇ[Ar. < TÂC] = TIKSÂR[Ar.] [lugat]
( ... İLE Halka biçiminde taç. )

- TADARRUS[Ar.] değil/yerine/= DİŞ KAMAŞMASI [TIP]

- TAFRA[Ar.] değil/yerine/= SIÇRAMA [Davranis-Tutum]
( Yukarıya sıçrama, atlama. | Yukarıdan atıp tutma. | İlimde, rütbe, derece alma. )

- TAFSÎLÂT[Ar. < TAFSÎL < FASL] değil/yerine/= AÇIKLAMA [Oncelikliler]
( ... İLE/VE Etraflıca, uzun uzun açıklamalar. )

- TAFZİH[Ar.] değil/yerine/= REZİL ETME [Davranis-Tutum]
( Birinin kötü yanlarını ortaya çıkarma. )

- TAGAMGUM[< Ar. GAMGAMA] değil/yerine/= ANLAŞILMAZ SÖZ [Dil]

- TAGAYYÜR[Ar. < GAYR] değil/yerine/= DEĞİŞME, BAŞKALAŞMA [Doga]

- TAGŞÎŞ[Ar.] değil/yerine/= KARIŞTIRMA [Nesneler]
( Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma. )

- TAĞYİR[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞTİRME, BAŞKALAŞTIRMA | BOZMA [Genel]

- TAHAFFUZ[Ar.] değil/yerine/= BARINMA, KORUNMA [Oncelikliler]

- TAHAKKÜM[Ar.] değil/yerine/= BASKI, ZORLAMA [Davranis-Tutum]

- TAHAMMUZ[Ar.] değil/yerine/= EKŞİME [Beslenme]

- TAHAMMÜL[Ar.] değil/yerine/= DAYANMA, KATLANMA [Davranis-Tutum]
( Nesnenin, güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilmesi, dayanması. | Kişinin kötü, güç durumlara karşı koyabilme gücü, kaldırma, katlanma. )

- TAHAMMÜLFERSA[Ar.+Fars.] değil/yerine/= DAYANILMAZ [Davranis-Tutum]

- TAHÂRET[Ar.] değil/yerine/= TEMİZLENME | TEMİZLİK [Davranis-Tutum]

- TAHARRÜŞ[Ar.] değil/yerine/= TIRMALANMA, KURCALANMA, AZDIRILMA [Davranis-Tutum]

- TAHASSUN[Ar.] değil/yerine/= SIĞINMA [Davranis-Tutum]
( Korunmak için bir yere çekilme. )

- TAHAŞŞÜT[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK [Nesneler]

- TAHAVVÜL[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞME, DÖNÜŞÜM [Doga]
( Bir durumdan, başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm )

- TAHAYYÜL[Ar.] değil/yerine/= HAYALDE CANLANDIRMA [Sanat]

- TAHDİDAT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMALAR [Genel]

- TAHDİT[Ar.] değil/yerine/= SINIRLAMA, ÇEVRELEME [Genel]

- TAHİN[Ar. < TAHÎN] değil/yerine/= [ADSIZ]
( TAHN: Öğütme, öğütülme, öğütülmüş tahıl anlamından hareketle, daha çok pekmezle karıştırılarak ya da helvası yapılarak kullanılan "öğütülmüş susam" olarak yerleşmiş gıda ürünü. )

- TAHRİBAT[Ar.] değil/yerine/= YIKIP BOZMA [Davranis-Tutum]

- TAHRİL[Ar. < TAHRİR] değil/yerine/= ÇİZGİ [fizik]

- TAHRİR[Ar.] değil/yerine/= YAZMA, KİTABET, KOMPOZİSYON [YAZIN]
( Sahife dört kenarına çekilen çizgiye denir. )

- TAHTA[Fars.] değil/yerine/= AHŞAP[Ar.] [Nesneler]
( Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. | Bu ağaçtan yapılmış olan. | Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. | Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. | Kara tahta. | Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh. İLE Ağaçtan, tahtadan yapılmış. | Ağaçtan, tahtadan yapılmış nesne. )

- TAHTAKALE[Ar. < TAHT el-KALÂ] değil/yerine/= ... [Mekanlar]
( Kalenin/surun altı. )

- TAHTEREVALLİ[Ar.]/ÇÖĞÜNCEK değil/yerine/= TAHTIREVAN[Fars.] [Nesneler]
( İki ucuna, birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta ya da metal araç. İLE Omuzda götürülen, üstü örtülü, insan taşınan araç. )

- TAHTEŞŞUUR[Ar.] değil/yerine/= BİLİNÇALTI [TIP]

- TAKADDÜM[Ar.] değil/yerine/= ÖNCELİK [Oncelikliler]

- TAKALLÜS[Ar.] değil/yerine/= KASILMA [TIP]

- TAKARRÜP[Ar.] değil/yerine/= YAKINLAŞMA/YAKLAŞMA/YANAŞMA [Davranis-Tutum]

- TAKARRÜR[Ar.] değil/yerine/= KARAR VERME [tuze]
( Bir yerde karar kılma, yerleşme. | Karar verilme. )

- TAKAS[Ar.] değil/yerine/= DEĞİŞTOKUŞ/DEĞİŞİM [Genel]

- TAKAYYÜT[Ar.] değil/yerine/= BAĞLI OLMA [toplum]
( Bağlı olma, bağlanma. | Üstüne düşme, özen gösterme. )

- TAKBİH[Ar.] değil/yerine/= KINAMA [Davranis-Tutum]
( Çirkin görme, beğenmeme. | Kınama. )

- TAKDİM-TEHİR[Ar.]/METATEZ[Fr. < Yun.] değil/yerine/= GÖÇÜŞME [Dil]
( Bir sözcük ya da rakamlar içinde, birbirini izleyen iki sesbirimin/rakamın yer değiştirmesi. [Türkçe'de, daha çok, r ya da l ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin başındaki ses, birbirinin yerine geçer. Kibrit > kirbit, çömlek > çölmek] )

- TAKDİM[Ar.] değil/yerine/= TANITMA [Davranis-Tutum]
( Bir şeyi, karşılıksız olarak birine verme, sunma. | Tanıtma, tanıştırma. | Öne alma, önceye alma. )

- TAKDİS[Ar.] değil/yerine/= KUTSAMA [Davranis-Tutum]

- TAKİM[Ar.] değil/yerine/= TAKİMETRE[Fr. TACHYMETRE] [Davranis-Tutum]
( Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma. | Mikrobundan arıtma. İLE Hareket durumundaki bir nesnenin hızını ölçmeye yarayan aygıt. )

- TAKLİP[Ar.] değil/yerine/= DÖNDÜRME, ÇEVİRME [Genel]
( Döndürme, çevirme. | Bir şeyin biçim ve kalıbını değiştirme. )

- TAKMA AD/MAHLAS/MÜSTEÂR[Ar. < ÂRİYYET] değil/yerine/= AYANÎ [divan]
( ... İLE/VE Divan Şiiri'nde takma ad. )

- TAKSİR[Ar.] değil/yerine/= HATA [tuze]
( Kısaltma, kısma. | Kusurda bulunma. | Dikkatsizlik, tedbirsizlik, meslekte acemilik ya da düzene, buyruklara ve talimata uymazlıktan doğan kusurlu olma durumu. )

- TAKSİRAT[Ar.] değil/yerine/= HATALAR [Davranis-Tutum]

- TAKUNYA[Yun. TAKOUNI] değil/yerine/= NALIN[Ar.] [Nesneler]
( Tahta terlik. İLE/VE Takunyanın yüksek olanı. )
( [kökeni/etimolojisi] Tiyatrolarda giyilen üstten bağlı tahta ayakkabı. Anadolu Türkçesi'ne, Anadolu'da konuşulan, Rumca'dan halk söyleyişiyle geçmiştir. )

- TAKVÂ[Ar. < VİKAYE] değil/yerine/= VERA'[Ar.] [Tasavvuf]
( Sakınma - Korunma - Ümit. İLE/VE Şüpheliyi uzakta tutmak. İLE/VE Şüpheli olma olasılığı ile mübâhların çoğunu terk etmek. )
( Haramlardan sakınma/ittikâ. İLE/VE Şüphelilerden sakınma/ittikâ. İLE/VE Mübâhları terk. )
( Tevâzû. İLE/VE Mahviyet. İLE/VE ... )
( Dinin yasak ettiği şeylerden kaçınma. | Belirli olan şeyin yanından geçmemek. | Günahlara direnç kazanmak. İLE Haramdan kaçınma. )
( TAKVA: Yolculuk azığı. )

- TALİP[Ar.] değil/yerine/= TEŞNE[Fars.] [lugat]
( İsteyen, istekli. | Genellikle evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kişiye bildiren. İLE Susamış. | Çok istekli. )

- TALTİF[Ar. < LÛTF çoğ. TALTÎFÂT] değil/yerine/= ÖDÜLLENDİRME [Dil]
( LÛTUFLAR, İHSANLAR)] ile ABCDEF ( GÖNÜL OKŞAMA, GÖNLÜ HOŞ ETME ] YUMUŞATMA,YUMUŞATACAK BİR İLÂÇ KULLANMA ] RÜTBE, NİŞAN, MAAŞ ARTIRIMI GİBİ ŞEYLERLE SEVİNDİRME )

- TAMAH[Ar. TAMA] değil/yerine/= İSTEK [Oncelikliler]
( Açgözlülük. | Bir şeyi gönülden ve/veya zihinden geçirerek netleştirmeden düşünmek, hayal etmek. İLE Tanımlı, net, bir nebze daha bilişsel karşılığı olan düşünüş. )

- TAMBUR[Ar. < TANBUR] değil/yerine/= TAMBUR[Fr.] [Muzik]
( Klasik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay ya da mızrapla çalınan, uzun saplı, telli çalgı. İLE Silindir biçiminde kap. )

- TAMBUR[Ar. TANBÛR]/PANTUR[Sümerce] değil/yerine/= YAYLI TAMBUR [Muzik]
( Türk müziğinin piyanosu olarak kabul görür. Havanın sıcak, soğuk ya da nemli oluşuna göre çıkardığı ses değişebilir. İLE/VE ... )

- TAMBURACI değil/yerine/= TAMBURÎ/TANBURÎ[Ar.] [Muzik]
( Tambura çalan ya da yapan kişi. İLE Tambur çalan kişi. )

- TÂMÎK[Ar.] değil/yerine/= DERİNLEŞ(TİRİL)ME [Tasavvuf]

- TAMİM[Ar.]/SİRKÜLER[Fr.] değil/yerine/= GENELGE [tuze]

- TAN[Ar.] (ETMEK) değil/yerine/= TANLAMAK/TANMAK [Davranis-Tutum]
( Sövme, yerme, ayıplama. İLE Şaşmak, şaşırmak. )

- TANDIR[Ar. < TENNÛR | TENÂHÎR] değil/yerine/= İSTANBUL TANDIRI [Nesneler]
( Pişirmek ve ısınmak üzere. İLE Isınmak üzere. )
( Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü. | Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılan düzen. İLE ... )

- TANÎN-İ ZÜBÂB[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Sinek vızıltısı. )

- TANTANA[Ar.] değil/yerine/= TERÂNE[Fars.] [Dil]
( Görkem. | Gürültü patırtı, kuru gürültü. | Gereksiz, boş söz. İLE/DEĞİL/YERİNE Ezgi, nağme, uyum, makam. | Dört dizeden oluşan, birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri, birbirleriyle uyaklı olan şiir. | Tekrarlana tekrarlana, usanç verici bir durum alan söz. )

