FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - AYNI HARF


İLK VE SON HARFİ AYNI SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| A...A |

A ile başlayıp A ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 346 FaRk, 411 katkı )


- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A=A ile A, A'dır.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7907 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37190 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- a = v² / r'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50916 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29052 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile/ve/değil/||/<> FAZLA ÖNEMSEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35063 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile/ve GAYRETKEŞLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2647 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile/ve/||/<> GÜZELLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52449 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile İDEALLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2648 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABARTMA ile KABARTMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2649 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zihinde[vehmin olumsuz kullanımıyla]/olaylarda/olgularda/kavramlarda. İLE Nesnelerde. )

- ABARTMA ile/ve/değil/yerine ÖNE ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2650 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABLUKA değil/yerine/= KUŞATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45163 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ABRAHAM ABULAFIA ve/<> İBN ARABİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35792 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACI ÇEKTİĞİMİZDE ve/||/<> KORKTUĞUMUZDA ve/||/<> BAZI ŞEYLER, YOLUNDA GİTMEDİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49348 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendimize kızmayalım. VE/||/<> Kendimizi aşağılamayalım. VE/||/<> Kendimizi suçlamayalım. )

- ACIKMA ile/ve/> DOYMA İSTEĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8106 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile ACIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33347 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acımak eylemi. | Başka bir kişinin ya da canlının mutsuzluğuna yönelik duyulan üzüntü, merhamet. İLE Tadı, acı duruma gelme, acılaşma. | Acılı, ağrılı olma. | Başkasının acısına ortak olmak ya da durumundan üzüntü duymak. | Başkasının uğradığı/uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek, merhamet etmek. | Bir şeyi vermeye kıyamamak ya da verdiğine, elden çıkardığına üzülmek. )

- ACIMA ve/ne yazık ki/||/<>/> CİDDİYE ALMAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46864 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile DUYGUDAŞLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7264 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA ile/değil KENDİNE ACIMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47823 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişiyi, acımak değil kendine acımak bitirir. )

- ACIMA ile/değil/yerine KORUYUCU SEVGİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33300 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACIMA = PITY/COMMISERATION[İng.] = COMMISÉRATION[Fr.] = MITLEID[Alm.] = COMMISERATIO[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39146 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIK ARTIRMA ile/ve/<> AÇIK EKSİLTME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37945 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 296 FaRk, 350 katkı )


- "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ" değil/yerine ANAYASA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46286 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Burayı tıklayarak okuyabilirsiniz... )

- "ASİL" ile/değil AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5965 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "AYRIYET(T)EN" değil AYRICA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11722 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DOĞU" ile/ve/değil ASYA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29829 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖNDERME" ile/ve/<> ANIMSATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34725 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HIZLI OKUMA" ile/değil ANLAYARAK HIZLI OKUMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49163 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KLASİK" ile/değil ANTİK/A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14757 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "KUTSAMA" ile/değil/yerine ANMA/ANLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35641 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NAPOLYON KİRAZ"[< ZİRAAT 0900] ile/ve/||/=/<> AKŞEHİR NAPOLYONU ile/ve/||/=/<> SALİHLİ | ALLAH DİYEN ile/ve/||/=/<> DALBASTI ile/ve/||/=/<> FISFIS ile/ve/||/=/<> SCHNEIDERS SPAETKNORPEL | ZEPPELIN | NORDWUNDER ile/ve/||/=/<> FERRORIVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49220 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Genel ve ziraat terimi. İLE/VE/||/=/<> Afyon bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Manisa bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Malatya bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Çanakkale bölgesindeki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> Almanya'daki adı/türü. İLE/VE/||/=/<> İtalya'daki adı/türü. )

- "ÜZERİNE ALMA" ile ALINMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9227 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YANIT" ile/ve/değil/yerine AÇIKLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1062 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YARATMA" ile/ve/değil AÇIĞA ÇIKARMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3772 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "YAVAŞLA(T)MA" ile/ve/değil/||/<>/>/< AZAL(T)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29022 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")TATMİN OL(MA)MA(") ile/ve/||/<>/< ANLA(MA)MA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51148 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [İt.] BORDA ile/ve PRUVA ile/ve ALABANDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14207 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geminin yanı. İLE/VE Geminin önü. İLE/VE Teknenin iç tarafı. )

- [ne yazık ki]
PARASIZLIK
ile/ve/||/<> ALÇIDA OLMA/KALMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51204 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de zamanla çözülür. Zamanın değerini/önemini, en yakın/yoğun biçimde düşündürür/deneyimletir. )

- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- A'SAM ile A'SÂM-ÜL YÜMNÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23021 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ön ayakları beyaz olan at, geyik ya da koyun. İLE Sağ ayağı beyaz olan at, geyik ya da koyun. )

- a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37190 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37931 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küp biçiminde cam, pişmiş toprak ya da taş parçası. )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29052 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33017 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 45 FaRk, 60 katkı )


- A, A'dır ile/= A ile/= A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16640 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- a/A ile/<> a ile/<> A ile/<> A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33333 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkçe abecesinin ilk yazacı(harfi). [sesbilim] Kalın ünlülerin, düz ve geniş olanını gösterir. İLE/<> Şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir. Tümcenin, başında ya da sonunda, çoğu kez yinelenmiş olarak kullanılır. [A ne güzel! A sen burada mıydın?] | İkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir. [Alsana. Baksana.] İLE/<> Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sıralaması yazaç ile gösterildiğinde, ilk maddenin başına gelir. İLE/<> [müzik] Nota imlerini, yazaçla gösterme yönteminde, "la" sesini bildirir. )

- A ile/<> A ile/<> A ile/<> A ile/<> A/Å
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37190 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amper. İLE/<> Anot. İLE/<> Argon. İLE/<> Angström.[10¯¹0][Santimetrenin yüz milyonda biridir. 0,1 nanometre ya da 100 pikometredir.][uzunluk birimi] )

- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ABARTMA ile AĞDALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29052 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile AÇIMLAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33017 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AÇIKLAMA ile/ve/değil ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4426 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL İnsan durum ve tutumları açıklanamaz ve fakat (ancak) anlamlandırılırlar/anlamlandırılabilirler. )

- AÇIKLAMA ile/ve AYDINLATMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4474 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA ile ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33357 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tarafı, su ile çevrili kara parçası. İLE Çevresi, yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. )

- AGA ile AĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35250 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Babacan, mert, kalender kişi. İLE Kırsal kesimde, geniş toprakları olan, güçlü, sözü geçen, varlıklı kişi. | Halk arasında sayılan ve sözü geçen kişilere verilen san. | Büyük kardeş, ağabey. | Okur-yazar olmayan, yaşlıca kişilerin, adlarıyla birlikte kullanılan san. | Osmanlı döneminde, kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen resmi san. )

- AHIMSA ile/ve SATYA ile/ve ASTEYA ile/ve BRAHMAÇARYA ile/ve APARIGRAHA ile/ve DAYA ile/ve KŞAMA ile/ve DHRITI ile/ve MITAHARA ile/ve ARCAVA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16006 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şiddet kontrolü. [Şiddetsizlik] Zararsızlık; başkalarını düşünce, söz ve hareketle incitmemek. İLE/VE Yalan kontrolü. [Dürüstlük] İLE/VE Benimseme kontrolü. [Çalmama] İLE/VE Eşeysel enerji kontrolü. İLE/VE Biriktirme kontrolü. [Biriktirmemek] İLE/VE Nefret kontrolü. [Merhamet] İLE/VE Kızgınlık kontrolü. [Affetme] İLE/VE Güçsüzlük kontrolü. [Dayanıklılık] İLE/VE Aşırılık kontrolü. [Ilımlılık] İLE/VE Yanlışlık kontrolü. [Doğruluk] )

- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLÂ ile ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39908 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İHSANLAR, BAHŞİŞLER | ÜSTÜN | KİRLETEN )

- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10172 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışık renkli. İLE Üstün. İLE İhsanlar, bahşişler. | Kirleten. | Pekiyi. )

- ALATURKA ile ALAFRANGA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51131 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALDANMA değil/yerine/>< AYDINLANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35968 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soytarılara kanarak. DEĞİL/YERİNE/>< Aydınları dinleyerek. )

- ÂLEM-İ KÜBRÂ ile/ve ÂLEM-İ SUĞRÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19609 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kâinat. İLE İnsan. )

- AMÂ ile A'MÂ ile AMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35540 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Körlük, görmezlik, manevi körlük, bilgisizlik. | Yağmur bulutları. | Altında ve üstünde hava bulun(may)an bulut. İLE Kör. | Bilgisiz/cahil. İLE Bağlaç, fakat. )

- AMASYA ile AMASRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18956 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Karadeniz'de. [Çorum - Merzifon - Amasya] İLE Batı Karadeniz'de. [Zonguldak - Bartın - Amasra] )

- ANAKARA ile ANKARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53214 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSA(T)MA ile/ve/||/<> ANIŞTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51430 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANIMSAMA ile/ve/> ANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5293 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAM/A ile/ve/<> ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30243 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANLAMA ile/ve ANLAMLANDIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4416 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaşamı farklılaştırır. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| B...B |

B ile başlayıp B ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 4 FaRk, 5 katkı )


- B ve/||/<>/> İSİM ve/||/<>/> ALLAH ve/||/<>/> RAHMAN ve/||/<>/> RAHİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50944 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İle VE/||/<>/> Adı VE/||/<>/> Allah'ın VE/||/<>/> Doğa VE/||/<>/> Tasavvur
[Allah'ın, doğa ve tasavvur adı ile...] )

- B ile P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8606 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B: Bel'in simgesi. [B, b] | Bor'un simgesi. [B] | Elektrik alınganlığın simgesi. [B] | Manyetik akı yoğunluğunun(indüklemenin) simgesi. [B] | Temel tanecik fiziğinde, Baryon sayısının simgesi. [B] | Basınç birimi Bar'ın simgesi. [b] | Optik gerilme katsayısı brevster'ın simgesi. [b] | Yüzeyce genleşme katsayısının simgesi. [b]

İLE

P: Basıncın simgesi. [P, p] | Dinamik ağdalılık birimi poiz'in simgesi. [P] | Ettingshausen katsayısının simgesi. [P] | Fosforun simgesi. [P] | Gücün simgesi. [P] | Paritenin simgesi. [P] | Poynting vektörünün simgesi. [P] | Atomda, yörüngesel kuvantum sayısı l = 1 'e karşılık gelen elektron tabakalarının simgesi. [p] | Momentumun simgesi. [p] | Piko [10¯¹2;] 'nun simgesi. [p] | Plank'ın simgesi. [p] | Protaktinyum'un simgesi. [Pa] | Protonun simgesi. [p, ¦p, 1p¹] | Yarı iletken tipinin [p tipi] simgesi. [p]

)

- B ve R
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33545 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B2B ile/ve/||/<>/> B2C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45128 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toptan/cılık İLE/VE/||/<>/> Perakende/cilik. )
( Business To Business. VS./AND/||/<>/> Business To Customer/Consumer. )( 6 FaRk, 6 katkı )


- AĞAÇ ile/ve BAOBAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13059 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Afrika'ya özgü bir ağaç. [MORONDAWA-MADAGASKAR] )

- BÂB[çoğ. EBVÂB] ile BÂB[Fars.] ile BÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17032 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapı. | Geçit, boğaz. | Bölüm. | İş, şekil, mesele, yol, konu/mevzû. | Tövbe.[tas.] İLE Uygun, lâyık. Elverişli. Hayır, uğur. İLE Baba, ata. | Mânevî önder, şeyh. )

- BEZM-ÂRÂ ile BEZM-İ TARAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38858 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Meclisi süsleyen. | Adı Nasır Abdülbaki'nin Tedkik~Tahkik'inde terkipler arasında geçen makam. İLE Yeni terkib edilmiş ve rağbet görmemiş bir mürekkep makamdır. )