- TANZİFAT[Ar.] değil/yerine/= TEMİZLİK İŞLERİ [hizmet]
( Belediyece yaptırılan temizlik işleri. )

- TANZÎM[Ar. < NAZM] değil/yerine/= DÜZELTME, DÜZENLEME, DÜZEN VERME, YOLUNA KOYMA [Davranis-Tutum]
( DÜZELTME, DÜZENLEME, DÜZEN VERME, YOLUNA KOYMA | NESİR YA DA NAZIM OLARAK YAZMA )

- TAPINCAK/SANEM[Ar.]/PUT[Fars. < BUT]/FETİŞ[Fr.] değil/yerine/= ONGUN/TOTEM[Fr.] [Felsefe]
( Gözle görünen, gözle görüldüğü kadarıyla yetinerek tapınma. | Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı ya da cansız nesne. | Haç. | Uğurlu sayılan şey. | Tapınırcasına sevilen şey ya da kişi. | Saplantılı bir biçimde eşeysel coşku uyandıran ötekine ait giysi, ayakkabı vb. nesne. İLE İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne. )

- TARASSUD[Ar. < RASAD] değil/yerine/= GÖZETME, BEKLEME, DİKKATLE BAKMA, GÖZLEME [Doga]

- TARÂVET[Ar.] değil/yerine/= TAZELİK, TAZE OLMA [Doga]

- TARİHÇİ değil/yerine/= VAK'A-NÜVÎS[Ar., Fars.] [Oncelikliler]
( ... İLE Tarihi olayları günü gününe kaydeden tarihçi. | Osmanlı'larda devletçe görevlendirilen tarih yazarı. )

- TARİK[Ar.] değil/yerine/= YOL [Tasavvuf]

- TARLAKUŞU/TOYGAR/TURGAY/CÜSÂL[Ar.] değil/yerine/= GELİNKUŞU [Hayvanlar]
( Bir tür çayırkuşu. İLE/VE Bir tür iri tarlakuşu. )

- TART/TARD[Ar.] değil/yerine/= TART[Fr.] [Davranis-Tutum]
( Kovma, çıkarma. İLE Kalıpta pişen, bir tür meyveli pasta. )

- TÂRZ-I MEFSÛL[Ar.] değil/yerine/= ... [Dil]
( Kesik kesik tümcelerle söz söyleme. )

- TARZ[Ar.]/STİL[Fr., İng. STYLE] değil/yerine/= BİÇEM [Sanat]

- TASALLÜB[Ar.] değil/yerine/= KATILAŞMA [Davranis-Tutum]

- TASDİ[Ar.] değil/yerine/= CAN SIKMA, BAŞ AĞRITMA, TEDİRGİN ETME [Davranis-Tutum]

- TASFÎK-İ ESNÂN[Ar.] değil/yerine/= ... [TIP]
( Soğuktan dişlerin birbirine çarpması. )

- TASFÎK[Ar. çoğ. TASFÎKAT] değil/yerine/= ... []
( Kanat çırpma. )

- TASGİR[Ar.] değil/yerine/= KÜÇÜLTME [Davranis-Tutum]

- TASIM = KIYAS/TASMİM[Ar.] [Felsefe]

- TASNİ[Ar.] = YAPINTI [Dil]
( Gerçekle çeliştiğini, gerçekliğe uymadığını bile bile tasarlanan şey, hayal gücüyle yaratılmış olan şey. | Bilgi kuramında ve varlıkbilimde, gerçeğe uymayan, ancak belirli bir kuramsal ya da kılgılı amaç için kullanılması sakıncasız olan tasarım. )

- TASRİH[Ar.] değil/yerine/= BELİRTME [Felsefe]

- TAŞ değil/yerine/= YEŞİM[Ar.] [Doga]
( ... İLE Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş. )

- TAUN[Ar.] değil/yerine/= VEBÂ[Ar.] [TIP]
( Bulaşıcı hastalıklar. İLE/<> Hasta sıçanlardan, insana geçen bir mikrobun oluşturduğu, bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık. )

- TAVASSUT[Ar.] değil/yerine/= ARACILIK, ARA BULMA, ARACILIK ETME [Davranis-Tutum]

- TAVATTUN[Ar.] değil/yerine/= YURT EDİNME [toplum]

- TAVLA[Ar. < TAVÎLE] değil/yerine/= TAVLA[İt. < TAVOLA] [Hayvanlar]
( At ahırı. | Hayvan katarı, birbiri ardına bağlanmış bir sıra hayvan. | Çayıra koyuverilen hayvanın ayağına bağladıkları ip, tavla ipi. İLE Bölümlere ayrılmış iki yanlı tahta üzerinde on beşerden, otuz pul ve iki zarla iki kişinin karşılıklı oynadığı oyun. | Bu oyunun üzerinde oynandığı, iki iç yüzü bölme desenli, dikdörtgen biçimindeki tahta kutu. )

- TAVZİF[Ar.] değil/yerine/= GÖREVLENDİRME [Davranis-Tutum]

- TAYF[Ar.]/SPEKTRUM[İng.] değil/yerine/= ÇEŞİTLİLİK [fizik]
( Birleşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü. )

- TAYFA[Ar.] değil/yerine/= MİÇO/MUÇO[İt.] [hizmet]
( Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri. | Aynı işi yapan topluluk. | Birinin yanında bulunan yardakçılar, koşuntu. İLE Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı. )

- TAYİN[Ar.] değil/yerine/= ATAMA [Genel]

- TAYİP[Ar.] değil/yerine/= KINAMA [Davranis-Tutum]

- TAYR[Ar. < ATYÂR, TUYÛR]/MÜRG[Fars.]:
Kuş.
< [Hayvanlar]

- TAYYÂRE[Ar.] değil/yerine/= UÇAK [Nesneler]

- TAYYETMEK[Ar.< TAYY] değil/yerine/= ÇIKARMAK | ARADAN ÇIKARMAK, YOK ETMEK [matematik]

- TAZALLÜM[Ar.] değil/yerine/= SIZLANMA, YAKINMA [Davranis-Tutum]

- TAZAMMUN[Ar.] (ETMEK) değil/yerine/= İÇERMEK | İÇLEM [Turkce]

- TAZARRU'[Ar. < ZURÛ] değil/yerine/= YALVARMAK [Davranis-Tutum]
( Kendini alçaltarak yalvarma. İLE Yalvarma. )
( YALVAR: Para. [BÂKÎ'nin bir şiirindeki son beytinde geçen] )

- TAZİP[Ar. TAZİB] değil/yerine/= SIKINTIYA SOKMA, ÜZME [Davranis-Tutum]

- TAZİYE[Ar.] değil/yerine/= TARZİYE[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Ölen kişinin yakınlarına üzüntünü paylaştığını belirtme/bildirme. İLE Yapılan kötü bir davranış için özür dileme, gönül alma. )

- TAZİZ[Ar.] değil/yerine/= SEVGİ İLE ANMA [Davranis-Tutum]

- TAZMİN[Ar.] değil/yerine/= ZARARI ÖDEME [Davranis-Tutum]

- TAZMİNAT[Ar.] değil/yerine/= ÖDENCE [tuze]

- TAZYİK[Ar.] değil/yerine/= BASINÇ [Dil]

- TE'KÎL[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Birine yedirme, yedirilme. )

- TEÂDÜL[Ar.] değil/yerine/= DENKLEŞME, DENKLİK, BİRBİRİNE DENK OLMA [matematik]

- TEÂKUP[Ar.] değil/yerine/= ART ARDA GELME [Genel]

- TEAMÜL[Ar.]/REAKSİYON[Fr./İng.] değil/yerine/= TEPKİME [fizik]
( Birbirini etkileyen nesneler arasında ortaya çıkan durum. )

- TEÂSÜR[Ar.] değil/yerine/= GÜZEL GEÇİNME, DİRLİK ETME [Davranis-Tutum]

- TEÂVÜN[Ar.] değil/yerine/= YARDIMLAŞMA [Davranis-Tutum]

- TEBÂ[Ar.] değil/yerine/= REÂYÂ[Ar.] [toplum]
( ... İLE/VE Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. | Tanzimat'tan önce, Osmanlı'nın Müslüman olmayan uyrukları. | Hristiyan. )

- TEBAA[Ar.] değil/yerine/= UYRUK [toplum]

- TEBAİYET[Ar.] değil/yerine/= YASAYA/BUYRUĞA UYMA | DEVLETE/GÜÇLÜ KİŞİYE BAĞLANMA [Davranis-Tutum]

- TEBCÎL[Ar. < BECL/BÜCÜL] değil/yerine/= ULULAMA, AĞARLAMA | ÖVME [Davranis-Tutum]

- TEBEDDÜL[Ar.] değil/yerine/= BİR DURUMDAN, BAŞKA BİR DURUMA GEÇME, DEĞİŞME [Felsefe]

- TEBELLEŞ[Ar.] değil/yerine/= BİRBİRİNE GEÇMİŞ, KARMAKARIŞIK, KARIŞMIŞ [Genel]

- TEBELLÜĞ[Ar.] değil/yerine/= BİLDİRİMİ ALMA [tuze]

- TEBERRÜKEN[Ar.] değil/yerine/= HEDİYE OLARAK [Davranis-Tutum]

- TEBEYYÜN[Ar.] değil/yerine/= BELİRLİ OLMA [tuze]

- TEBHÂL/E[Ar.] | COLD SORE, HERPES[İng.] değil/yerine/= UÇUK [TIP]

- TEBRİYE[Ar.] değil/yerine/= AKLAMA, TEMİZE ÇIKARMA [tuze]

- TECA'ÜD[Ar. < CA'D] değil/yerine/= BÜKLÜM BÜKLÜM SAÇ [TIP]
( Saçın kıvırcık, büklüm büklüm olması. )

- TECÂHÜL[Ar.] değil/yerine/= BİLMEZ GİBİ GÖRÜNME, BİLMEZLİKTEN GELME [Davranis-Tutum]

- TECÂNÜS[Ar.] değil/yerine/= BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURAN ÖĞELER ARASINDA UYUM BULUNMASI DURUMU [Felsefe]

- TECAVÜZ[Ar.] değil/yerine/= SALDIRI [tuze]
( Saldırı. | Namusuna saldırma, sarkıntılık. | Başkasının hakkına el uzatma. | Aşma, ötesine geçme. )

- TECBÎR[Ar. CEBR] değil/yerine/= ... [TIP]
( Kırık/çıkık kemiği iyileştirme, sarma/alçıya alma. )

- TECDİT/TECDİD[Ar.] değil/yerine/= TAZELEME [tuze]

- TECEMMU[Ar.] değil/yerine/= YIĞINAK [YAPI]

- TECENNÜN[Ar.] değil/yerine/= ÇILDIRMA, DELİRME, AKLINI OYNATMA [psikoloji]

- TECERRÜT/D[Ar.] değil/yerine/= HERŞEYDEN UZAKLAŞMA, SIYRILMA, SOYUTLANMA [psikoloji]

- TECESSÜS[Ar. < CESS] değil/yerine/= ANLAMA MERAKI [Felsefe]
( OLAĞAN/BASİT MERAK | YOKLAMA, ARAŞTIRMA, DİKKAT VE GAYRETLE ARAŞTIRMA | BİR ŞEYİN İÇ YÜZÜNÜ ARAŞTIRIP SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMA | GÖZETLEME | MERAK )

- TECEZZÜV[Ar. < CÜZ]/TECEZZÎ değil/yerine/= KISIM KISIM BÖLÜNME, DOĞRANMA, UFALMA [Nesneler]
( KISIM KISIM BÖLÜNME, DOĞRANMA, UFALMA )

- TECİL[Ar.] değil/yerine/= ERTELEME [Dil]

- TECRÎD[< Ar. CERED | çoğ. TECRÎDÂT] değil/yerine/= İNTİZÂ[< Ar. NEZ] [Oncelikliler]
( Maddî olandan arındırmak. | Soymak/soyutlamak. İLE/< Dış-dünyada, bir nesnede gizilgüç[bilkuvve/potansiyel] olarak bulunan bir özelliği, zihnin soyutlayarak yetkin örnek[ideal-form] haline getirmesi. | Ayıklamak. )
( Soyma, soyulma. | Ayırma, bir tarafta tutma. | Herşeyden el-ayak çekme. | Soyutlama. | Yalıtma. | Bir şairin kendini soyut bir kişilik, yani ayrı bir kişi sayarak ona hitab etmesi. | Noktasız harflerden oluşan sözcüklerle tümce ya da mısra yapma. İLE/< Çekip koparma, koparıp alma. )
( İntizâ olmadan, tecrîd olmaz. )
( Without the extraction, there cannot be the abstraction. )

- TECVİT/TECVİD[Ar.] değil/yerine/= SÖZCÜĞÜ, DÜZGÜN/UYGUN OKUMA [Dil]
( Sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması. | Kur'ân-ı Kerîm'in, doğru okunmasını sağlayan bilim. | Bu bilim üzerine yazılmış kitap. )

- TECVÎZ[Ar. CEVÂZ | çoğ. TECVÎZÂT] değil/yerine/= TAKDİR [Oncelikliler]
( Olanaklıları kabul eder. İLE/VE ... )

- TECVİZ[Ar.] değil/yerine/= İZİN VERME [Felsefe]
( Yapılmasını uygun bulma. )

- TEÇHİL[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİN BİLGİSİZLİĞİNİ SÖYLEME [Davranis-Tutum]
( Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme. )

- TEÇHİZ[Ar.] değil/yerine/= DONATMA, DONATIM [Nesneler]

- TEDAİ[Ar.] değil/yerine/= ÇAĞRIŞIM [YAZIN]

- TEDAVİ[Ar.] değil/yerine/= OTAMA/SAĞALTIM/TERAPİ[Fr.] [TIP]
( Fiziksel olana. İLE Zihinsel olana. )
( Örgenlere uygulanabilen. İLE/VE Tine uygulanabilen. )

- TEDÂVÜL[Ar.]/SİRKÜLASYON[Fr.] değil/yerine/= DOLAŞIM/DOLANIM [Genel]

- TEDEMMU'[< DEM][Ar.] değil/yerine/= ... []
( Gözün yaşarması. | Sayrılıktan dolayı gözden yaş gelme. )

- TEDFİN[Ar.] değil/yerine/= GÖMME [Nesneler]

- TEDHİŞ/Çİ[Ar.] değil/yerine/= YILDIRI/CI [Davranis-Tutum]

- TEDİP[Ar.] değil/yerine/= USLANDIRMA, YOLA GETİRME, TERBİYE ETME [Davranis-Tutum]

- TEDİYE[Ar.] değil/yerine/= ÖDEME [Nesneler]
( Para vb. bir şey verme, ödeme. | Gerçekleşen bir alacağı para ile ödeme. )

- TEDRÎS[Ar. < DERS] değil/yerine/= DERS VERME, OKUTMA [Bilim]

- TEDRİSAT[Ar.] değil/yerine/= ÖĞRETİM [Bilim]

- TEDSÎR[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Kuşun, yuvasını düzenlemesi/düzeltmesi. )

- TEDVÎN[Ar. < DÎVÂN] değil/yerine/= DERLEME [divan]
( Dîvân şekline sokma. | Kitaplaştırma. | Yasalaştırma. [yazılı ve bütünlüklü duruma getirilen kurallar][İng. CODIFICATION] )

- TEDVİR[Ar.] değil/yerine/= ÇEVİRME | YÖNETME, ÇEKİP ÇEVİRME [Davranis-Tutum]

- TEEDDÜP[Ar.] değil/yerine/= UTANMA [psikoloji]

- TEESSÜF[Ar.] değil/yerine/= YERİNME [Dil]
( Acınmak. | Pişman olmak. )

- TEESSÜS[Ar.] değil/yerine/= KURULMA, ORTAYA ÇIKMA | YERLEŞME, TEMELLEŞME, KÖKLEŞME [Davranis-Tutum]

- TEEYYÜT[Ar.] değil/yerine/= DOĞRU ÇIKMA, GERÇEKLENME [tuze]

- TEFCİR[Ar.]/DRENAJ[Fr.] değil/yerine/= AKAÇLAMA [Nesneler]
( Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması. | Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma. )

- TEFERRÜT[Ar.] değil/yerine/= TEK/YALNIZ OLMA [Davranis-Tutum]
( Tek, yalnız olma, herkesten uzaklaşarak yalnız kalma. | Benzeri bulunmama, benzersiz olma, sivrilme. )

- TEFEVVUK[Ar.] değil/yerine/= ÜSTÜNLÜK, ÜSTÜN GELME [Felsefe]

- TEFEYYÜZ[Ar.] değil/yerine/= YÜKSELME, İLERLEME [Felsefe]

- TEFRİKA[Ar.] değil/yerine/= SÜRMECE | İKİLİK [Turkce]
( Gazete ya da dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi. | Bu biçimde yayımlanan. | İkilik. )

- TEFRÎŞ, TEFRÎŞÂT[Ar. < FERŞ] değil/yerine/= DÖŞEME, DÖŞENME, YAYMA | EV EŞYASINI DÜZENLEME [Nesneler]

- TEFSİR[< FESR] değil/yerine/= TE'VÎL[Ar. < MEAL] [Oncelikliler]
( Olaylara bağlı yorum. | Kur'ân-ı Kerîm'in, anlam bakımından açıklaması. | Örtüyü açmak. İLE/VE Anlama bağlı yorum. | İlklemek, asla götürmek. | Sözü çevirme. )

- TEFSİRE[Ar.] değil/yerine/= ... [TIP]
( Hekimin, sayrının sidiğindeki değerleri/sonuçları incelemesi. | Sayrının, hekim tarafından incelenmiş sidiği. )

- TEFTİŞ[Ar.] değil/yerine/= DENETLEME [Dil]

- TEFVÎZ[Ar.]/İHÂLE değil/yerine/= UYGUN KOŞULLARLA VERME [hizmet]
( Sipariş etme. | Allah'tan bekleme. | Dağıtım. | Bir Taşınmaz malı, bilinen değeri karşılığı birine verme. )

- TEGAFÜL[Ar.] değil/yerine/= ANLAMAMAZLIKTAN GELME [Davranis-Tutum]

- TEGANNİ[Ar.] değil/yerine/= YIRLAMAK, ŞARKI SÖYLEME [Muzik]

- TEHÂCÎ[Ar. HECÂ] değil/yerine/= ... [Dil]
( Hicv etme, hicivleşme. )

- TEHALÜK[Ar.] değil/yerine/= ÇOK İSTEME, CAN ATMA [Davranis-Tutum]

- TEHEYYÜÇ[Ar.] değil/yerine/= TEHYİÇ[Ar.] [Davranis-Tutum]
( Coşma, heyecanlanma. İLE/VE/||/<>/> Coşturma, heyecanlandırma. )

- TEHİR/TAVİK[Ar.] değil/yerine/= GECİKTİRME | ALIKOYMA [Davranis-Tutum]

- TEKABÜL[Ar.] değil/yerine/= EŞİTİ / KARŞI OLUM [Turkce]
( Birbirinin karşısında bulunan, birbirini karşılıklı olarak dışta bırakan kavram ya da yargı arasındaki bağlantı. )

- TEKÂMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= OLGUNLAŞMA [Davranis-Tutum]

- TEKÂSÜR[< KESRET] değil/yerine/= TEKÂSÜR[< KESR] [lugat]
( Çoğalma.[bkz. TAADDÜD, TEKESSÜR] | Çok övünme. İLE [fiz.] Işınların sapıp kırılması, kırınım.[İng., Fr. DIFFRACTION] İLE Üşenme, tembellik; ilgisizlik. )

- TEKAÜT[Ar.] değil/yerine/= TEKAÜDİYE[Ar.] [Genel]
( Emekliye ayrılma. | Emekli. İLE/VE/||/<> Emekli aylığı. )

- TEKEFFÜL[Ar.] değil/yerine/= YÜKÜMLENME [tuze]
( Bir şeyin sorumluluğunu üzerine alma. | Kefil olma. )

- TEKELLÜF[Ar.] değil/yerine/= YAPMACIK [Davranis-Tutum]
( Zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. | Bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme. | Gösteriş. )

- TEKELLÜM[Ar. KELÂM] değil/yerine/= ... [Dil]
( Söyleme, konuşma. | Bir yazarın kendini ölmüş sayarak yazı yazması. )

- TEKEMMÜL[Ar. < KEMÂL] değil/yerine/= YETKİNLEŞME [Felsefe]
( KEMÂLE GELME, KEMÂL BULMA, OLGUNLAŞMA )

- TEKERRÜR[Ar.] değil/yerine/= TEKRARLANMA [Davranis-Tutum]

- TEKFİN[Ar.] değil/yerine/= KEFENLEME [Tasavvuf]

- TEKİT[Ar.] değil/yerine/= GÜÇLENDİRME, SAĞLAMLAŞTIRMA | ÜSTELEME [Dil]
( Bir düşünce ya da istek üzerinde durmak, direnmek, ısrar etmek. | Sayrılık, hastalığın yeniden ortaya çıkması, nüks etmesi, depreşmesi. )

- TEKKE değil/yerine/= HÂN-KAH[Ar.]/HÂNGÂH[Fars.] [Tasavvuf]
( ... İLE/VE Tekkenin büyüğü. )

- TEKLİF[Ar. çoğ. TEKÂLİF] değil/yerine/= ÖNERİ [Oncelikliler]

- TEKNE değil/yerine/= MAVNA/MAVUNA[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan, güvertesiz büyük tekne. )

- TEKRÎM[Ar. < KEREM] değil/yerine/= ... [Davranis-Tutum]
( Saygı gösterme, ululama. | Cömertlik. )

- TEKYÎL[Ar. KİLE]:
Kile ölçme.
ile [Nesneler]

- TEKZİP[Ar.] değil/yerine/= YALANLAMA [tuze]

- TELA'SÜM[Ar.] değil/yerine/= KEKELEME [Dil]
( Yanıt verilecek yerde veremeyip kekeleme. | Saçmasapan yanıt verme, kemküm etme. | Dil dolaşma. )

- TELÂFFUZ[Ar.] değil/yerine/= SÖYLEN(/Y)İŞ [Dil]

- TELÂFÎ[Ar.] değil/yerine/= GİDERME [Dil]

- TELÂŞ/TELÂŞE[Ar.] ile ÜRKÜ/PANİK[Yun.] [Davranis-Tutum]