- I ve/<> B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8586 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- SATÜRN ile BJ1407b
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53168 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Satürn'ünkine benzer halkaları olan ilk öte gezegendir. Bizden yaklaşık olarak 420 ışık yılı uzakta olan bu gezegenin halkaları, Satürn'e göre o kadar çok ve uzundur ki, neredeyse Güneş'ten, Venüs'e kadar olan alanı kaplamaktadır. Jüpiter'den 20-30 kat daha büyük olan bu gezegen, Satürn'ün yerinde olsaydı, halkaları, Dünya'nın gökyüzüne kadar gelir ve dolunaydan çok daha büyük görünürdü. )( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| C/Ç...C/Ç |

C/Ç ile başlayıp C/Ç ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 19 FaRk, 5 katkı )


- C ile/ve C++
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13501 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- C ile/>< A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47281 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Lat.] CONDEIMO[: Suçlu.] İLE/>< APSOLBO[: Suçsuz.] )

- C ile C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35529 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )

- C ile Ca ile C.G.S.[İng.][cm. | Gram | Second]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46806 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abecenin üçüncü harfi.[Sesbilim bakımından, dişeti damak ünsüzlerinin, ötümlüsüdür.] | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası, harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilir. | Nota imlerini, harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Karbon öğesinin simgesi. | Celsius sıcaklık derecesinin simgesi [°C]. | Isınma ısısının simgesi. | Kapasitör ve kapasitesi simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. | Elektrik yükü birimi, Kulomb'un simgesi. | Isıl sığanın simgesi. | %1 anlamındaki santi[10¯²] simgesi. | Kritik durum ve kristal duruma işaret etmek için alt indis olarak kullanılan simge. | Işık hızını belirtmek için kullanılan simge. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Kalsiyum'un simgesi. İLE Santimetre, gram, saniye sözcüklerinin baş harfleri ile gösterilen birim düzeni. )

- COPERNIC ile/ve/değil İBN ŞÂTIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7753 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 1 FaRk, 1 katkı )


- C ile C
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35529 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )( 1 FaRk, 1 katkı )

( Türk abecesinin üçüncü harfi. | Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin sırası harfle gösterildiğinde, üçüncü maddenin başına getirilen. | Nota imlerini harflerle gösterme yönteminde, "do" sesini gösterir. | Romen rakamlarında, 100 sayısını gösterir. İLE Karbon'un simgesi. | Elektrik sığasının simgesi. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| D...D |

D ile başlayıp D ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 6 FaRk, 6 katkı )


- DAD ile DÂD[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17247 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin onyedinci harfidir.[ebced değeri 800'dür.] İLE Adâlet, doğruluk. | İhsan, vergi. | Veriş, satış. | Sızlanma, yanıp yakılma. | Feryâd, figan. | Kısmet, nasip. | Tuzlu balgam denilen bir cilt hastalığı. )

- DARÜŞŞİFA:
FATİH
ile/ve/||/<> HASEKİ ile/ve/||/<> SÜLEYMANİYE ile/ve/||/<> ATİK VÂLİDE SULTAN ile/ve/||/<> SULTAN AHMED ile/ve/||/<> TOPKAPI SARAYI ENDERUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49065 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAVID = MAHBUB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32277 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİL-ÂZÂD ile SER-ÂZÂD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40697 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( GÖNLÜ BİR ŞEYLE İLGİLİ OLMAYAN, GÖNLÜ RAHAT | ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMUŞ ile SERBEST, HÜR, BAŞI BOŞ | RAHAT, DERTSİZ )

- DİRHEM-İ CEYYİD ile DİRHEM-İ HÂLİS ile DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ ile DİRHEM-İ ÖRFÎ ile DİRHEM-İ RÂYİC ile DİRHEM-İ ŞER'Î ile DİRHEM-İ ZÜYÛF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14469 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bozuk, karışık olmayan. İLE Saf gümüşten olup başka bir maden ile karışık olmayan. İLE Başka madenlerden oluşan. İLE Onaltı kırattan ibaret olan. İLE Gerek ceyyid, gerek züyûf olsun, halk arasında alınıp verilen. İLE Ondört kırattan ibaret olan.[Zekâtta, mehirde, diyette, nisâb-ı sirkatte geçerli olan.] İLE Bakır ya da başka madenlerle karıştırılmış gümüş sikke. )

- DİVAN ŞİİRİ TÜRLERİ [DİNSEL]:
TEVHÎD
ile/ve/<> MÜNÂCÂT[< NECV] ile/ve/<> NAAT ile/ve/<> MİRÂCİYE ile/ve/<> MAKTEL-İ HÜSEYİN ile/ve/<> HİLYE ile/ve/<> MEVLİD ile/ve/<> KIRK HADİS ile/ve/<> MENÂKIBNÂME ile/ve/<> KISSA ile/ve/<> SİYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38839 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu anlatan şiir/ler. İLE/VE/<>
Allah'a dua etme, yalvarma. | Allah'a dua konulu şiirler/manzûme. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'i övmek, ona yakarma, şefaat dileme amacıyla yazılmış şiir/ler. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in mirâcını anlatan şiirler. İLE/VE/<>
Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini konu alan ve acıklı bir üslûpta yazılan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özelliklerini, örnek davranışlarını konu alan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in doğumunu ve kısaca yaşamını övgüyle anlatan yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in kırk sözünden oluşan yapıtlar. İLE/VE/<>
Din büyüklerinin, tarikat kurucularının, ermişlerin olağanüstü yaşamlarını anlatan yapıtlardır. İLE/VE/<>
Öğüt verici ve öğretici öykü, fıkra, masal, menkıbe türü yapıtlar. İLE/VE/<>
Hz. Muhammed'in yaşamını anlatan yapıtlar. )( 7 FaRk, 9 katkı )


- CD ile DVD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13489 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CELB-İ MENÂFİ değil/yerine/>< DEF-İ MEFÂSID
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50540 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışları önlemek ve işlememek; çıkarları, iyilikleri getirmek ve işlemekten öncelik kazanır. )

- MONİZM > DUALİTE > TESLİS > TEVHİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32278 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH
ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32599 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DAKTİLOSKOPİ[< Yun. DAKTYLOS: Parmak. | SKOPEIN: Gözlemlemek.]: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. )
( 8'er alt grupları daha vardır. )
( Parmak iziyle kimlik tespitinde binde 2.5 ilâ 3'lük bir hata payı olabilmektedir. )

- PORSUK ile DACHSHUND
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22061 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sosis şeklinde gövdeleri olan köpekler. )

- S ile/ve/||/<> P ile/ve/||/<> D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52148 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( I. orbit. İLE/VE/||/<> II. orbit. İLE/VE/||/<> III. orbit. )

- T ile D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8605 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| E...E |

E ile başlayıp E ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 101 FaRk, 118 katkı )


- E ile -E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17300 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elif harfinin üstün ve ince okunan şekli. İLE Arapça sözcükleri dişil/müennes yapmaya yarar. )

- E = mc²
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7996 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji = Kütle - Işık hızı'nın karesi )

- EBAD-I SELÂSE değil/yerine/= ÜÇ BOYUT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40651 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ECLIPTIC PLANE and TILT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50687 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( %23,5 and % 22 - 24,5 )

- ECZANE ile/değil APOTHEKE[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38024 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Eski Yunan ve Roma evlerinde, yiyecek ambarı ve özellikle şarap mahzeni. )

- EDGE ile/ve/||/<> FRINGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33385 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eşik. İLE/VE/||/<> [Kuantum] Işık/parçacık yansımalarının arasındaki [0 | arasındaki] eşik. )

- EDİN(İL)ME ile/ve/<> ERİŞ(İL)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32847 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EDMUND HALLEY ile/ve/||/<> ROBERT HOOKE ile/ve/||/<> CRISTOPHER WREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50822 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFEMİNE ile METROSEKSÜEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6502 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFRÂD-I ZİHNİYE ile EFRÂD-I HARİCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15562 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSÂNE ile ESÂTİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15620 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzelliğin ileri derece etkileyici niteliği. İLE ... )

- EFSANE ile MASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15921 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFSANE değil/yerine/= SÖYLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12082 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞE ile EĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36443 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen, uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga. İLE Madenleri, tahtayı vb. yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, sert, ensiz, çelik araç. )

- EĞİTİM = TERBİYE = EDUCATION[İng., Fr.] = ERZIEHUNG[Alm.] = EDUCAIÓN[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39301 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28935 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile/ve/<> HEYECAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31617 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞLENCE ile TOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52100 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Yemekli eğlence. )

- EHLİLEŞTİRME ile EVCİLLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21983 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçici çiftleştirme. İLE İnsanla birlikte hareket ettirebilme/yaşatma ve insana zarar vermeyecek şekilde eğitmek. )
( * REN GEYİĞİ: M.Ö. 12.000 [yaklaşık olarak] * KÖPEK [Avrasya ve Kuzey Amerika'da]: 12.000 [yaklaşık olarak] * KOYUN [Güneybatı Asya'da]: 8.000 [yaklaşık olarak] * AT [Türkistan'da]: M.Ö. 6000 - 8000 [yaklaşık olarak] * SIĞIR [Güneybatı Asya, Hindistan, Kuzey Afrika'da]: M.Ö. 6000 [yaklaşık olarak] )

- EK/İLÂVE ile/ve AÇILIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28481 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EKİDNE ile KISA GAGALI EKİDNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22878 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Avustralya'da en yaygın dağılım gösteren memelidir. )
( ... İLE Tüm memeliler arasında kan sıcaklığı en düşük olan hayvandır. [Gövde sıcaklıklarını 4°C'ye düşürerek ve sadece 3 dakikada bir soluk alıp vererek enerji tasarrufu yapabilirler.] )
( ... İLE 50 yıl yaşayabilirler. )( 138 FaRk, 161 katkı )


- "AŞAĞI GÖRME" ya da "YUKARI GÖRME" | ile/ve/değil/yerine EŞ GÖRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7291 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EVVELSİ" SENE değil EVVELKİ(ÖNCEKİ) YIL/SENE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31637 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] EFŞÜRDE ile EFŞÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17327 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıkılmış, posası çıkarılmış şey. İLE Öz, uşâre. )

- [not] DISHONOR but/>< ENDORSE/INDORSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50346 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çekin arkasını yaz(dır)mak. DEĞİL/YERİNE/>< Ciro etme. )

- AÇIKLAMA ile EĞRETİLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4475 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BASİT BAŞAK/SPİKA = SÜNBÜLE-İ ÂDÎYE = ÉPI SIMPLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13326 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEBEK BESLENMESİNDE:
BİBERON
ile/değil/yerine EMZİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30593 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Annenin zanları ile. İLE/DEĞİL/YERİNE Bebeğin gereksinimi kadarı ile. )

- BELİRLE(N)ME ile/ve/||/<> ETKİLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52853 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BESİDOKU, ENDOSPERMA = SÜVEYDÂ = ENDOSPERME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13362 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ÇİÇEK DURUMU, KAPİTULUM = EZHÂR-I MÜREKKEBE = CALATHIDE, CAPITULE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13261 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLEŞİK ŞEMSİYE/UMBELLA = EZHÂR-I SAYVÂNÎYE-İ MÜREKKEBE = OMBELLE COMPOSÉE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13335 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİREŞİM/TEVHİD:
AMAÇTA
ile/ve/||/<> KİMLİKTE ile/ve/||/<> EYLEMDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35391 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıfat. İLE/VE/||/<> Zât. İLE/VE/||/<> Ef'al. )

- BİSİKLET ve/<> EĞLENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38769 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜTÜNLÜK ile ESRİME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/600 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Esrime, duyulur olanlardan, bir başka deyişle tikel şeylerden başlayıp derece derece iç algıya ve iç algıdan da geçip bir an için bile olsa yokluğa dalmak, aslına kavuşmak demektir. )