- TELÂZUM[Ar.] değil/yerine/= BİRBİRİNİ GEREKTİRME İLİŞKİSİ [Felsefe]

- TELEBBÜN[Ar. LEBEN] değil/yerine/= ... []
( Memeden sütün damla damla akması. )

- TELECLÜC[Ar. < LÜCCET] değil/yerine/= ... []
( Şaşkınlıktan dolayı sözü ağzında karıştırarak söyleme. )

- TELKİH[Ar.] değil/yerine/= AŞILAMA [Bitkiler]

- TELKÎN[Ar.] değil/yerine/= TALKIN [Tasavvuf]
( Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama. İLE/DEĞİL/YERİNE/= Ölü gömüldükten sonra, mezar başında, imamın söylediği (dinî) sözler. )

- TELLAL/DELLÂL[Ar.] değil/yerine/= ... [hizmet]
( Alıcı ile satıcı arasında, antlaşmayı sağlayan kişi. )

- TELVÎH[Ar. < LEVH | çoğ. TELVÎHÂT] değil/yerine/= ... []
( Posa haline getirme. )

- TELVİS[Ar.] değil/yerine/= KİRLETME [Davranis-Tutum]

- TEMÂRUZ[Ar. < MARAZ] değil/yerine/= SAYRIMSAMA, KENDİNİ HASTA GİBİ GÖSTERME [TIP]

- TEMAS[Ar.] değil/yerine/= DEĞME, DOKUNMA | İLİŞKİ | BAĞLANTI [Davranis-Tutum]
( Değme, değinti, dokunma, dokunuş. | Buluşup görüşme, ilişki kurma, ilişki. | Değinme, sözünü etme. | Gidip gelme, ulaşım, bağlantı. )

- TEMÂYÜL[Ar.] değil/yerine/= YÖNSEME/EĞİLİM [tuze]
( Belirli bir amaca ya da sonuca yönelen, etkinliğe dönüşmeyen etki gücü. )

- TEMDÎT[Ar. TEMDÎD < MEDD] değil/yerine/= UZATMA, SÜRDÜRME | BİR HARFİ UZUN OKUMA | SULANDIRMA [Tasavvuf]

- TEMEDDÜN[Ar. < MEDENİYET] değil/yerine/= UYGARLAŞMA | KENTLEŞME [Davranis-Tutum]

- TEMENNÎ[Ar.] değil/yerine/= DİLEME, DİLEK, İSTEK [Davranis-Tutum]

- TEMERKÜZ[Ar. < MERKEZ] değil/yerine/= MERKEZ TUTMA | TOPLANMA | BİRİKME, YIĞILMA | [kimya] DERİŞME, KOYULAŞMA [Nesneler]

- TEMERRÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME | EK FAİZ [Davranis-Tutum]
( Dikkafalılık, kafa tutma, direnme. Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim. | Ek faiz ödememe durumu. )

- TEMESSÜL[Ar. < MİSL] değil/yerine/= BENZEŞME | ÖZÜMLEME [Doga]
( Bir şekil ve sûrete girme. | İnsan biçiminde görünme. | Benzeşme. İLE/DEĞİL/YERİNE/= [biyoloji] Özümleme. )

- TEMEVVÜC[Ar. < MEVC] değil/yerine/= DALGALANMA [Doga]

- TEMEYYÜZ[Ar.] değil/yerine/= KENDİNİ GÖSTERME, SİVRİLME, BENZERLERİNDEN FARKLI OLMA [Davranis-Tutum]

- TEMİN/TEDARİK[Ar.] değil/yerine/= SAĞLAMA/ELDE ETME [Dil]
( Araştırıp bulma, sağlama, elde etme. | Hazırlık. )

- TEMÎNÂT[Ar.] değil/yerine/= GÜVENCE [Dil]

- TEMLİK[Ar.] değil/yerine/= MÜLK OLARAK VERME | BİR HAKKIN, BAŞKA BİRİNE GEÇİRİLMESİ [tuze]

- TEMPLUM[Lat.] değil/yerine/= MÂBED[Ar.] [YAPI]
( Kesmek. İLE Küp. )

- TENÂSÜL-İ BİKRÎ[Ar.], PARTENOJENEZ/PARTHÉNOGÉNÈSHE[Fr.] değil/yerine/= URANISME []
( Eşeysel ilişki olmaksızın gerçekleşen doğum. İLE Eşeysel ilişkiye varmayacak biçimde eril ile erilin sevişmesi. )

- TENASÜP[Ar.] değil/yerine/= ORAN/TI, UYMA, YAKIŞMA [Felsefe]
( Aralarında uygunluk bulunma. | Birbirleriyle ilgili söz ya da kavramların dizelerde toplanması sanatı. )

- TENÂSÜR[Ar.] değil/yerine/= SAÇILMA, SERPİLME | PÜSKÜRME [Nesneler]

- TENÂTUH[Ar.] değil/yerine/= SÜSMEK [Hayvanlar]
( Hayvanların boynuzlaşması. )

- TENÂZUR[Ar. < NAZAR]/SİMETRİ[Fr./İng.] değil/yerine/= BAKIŞIM [Sanat]

- TENCERE değil/yerine/= HELVAHANE[Ar. Fars.] [Nesneler]
( ... İLE Genellikle helva pişirmekte kullanılmış olan, geniş ve az derin tencere. )

- TENEŞİR[Fars. < TENŞÜR] değil/yerine/= MUSALLA[Ar.] [Tasavvuf]
( Kırkından sonra azanı, teneşir paklar. )
( Üstünde ölü yıkanılan mermer/kerevet. İLE Namaz kılmaya yarayan, açık yer. | Camilerde, cenaze konulup önünde namaz kılınan yer. İLE Önünden geçilerek kendisine saygı gösterilmek istenen ölünün tabutunun konulması için yapılmış yüksek yer. )

- TENKİDİ[Ar.] değil/yerine/= ELEŞTİRİLİ, ELEŞTİRMELİ [Felsefe]

- TENKİYE[Ar.]/LAVMAN[Fr.] değil/yerine/= KALIN BAĞIRSAĞI TEMİZLEME [TIP]

- TENSÎK[Ar. < NESAK] değil/yerine/= DÜZENLEME, DÜZELTME, YOLUNA KOYMA [Davranis-Tutum]

- TENSİP[Ar.] değil/yerine/= UYGUN BULMA, YARAŞTIRMA [Felsefe]

- TENVİR[Ar.] değil/yerine/= AYDINLATMA | BİLGİ VERME [Felsefe]

- TENYA değil/yerine/= ZÂT-ÜL-HUFEYRE-İ RE'S[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE/VE Uzunluğu 20 m. kadar olan bir çşit tenya, şerit. )

- TEPE değil/yerine/= BECRÂ'[Ar.] [Doga]
( ... İLE Yüksek yer. )

- TEPHİR[Ar.] değil/yerine/= BUHARLAŞ(TIR)MA | BUĞULAMA [fizik]

- TERAKKİPERVER[Ar. + Fars.] değil/yerine/= İLERİCİ [Davranis-Tutum]

- TERÂKÜM[Ar. < RÜKM] değil/yerine/= BİRİKME, YIĞILMA, TOPLANMA [Nesneler]

- TERAZİ değil/yerine/= KABBÂN[Ar.] (KEPAN[Fars.]) [Nesneler]
( ... İLE Büyük terazi. )

- TERCÜMAN[Ar.] değil/yerine/= DİLMAÇ/ÇEVİRMEN [Dil]

- TERCÜME-İ HAL[Ar.]/BİYOGRAFİ[Fr./İng.] ile/değil/yerine YAŞAM ÖYKÜSÜ [Dil]

- TEREDDİ[Ar. < REDY] değil/yerine/= SOYSUZLAŞMA, YOZLAŞMA [Davranis-Tutum]

- TEREDDÜT/D[Ar. < REDD] değil/yerine/= ENDÎŞE[Fars. < DÂNİŞ] [psikoloji]
( Kararsızlık. İLE Bilgiden/bilimden uzak olma. (durumu/sonucu) [DÂNİŞ: Biliş, bilgi, ilim.] )

- TEREKKÜP[Ar.] değil/yerine/= BİLEŞME [kimya]
( Birkaç şeyin bileşmesinden oluşma. )

- TEREVVUH[Ar.] değil/yerine/= BİR ŞEYDEN KOKU ALMA [Doga]

- TERFİK[Ar.] değil/yerine/= BİRİNİ ARKADAŞ ALMA [Davranis-Tutum]
( Birini arkadaş olarak yanına alma. | Arkadaş olarak yanına birinin verilmesi. )

- TERHİS[Ar. < RUHSAT] değil/yerine/= RUHSAT VERME, İZİN VERME [hizmet]
( İzin verme. | Askerliği tamamlayanları ordudan bırakma. )

- TERKİB[Ar. < RÜKÛB] değil/yerine/= BİRLEŞTİRME [Nesneler]
( BİRKAÇ ŞEYİ BİRLEŞTİRİP KARIŞIK BİR ŞEY MEYDANA GETİRME | BİRKAÇ ŞEYDEN MEYDANA GETİRİLMİŞ ŞEY | (dil bilg.)BİRLEŞTİRME | TAKIM | (kimya)SENTEZ )

- TERLİK değil/yerine/= NALIN[Ar.]/TAKUNYA[Rumca] [Nesneler]
( Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçimlerde ayak giysisi. | Beyaz patiskadan dikilen takke, başlık. İLE/VE Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi. )

- TERSİM[Ar.] değil/yerine/= RESMİNİ YAPMA [Sanat]

- TERTİBAT[Ar.] değil/yerine/= DÜZEN/DÜZENLENİŞ [Nesneler]
( Bir işin güçlüklerini karşılamak için yapılan ön hazırlıklar. )

- TERVİÇ[Ar.] değil/yerine/= BİR DÜŞÜNCEYİ TUTMA, DESTEKLEME [Felsefe]

- TERZİ[Ar.]/HAYYATİ[Ar.]/DERZİ[Fars.]/BAHYEZEN[Fars.] değil/yerine/= DİKMEN [hizmet]

- TERZÎK[Ar. < RIZK] değil/yerine/= BESLE(N)ME [Beslenme]
( Besleme, rızık verme. )

- TESAHUP[Ar.] değil/yerine/= BENİMSEME, SAHİP ÇIKMA | ARKADAŞLIK ETME [Davranis-Tutum]

- TESALÜP[Ar.] değil/yerine/= ÇAPRAZ GELME [Nesneler]
( İki şeyin birbiri üzerine çapraz biçimde gelmesi. | Sinir ve damarların birbirinin üzerinden çapraz olarak geçmesi. )

- TESÂNÜD[Ar. < SENED] değil/yerine/= DAYANIŞMA [Davranis-Tutum]

- TESANÜT[Ar.] değil/yerine/= OMUZDAŞLIK | DAYANIŞMA [Davranis-Tutum]

- TESDİS[Ar.] değil/yerine/= TESTİS[Lat.] [matematik]
( Sayısını altıya çıkarma ya da altıya bölme. | Bir gazelin her beytine dört dize ekleyerek altılı duruma getirme. İLE Erbezi, taşak, haya, husye. )

- TESELLÜM[Ar.] değil/yerine/= VERİLEN BİR ŞEYİ ALMA [tuze]

- TESETTÜR[Ar. < SETR] değil/yerine/= ÖRTÜNME, KAPANMA [Davranis-Tutum]