- CEZA değil ERİŞEMEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28739 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞİTLEME ve/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30862 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEVREL ÇİÇEK DURUMU, VERTİSİLASTER = EZHÂR-I HALKAVÎYE = VERTICILLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13332 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİÇEK DURUMU = EVZA'-İ EZHÂR = INFLORESCENCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13323 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇÖZÜMLEME ile ETKİLE(N)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28886 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DAİRESEL YÖRÜNGE ile/ve ELİPTİK YÖRÜNGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30393 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DALGALAR:
DÜZLEMSEL
ile/ve/||/<> AKIŞKAN ile/ve/||/<> RAYLEIGH YÜZEY ile/ve/||/<> ENİNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51911 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- DAYATMA değil/yerine ESİNLENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28819 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERİNLİK ile/ve/değil EVRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33223 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVE ile ENBÜRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22291 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tüyü dökülmüş deve. )( 19 FaRk, 46 katkı )


- EDİN(İL)ME ile/ve/<> ERİŞ(İL)ME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32847 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EFRÂD-I ZİHNİYE ile EFRÂD-I HARİCİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15562 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EĞE ile EĞE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36443 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen, uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga. İLE Madenleri, tahtayı vb. yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, sert, ensiz, çelik araç. )

- EĞLENCE ile/ve/değil/yerine EYLEMCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28935 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EHLİLEŞTİRME ile EVCİLLEŞTİRME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21983 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seçici çiftleştirme. İLE İnsanla birlikte hareket ettirebilme/yaşatma ve insana zarar vermeyecek şekilde eğitmek. )
( * REN GEYİĞİ: M.Ö. 12.000 [yaklaşık olarak] * KÖPEK [Avrasya ve Kuzey Amerika'da]: 12.000 [yaklaşık olarak] * KOYUN [Güneybatı Asya'da]: 8.000 [yaklaşık olarak] * AT [Türkistan'da]: M.Ö. 6000 - 8000 [yaklaşık olarak] * SIĞIR [Güneybatı Asya, Hindistan, Kuzey Afrika'da]: M.Ö. 6000 [yaklaşık olarak] )

- EMÂRE ile EMMÂRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50019 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EPİKARP = HARİCEN KIŞR-I SEMERE = ÉPICARPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13343 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- ESKRİM'DE:
FLÖRE
ile/ve EPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14835 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ESNEME ile/ve/||/<> ESNEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53156 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağızla olan. İLE/VE/||/<> Gövdemizle olan. )

- ESRE ile ESRE ile ÖTRE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17393 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arap yazısında/harflerinde bir ünsüzün, dar, düz ve kısa okunacağını gösteren im. İLE Eski zamanlardan söylenilegelen bilgi ve haberlerin sonucu. İLE Arap yazısında, bir sesin yuvarlak, dar ve kalın[u], Türkçe'de de yuvarlak[o, ö, u, ü] okunacağını gösteren im. )

- ESTETİK NESNE ile/ve ESTETİK ÖZNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14794 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- EŞLEME ile/ve/||/<> EŞLEŞTİRME ile/ve/||/<> EŞİTLEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49103 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ET'İME-İ LEZÎZE ile/ve ET'İME-İ NEFÎSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8083 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Lezzetli yemekler. İLE/VE Çok hoş yemekler. )
( Lezzetli yemekler. İLE Çok hoş yemekler. )

- ETKİ/LEME ile ENGEL/LEME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3834 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Engeller bir ölçüde kalktığında, O, bir anda içinize doğar. )
( Sana engel olmaya çalışanlar, başaracağına, en çok inananlardır. )
( It will dawn on you suddenly, when the obstacles are removed to some extent. )

- EVRENSEL FELSEFE ile EGEMEN FELSEFE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15139 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evren simgelerden, simgeler de noktalardan oluşur. )
( Tanrısal görü evrensellerle olanak bulur. )

- EYLEMSİZ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE ile/değil/yerine EYLEMLİ DÜŞÜNME/DÜŞÜNCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1435 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( El duası olmadan, dil duası olmaz. )
( Yaparak başarırsınız, tartışıp çekişerek değil. )
( Kalbi değiştiren eylemdir. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| F...F |

F ile başlayıp F ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 17 FaRk, 17 katkı )


- f = d/dt (-----> mv)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50932 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F ve FÂ'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17434 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 23. harfidir. Ebced hesabında 80 sayısının karşılığıdır. )

- F = GM, M2 / r²
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50915 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = m a
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48981 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- F = ma
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50638 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maxwell Denklemi )

- F ve/||/<> S ve/||/<> T ve/||/<> K ve/||/<> Ç ve/||/<> Ş ve/||/<> H ve/||/<> P
[FISTIKÇI ŞAHAP]

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49263 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bu harfler, ayrık de'lerin kullanımı dışında, ancak, buradaki öteki harflerle kullanılırlar.
Levent'te | Erdinç'te | Sınıfta | Geçitte, Geçişte | Sancak'ta | Sehpada | Edip'te | Sevinçte, Sevinç'te | Eletkrikçi )

- FİLOZOF ile BİLGE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5907 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/||/<>/> DERVİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33389 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bildikçe, ölür. İLE/VE/||/<>/> Öldükçe, bilir. )

- FİLOZOF ile/ve/||/<> DÜŞÜNÜR ile/ve/||/<> AYDIN ile/ve/||/<> YAZAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53576 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/= KELDANÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48900 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ile/ve/||/<> SANATÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33097 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Soyutlayan. İLE/VE/||/<> Soyutlanan. )

- FİLOZOF ile/ve/değil/yerine SORU ERBABI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15206 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FİLOZOF ve SORU/SORUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15207 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filozof/lar doğrudan sorunla/rla uğraş(and)ırlar. )

- FİLOZOF ile SÛFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31739 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaptığına bakılmaz, söylediğine bakılır. İLE Söylediğine bakılmaz, yaptığına bakılır. )

- FOTOĞRAF değil/yerine/= EKİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38377 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAF ile TEMSİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14749 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOTROF ile/ve HELYOFİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13001 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanan organizmalar. İLE/VE Gelişmelerini en iyi güneş ışığı altında yapan bitkiler. )( 10 FaRk, 10 katkı )


- "GEREKSİZ (YERE)" HARCAMA/MASRAF ile/ve/<>/değil/yerine FAZLA HARCAMA/MASRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30783 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FELSEFE ile/ve/<> FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15010 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefe, filozofla konuşmaktır. )

- FELSEFECİ ile/ve FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6040 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FOTOĞRAFÇI ile/ve/değil FOTOĞRAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6005 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yalan söyleyebilir. İLE/VE/DEĞİL Yalan söyleyemez. )

- KEMİK ve/||/<> FREN ve/||/<> İNSAF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48472 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- P ile F
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8602 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOFİST ile/ve FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15205 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BAHŞİ[Uygurca]: Filozof. / Kâtip. )

- ŞARLATAN değil/yerine/>< FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45174 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filozofların aydınlatmadığı bir toplumu, şarlatanlar aldatır. )

- TASNİF'UL ULÛM:
KELÂM
ve/> FIKIH ve/> TASAVVUF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19131 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Tasnif'ul Ulûum" kitabında Tasavvuf: "İmanın meyvesi ve İslâm'ın neticesi."/"Hüve semeretül iman ve neticetü'l-İslâm" )

- ZANAAT/ZANAATKÂR ve FELSEFE/FİLOZOF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14671 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| G...G/Ğ |

G ile başlayıp G/Ğ ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- G ile/ve/||/<> V ile/ve/||/<> a ile/ve/||/<> (x,y,z ile/ve/||/<> t)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50636 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gama. İLE/VE/||/<> Hız. İLE/VE/||/<> İvme. İLE/VE/||/<> Mekân. İLE/VE/||/<> Zaman. )

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 4 FaRk, 4 katkı )


- ÇAN ile/ve ZİL ile/ve GONG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30093 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- K ile G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8604 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TANGA KÜLOT ile SLIP KÜLOT ile G STRING
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14085 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 1 FaRk, 1 katkı )


- GIENSENG ile GINSENG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41192 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| H...H |

H ile başlayıp H ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 7 FaRk, 8 katkı )


- HADÎS-İ SAHİH ile/ve HADÎS-İ MEVZÛ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20324 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Râvîsi sağlam olan hadisler. İLE Hz. Muhammed'e isnad olunan söz. )

- HAKİKATTE:
[ne] ŞAH
ne de PADİŞAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50063 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HAT ile/ve/> SATH ile/ve/> ŞEKİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18864 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek boyut. İLE/VE/> İki boyutlu. İLE/VE/> Üç boyutlu. )

- HAYVÂNÎ RUH ile RÛHREVÂN ile İZÂFÎ RUH (CÂN-I CÂN-I CAN)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19996 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HEGEL ile/ve/||/<> FEUERBACH ile/ve/||/<> MARX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51160 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kant'ın takipçisi ve geliştiricisi. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in öğrencisi ve Marx'ın öncüsü/hocası. İLE/VE/||/<>/> Hegel'in takipçi ve geliştiricisi. Feuerbach'ın öğrencisi. )

- HENRY CAVENDISH ile/ve/<> ANTOINE LAVOISIER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35082 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Hidrojen] Kâşifi. [1766] İLE/VE/<> Adlandıran. [1783] )
( Hidrojen )

- HOŞGÖRÜ = MÜSAMAHA, TESAMUH = TOLERANCE[İng.] = TOLÉRANCE[Fr.] = TOLERANZ[Alm.] = TALERANTIA < TOLERARE[Lat.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39397 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 11 FaRk, 13 katkı )


- [TENZİH-TEŞBİH ile/ve/> TENZİHTE TEŞBİH, TEŞBİHTE TENZİH] ile/ve/değil/yerine/> HEM TENZİH, HEM TEŞBİH | NE TENZİH, NE TEŞBİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33279 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂRİF ile/ve/> HAKÎM ile/ve/> MÜTEELLİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20060 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... > Hem ârif, hem de hakîm olan. )
( Kâmiller/ârifler, Allah'ın nazarıyla bakarlar. )
( Ârif olan... İçi, dışı, dengede tutan. )

- BİR YANLIŞIN YAPILMASINDA VE YORUMLANMASINDA:
KAZÂ
ile/ve/ne yazık ki/<>/> HATA ile/ve/ne yazık ki/<>/> YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48426 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk kez olmuşsa. İLE/VE/<>/> İkincei kez olmuşsa. İLE/VE/<>/> Üçüncü kez oluyorsa. )

- DÜZELTME/HAVALE İŞARETLERİNDE:
S
ile/ve/||/<> H
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50611 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜKERRER: Altı çizilerek gösterilir. )

- GİBİ OL(URSUN):
HZ. ÎSÂ
ile HZ. MUHAMMED ile ALLAH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32490 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendini kurtarmak istersen. İLE Başkasını kurtarmak istersen. İLE Hiç bir işe karışma! )

- HADÎS-İ MÜRSEL ile/ve HADÎS-İ SAHİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20323 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Muhammed'den duyulduğu söylenilen söz. İLE Râvîsi sağlam olan hadisler. )

- HARAM ile/ve HARAMA YAKIN MEKRUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20516 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLÂLLÂH ile/ve ALÂLLÂH ile/ve BİLLÂH ile/ve HÂNİLLÂH ile/ve FİLLÂH ile/ve MAÂLLAH ile/ve LİLLÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19268 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'a. İLE/VE Allah üzerine. İLE/VE Allah ile. İLE/VE Allah'tan. İLE/VE Allah'ta. İLE/VE Allah'la. İLE/VE Allah için. )

- KAZA ile HATA ile YEĞLEME/TERCİH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38169 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 KEZ ile 2. KEZ ile 3. KEZ )