- TESEYYÜP[Ar.] değil/yerine/= KAYITSIZLIK, TEMBELLİK, İHMALCİLİK [Davranis-Tutum]

- TESHİN[Ar.] değil/yerine/= ISITMA [fizik]

- TESİR[Ar.] değil/yerine/= ETKİ [Dil]

- TESİSAT[Ar.] değil/yerine/= DÖŞEM [Dil]
( Belirli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi ya da döşenen bu araçların tümü. )

- TESİT[Ar.] değil/yerine/= KUTLAMA [Davranis-Tutum]

- TESKERE[Fars. DESKERE] değil/yerine/= TEZKERE[Ar.] [lugat]
( Sedye. | Eskimiş yapılarda malzeme taşımak için kullanılan, dört kollu ve iki kişinin taşıdığı tahta araç. İLE/DEĞİL Pusula. | Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt. | Askerlik görevinin bittiğini bildiren belge. )

- TESMİYE[Ar. < İSM] değil/yerine/= ADLANDIRMA, AD VERME/KOYMA [Bilim]
( AD KOYMA, ADLANDIRMA, İSİM VERME | BESMELE ÇEKME )

- TESRİ[Ar.] değil/yerine/= HIZLANDIRMA, ÇABUKLAŞTIRMA [Davranis-Tutum]

- TESTERE[Fars.] değil/yerine/= MÛŞER[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE Bir çeşit, eğri testere. )

- TESVİT[Ar.] değil/yerine/= KARALAMA [Sanat]
( Müsvedde yapma. )

- TEŞDİT[Ar.] değil/yerine/= GÜÇ VERME | SAĞLAMLAŞTIRMA [Nesneler]

- TEŞEBBÜH[Ar. < ŞİBH] değil/yerine/= BENZEME [Genel]
( Benzeme, andırma, kendini benzetmeye özenme, zorlayarak benzemeye çalışma. )

- TEŞEBBÜS[Ar.] değil/yerine/= GİRİŞİM | GİRİŞME [Davranis-Tutum]

- TEŞEKKÜR[Ar.]/MERSİ[Fr.] değil/yerine/= SAĞ OL! / ALKIŞ [Dil]

- TEŞEMMÜS[Ar. < ŞEMS] değil/yerine/= GÜNEŞ ÇARPMASI [TIP]

- TEŞENNÜC[Ar. < ŞENC]/İSPAZMOS/SPASM[İng.]/SPASME[Fr.] değil/yerine/= KASILMA [TIP]
( Kasların kasılması, gerilip/çekilip büzülmesi. )

- TEŞERRÜF[Ar.] değil/yerine/= ONURLANMA, ONUR DUYMA [toplum]

- TEŞHİS[Ar.] değil/yerine/= TANI/TANIMLAMA [Dil]
( Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma. Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme. | Belirleme. | Kişileştirme. )

- TEŞKİL[Ar.] değil/yerine/= OLUŞTURMA | OLUŞUM | ÖRGÜTLEME [Davranis-Tutum]

- TEŞRİHHANE[Ar. + Fars.] değil/yerine/= DERSLİK [TIP]
( Otopsi yapılan yer. | Tıp fakültelerinde anatomi dersi yapılan yer. )

- TETÂBUK[Ar. < TIBK] değil/yerine/= UYMA, UYGUN GELME, UYGUN DÜŞME, KARŞILIK GELMESİ [Nesneler]

- TEVAHHUŞ[Ar.] değil/yerine/= ÜRKME, ÜRKÜNTÜ [psikoloji]

- TEVAKKİ[Ar.] değil/yerine/= SAKINMA, KORUNMA, ÇEKİNME [Davranis-Tutum]

- TEVAKKUF[Ar.] değil/yerine/= DURMA, DURAKLAMA | BAĞLI/İLGİLİ OLMA [Davranis-Tutum]

- TEVÂLÎ[Ar. < VELY] değil/yerine/= TEVÂRÎ [Tarih]
( Birbiri ardından gelme, arası kesilmeksizin devam etme, sürme. İLE Bir şeyin arkasına saklanıp görünmez olma, gizlenme. )

- TEVÂLÜD[Ar. < VELED] değil/yerine/= TEVÂRÜD[Ar. < VÜRÛD] [YAZIN]
( Doğma, doğurma. İLE Arka arkaya gelme, her yandan gelip birikme. | İki şairin, birbirlerinden habersiz olarak aynı dize[mısrâ] ya da iki dize[beyit]. )

- TEVÂZÛ GÖSTERMEK ile TEVÂZU GÖSTERİSİNDE BULUNMAK [Davranis-Tutum]

- TEVÂZÛ ile SAFÂ'[Ar.] [Tasavvuf]
( ... İLE Saflık, berraklık. | Kişinin kendine ve başkasına iltifat etmediği hali. )
( ... İLE Bazı kabullerde, ilim ve iltifat tecellinin tertemiz olmasına engeldir. Telvin[< LEVN Ar.(: renk verme, boyama)] bu ilim ve iltifattır. )

- TEVEKKELÎ[Ar.] değil/yerine/= NEDENSİZ, BOŞ YERE/BOŞUNA [Genel]

- TEVELLÜT[Ar. < VİLÂDET] değil/yerine/= DOĞMA | DOĞUM (ZAMANI) [Insan]

- TEVERRÜM[Ar.] değil/yerine/= VEREM OLMA [TIP]

- TEVETTÜR[Ar. < VETR/VİTRET] değil/yerine/= GERİLME, GERGİN DURUMA GERME | GERİLİM [psikoloji]

- TEVFİKAN[Ar.] değil/yerine/= UYARAK, UYGUN OLARAK, ...'E GÖRE [tuze]

- TEVKİCİ[Ar.] değil/yerine/= NİŞANCI [OSMANLI]

- TEVKİF[Ar.] değil/yerine/= DURDURMA | TUTUKLAMA [tuze]

- TEVKİFHANE[Ar.] değil/yerine/= TUTUKEVİ [Mekanlar]

- TEVLİT[Ar.] değil/yerine/= DOĞURMA, DOĞURTMA | NEDEN OLMA, OLUŞTURMA [Sanat]

- TEVLİYET[Ar.] değil/yerine/= VAKIF MALLARINA BAKMA GÖREVİ [tuze]

- TEVSİK[Ar.] değil/yerine/= BELGELEME [tuze]

- TEYAKKUZ[Ar. < YAKAZA] değil/yerine/= SAKLIK/UYANIKLIK [Felsefe]
( Uyanma, uykudan kalkma. | Uyanık olma, uyanıklık, açıkgözlülük. )

- TEZAYÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, ARTMA [Genel]

- TEZELZÜL[Ar.] değil/yerine/= SARSILMA, SALLANMA [psikoloji]

- TEZGÂHTAR değil/yerine/= ESNAF/SÛKA[Ar.] [hizmet]
( TEZGÂH[< Fars. DEST-GÂH: Dokuma aleti, atölye. | Zenginlik.] )

- TIFIL[Ar. < TIFL | çoğ. ETFÂL] değil/yerine/= KÜÇÜK ÇOCUK [toplum]

- TIRMÎZÎ değil/yerine/= TİLMÎZİ[Ar. | çoğ. TELÂMÎZ/E] [toplum]
( ... İLE/VE/DEĞİL Öğrencisi/talebesi. | Çırağı. )

- TIYNET[Ar. < TİNET] = YARADILIŞ, MİZÂC, MAYA [Tasavvuf]

- TİMSAL[Ar.] değil/yerine/= SİMGE [Sanat]

- TİRYÂK[Ar., Fars. < Yun.] değil/yerine/= MACUN/PANZEHİR [TIP]
( Bitkisel ve madensel nesnelerin karışımından yapılan macun. )

- TOHUM değil/yerine/= MİBZER[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE/<> Tohum ekme aygıtı. )

- TOPLUM değil/yerine/= KALABALIK/KALABA[Ar. < ĞALEBE] [toplum]
( Kavram. İLE Tekler. )

- TORBA değil/yerine/= ZEMBİL[Ar.] [Nesneler]
( ... İLE/VE Hasırdan örülmüş kulplu torba. )

- TORUN değil/yerine/= HAFİT[Ar.] [kisiler]
( ... İLE Eril torun. )

- TOZ ile ÜLGER/HÂV[Ar.] [Doga]

- TÖHMET[Ar. < TUHMET] ile SUÇLAMA [tuze]
( Birine yüklenen, işlenildiği sanılan fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama. )

- TÖREN/MERASİM[Ar.]/SEREMONİ[Fr. CEREMONIE] ile ŞÖLEN[Moğolca] [toplum]
( TOY, BÂR-İ ÂM: Genel ziyâfet. )
( LİTURYA: Din töreni. )
( Bir toplulukta, üyelerin, belirli bir olayı, kişiyi ya da değeri ayırt edip simgeleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi. | Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi nedenlerle yapılan toplantı. İLE Ziyafet. | Belirli bir amaçla düzenlenen eğlence. | Sanat gösterisi. | Din töreni niteliğinde yemek toplantısı. )

- TÖREN ile KUDAS[Ar.]/LİTURYA[Yun.] [Felsefe]
( ... İLE Hz. İsa'nın havarileriyle birlikte yediği son yemeği anmak için, kilisede, bir kap içinde, ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları tören. )

- TRAKEİT/ŞEZEN[Ar.] ile SOLUK BORUSU YANGISI(İLTİHABI) [TIP]
( TRAKEİT )

- TULÂNÎ[Ar.] değil/yerine/= UZUNLAMASINA [Mekanlar]

- TULUAT[Ar.] değil/yerine/= DOĞAÇLAMA [Sanat]

- TURFA[Ar. < TURFE] değil/yerine/= TURFANDA[Fars. < TERVENDE] [Genel]
( Az bulunur, eski, nadir. | Değeri düşük, işe yaramaz. | Acayip, tuhaf. İLE Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze). | Yeni, ilk kez ortaya çıkan. )

- TURRE[Ar.] değil/yerine/= PÜRÇEK/ZÜLF/ZÜLÜF[Fars.]/BÂRE[Fars.] [TIP]
( Alnın bir kısmına düşen saç. Kıvırcık saç lülesi. İLE/VE Yanağa sarkan saç. Şakaklardan sarkan saç lülesi. | Bele ya da topuğa kadar uzun olan saç. | Sevgilinin saçı. )
( ZÜLF-İ DİL-ÂRÂ: Sevgilinin gönlün süsleyen, gönle hoş gelen zülfü. ZÜLF-İ DİREFŞÂN: Dalgalanan saç. ZÜLF-İ MÜŞG-BÂR: Misk saçan zülf. ZÜLF-İ YÂR: Sevgilinin zülfü, saçı. | Menfaat, çıkar.[Zülfiyara dokunmak deyiminde] )

- TUTULMA değil/yerine/= TUTULMA[Ar. HUSÛF/ECLIPSE] [Doga]
( Toplum tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite. | Tutuk duruma gelmek. | Kapatılmak, sarılmak. | Bir örgen ya da bir nesnenin hareket edemez olması. | Yakalanmak. | Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncu yakından izlenmek, tutulmak, markaja alınmak. İLE Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün ya da bir bölümünün görünmez duruma gelmesi. | Gözlemciye göre, iki gökcisminden birinin, öbürünü örtmesi. Ay'ın, Güneş'i örtmesi[gün tutulması]; Yer'in, Ay'ı örtmesi[Ay tutulması]. İLE Birine tutkun olma, sevme, âşık olma. İLE Oyuncunun söyleyeceklerini unutması. )

- TUTYA[Ar. < TUTİYA] değil/yerine/= SÜRME [Nesneler]
( Sürme. Göz ağrılarına iyi gelen, sürme gibi göze çekilen bir em. | Çinko. | Mor renkli, kokulu bir kır çiçeği. )

- TÜTÜN(/SİGARA/NARGİLE VS.) SORUNUNDA:

"YASAK" değil SINIRLAMA
ve/||/<>
DUMAN değil GAZ
[Oncelikliler]

- UCÛBE[Ar. | çoğ. EÂCÎB] ve/||/<> ÜFKÛHE[Ar.] [lugat]
( Pek acayip şey, garip, şaşılacak şey. İLE/VE/||/<> Şaşılacak, şaşıp kalınacak şey. )

- UFUK[Ar.] değil/yerine/= ÇEVREN/GÖZERİMİ [Dil]

- UFÛNET[Ar.] değil/yerine/= ... [TIP]
( Çürüyüp kokma, kötü koku. | Yangı, iltihap. )

- UĞRAŞ/MEŞGALE[Ar.] ile MEŞAKKAT[Ar.] [Dil]

- ULTRAVİYOLE[Fr.]/MÂVERÂ-İ BENEFŞEVÎ[Ar.] ile MORÖTESİ [Dil]
( Dalga boyu, mor renkli ışığınkinden daha kısa olan, gözle görülemeyen, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım.[4000 - 200 A° arasında] )

- ULVİYET[Ar.] değil/yerine/= YÜCELİK [Felsefe]

- UMUT/ÜMİT[Türkçe, Fars.] = RECÂ[Ar.] [Davranis-Tutum]

- UNSUR[Ar.] değil/yerine/= ÖĞE [Dil]

- URYAN/[Ar.] değil/yerine/= ÇIPLAK/YALINCAK [Dil]

- UT değil/yerine/= UD[Ar.] [Muzik]
( Utanma. İLE Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, çalgıçla çalınan bir çalgı. )

- UYAK/KÂFİYE[Ar.] değil/yerine/= REDİF[Ar.] [YAZIN]
( ... VE/> Koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ya da ek. )
( Aynı anlam, aynı görev. İLE Farklı anlam, aynı görev. )
( Çeşidi vardır. İLE Çeşidi yoktur. )
( )
( )

- UYLUK/OYLUK değil/yerine/= BALDIR/İNCİK/SÂK[Ar.] [TIP]
( Kalçadan dize kadar olan bölüm. İLE/VE Dizle ayak bileği arasındaki bölümün arkasındaki bölüm. )

- UZAKDOĞU TERİMLERİ/SÖZLÜĞÜ ile/ve TASAVVUF TERİMLERİ/SÖZLÜĞÜ [Tasavvuf]

- UZAM/DÜZLEM/VÜSAT[Ar.] ile/ve UZAY [Oncelikliler]
( Belirli noktalar toplamı. İLE/VE/DEĞİL/<> Tüm noktalar toplamı. )
( Tanımla(n)mayla. İLE/VE/DEĞİL/<> ... )
( Dışta. İLE/VE/DEĞİL/<> İçte. )
( İçte yok. İLE/VE/DEĞİL/<> Dışta yok. )

- ÜCRET ile/ve ULÛFE[Ar. ALEF | çoğ. ALÂİF, ULÛF] [OSMANLI]
( ... İLE Hayvan yemi. | Osmanlılar'da, kapıkulu askerlerine, saray ve devlet örgütlerindeki bazı görevlilere, üç ayda bir verilen ücret. )

- ÜLGER/HÂV[Ar.] ile/ve/||/<>/> HÂVI DÖKÜLME/TİRFİLLENME [Nesneler]

- ÜMM-İ SÜLBE[Ar.]/DURE-MÈRE[Fr.] ile/ve/||/<>/> ... []
( Beyin zarlarından en kalını ve en dışta bulunanı. )

- ÜMRAN[Ar.] değil/yerine/= BAYINDIRLIK [YAPI]

- ÜN/ŞÂN[Ar.] değil/yerine/= ŞAN[Fr. CHANT] [Muzik]
( Ün. | Gösteriş, gösterişlilik. İLE İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. )

- ÜSTÜN değil/yerine/= ÜSTÜN[Ar.]/FETHA [Dil]
( Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. | Birine ya da bir şeye göre, nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan.[FAİK] İLE Arap yazısında, bir ünsüzün, geniş, kısa ve düz [a, e] okunacağını gösteren im. )

- ÜŞNİYE[Ar.] değil/yerine/= SUYOSUNLARI [Bitkiler]

- ÜZÜM değil/yerine/= RAZAKI[Ar.] [Beslenme]
( ... İLE Kalınca kabuklu, iri ve uzunca taneli, şekeri çok, bir tür üzüm. )

- VÂDİ[Ar.]/KANYON[Fr. < CANYON]/KLÜZ[Fr. < CLUSE] değil/yerine/= KOYAK/KAPUZ/DAR BOĞAZ [Doga]
( Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki geniş aralık. )

- VAHÂ[Ar.] değil/yerine/= ILGIM/SERAP/YALGIN/PUSARIK [Doga]
( Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yer. İLE ... )

- VAHİ[Ar.] değil/yerine/= VAHİY[Ar.] [Dil]
( Boş, saçma. İLE/DEĞİL/>< Tanrı tarafından, bir buyruk ya da düşüncenin, peygambere bildirilmesi. )

- VAHİD-ÜR-RAHÎM[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( En çok bir yavru yapan hayvanlar. )

- VAHŞİ[Ar.] değil/yerine/= YABANIL [Doga]

- VAK'A-NÜVİS[Ar., Fars.]/KRONOGRAF değil/yerine/= SÜREYAZAR [Tarih]

- VAKIF[Ar. < VAKF: Duruş, durma.]/TESİS değil/yerine/= DERNEK/CEMİYET [Mekanlar]
( Bir mülkü kamu yararına -satılmamak kaydıyla- sonsuz olarak tahsis etmek. İLE Çıkarlarını savunmak, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan yasal topluluk. )

- VAKTAKİ ...[Ar., Fars.] değil/yerine/= NE ZAMAN Kİ ... [Dil]

- VÂLİDE[Ar.] değil/yerine/= ANNE/ANA [kisiler]

- VÂMIK[Ar.] değil/yerine/= SEVEN, ÂŞIK, SEVDÂLI [psikoloji]

- VARİS[Fr.] değil/yerine/= VÂRİS[Ar.] [TIP]
( Toplardamar genişlemesi. [Daha çok bacaklarda görülür] İLE Kalıt/miras sahibi. )

- VARTA[Ar.] değil/yerine/= TEHLİKELİ DURUM [Genel]

- VASIF[Ar.] değil/yerine/= NİTELİK [Dil]

- VASIFLANDIRMA/TAVSÎF[Ar. < VASF] değil/yerine/= NİTELENDİRME, NİTELİKLERİNİ SÖYLEME | İLİM, BİLGİ [Felsefe]

- VÂZIH[Ar.] değil/yerine/= ... [Genel]
( Açık, meydanda, belirli, kapalı olmayan söz/tümce. )

- VAZîFE[Ar.] değil/yerine/= ÖDEV/GÖREV; İŞ [hizmet]

- VAZO[İt. < VASO]/SÜRÂHÎ[Ar.] değil/yerine/= SULUK [Nesneler]
( ... İLE/DEĞİL İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.den yapılan kap. )

- VEBER[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Deve ya da tavşan tüyü. )

- VECÂR/VİCÂR[Ar. çoğ. EVCİRE, VÜCÜR] değil/yerine/= ... []
( Kurt, aslan gibi yırtıcı hayvan yatağı, in. )

- VEDÛK[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Kösnük, kösnümüş, çiftleşme zamanı gelmiş hayvan. )

- VEHLETEN[Ar.] değil/yerine/= ANSIZIN [Dil]

- VEJETARYEN değil/yerine/= VEGAN [Beslenme]
( [hiçbir hayvanın canına kıymamak üzere]
Etini yememeyi yeğleyen. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/<>/> Etini ve tüm hayvansal ürünleri tüketmemeyi ve kullanmamayı yeğleyen. Hayvanları, mal, kaynak ve köle olarak görmemek ve kullanmayan. )
( Bitkisel beslenme bilgisi ve bilincinde olmak. )

- VELEV[Ar.] değil/yerine/= İSTER, İSTERSE, OLSA DA, KALDI Kİ, HATTA [Dil]

- VELHÂSIL[Ar.] değil/yerine/= KISACASI [Dil]

- VELÎ[Ar.] değil/yerine/= DOST[Fars.] [toplum]
( KIYIM-KIYIM, KIYIL Kİ, DOST ÖNÜNE ÇIK(ABİL) )

- VELÎ[Ar.] ile/ve/= DOST[Fars.] [Tasavvuf]

- VELÎME[Ar. çoğ. VELÂİM] ile/ve/= ... [Beslenme]
( Düğün yemeği/ziyafeti, şölen. | Evlenme, düğün. )

- VELVELE[Ar.] ile/ve/= BAĞRIŞMA [Davranis-Tutum]
( Gürültü, bağrışma. | Gereksiz telaşa ve heyecana düşürmek. )

- VENÜS ile/ve/= ÇULPAN/ÇOBANYILDIZI/ZÜHRE[Ar.] [Doga]
( Merkür'den sonra, güneşe en yakın gezegen. )
( Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına karşın sıcaklık bakımından 464 °C ile birinci sıradaki gezegendir. Bunun nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. )
( Saat yönünde dönen tek gezegen, Venüs'tür. )

- VERB[Ar.] ile/ve/= ... []
( Yabani hayvan ini. )

- VEREM[Ar.]/SİLL[Ar.]/ÇIBAN/AKARSU ile/ve/= AKARCA/FİSTÜL[Fr.] [TIP]
( ... İLE Kemik veremi. | Sürekli işleyen çıban. | Küçük akarsu. | Kaplıca. )

- VERMEK ile/ve/değil ZAMANINDA VERMEK/İNFÂK[Ar.] [Oncelikliler]

- VEYL[Ar.] ile/ve/değil YAZIK [lugat]
( Vay! | Yazık, vah vah. | Cehennemde bir derenin adı. İLE Herkesi üzebilecek şey, günah. | Acınma, üzüntü anlatan bir söz. | Kınama anlatan bir söz. )

- VEZÂRET[Ar.] ile/ve/değil ... []
( Vezirlik, paşalık. [Osmanlı'da en büyük rütbe.] )

- VİLADİ[Ar.] değil/yerine/= DOĞUŞTAN [Doga]

- VÜRUT[Ar.] değil/yerine/= GELİŞ/GELME [Davranis-Tutum]

- VÜSÛK değil/yerine/= VÜSUK[Ar. < VESÂK/VİSÂK] [Oncelikliler]
( İnanma, güvenme. | Sağlamlık. İLE Bağlar, ilişkiler. | Antlaşmalar, sözleşmeler. [yeminle] )
( Bir yazı ya da bir belgeyi düzenleyen kişi ya da makamın şüphe edilmeyecek derecede belirli olmasından doğan değer ve kuvvet. İLE ... )