- MEKRUH ile/ve HARAMA YAKIN MEKRUH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20517 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVRİYE'DE:
YALIN[MÜCERRET]
ile/<> TERBİYE EDİLMİŞ[MÜREŞŞAH] ile/<> AÇIKLANMIŞ[MÜBEYYEN] ile/<> HAZIRLANMIŞ[MÜHEYYÎ] ile/<> ÎHÂM-I KABÎH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45264 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [beyitte] Sözcüğün, uzak anlamıyla kullanıldığını gösterir bir ipucu bulunmayan. İLE/<> Sözcüğün, yakın anlamıyla ilgili bir ipucu bulunan. İLE/<> Sözcüğün, uzak anlamıyla ilgili bir ipucu bulunan. İLE/<> Tevriyeye konu olan sözcüğün, başka sözler yardımıyla anlaşılması. İLE Sözcük, müstehcen bir anlam içeriyorsa. )( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| I/İ...I/İ |

I/İ ile başlayıp I/İ ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 20 FaRk, 32 katkı )


- I ve/<> B
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8586 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )
( İçeriden çıkmaya başlayan ilk harf. VE/<> İçeriden en son çıkan/çıkacak harf. )

- ı ile i
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13474 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- I ile İ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13475 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Özellikle "i" harflerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Bilgisayarlarda Türkçe'ye uyumluluk açısından en çok sorun yaratan karakterlerdir. )

- I ile l/L
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8603 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- II. RAMSES'İN:
YAŞAM TAPINAĞI
ile/ve/||/<> ÖLÜM TAPINAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52949 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğu'da. İLE/VE/||/<> Batı'da. )

- ILIMLI ile/ve DENGELİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6049 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ILLIMANI ve/<> CORDILLERA REAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32770 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bolivya'nın başkenti La Paz'ın 6462 m. yüksekliğinde bulunan bu iki karlı tepe, kentin en görülmeye değer yerlerindendir. )

- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IRAKGÖRÜR/UZAKGÖRÜR/TELESKOP[Fr.]:
AYNALI
ile/ve/||/<> MERCEKLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50823 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok uzaktaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci. )

- IRK ADI ile MİLLET ADI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1833 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISI YALITIMI ile/ve/değil/<> ISI YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31185 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISI ile ÖZGÜL ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42975 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE 1 gram maddenin sıcaklığını, 1 ºC değiştirmek için emilmesi ya da kaybedilmesi gereken su miktarı. )

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )

- IŞIĞIN:
YANSIMASI
ile/ve/değil/||/<>/> KIRILMASI ile/ve/değil/||/<>/> SAÇILMASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53006 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IŞIK HIZI ile/değil/< DÜŞÜNCE HIZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41698 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede, 300.000 km. İLE/DEĞİL/< En hızlı olan. )

- IŞIK HIZI ve KİLOPARSEK(KPC)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7740 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saniyede 300.000 km. VE Uzaklık birimi. | 3260 Işık yılı. )

- IŞIK HIZININ:
ALTI
ile/ve/<> ÜSTÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8025 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Madde. İLE/VE/<> Anti madde. )
( Fizik. İLE/VE/<> Metafizik. )
( V < C ile/ve/<> V > C )

- IŞIK YILI ile/ve GAUSS YILI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12665 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Işığın bir yılda boşlukta aldığı mesafe. [Zaman birimi değildir!] İLE/VE 1 Astronomik Birimi[AU], kütlesi sıfır kabul edilen bir taneciğin 1 Gauss yılı[365,256.898.300 gün] sürede çizdiği düzgün dairesel yörüngenin yarıçapı olarak kabul edilmiştir. )
( 1 ışık yılı = 63.241 AU [ 1 AU = 149.597.870.691 ± 30 m. ] | [9.5 Trilyon km. / 9.460.718.940.369.531 m. ± 1.897.230 m.] )
( Astronomik Birim [AU], Dünya'nın Güneş çevresinde çizdiği eliptik yörüngenin büyük ekseninin yarısı kabul edilir. )
( Dünya ile Ay arasındaki en fazla mesafe 1.3 ışık saniyesidir. )( 22 FaRk, 22 katkı )


- ALT HAVA YUVARI ile GÖZ YUVARI ile HAVA YUVARI ile ISI/SICAK YUVARI(MAGMA KATMANI) ile IŞIK YUVARI ile İYON YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YER YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7896 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE ... İLE Yer gazyuvarındaki atom ve moleküllerin, güneş ışınlarıyla iyonlaştığı, 80-400 km. yükseklikler arasındaki katman. İLE ... İLE 12 km. İLE 150 km. İLE ... İLE 5000 km. )

- BASINÇ ile/ve/<> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30128 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BIÇAK ile IŞKI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37481 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kazımakta kullanılan, iki ucunda da sapı olan eğri bıçak. )

- BÜTÜNLÜK ve/<> IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37700 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİLENCİ ile ISKATÇI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37418 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Iskat verilen kişi. | Mezarlık dilencisi. )

- ELEKTRİK ve/||/<> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51257 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÜZELLİK ile/ve/değil IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6648 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Güzel yüzün, süse/boyaya/makyaja gereksinimi yoktur/olmaz! [Fars. Hâcet-i meşşâta nîst rûy-ı dil-ârâmrâ - Hâfız-ı Şirâzî] )

- HARÂRET[Ar.] değil/yerine/= ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37111 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )

- IŞIK ile/ve/||/<> IŞIĞIN YAYILIMI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35535 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fiziğin konusudur/alanıdır. İLE/VE/||/<> Matematiğin konusudur/alanıdır. )

- IŞIK ile IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37477 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Hafif ışık. | Bir şeyin, ışıldarken saçtığı ışık. )

- KARŞILIK ile/ve/değil/<> IŞILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37315 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KİŞİLİK ile/ve IRA/ÖZYAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3385 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAGMA[Yun.] değil/yerine/= ISI/SICAK YUVARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45844 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yerin içinde, sıvı ya da hamur kıvamında, uçucu gazlarla doymuş olarak bulunan eriyik. )

- MOORE AÇMAZI ile/ve/||/<> BEKLENMEYEN SINAV AÇMAZI ile/ve/||/<> BELİRLENMİŞ ÖĞRENCİ AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51076 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİYET AÇMAZI ile/ve/||/<> CAYDIRICILIK AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51079 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- QUINN AÇMAZI ile/ve/||/<> INDY AÇMAZI ile/ve/||/<> YIĞIN AÇMAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51077 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDEDİLME ile/ve/||/<> ISTIRAB/ACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35364 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddedilmek, beyin tarafından, fiziksel bir acı olarak algılanıyor. )

- RENK ile/ve/<>/değil IŞIK DALGALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30788 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda[zihinde]. İLE/VE/<>/DEĞİL Doğada. )

- SICAKLIK ile ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9230 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. İLE Sıcak olan şeyin etkisi ya da niteliği. )

- SÜRTÜNME ve/||/<>/> ISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51258 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 2 FaRk, 2 katkı )


- IMAGO DEI ile/ve/||/<>/> IMAGO HUMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53671 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ISIRGAN ÇORBASI ile/ve ISIRGAN YAĞLAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30581 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Mısırununu, muhallebi gibi pişirerek. [Kümbet Yaylası] )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| J...J |

J ile başlayıp J ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 0 FaRk, 0 katkı )
( 0 FaRk, 0 katkı )
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| K...K |

K ile başlayıp K ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 770 FaRk, 926 katkı )


- K ile G
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8604 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- K ile K ile KA/KE ile KU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53723 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin on dördüncü harfi. İLE Potasyumun simgesi. İLE Türk abecesinin on dördüncü harfinin okunuşu. İLE Kurçatovyumun simgesi. )

- KABA/LIK ile/ve/ya da ÇIKARCI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6221 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABA/LIK ile/ve SAÇMA/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6223 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABA/LIK ile/ve/değil/<> SAF/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35731 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABAK ile BALKABAĞI/HELVACIKABAĞI/KESTANEKABAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8367 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki. | Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılan ürünü. | Kabak kemane.Ham, tatsız kavun, karpuz. | Tüysüz, dazlak. | Dişleri aşınarak yüzeyi düzleşmiş olan taşıt lastiği. | Bilgisiz, görgüsüz, kaba. | Kısa boynuzlu hayvan. İLE Kabakgillerden, tatlısı yapılan, dışı boz, içi sarı renkli, iri bir kabak türü. )

- KABAK ile İTHIYARI/ACIHIYAR/ACIELMA/EBUCEHİLKARPUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37888 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü bir bitki. )

- KABAK ile SAKIZKABAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46630 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABAK ile SU KABAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47311 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki. | Bu bitkinin türlerine göre yemeği ve tatlısı yapılan ürünü. | [müzik] Kabak kemane. | Ham, tatsız (kavun, karpuz). | Tüysüz, dazlak. | Dişleri aşınarak, yüzeyi düzleşmiş olan (taşıt lastiği). | Bilgisiz, görgüsüz, kaba. | Kısa boynuzlu hayvan. İLE Kabakgillerden, alt bölümü şişkin, birçok yerde kurutulup su kabı olarak kullanılan, bir tür asma kabağı, kantar kabağı. )

- KABAK ile VEZİRKÜLÂHI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8366 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabak kızartılmamalıdır. [Tüm özellikleri nitelikleri kaybolur.] )

- KABAKLAMAK ile KABAKLAŞMAK ile KABAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53725 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçların gençleşmesi için dallarını budamak. İLE Saçları dökülmek, dazlaklaşmak. | Taşıt lastiklerinin, dişleri aşınıp yüzeyi düz bir duruma gelmesi. İLE Karpuz ya da kavunun ham olma durumu. | Başın tüysüz ya da dazlak olma durumu. | Bilgisizlik, görgüsüzlük. )

- KABALAK ile KABALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir başlık türü. İLE Kabak yaprakları biçiminde etli ve tüylü yaprakları olan, kırlarda ve su kenarlarında yetişen bir bitki. )

- KABALIK ve/||/<>/< GÜÇLÜ TAKLİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37858 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabalık, zayıf kişinin, güçlü taklididir. )

- KABARCIK ile İSİLİK/ISIRGIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5663 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABIZLIK ve/ne yazık ki/||/<>/> ANAL ÇATLAK/YIRTIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45047 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABIZLIKTA:
PRE-BİYOTİK
ile/ve/<> PRO-BİYOTİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31929 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SEMBİYOTİK: İkisinin de biraradalığı. )

- KABUK ile/ve/<> BADIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35317 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE/VE/<> Bakla, fasulye, bezelye gibi taze sebzelerde, içinde tohumların sıralanmış bulunduğu kabuk. )

- KABUK ile BAĞA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35322 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Deniz kaplumbağasının kabuğu. | Kaplumbağa kabuğu. | Ur. )

- KABUK = KIŞR = ÉCORCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13208 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK ile KUKUÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42110 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şeftali, kayısı gibi meyvelerin çekirdeklerinin sert kabuğu. )

- KABUK ile/ve ÖZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUK ile ŞEYTANMİNARESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47633 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Bazı deniz böceklerinin koni biçimindeki kavkısı. )

- KABUK ile TOPUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53545 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kestanenin dikenli olan dış kabuğu. | Fındığın dışındaki yeşil kabuk. )

- KABUK ile/<> YALAMUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45595 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<> Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk. | Çam ağacının reçineli kabuğundan çıkan özsuyu. )( 732 FaRk, 837 katkı )