- YA[Ar.] değil/yerine/= YA[Fars.] [Dil]
( Bazı duyguları güçlendirmek amacıyla tümcenin başında ya da sonunda kullanılır. | Bir şeyi onaylamada, "evet" anlamında kullanılır. İLE Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılır. | Tümce başında, "evet" anlamında olumluluk bildirir. | Soru tümcelerinin başında kullanılır. | Birinden birinin seçilmesi gereken durumlarda kullanılır. | Bir düşüncenin karşıtı düşünülürken kullanılır. | Gereklik ve onay bildiren tümcelerde, yargının onaylandığını bildirir. | Dilek, koşul ve geniş zaman kiplerinde, yargıyı pekitir. | Bilinen, görülen, anımsanıp anlatılan bir kolay nedeniyle de sorulan başka bir konu için kullanılır. | Bir düşüncede, sıra ile yer alan ayrı cins öğelerden biri, ötekilerden üstün görüldüğünde, o öğe, tümce dışına alınır ve başına bir "ya" getirilerek "hele, özellikle" anlamında kullanılır. | Yanıt niteliğinde olan tümcenin sonuna getirildiğinde, asıl yargının, arkadan gelen tümce ile anlatılacağını belirtir. | Öykü ve söylence birleşik zamanlarından sonra gelerek anlamı berkitir. | Tümcede, eş görevli öğeler arasında, ya ... ya, ya... ya da, ya .. ya da biçimlerinde yinelenmiş olarak kullanılır. )

- YAĞMUR değil/yerine/= MUSON[Fr. < Ar.] [Doga]
( ... İLE Güney Asya kıyılarıyla Hint Denizi'nde, yaz ve kış mevsimlerinde, birbirine ters yönlerden esen geniş alanlı rüzgâr.[Yaz musonu, nemlidir.] )

- YAĞMUR değil/yerine/= SÜMBÜLÎ[Fars. + Ar.] [Doga]
( ... İLE Yağmur yağdırmayan, koyu renkli bulutlarla örtülü hava. )

- YAKUT[Ar.] değil/yerine/= YAKUT [Nesneler]
( Pembe ya da erguvan tonları ile karışık, koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş. | Yakuttan yapılmış ya da yakutla süslenmiş olan. İLE Kuzeydoğu Sibirya'da yaşayan bir Türk topluluğu ya da bu topluluktan olan kişi. | Bu topluluğa özgü olan, bu toplulukla ilgili. )

- YALITMA/YALITIK/İZOLE[Lat.] ile YOK ETME, GİDERME/İZALE[Ar.] [Dil]

- YANYANA/LIK ile ART ARDA/ARDIŞIK/LIK/MÜTERÂDİF[Ar. < RİDF] [Oncelikliler]
( Uzay/mekân. İLE/VE Zaman. )

- YÂR ile/ve/< YARDIMCI/MUÎN[Ar. < AVN: İâne eden.] [Davranis-Tutum]

- YAŞLI ile/ve/< AKVES[Ar.] [TIP]
( ... İLE Yaşlılıktan beli bükülmüş olan. )

- YAŞLI ile ÇOK YAŞLI/MÜSİNN[Ar. < SİNN], A'MER [TIP]

- YAVE[Fars.]/TÜRREHÂT[Ar. < TÜRREHE]/PESTENKİRÂNÎ[Fars.] ile SAÇMA-SAPAN SÖZ [Dil]
( Saçma, saçma sapan söz. | Sahipsiz hayvan. )

- YAZAR ile ÜDEBÂ[Ar. < EDÎB] [YAZIN]
( ... İLE/VE/||/<> Yazarlar, edîbler. )

- YEKNESAK[Ar.]/BİTEVİYE/MUTTARİT/MONOTON[Fr. < Yun.] değil/yerine/= TEKDÜZE [Dil]

- YEKÜN/YEKÛN[Ar.] değil/yerine/= TOPLAM [Genel]

- YEL değil/yerine/= SAM[Ar.] (YELİ) [Doga]
( ... İLE Çölden esen sıcak yel. )

- YELKEN/ŞİRÂ'[Ar.]/BÂD-BÂN[Fars.] ile/ve KÜREK [Nesneler]

- YENİ YIL / YILIN BAŞI / MİLÂD[Ar. < VELÂDET/VİLÂDET:
Doğurma. | [Osm.] Doğma.] / ROŞ HA ŞANAH[İbr.]:
< [Genel]

- YENİK < YENİK/MAĞLUP[Ar.] [Beslenme]
( Yenmiş, aşınmış. | Bir hayvanın ya da böceğin, bir şeyi yiyerek onda bıraktığı iz. İLE Savaş ya da yarışmada yenilmiş. | Güçsüz, çaresiz. )

- YENİLGİ/HEZÎMET[Ar.] < HİZMET [hizmet]
( Hezîmete uğramamak için sürekli ve her türlü hizmet etmek gerekir. )

- YERYÜZÜ/ARZ[Ar.] < YERKÜRE [Doga]
( )

- YEVM[Ar. çoğ. EYYÂM]/RÛZ[Fars.] değil/yerine/= GÜN [Dil]

- YILAN değil/yerine/= EF'Â/EF'Î[Ar.] [Hayvanlar]
( ... İLE Engerek yılanı. )

- YILAN ile ISLIKLI YILAN/HAFET[Ar.] []

- YİLBİK/SAR'/SAR'A[Ar.]/TUTARAK/TUTARIK/TUTARGA ile TUTARAK [Davranis-Tutum]
( Sara hastalığı. İLE Direnme, inat. )

- YOL ile SEBİL[Ar.] [Mekanlar]
( ... İLE/VE Büyük cadde. )

- YORUM ile ÇEVRİ/TE'VİL[< Ar.] [Dil]
( ... İLE Bir söz ya da davranışı, görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme. | Burgaç. )

- YÖRÜNGE/MAHREK[< HAREKET] ile MENZİL-İ KÜLLÎ[Ar.] [Doga]
( Hareketli bir noktanın güttüğü yol. | Bir gök nesnesinin hareketinde, ağırlık merkezinin geometri bakımından yeri. İLE Mahrekin en son noktasına kadar olan mesafe. )

- YÜRÜMEK ile BAHTERE[Ar.]/HİRÂM[Fars.] [Spor]
( ... İLE/VE Salına salına, hoş yürüyüş. )

- YÜZ FELCİ ve/||/<> HOUSE-BRACKMANN EVRELEMESİ [TIP]

- YÜZÜK ve/||/<> HÂTEM[Ar.] [Nesneler]
( Halka şeklinde parmağa geçirilen. İLE Mühür, üstü mühürlü yüzük. )

- ZAAF[Ar.] değil/yerine/= DÜŞKÜN/LÜK [Davranis-Tutum]

- ZABIT/ZAPT/ZABT[Ar.] değil/yerine/= TUTANAK [tuze]

- ZABT-U-RABT[Ar.]/DİSİPLİN[İng.] değil/yerine/= SIKIDÜZEN [Davranis-Tutum]

- ZÂHİR-ÜZ-ZENEB[Ar.] değil/yerine/= URODÈLES[Fr.] [Bitkiler]
( Kuyruklular. )

- ZAHİT[Ar.] değil/yerine/= ZAİT[Ar.] [matematik]
( ... İLE Çoğaltan, artıran. | Gereksiz. | Artı[+]. )

- ZAKKUM[Ar.] değil/yerine/= [Bitkiler]
( Zakkumgillerden, çiçekleri beyaz ya da pembe renkli, çoğunlukla kurumuş dere yataklarında kendin kendine yetişen, ağılı bir bitki. )

- ZAMİR[Ar.] değil/yerine/= ADIL [Dil]

- ZAMK[Ar.] değil/yerine/= TUTKAL/YAPIŞTIRICI [Dil]

- ZAN değil/yerine/= İSTİNBÂT[Ar.] [Oncelikliler]
( Sanma, sanı. | Şüphe. İLE Bir söz ya da işten gizli bir anlam çıkartma, zımnen, açık olmayarak, dolayısıyla anlama. )

- ZANN[Ar.] ile/= GÜMÂN[Fars.] [Felsefe]

- ZANNETMEK/ZEHAP[Ar.] ile/= ZAMMETMEK[Ar.] [Felsefe]
( Sanı, kuşku/şüphe. İLE Katmak. )

- ZAR ile/= ZAR[Ar. çoğ. ZURÛ'] [Hayvanlar]
( İnce deri. İLE İnek vb. hayvanların memesi. )

- ZARBÂN[Ar.] ile/= ... []
( Kertenkeleleri avlayan, kedi büyüklüğünde yırtıcı bir hayvan. )

- ZÂT-ÜL-BATNEYN[Ar.] ile/= BIVENTRE[Fr.] []
( İkikarınlı. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-BATNİYYE[Ar.] ile/= GASTÉROPODES[Fr.] []
( Karındanbacaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-CEZRİYYE[Ar.] ile/= ... [Hayvanlar]
( Köktenbacaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KEFFİYYE[Ar.] ile/= PALMIPÈDES[Fr.] []
( Perdeayaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-KESÎRE[Ar.] ile/= MYRIAPODES[Fr.] [Hayvanlar]
( Çokayaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-MAFSALİYYE[Ar.] ile/= ARTHROPODES[Fr.] [TIP]
( Eklembacaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İL-MEŞKUKA[Ar.]["ka" uzun okunur] ile/= ... [Hayvanlar]
( Çataltırnaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ERCÜL-İR-RE'SİYYE[Ar.] ile/= CÉPHALOPODES[Fr.] []
( Baştanayaklılar. )

- ZÂT-ÜL-ESÂBİ-İL-MÜZDEVİCE[Ar.] ile/= ... [Bitkiler]
( Suaygırı gibi ayakları eşit parmaklarla biten iri hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-ESÂBİ'-İL-MÜFREDE[Ar.] ile/= ONGULÉS[Fr.] [Bitkiler]
( Toynaklılar, tektırnaklılar. )

- ZÂT-ÜL-EYDİ-L-ERBA'[Ar.] ile/= ... []
( Dört elli hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-EZFÂR[Ar.] ile/= ... []
( Parmakları birbirinden ayrı, hareketli ve pençeli olan hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-FIKARÂT[Ar.] ile/= VERTÉBRÉS[Fr.] []
( Omurgalılar, belkemiği olan hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-HARÂŞİF-İL-MÜŞA'ŞAA[Ar.] ile/= ... []
( Cildi, mineli ve kemikli olan balık sınıfı. )

- ZÂT-ÜL-HURTÛM[Ar.] ile/= PROBOSCIDIENS[Fr.] [Hayvanlar]
( Hortumlu hayvanlar sınıfı, hortumlular. )

- ZÂT-ÜL-IZÂM-İT-TÂMME[Ar.] ile/= ... []
( Tamamen kemikleşmiş fıkraları birer kıhıftan ibaret olan balıklar sınıfı. )

- ZÂT-ÜL-KÎSÎ[Ar.] ile/= ... [Hayvanlar]
( Karnının altında bir kesesi olup yavrularını ilk kez olarak bunun içinde doğuran hayvanlar. )

- ZÂT-ÜL-KURÛN-İL-MUSAMME/MÜCEVVEFE[Ar.] ile/= ... []
( Boynuzlarının içi boş olan hayvanlar, boş boynuzlular. )

- ZÂT-ÜL-KURÛN-İS-SÂKITA[Ar.] ile/= ... [Hayvanlar]
( Geyik, karaca gibi sadece erillerinde bulunup mevsim mevsim düşen ve sonra yeniden boynuzu çıkan hayvanlar sınıfı. )

- ZÂT-ÜL-MİSKAB[Ar.] ile/= ... []
( Karınlarının sonunda birer delik bulunan omurgasız hayvanlar. )

- ZÂT-ÜS-SEDÂYÂ-Yİ BAHRİYYE[Ar.] ile/= SIRÉNIENS[Fr.] [Bitkiler]
( Denizayılanı gibi memeliler sınıfı. )

- ZÂT-ÜS-SUKABÂT-I GAYR-İ MÜŞA'ARA[Ar.] ile/= MADRÉPORES[Fr.] [Bitkiler]
( Matraporalar. )

- ZÂT-ÜS-SUKABÂT[Ar.] ile/= FORAMINIFÈRES[Fr.] [Bitkiler]
( Delikliler. )

- ZAYIF[Ar. < ZA'ÎF] ile/= KADİT[Ar. KADÎD] [TIP]
( Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan ya da hayvan). | Görevini yapacak kadar yeterli gücü olmayan. | Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan. | Önemli, güvenilir olmayan. | Çok az. | Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan. | Başarısızlığı gösteren not. | Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz. | Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan. İLE/VE/||/<> Çok zayıf. | İskelet. )

- ZÂYİ/ZİYAN[Ar., Fars.] değil/yerine/= YİTİK/KAYIP/ZARAR [Dil]

- ZÂYİ/ZİYAN[Ar.] değil/yerine/= ZEVAL[Ar.] [Genel]
( Yitik, kayıp. İLE Yok olma/edilme. | Suç, kabahat, sorumluluk. | Bozulma. | Öğle vakti. )

- ZEÂMET[Ar.] değil/yerine/= TİMÂR[Fars.] [lugat]
( Sipâhilere verilen, en büyük timâr. İLE/VE/||/<> Yara bakımı. | Ağaç bakımı. | Hayvan temizleme. | Beslediği sipâhilerle savaşa giden beylere -öşür vergisini almak üzere- ayrılan arâzî. )

- ZEBÎB[Ar.] değil/yerine/= ZEHR-İ MÂR[Fars.] [Hayvanlar]
( Yılan, akrep gibi hayvanların zehiri. İLE Yılan zehiri. )

- ZEFİR[Yun.] değil/yerine/= ZEFİR[Ar.] [tekstil]
( Genellikle gömlek yapmakta kullanılan, çizgili, ince bir pamuklu kumaş. İLE Soluk verme. )

- ZEHİR/AĞI/SEM[Ar.] ile/ve/||/<>/>< PANZEHİR[Fars. < PÂD-İ ZEHR(PÂD: Saklayan. | Koruyan, bekleyen. | Büyük, ulu.)] [Doga]

- ZELÎL[Ar. < ZİLLET] ile/ve/||/<>/>< AŞAĞILANAN/HOR GÖRÜLEN [Davranis-Tutum]
( HOR, HAKİR, ALÇAK, AŞAĞI TUTULAN, AŞAĞILANAN )

- ZELZELE[Ar.] değil/yerine/= DEPREM/YERSARSINTISI [Doga]

- ZEMİN[Ar.] değil/yerine/= TABAN/YER [YAPI]

- ZENCİ[Ar.]/SİYAHÎ[Fars. + Ar.] değil/yerine/= KARAŞIN [Nesneler]
( ... İLE/DEĞİL/YERİNE/<> Rengi karaya çalan, esmer kişi. )

- ZENCİ/FELLAH[Ar.] değil/yerine/= SİYAH/KARA TENLİ [toplum]

- ZER'Î/ZER'İYYÂT[Ar.] ile ... []

- ZERK[Ar.] ile İÇİTİM [TIP]
( Bir sıvıyı, şırınga ile verme. )

- ZERR[Ar.] ile ... []
( Karınca yumurtası. )

- ZERRE[Ar.]/MOLEKÜL[Fr.] ile PARÇACIK [Doga]
( Çok küçük parçacık. | Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim. | [fiziksel kimya] Bir ya da birkaç çekirdek ya da elektronlu yapı. | Bir bütünün, en küçük parçası. )

- ZEVCİY-YÜL-ESÂBİ'[Ar.] / ARTIODACTYLES[Fr.] ile ... [Bitkiler]
( Çiftparmaklılar. )

- ZEVEBAN[Ar.] değil/yerine/= ERGİME [kimya]

- ZEVRÂK[Ar.] değil/yerine/= KAYIK [Nesneler]
( Suya en dayanaklı olan sandal ağacından, hiç çivi kullanmadan yapılır. [Atatürk'ün kullandığı -fotoğraftaki- kayık.] İLE ... )

- ZEYİL[Ar.] değil/yerine/= EK [Nesneler]
( Bir yazıya ek olarak katılan parça. | Bir yapıtı tamamlamak için sonradan yazılan ek yapıt. )

- ZIBÂBİYE-İ BERRİYYE[Ar.] değil/yerine/= ZIBÂBİYE-İ MÂİYYE[Ar.] [Hayvanlar]
( Kertenkele ve benzeri hayvanlar. İLE Bu sınıfın suda yaşayan bölümü. )

- ZIBÂBİYE[Ar.] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Kertenkele, timsah, bukalemun, kör yılan gibi hayvanları içine alan bir sınıf. )

- ZILF[Ar. çoğ. EZLÂF, ZULÛF] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( İnek, koyun, keçi gibi hayvanların çatal tırnağı. )

- ZIRR[Ar. çoğ. ZURÛR] değil/yerine/= DÖĞME | TOMURCUK [Bitkiler]

- ZİFT[Ar.] değil/yerine/= KATRAN[Ar.] [kimya]
( Katran ve öteki organik maddelerin buharlaşmasından ya da damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile ergiyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız. İLE Organik maddelerden, kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde. )

- ZİHAYAT[Ar.] değil/yerine/= CANLI/YAŞAYAN [Doga]

- ZİKIYMET[Ar.] değil/yerine/= DEĞERLİ [Dil]

- ZİLYET[Ar.] değil/yerine/= ELDECİ [Nesneler]
( İyesi kendi olsun ya da olmasın, bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kişi. )

- ZİMÂM-DÂR[Ar., Fars.] değil/yerine/= ZİLYED[Ar.] [tuze]
( Bir işi elinde tutan, yöneten, yürüten. İLE Bir malı/gayrımenkulü elinde tutan, malı -sahibi olsun ya da olmasın kullanmakta bulunan kişi. )

- ZİRÂÂT[Ar. < ZİRÂ]:
Uzunluk ölçüleri.
< [Nesneler]

- ZİRVE[Ar.] değil/yerine/= DORUK [Dil]

- ZİYÂ-Yİ KAMER[Ar.] değil/yerine/= ZİYÂ-Yİ MUNTAFÎ[Ar.] [Doga]
( Ayışığı. İLE Bazı akşamlar, güneş battıktan sonra Batı ufkunda ve sabahları güneş doğmadan önce doğu ufkunda görülen hafif ışık. )

- ZİYÂ-Yİ KAMER[Ar.] değil/yerine/= ZİYÂ-Yİ MUNTAFÎ[Ar.] [Doga]
( Ayışığı. İLE Bazı akşamlar, güneş battıktan sonra Batı ufkunda ve sabahları güneş doğmadan önce doğu ufkunda görülen hafif ışık. )

- ZİYÂ[Ar.] değil/yerine/= IŞIK/AYDINLIK [Doga]

- ZİYARETÇİ ile KONUK/MİSAFİR[< Ar. MÜSÂFİR(< SEFER):
Yolculuk ve yolculuk eden. | ZAYF[çoğ. ZÎFÂN, ZUYÛF]
[toplum]

- ZİYNET[Ar.] değil/yerine/= SÜS/BEZEK [Nesneler]

- ZUHUR[< Ar. ZHR] değil/yerine/= ... [Tasavvuf]
( DIŞLAŞMAK~IŞIMAK[< İbr. ZOHAR ile ABCDEF ( Işık] | Görünme, baş gösterme, meydana çıkma. )

- ZUHUR[< Ar. ZHR]:
DIŞLAŞMAK
değil/yerine/= IŞIMAK[< İbr. ZOHAR:
Işık]
[Tasavvuf]
( Işımak. [ZÜHRE: Işıyan yıldız] İLE/VE/=/<> Işık. )

- ZULÜM[Ar.] değil/yerine/= SİTEM[Fars.] [lugat]
( Bir şeyi, kendi yerinden başka bir yere koyma. | Haksızlık, eziyet. İLE Zulüm, haksızlık. | Eziyet. | Çıkışma. )

- ZÜ-L- / ZÂT-ÜL-GALSAMET-İL-MUSAFFAHA[Ar.] değil/yerine/= LAMELLIBRANCHES[Fr.] [Hayvanlar]
( Yassısolungaçlılar. )

- ZÜ-L-CENÂH-I MÜCELLED[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Abalı memeliler. | DERMAPTÈERES[Fr.] )

- ZÜ-L-CENÂH-I SÂBİH[Ar.] değil/yerine/= PLEURONECTES[Fr.] [Bitkiler]
( Yanyüzergiller. )

- ZÜ-L-CENÂHEYN[Ar.] değil/yerine/= ... [Tasavvuf]
( Zâhirî ve bâtınî, yani dünya ve âhirete ait bilgisi geniş olan kişi. | Hâl-i enbiyâ ve evliyâ. | Hz. Cafer-i Tayyar. | İki kanatlılar. )

- ZÜ-L-CİNSEYN[Ar.] değil/yerine/= BISEXUELLE[Fr.] []
( İkieşeyli, hünsa. )

- ZÜ-L-EFVÂH-I CENBİYYE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Köpekbalıkları. )

- ZÜ-L-EHDÂB[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Kirpikliler. | CILIÉS[Fr.] )

- ZÜ-L-FEM-İL-MÜSTEDÎR[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Yuvarlakağızlılar. | CYLOSTOME[Fr.] )

- ZÜ-L-HÂFİR[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Toynaklılar, tek tırnaklılar. | ONGULÉS[Fr.] )

- ZÜ-L-HASALE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Kavuzlular. | GLUMIFLORES[Fr.] )

- ZÜ-L-LEVÂHİK[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Kamçılılar. )

- ZÜ-L-MEFÂSIL[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Eklemliler. )

- ZÜ-L-MİMÂS[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Sifonlular. )

- ZÜ-L-TARAFEYN-İ MÜFEVVEHE[Ar.] değil/yerine/= ... []
( Bir çeşit şerit solucanı. )

- ZÜ-L-YEDEYN[Ar.] değil/yerine/= ... []
( İki elliler. | İnsan. )

- ZÜLFARİS/ZÜLFARUZ[Fars., Ar.] değil/yerine/= [Bitkiler]
( Baklagillerden bir süs bitkisi ve bunun hoş kokulu, mor, beyaz renkli, saç lülesi görünüşünde olan kıvrıntılı çiçeği. )

- ZÜRRÂH/ZERRÂH/ZÜRRÛH/ZERRÛH[Ar. çoğ. ZERÂRÎH] değil/yerine/= ... [Hayvanlar]
( Kuduz böceği. )

- ZÜRRİYET[Ar.] değil/yerine/= DÖL/SOY [TIP]
 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 1000 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!