- !"KENDİMİ TANIYORUM" YANILGISI değil/yerine KENDİNİ TANIMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4295 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- !"SANIKTAN, KANITA GİTMEK" değil KANITTAN, SANIĞA GİTMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32592 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ... değil KIRKAYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11974 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALDATMAK" ile KIRIŞTIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6816 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ALKIŞLAMAK" ile/değil/yerine KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47501 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ARKADAŞ KAYBETMEK" değil KİMİN, GERÇEK ARKADAŞ OLDUĞUNU ANLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞA KAKMAK" ile/ve/<> KENDİN YAPTIN ZANNETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30418 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BAŞKALARINI ÇÖZMEYE ÇALIŞMAK" ve/||/<>/> KENDİNİ DÜĞÜMLEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49747 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BENLİKTEN/EGODAN" "VAZGEÇMEMEK" ve/ne yazık ki/> KENDİNDEN VAZGEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48793 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BÖBÜRLENME" değil/yerine/>< KENDİNİN/KİŞİNİN/İNSAN(IN) DEĞERİ(Nİ) BİLMEK, ONUR/GURUR DUYMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38811 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DAYAK YEMEKTEN":
KORKMAK
ile/ve/değil/<> KENDİNE YEDİREMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31622 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "DENEYİM" ile/değil KUŞKUCULUK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34599 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bazı kisiler, yavaş yavaş, inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve tamamen kuşkucu olmayı öğrenir. Bu süreç gerçekleştiğinde de artık çok geçtir. Ne yazık ki, (bazı) "zihinlerin", "deneyim" dediği şey budur. Aklıyla bağlantısını kaybetmiş bir kişi, "deneyimli" olarak tanımlar kendini. )

- "DEVRİMCİ/LİK" ile/ve/<>/> KORUMACI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38086 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( En radikal devrimciler bile devrimin ertesi günü, korumacı[muhafazakâr] olurlar. )

- "DİŞİLİK" ile/yerine KİŞİLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6810 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Dişi-kişi" "olmak" değil, kişi-dişi olmaktır aslolan. )

- "DÜŞMEMEK" değil/yerine KALKABİLMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47026 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hiç. DEĞİL/YERİNE Her düştüğünde. )

- "EŞİĞİNİ YÜKSELTMEK" ile/yerine KENDİNİ GELİŞTİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28574 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "EŞLİK ETMEK" ile/ve KATILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2121 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "FENÂLAŞMAK" değil/yerine/= KENDİNDEN GEÇMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45397 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GARANTİCİ/LİK" ile/ve/değil/||/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30787 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğru yolu görüp de gitmemek, korkaklıktır. )

- "GÖKDELEN":
"BÜYÜKLÜK"
değil KÜÇÜKLÜK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34339 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÖRMEK" ile/ve KABUL ETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4497 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "GÜÇLÜ/LÜK" ve/||/<>/> KIRILGAN/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46893 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "HERKESE YETİŞMEYE ÇALIŞMAK" ve/değil/ne yazık ki/||/<>/> KENDİNE GEÇ KALMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36208 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "ISRAR/CI/LIK" ile/değil/yerine KARARLI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7333 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 133 FaRk, 162 katkı )


- KABAKLAMAK ile KABAKLAŞMAK ile KABAKLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53725 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçların gençleşmesi için dallarını budamak. İLE Saçları dökülmek, dazlaklaşmak. | Taşıt lastiklerinin, dişleri aşınıp yüzeyi düz bir duruma gelmesi. İLE Karpuz ya da kavunun ham olma durumu. | Başın tüysüz ya da dazlak olma durumu. | Bilgisizlik, görgüsüzlük. )

- KABALAK ile KABALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir başlık türü. İLE Kabak yaprakları biçiminde etli ve tüylü yaprakları olan, kırlarda ve su kenarlarında yetişen bir bitki. )

- KABUL EDİLMEK ve/> KAYBOLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6525 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETME(ME)K ile KATILMA(MA)K
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2840 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABUL ETMEK ile/ve KATLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2839 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KABULLENMEK ile/ve/<> KOŞULLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45045 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇIRMAK ile KAYBETMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28387 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAÇMAK ile KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10183 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kendi anlamı. İLE İzin istemek/izin isteyerek/bildirerek ayrılma.(Deyim/argo). )

- KAÇMAK ile/ve/değil/ne yazık ki KOLAYINA KAÇMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4084 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KADÎM BİLGELİK ile/ve/<> KADÎM GELENEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33417 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/<> Kadîm Gelenek, hiçbir kültürün, milletin ve/veya egemenliği altında değildir! Evrenseldir ve bu geleneğe ulaşmak, hünerdir. )

- KALAK ile KALAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41826 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelin tâcı. İLE Tezek yığını. )

- KALDIRMAK ile KAYDIRMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7357 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALLEŞ/LİK ile/değil/yerine KARDEŞ/LİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32795 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAMUSAL/LIK ile/ve/<> KURUMSAL/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37207 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KANMAK/ALDANMAK ile/ve/değil KAPILMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7491 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAP KALAYLAMAK ile/ve/<>/değil/yerine KALP KALAYLAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4185 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPAMAK ile/ve/değil KAPLANMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/753 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAPILARI:
AÇIK BIRAKMAK
değil/yerine KAPALI TUTMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16193 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tuvalet kapısı gibi kapıların, içeridekiler tarafından kapatılması isteği, kendilerini saklamak üzere değil kapının önünden geçecek kişileri(/bayanları) içeriyi görmek zorunda bırakmamak içindir! [Lütfen özellikle bayanların rahatsızlığını dikkate alarak ve saygı göstererek tuvalet giriş kapılarını kapalı tutmaya özen gösterelim!...] )

- KAPIYI VURMADAN/ÇALMADAN AÇMAK/GİRMEK değil/>< KAPIYI VURARAK/ÇALARAK AÇMAK/GİRMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27820 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yanlışı. >< Doğrusu. )

- KAPSAYICI/LIK ile/ve/||/<> KUCAKLAYICI/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36263 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSAR/LIK ve/||/<>/>/< KORKAK/LIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44632 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARAMSARLIK değil/yerine/>< KAVRAMSALLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34479 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile/ve/değil KARMAŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29078 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARIŞIK ile KATIŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAGŞÎŞ[Ar. < GIŞ | çoğ. TAGŞÎŞÂT]: Karıştırma, saflığını giderme. | Değerli bir şeyi değersiz bir şeyle karıştırma. | İmrenme. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| L...L |

L ile başlayıp L ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 14 FaRk, 14 katkı )


- l/L ile L ile La ile la[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38064 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin on beşinci yazacı/harfi. Sesbilim bakımından, dişeti ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE Romen rakamları dizisinde, 50 rakamını gösterir. İLE [kimya] Lantan'ın simgesi. İLE [müzik] Gam (ll) dizisinde, "sol" ile "si" arasındaki ses. | Bu sesi gösteren nota imi. )

- LÂ-YÜS'EL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42152 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MES'UL OLMAZ, SORULMAZ )

- LÂ'L ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42151 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KIRMIZI YAKUT )

- LÂ'L ile LÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18078 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı, al. | Kırmızı ve değerli bir süs taşı. | Dudak. İLE Dilsiz. )

- LÂFIZ ile LÂF ile SÖZCÜK/KELİME ile KAVL ile TERİM/ISTILAH ile KELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8476 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlam taşıyıp taşımadığı dikkate alınmaksızın ağızdan çıkan sesler. İLE Hiçbir anlam taşımıyorsa. İLE Bir anlam taşıyorsa. İLE Tamlamaları kapsıyorsa. İLE Belirli bir öbek/grup/kesim tarafından özel olarak kullanılan sözcükler. İLE Tümceyi/cümleyi kapsıyorsa. )

- LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16747 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcük(kelime). İLE Lafız(Ağızdan çıkan ses). )

- LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8477 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂLE-SÜMBÜL ile/ve MENEKŞE-GÜL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30038 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LDL ile/ve HDL ile/ve VLDL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5517 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kötü kolestrol. İLE/VE İyi kolestrol. İLE/VE ... )

- LEGAL değil/yerine/= YASAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12335 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LEHİM ile BRONZ/TUNÇ ile FAKFON ile KUPRONİKEL ile PERMALLOY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14267 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kalay ve kurşun alaşımı. İLE Bakır ve kalay alaşımı. İLE Bakır, çinko ve nikel alaşımı. İLE Bakır ve nikel alaşımı. İLE Demir ve nikel alaşımı. )

- LEVH-İ DİL ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42186 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MÜ'MİNİN GÖNLÜ )

- LEYL ile LEYL-İ SECÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42189 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gece. İLE Tam kararmış gece. )

- LOKAL değil/yerine/= YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51826 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 9 FaRk, 10 katkı )


- ANLAM SANATLARI'NDA:
İLHAM
ile/ve/<> TEVRİYE[< VERÂ] ile/ve/<> İSTİHDAM ile/ve/<> MUGALATA-İ MANEVİYE ile/ve/<> TENÂSÜB[< NİSBET] ile/ve/<> LEFF Ü NEŞR ile/ve/<> TECÂHÜL-İ ÂRİF[/ÂNE/ÎN] ile/ve/<> HÜSN-İ TA'LÎL[< İLLET] ile/ve/<> SİHR-İ HELÂL ile/ve/<> İRSÂD ile/ve/<> MÜBALAĞA ile/ve/<> TEZAD ile/ve/<> İSTİĞRÂK[< GARK][GULÜVV] ile/ve/<> TEKRÎR[< KERR] ile/ve/<> RÜCÛ ile/ve/<> TEFRÎK[< FARK] ile/ve/<> KAT' ile/ve/<> TERDÎD[< REDD] ile/ve/<> İLTİFÂT ile/ve/<> TELMİH ile/ve/<> İRSÂL-İ MESEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38835 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İki ya da ikiden fazla anlamı olan bir sözcüğü, bir mısra ya da beyitte tüm anlamlarıyla kullanma sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, birden fazla anlamı olan bir sözcüğü, anlamlarından sadece yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme sanatı. İLE/VE
Bir mısra ya da beyitte, bir sözcüğü hem gerçek, hem mecaz anlamlarını kastederek kullanma sanatı. İLE/VE
Anlamı birden fazla olan sözcük ve deyimleri beyitin anlamını değişik biçimlerde açıklanabilecek biçimde kullanma sanatı. İLE/VE
Bir konuyla ilgili birden fazla sözcüğü bir mısra ya da beyitte sıralama amacı gütmeden kullanmak. İLE/VE
Bir beyitte yer alan, birbirleriyle ilgili sözcüklerin sıralanmasıyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir anlam inceliği yaratmak ya da bir lâtife yapmak amacıyla, bilinmiyormuş ya da başka türlü biliniyormuş gibi gösterme sanatı. İLE/VE
Nedeni bilinen bir olayı, düşsel ya da gerçekdışı ve güzel bir olaya bağlama yoluyla yapılan edebî sanat. İLE/VE
Bir sözcüğü ya da söz öbeğini hem kendinden önceki sözcüklerin sonunda, hem sözcüklerin başında anlamlı olacak biçimde kullanma. İLE/VE
Bir mısranın secî ya da uyağını bir iki sözcükle ima etme sanatı. İLE/VE
Bir sözün etkisini güçlendirmek için bir şeyi abartılı biçimde az ya da çok göstererek ve lâtifeli bir şekilde anlatma. İLE/VE
İki duygu/düşünce/hayal arasındaki birbirlerine karşıt özellikleri birarada söyleme. İLE/VE
Över gibi görünerek yermek, yerer gibi görünerek övme sanatı. İLE/VE
Söyleyişi güçlendirmek için belirli bir anlamdaki sözcüğü ya da söz öbeğini yineleme sanatı. İLE/VE
Bir sözün anlamını, bir kavramın gücünü pekiştirmek için, o sözden/kavramdan cayar gibi görünüp cayılmış görünen sözü/kavramı daha güçlü biçimde belirtmek. İLE/VE
İki şey arasındaki farkı belirtmek. İLE/VE
Söyleyişin gücünü artırmak için, sözü [mısrayı, satırı] yarıda kesmek. İLE/VE
Sözü, beklenmedik, çarpıcı bir sonuca bağlama sanatı. İLE/VE
Şiirde bir duygulanma ya da duygu değişikliğiyle şiirdeki konuyu değiştirmeden seslenilen kişiyi ya da varolanı değiştirmek. İLE/VE
Bilinen bir olay, kişi ya da nükte, fıkra, atasözünü dolaylı biçimde anlatma, ima etme sanatı. İLE/VE
Bir düşünceyi pekiştirmek amacıyla bir atasözü ya da o değerde bir söz öbeğini alıntılamak/kullanmak. )

- FAAL FİİL ve AYNEL FİİL ve LÂ'MEL FİİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14982 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAĞDAN SOLA!: Birinci/baştaki harf. VE İkinci/ortadaki harf. VE Üçüncü/sondaki harf. )
( VEZİN - MEVZUN )

- HİPNOZDA, KİŞİNİN ...:
TELKİN ALIP ALMAMASI
ile/ve/||/<>/> NARKOZ ile/ve/||/<>/> KATELEPSİ ile/ve/||/<>/> LATERJİ ile/ve/||/<>/> SOMNAMBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49629 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- I ile l/L
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8603 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- LÂ'L ile LÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18078 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı, al. | Kırmızı ve değerli bir süs taşı. | Dudak. İLE Dilsiz. )

- LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16747 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcük(kelime). İLE Lafız(Ağızdan çıkan ses). )

- LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8477 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- VATNAJÖKULL ile/ve/<> LANGJÖKULL ile/ve/<> HOFSJÖKULL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35992 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzey Kutbu'nda ve İzlanda yakınlarındaki üç büyük buzul. )

- ZÜMRÜT ile LAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33208 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Doğal alüminyum ve berilyum silikatı; cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı. | Bu taştan yapılmış olan. | Zümrüt renginde, yeşil. İLE Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş. | Kırmızı renkli bir çeşit mürekkebe verilen ad. | Parlak kırmızı renkte olan. )( 3 FaRk, 3 katkı )


- LÂ'L ile LÂL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18078 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kırmızı, al. | Kırmızı ve değerli bir süs taşı. | Dudak. İLE Dilsiz. )

- LAFZ-I DÂLL ile LAFZ-I GAYR-I DÂLL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16747 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sözcük(kelime). İLE Lafız(Ağızdan çıkan ses). )

- LAFZ-I MÜSTA'MEL ile LAFZ-I MÜHMEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8477 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| M...M |

M ile başlayıp M ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 89 FaRk, 113 katkı )


- MADDE ile/ve/||/<>/> CİSİM ile/ve/||/<>/> SÛRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8011 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yayılan. İLE/VE/||/<>/> Maddenin biçim almış durumu. İLE/VE/||/<>/> ... )

- MADDE > SÛRET > CİSİM > NEFS > AKIL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8016 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29914 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anımsayamayabilirsiniz. İLE/VE/<>/|| Unutmazsınız. )

- MAGNEZYUM ile TALK[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50391 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir öğe. [simgesi Mg] İLE Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum. )

- MAHREM değil/yerine/= İÇREK, GİZLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12346 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHRUM ile MAZLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9578 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAJORITY and ABSOLUTE MAJORITY and QUALIFIED MAJORITY and QUORUM and UNANIMITY and UNANIMOUSLY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50355 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çoğunluk. VE Salt çoğunluk. VE Nitelikli çoğunluk. VE Karar yeter sayısı, nisap. VE Oybirliği. VE Oybirliğiyle. )

- MAKAM ile/ve/<> AYAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30435 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şarkılarda. İLE/VE/<> Türkülerde. )

- MAKAM ile/ve HAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19874 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM ile/ve HUZUR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29232 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM ile/ve KİŞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18844 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂKAM ile MAHLÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20174 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM ile/ve MERCİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9402 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM ile/ve MERTEBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19877 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKAM ile/ve TAHT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18845 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSİMUM ile EN GEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29085 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAKSİMUM değil/yerine/= SONSINIR / EN FAZLA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12350 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂLUM ile/ve ÂŞİKÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32763 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÂLÛM değil/yerine/= BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12351 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALUM ile/||/<> MÂLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37577 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elma. İLE/||/<> Bilgi. )
( Latince. İLE/||/<> Arapça. )
( ELEMA: Gizli, gizlenmiş. )

- MÂLUM ile/ve MEÇHUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14994 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Etken. İLE/VE Edilgen. )
( Parmak/el açık. İLE/VE Parmak bükülü.[başparmakla birleştirerek!] )( 79 FaRk, 92 katkı )


- !MAKTUL ile/ve/değil/||/<> MÂDUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51590 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MİSTİİZİM" değil MİSTİSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51549 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "MİSTİZM" değil MİSTİSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52131 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")ANLAMLI(") YAŞAM ile/ve/yerine MUTLU YAŞAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3075 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Geçmiş ve/veya gelecek üzerine kurulan. İLE/VE/YERİNE ÂN üzerine kurulan. )

- [Fr.] MATMAZEL ile/> MADAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46011 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Evlenmemiş kızlar için kullanılan san. İLE/> Evli kadınlara verilen san. )
( [Türkçe'de], "Bayan" sözcüğü yerine kullanılırdı. İLE/> Müslüman olmayan evli kadınlar için kullanılırdı. )

- [Lat.] MINIMUM vs. MAXIMUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/23297 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şey için gerekli en küçük derece, nicelik. | Değişebilen bir niceliğin, varabileceği en küçük olan sınır. İLE Bir şey için gerekli, en büyük derece, nicelik. | Değişebilen bir niceliğin, varabileceği en yüksek olan sınır. )

- [ne yazık ki]
MAĞDUR
ile/ve/||/<> MAZLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49561 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AGNOSTİSİZM ile METAFİZİK DETERMİNİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15886 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FARÂBÎ )
( Bkz. İSLÂM DÜŞÜNCESİ - H. ZİYA ÜLKEN )

- AKİTLERDE:
SAHİH >< FASİT
ile/ve/||/<> MÜNÂKİT >< GAYR-I MÜN'AKİT ile/ve/||/<> NAFİZ >< GAYR-I NAFİZ ile/ve/||/<> LÂZIM >< GAYR-I LÂZIM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49889 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂLİM <> İL(İ)M <> MALÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16765 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AŞK/MÂŞUK ve/<> MASUMİYET/MASUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6759 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEİZM ile MATERYALİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15714 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGELİK ile/değil MİSTİK DENEYİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15676 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DERT ile MERAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7171 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEVRAN ile/ve/||/<> SEYRAN ile/ve/||/<> HAYRET ile/ve/||/<> MERAK ile/ve/||/<> İLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7793 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ELİF ve/<>/> LÂM ve/<>/> MİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20256 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hz. Allah. VE/<>/> Cebrail. VE/<>/> Hz. Muhammed. )

- FELSEFE ile/ve METAFİZİK ile/ve MİSTİSİZM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15087 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Metafizik sözü ilk defa Peripatos'culardan Rodos'lu Andronikos (M.Ö. I. yy.) tarafından kullanıldığı öne sürülür. İLE/VE ... )
( METAFİZİK: BİLGİ - VARLIK - AHLÂK )

- FİZİKSEL CİSİM ile MATEMATİKSEL CİSİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8030 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FONEM ile MORFEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8569 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sesbirim, harf. İLE Biçimbirim, hece. )

- GAİP | GAİBE ve MUHATAP | MUHATABA ve MÜTEKELLİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14991 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Serçe Parmak | Yüzük Parmağı VE Orta Parmak | İşaret Parmağı VE Baş Parmak )
( Müzekker | Müennes VE Müzekker | Müennes VE Ben. )( 6 FaRk, 8 katkı )


- MADDÎ İKRAM ile/ve/<>/|| MANEVÎ İKRAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29914 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anımsayamayabilirsiniz. İLE/VE/<>/|| Unutmazsınız. )

- MAHRUM ile MAZLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9578 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MALUM ile/||/<> MÂLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37577 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elma. İLE/||/<> Bilgi. )
( Latince. İLE/||/<> Arapça. )
( ELEMA: Gizli, gizlenmiş. )

- MASUM ile/ve/||/<> MAZLUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53775 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEFHÛM ile MEVHÛM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11156 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MUAZZAM ve/<> MUNTAZAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30821 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| N...N |

N ile başlayıp N ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 62 FaRk, 70 katkı )


- n x v
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50919 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÜTLE x HIZ )

- NÂDÂN değil/yerine/>< YÂRÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38228 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NADİREN ile YERİ GELDİĞİNDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28768 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NAKDEN ile NAKDÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18127 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Para olarak, para ile. | Peşin, elden. İLE Nakitle ilgili, para bakımından olan, paraca, nakde mensup. )

- NAKLEN ile NAKLÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18134 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nakil yoluyla. | Anlatma ya da öykü yoluyla. İLE Akla değil, nakle dayanan. )

- NAN ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42778 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EKMEK )

- NAPOLYON ile/ve/<> VIII. HENRY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36102 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NARBÜLBÜLÜ/ARDIÇKUŞU(TURDUS PILARIS[Lat.], ROBIN[İng.], Avrupa ve Asya ormanlarında yaşar.) ile/ve BAYIR KUŞU ile/ve ÇALI KUŞU ile/ve ÇAMURCUN ile/ve DALGIÇ KUŞU ile/ve DEVEKUŞU ile/ve FIRTINA KUŞU ile/ve GELİNKUŞU[Lat. OTOCORIS PENCILLATUS] ile/ve İNCİRKUŞU[Lat. ANTHUS TRIVIALIS] ile/ve İSHAK KUŞU/BATAKLIKBAYKUŞU[Fars. ŞEB-ÂVÎZ][ayağından asılarak başaşağı sarkar ve öter] ile/ve KARDİNALKUŞU ile/ve KARİYAMA(Güney Amerika'da) ile/ve KAŞIK GAGA ile/ve KAŞIKCI KUŞU ile/ve KEDİKUŞU ile/ve KELAYNAK[Sadece bu üç yerde: BİRECİK-URFA, FAS, PALMİRA ÇÖLLERİ-SURİYE][Lat. GERONTICUS EREMITA]17 Şubat, Birecik'te, Kelaynak Günü'dür! ile/ve KUYRUKKAKAN[Afrika ile/ve Asya'da] ile/ve MALURUS[Avustralya'da] ile/ve MAMO[Hawaii'de] ile/ve MANAKİN[Amerika'da] ile/ve MİNO[Asya'da] ile/ve MOA ile/ve MOHO ile/ve MUHABBET KUŞU ile/ve ÖRÜMCEK KUŞU[Lat. LANIUS] ile/ve TARLA KUŞU ile/ve YAĞMUR KUŞU ile/ve ALICI KUŞ ile/ve BOĞMAKLI KUŞ ile/ve MAKARALI KUŞ ile/ve SAKSAĞAN(AK'AK[Ar.], PÎSE[Fars.], PICA PICA[Lat.]) ile/ve SAKARMEKE ile/ve SIĞIRCIK(MÜRG-İ ZÎREK/ZÎREK-SÂR, LÂLESAR[Fars.], STURNUS VULGARIS[Lat.]) ile/ve İBİBİK, ÇAVUŞ KUŞU, HÜDHÜD[çoğ. HEDÂHİD][HÛC-I HÜDHÜD:
İbibik ibiği.](EBÜRREBÎ', UPUPA EPOPS[Lat.])
ile/ve ÖZKUŞU ile/ve PAPUÇGAGA[Afrika'da] ile/ve POTU(Güney Amerika'da) ile/ve POYRAZKUŞU ile/ve SUBAKALI ile/ve TORGU ile/ve TURAKO/MUZCUL(Afrika'da yaşar.) ile/ve UZUNBACAK ile/ve ÜVEYİK(STREPTOPELIA TURTUR[Lat.]) ile/ve YEŞİLBAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22736 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kolombiya'da, dünyadaki tüm ülkelerdeki kuş türlerinden daha fazla kuş türü bulunur. )

- NÂSİRÛN ile/ve MENSURUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14993 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yardım eden. İLE/VE Yardım edilen. )

- NE ARAYACAĞIMIZI BİLMEDEN ile/ve/||/<>/> NE BULACAĞIMIZI BİLMEMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52541 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NE KADAR:
("ÇOK"/"AZ") YEDİĞİN
ile/değil/yerine/||/<>/< ÇOK ÇİĞNEDİĞİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36350 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yediğini, iç; içtiğini, ye!
[ O kadar çok ve uzun süre çiğne ki, lokmanı, katı değil sıvı duruma gelene gelsin ve yediğin şeyi yutma ve ancak içmiş ol! İçtiklerini de, yavaş yavaş, çiğniyormuş gibi yut! ] )

- NE OLDUĞU/N ile/ve/<>/değil/yerine NE OLMADIĞI/N
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1527 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Size ancak ne olmadığınız söylenilebilir. )
( Ne olmadığınızı bilme yoluyla gerçek kimliğinizi tanırsınız. )

- NE ZAMAN ile/ve/değil/yerine HANGİ KOŞULLARDA/ŞARTLARDA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11772 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile/ve "MADEN"
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/287 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile/ve/||/<> AMAÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35178 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile BAĞLANTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28175 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile BAHÂNE[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2168 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Neden, sebep, vesile. | Eksik, noksan, kusur, garaz. | Yalandan özür. )

- NEDEN ile/ve ETKİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2176 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ve/||/<> ETKİNİN :HETEROJENLİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52374 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile HİKMET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15957 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile/değil İLLET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2174 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Varoluş nedeni. )

- NEDEN = İLLET, SEBEP = CAUSE, REASON[İng.] = CAUSE, RAISON[Fr.] = URSACHE, GRUND[Alm.] = CAUSA, RATIO[Lat.] = CAUSA, RAZON[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39514 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEDEN ile KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28769 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tek kanıtınız kendinizsiniz. )( 43 FaRk, 47 katkı )


- "NE OLDUĞUN" ile/değil/yerine NE OLACAĞIN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35385 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belirlidir. İLE/DEĞİL/YERİNE Belirli değildir. )

- "NEREDE, O ESKİ BAYRAMLAR/RAMAZANLAR" değil NEREDE, O ÖNCEKİ BEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32434 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "NUHNEVİDEN KALMA" (ÂDETLER) değil NUH NEBÎ(PEYGAMBER)'DEN GELEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9711 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (HER KOŞULDA) YAP!:
NE YAPABİLİYORSAN
ile/ve/||/<> NE KADARINA SAHİPSEN ile/ve/||/<> NEREDEYSEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37644 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [Fars.] NESRÎN ile NESTER/BESTEREN/NESTERÛN/NESTERÎN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18181 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağustos gülü, yaban gülü. | Mısır gülü. | Van gülü. İLE Ağustos gülü, yaban gülü. )

- ADAM OLUP OLMADIĞIN ile/ve/>/değil NE KADAR ADAM OLDUĞUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29985 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BALTALARDA:
KERKİ
ile/ve NACAK ile/ve İVGİ/TEBERZİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14288 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük olan. İLE/VE Küçük balta. Kısa saplı odun baltası. İLE/VE Ağaç oymada kullanılan kesici araç. )

- BESLENME = TAGADDİ, TAĞDİYE, İGTİDÂ'[< GIDÂ] = NUTRITION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13123 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLGİ ve/||/<>/>/< NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38246 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLİMSEL DEVRİM:
KOPERNİK
ve/<> BRAHE ve/<> KEPLER ve/<> GALILEO ve/<> NEWTON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46901 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KOPERNİK: "Modern astronominin ilk temsilcisi" DEĞİL Antik evren anlayışının son temsilcisi. )
( KEPLER YASALARI (EPITOME | 1618 - 1621) )

- BİR NEBZE ile/ve/<> NİSPETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48427 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİTKİLERİN SINIFLANDIRILMASI/TAKSİMİ = NEBÂTÂTIN TAKSÎMİ = DIVISION, CLASSIFICATION
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13136 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMÂDÂT ile/ve/||/<>/> NEBÂTÂT ile/ve/||/<>/> HAYVANÂT ile/ve/||/<>/> BEŞERİYET > İNSAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37589 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Donmuş akıl[/logos]. İLE/VE/||/<>/> Yukarı doğru yönelebilen. İLE/VE/||/<>/> Hareket eden. ["canlı" anlamına ge(tiri)l(e)mez!] İLE/VE/||/<>/> Düşündüğünü, düşünebilen. > Düşünerek hareket edebilen. )

- CİHANGÎRLER:
CENGİZ HAN
ve (BÜYÜK) İSKENDER ve YAVUZ SULTAN SELİM ve NAPOLYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31251 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKEN ile NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28193 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ETKİ ile/ve/> NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2364 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FENOMEN ile NUMENON/NUMENEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15917 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uzay ve zaman(d)a konu olan. İLE ... )

- GEZEGENLER ile NEPTÜN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38205 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Gözle ya da her hangi bir teleskopla görülmeden, hesaplamalarla keşfedilen ilk gezegendir. )
( ... İLE Güneş Sistemi'nin sekizinci ve Güneş'e en uzak gezegenidir. Güneş'e olan uzaklığı ise 4.5 milyar kilometredir. Yüzey sıcaklığı, -220 °C olup Güneş Sistemi'nin en soğuk gezegenidir. Neptün'ün bilinen 14 doğal uydusu bulunmaktadır. )

- GÜNAH ile/ve/<> İSYAN ile/ve/<> NİSYAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20651 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İNSAN/KİŞİ:
NE İSTEDİĞİNİ BİLEBİLEN
ile/ve/değil/||/<>/< NE İSTEMEDİĞİNİ BİLEBİLEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48753 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KAYNAK ile/ve NEDEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2882 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KISMEN ile/ve NİSPETEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34626 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 3 FaRk, 4 katkı )


- NE OLDUĞU/N ile/ve/<>/değil/yerine NE OLMADIĞI/N
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1527 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Size ancak ne olmadığınız söylenilebilir. )
( Ne olmadığınızı bilme yoluyla gerçek kimliğinizi tanırsınız. )

- NEDENLENMEMİŞ, ZORUNLU VAROLAN ile/ve/<> NEDENLENMİŞ, ZORUNLU VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35008 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NİCELİKSEL VAROLAN ile/ve/değil/||/<> NİTELİKSEL VAROLAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53182 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cansızlar, bitkiler ve hayvanlar. İLE/VE/DEĞİL/||/<> İnsan. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| O/Ö...O/Ö |

O ile başlayıp O ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 5 FaRk, 5 katkı )


- O ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42897 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ANA )

- O ile 0
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13478 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harf. İLE Rakam. "0" Üzerinde kesme işaretiyle de yazıldığı görülebilir. )

- O ile/ve/<> BEN/BİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32569 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ve O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/860 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ile o
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19212 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senden sana giderken/geçerken bile BEN/O vardır. )( 5 FaRk, 5 katkı )


- BU/ŞU ile/ve O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3083 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Halihazırda/anda Olan. [ŞOL] İLE/VE Olmuş/olan/olabilecek. )

- BU ile ŞU ile O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/859 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ve O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/860 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ile o
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19212 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senden sana giderken/geçerken bile BEN/O vardır. )

- SIRIK DOMATES ile YER DOMATESİ ile YEŞİL DOMATES ile KAVATA[< Oyulmuş tahta kap.] ile OVAL ile ELİKA ile SALKİTO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8219 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Salatalık. İLE Yemeklik. İLE Turşuluk. İLE Dolmalık. [Kızarmayan domates] )( 2 FaRk, 2 katkı )


- O ve O
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/860 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- O ile o
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19212 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Senden sana giderken/geçerken bile BEN/O vardır. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| P...P |

P ile başlayıp P ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 9 FaRk, 11 katkı )


- P ile F
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8602 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- P ile Pa
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39034 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fosfor'un simgesi. İLE Protaktinyum'un simgesi. )

- p ile q
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16639 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PAMUK ile/ve/değil/yerine/<>/> İP ile/ve/değil/yerine/<>/> KUMAŞ ile/ve/değil/yerine/<>/> GİYSİ ile/ve/değil/yerine/<>/> MARKA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38237 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1 TL. ile/ve/<>/> 10 TL. ile/ve/<>/> 100 TL. ile/ve/<>/> 1000 TL. ile/ve/<>/> 10.000 TL. )

- PARMAK İZİ ÖBEKLERİ(GRUPLARI):
ARCH
ile/ve TENTARCH ile/ve LOOP ile/ve DOUBLE LOOP ile/ve POCKED LOOP ile/ve WHORL ile/ve MIXED
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32599 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DAKTİLOSKOPİ[< Yun. DAKTYLOS: Parmak. | SKOPEIN: Gözlemlemek.]: Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. )
( 8'er alt grupları daha vardır. )
( Parmak iziyle kimlik tespitinde binde 2.5 ilâ 3'lük bir hata payı olabilmektedir. )

- PEKMEZ'LERDE:
HURMA
ile/ve KAYISI ile/ve DUT ile/ve ÜZÜM ile/ve KEÇİBOYNUZU/HARNUP ile/ve ANDIZ ile/ve KIZILCIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8268 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRENSİP ile YASAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28682 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PRENSİP ile YÖNTEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28683 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PROTOTİP ile/ve/değil ARKAİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/4011 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 4 FaRk, 6 katkı )


- [İng.] PİKAP ile PİKAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44773 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Elektrikle ya da pille çalışan, plak dinlemekte kullanılan aygıt. İLE Küçük kamyon, kamyonet. )

- ARKETİP ile PROTOTİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48617 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarihsellik. İLE İlkesellik. )

- B ile P
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8606 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( B: Bel'in simgesi. [B, b] | Bor'un simgesi. [B] | Elektrik alınganlığın simgesi. [B] | Manyetik akı yoğunluğunun(indüklemenin) simgesi. [B] | Temel tanecik fiziğinde, Baryon sayısının simgesi. [B] | Basınç birimi Bar'ın simgesi. [b] | Optik gerilme katsayısı brevster'ın simgesi. [b] | Yüzeyce genleşme katsayısının simgesi. [b]

İLE

P: Basıncın simgesi. [P, p] | Dinamik ağdalılık birimi poiz'in simgesi. [P] | Ettingshausen katsayısının simgesi. [P] | Fosforun simgesi. [P] | Gücün simgesi. [P] | Paritenin simgesi. [P] | Poynting vektörünün simgesi. [P] | Atomda, yörüngesel kuvantum sayısı l = 1 'e karşılık gelen elektron tabakalarının simgesi. [p] | Momentumun simgesi. [p] | Piko [10¯¹2;] 'nun simgesi. [p] | Plank'ın simgesi. [p] | Protaktinyum'un simgesi. [Pa] | Protonun simgesi. [p, ¦p, 1p¹] | Yarı iletken tipinin [p tipi] simgesi. [p]

)

- MİYOM ile POLİP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32828 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rahimdeki iyi huylu ur/lar. İLE Sindirim kanalı boşluğu içinde görülen iyi huylu doku kabarıklığı. )
( Her dört kadından birinde bulunmaktadır. [Dünyada, en çok 45 kg.'ya kadar olanı da görülmüştür.] İLE Bazı hallerde kansere dönüşebilir. Kalınbağırsakta daha sık olur. [Teşhis ve tedavisi endoskopi yöntemiyle yapılan, çıkarılarak kanserleşme tehlikesi önlenen polipler, tüm sindirim kanalı boyunca, en çok bağırsaklarda rastlanan lezyonlar olarak kabul edilir.] )
( Rahimde, her ay oluşabilen ve fakat atılan, 2 cm.lik, olağan fizyolojik kistlerden korkulmaması gerekmektedir. İLE ... )( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| R...R |

R ile başlayıp R ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 48 FaRk, 53 katkı )


- RADAR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43130 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDAKTÖR değil/yerine/= DÜZELTMEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47244 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REDDÂDE ile/ve/||/<> ÇOBAN ile/ve/||/<> MÜŞHİR ile/ve/||/<>
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50671 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( VI. yy.'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. )

- REH-BER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43175 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( YOL GÖSTERİCİ, KILAVUZ | DERVİŞ OLANI ŞEYH HUZURUNA GÖTÜREN | HZ. CEBRÂİL [A.S.] )

- REH-İ SENG-SÂR ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43176 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( TAŞLIK YOL )

- REHBER değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12469 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER değil/yerine/= KILAVUZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38466 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER ile/ve MEYDANCI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31538 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REHBER ile MİHMÂN-DÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6009 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Konuk ağırlayan kişi. | Misafire eşlik etmek üzere verilen kişi. )

- REHBER ile ÖNDER[LİDER değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6010 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçten doğru gelmeyen hiçbir rehberliği kabul etmeyin, o zaman bile, tüm anıları ayıklayın, çünkü onlar sizi yanlışa götürürler. )
( Yollar ve araçlar hakkında tümüyle cahil olsanız bile, sessiz kalın ve içinize bakın; rehberlik mutlaka gelecektir. )

- REHBER ile/değil TUR ÖNDERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6012 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKOR ile/ve/değil EŞİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25183 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REKTÖR değil/yerine/= BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38212 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RENK/LER ile/ve/değil/< RENK/LER ile/ve/değil/< TON/LARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29031 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MAVİ: İffeti ve ilmi simgeler. )

- RENK/LER ve ZEVK/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29030 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [sansk.] RUPA ve ... )

- RENOIR ile MANET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36218 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [resim] Işıklı ve parti katılımcılarının mutlu olduğu bir ortam ise. İLE Işıklı ve parti katılımcılarının mutsuz olduğu bir ortam ise. )

- REPERTUVAR değil/yerine/= EZGİLER DAĞARCIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38468 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RİCA-EMİR ile EMİR-RİCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7454 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ROPDÖŞAMBR ile/ve FAMDÖŞAMBR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14070 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RÖLE[Fr.]/KONVERTİSÖR değil/yerine/= DEĞİŞTİRGEÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44945 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir cismin ya da bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan aygıt. )

- RUB-UL MÜCEYYEB ile RUB-UL MUKANTAR ile USTURLAB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7748 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sinüs'ün dörtte biri. İLE ... İLE ... )
( ... İLE ... İLE İlk kez M.Ö. II. yy.'da Hipark tarafından bulunumuş ve Batlamyus tarafından kullanılmıştır. Bu alet ile yıldızların Arz'dan uzaklıkları ölçülürdü. Üstüne gökyüzü haritası çizilmiş hilâlî daire şeklinde bir tahtadan ibarettir. Akrep ya da ankebût denilen bir ibresi vardır. Bu ibre, ucuna fındık büyüklüğünde taş bağlanmış bir ipten ibarettir. Yıldızların seyri bu ip ile gösterilir, ölçümler bunun üzerinden ortaya çıkar. Kenarlarda da açılar, milyem ve grat hesapları yazılıdır. Halen astronomlar ve denizciler geliştirilmiş usturlap kullanırlar. )

- RUHBANLAR ile/ve/<>/>< RUHBAN OLMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35777 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Askerler". İLE/VE/<>/>< "Siviller" gibi. )( 22 FaRk, 23 katkı )


- [Fars.] RİÇÂL ile RİÇÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18284 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reçel. İLE Reçel. )

- ADÂLET ve/||/<>/< RIZÂ ve/||/<>/< BİLGİ/HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32648 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adâletin kaynağı da, hedefi de, durumdaki/olaydaki ilgili kişilerden birinin rızâsıdır. Adâlet, insanı ve rızâsını esas almaktır! [Tabii, rızâ da, en başta, (durumdan/olaydan/tespitten/(ön) "hüküm"den) haberdar olmakla/etmekle başlar.] )

- AĞIR YUVAR ile DÜZLEM YUVAR ile HAVA YUVARI ile IŞIK YUVARI ile RENK YUVARI ile SU YUVARI ile TAŞ YUVARI ile YARI YUVAR ile YARIM YUVAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7897 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- B ve R
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33545 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BATI AVRUPA'DA AYDINLAR:
KİLİSE
ile/ve/<> RAHİPLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35940 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aydınlar, Batı Avrupa'da, dinî–ilmî-felsefî-siyasî bir dizge olarak Kilise'nin yerini alan kapitalist-emperyalist–pozitivist yaşam görüşünün rahipleri olarak yükselmişlerdir. )

- EŞLEME ile/ve/||/<>/> ROL DEĞİŞTİRME ile/ve/||/<>/> AYNA ile/ve/||/<>/> YARDIMCI TEKNİKLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49102 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE ve/||/<> RICHARD WAGNER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52217 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 15 Ekim 1844 - 25 Ağustos 1900 VE/||/<> 22 Mayıs 1813 - 13 Şubat 1883 )

- GRW KURAMI:
GHIRARDI
ile/ve/||/<> RIMINI ile/ve/||/<> WEBER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52140 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLİM'DE:
RÜSÛH EDEN/LER
ile/ve RÜŞTE EREN/LER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19966 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEZAR ile/ve RÖLİKER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19023 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Kül kutusu. )

- MICHAEL J. MAHONEY ve/||/<> ROBERT A. NEIMEYER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51772 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÛSÎKÂR ve RÛZİGÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13733 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜHENDİS MİMAR ile RESSAM MİMAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6027 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NEFSİNİ BİLEN, RABBİNİ BİLİR ile/ve RABBİNİ BİLEN, NEFSİNİ BİLİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19813 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Akılsal. İLE/VE Duygusal. )

- NEMES:
YELE
ile/ve KOBRA BAŞI ile/ve RADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15910 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- REJECT vs. REFUSE/TURN DOWN vs. REVERSE vs. REVOKE vs. RESCIND vs. REPEAL vs. ANNUL vs. VOID vs. RECONSIDER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50310 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Reddetmek.[konuşma dilinde] İLE Reddetmek. İLE Kararı feshetmek, iptal etmek. İLE Geri almak.[özel hukukta kullanılır][REVOCABLE >< IRREVOCABLE] İLE Yürürlükten kaldırma, iptal etmek, feshetmek. İLE Yürürlükten kaldırma.[Anayasa ve İdare Hukuku'nda] İLE Bozmak, iptal etmek, feshetmek. İLE Geçersiz. İLE Tekrar gözden geçirme, tekrar düşünme. )

- RİCA ile RİCA-EMİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7453 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- RUHBANLAR ile/ve/<>/>< RUHBAN OLMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35777 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Askerler". İLE/VE/<>/>< "Siviller" gibi. )
( Latince konuşurlardı. İLE/VE/<>/>< Fransızca konuşurlardı. )

- SONAR ile RADAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13513 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVEKKÜL ve/||/<>/> RIZÂ ve/||/<>/> SABIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46592 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ulaşamadığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Ulaştığına gösterdiğin. VE/||/<>/> Kaybettiğine gösterdiğin. )

- TSUNAMI ile/değil RESACCAS DO MAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51417 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asya'da. İLE/DEĞİL Güney Amerika'da. )

- YALAN:
SAFSATA
ile/ve/<> MECAZ ile/ve/<> PROPAGANDA ile/ve/<> REKLAM ile/ve/<> HABER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33018 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Felsefede. İLE/VE/<> Yazında(edebiyatta). İLE/VE/<> Siyasette. İLE/VE/<> Ticarette. İLE/VE/<> Gazetecilikte. )( 1 FaRk, 2 katkı )


- RUHBANLAR ile/ve/<>/>< RUHBAN OLMAYANLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35777 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Askerler". İLE/VE/<>/>< "Siviller" gibi. )
( Latince konuşurlardı. İLE/VE/<>/>< Fransızca konuşurlardı. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| S/Ş...S/Ş |

S/Ş ile başlayıp S/Ş ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 60 FaRk, 85 katkı )


- S ile/ve/||/<> P ile/ve/||/<> D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52148 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( I. orbit. İLE/VE/||/<> II. orbit. İLE/VE/||/<> III. orbit. )

- S ile S
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44965 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmi ikinci harfi.[Dişeti ünsüzlerinin, ötümsüzüdür.] İLE Kükürt'ün simgesi. )

- S ile SS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7428 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seve seve. İLE "S.ke s.ke."/"S.kile s.kile." )

- S ile Z
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8600 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SABAH-İHLÂS ve İKİNDİ-SELÂT Ü SELÂM ve AKŞAM-İSTİĞFAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20339 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAÇMA = ABES = ABSURD[İng., Alm.] = ABSURDE[Fr.] = ABSURDO/DA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39581 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SALICINÉES = SAFSÂFÎYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13394 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANATÇIDA:
KAPRİS
ve/||/<> KİBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37739 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Yakışır" )

- SARSILMAZLIK = İTMİNAN-I NEFS = ATARAXIA[İng.] = ATARAXIE[Fr., Alm.] = ATARAKSIA[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39590 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SATİRİAZİS ile/ve/||/<> NEMFOMANİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51848 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Aşırı eşeysel istekli/lik]
Erilde. İLE/VE/||/<> Dişilde. )

- SELÎS ile SELÎS[< SELÂSET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18376 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SELÎS-ÜL-BEVL: Sidiğin sürekli akıntısı. | Sidiğini tutamayan. )

- SEREBRAL PALSİDE, KONJENİTAL ENFEKSİYONLAR (TORCH):
TOKSOPLAZMOZ
ile/ve/||/<> ÖTEKİ ENFEKSİYONLAR ile/ve/||/<> RUBELLA ile/ve/||/<> SİTOMEGALOVİRÜS ile/ve/||/<> HERPES SİMPLEKS VİRÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53751 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SES ile BEHÎM[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40232 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Dik, pürüzsüz ses. )

- SES ile/ve HARF
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8570 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SES ile INFRA SES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12991 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SES ile MELODİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13542 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SES ile/ve MÜZİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13518 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Aralıkların yüzdelerini bilmek. )
( ... İLE Lisanullah/Lisan-ul Melaike )
( ... İLE Hakimiyet Simgesi. )
( Ses dalgalar halinde yayılır. Bir saniye içindeki dalga sayısı sesin karakterini tespit eder. Saniyede 260 dalga yapan, yani titreşen ses "Do" notasıdır. )

- SES ile/ve/<>/değil SES DALGALARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30789 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnsanda[zihinde]. İLE/VE/<>/DEĞİL Doğada. )

- SES ile SESSİZLİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13519 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SAVT ile SAMT )

- SES ile/ve/değil/yerine SESSİZLİK(SÜKÛNET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/922 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sessizlik, baş etmendir. )
( Sessizlikle Bilgelik, Davranışlarla Krallık. )( 35 FaRk, 46 katkı )


- BİSİKLET ve/<> SÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38781 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BULUT BİLİŞİM'DE(CLOUD COMPUTING):
IAAS
ile/ve/+/<>/> PAAS ile/ve/+/<>/> SAAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32766 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Infrastructure as a service. İLE/VE/+/<>/> Platform as a service. İLE/VE/+/<>/> Software as a service. )

- GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ ile/ve/değil/yerine/||/<> SÜREÇ-SONUÇ / USÛL-ESAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33358 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Süreç olmadan(düşünülmeden/konuşulmadan), sonuca; yöntem(usûl) olmadan, asıl(esas) konuya geçilemez/değinilemez! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Konuşuruz[konuşmalıyız!], etkin susmak üzere; susarız[susabilmeliyiz!], yetkin konuşmak üzere! ["Söyleyerek" değil söyleşerek/konuşarak!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Tümdengelim yapabilmek için tümevarımsal düşünmüş olmak gerekir! )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Anlamak için konuşmak; konuşmak için dinlemek; dinlemek için de susabilmek gerekir! [Anlamanın iki temel koşulu: 1. Nötr olmak/olabilmek. | 2. (Nitelikli) Soru sormak.] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Algı düzenimizi (paradigmamızı) düzeltmek/değiştirmek/geliştirmek üzere, zaman zaman/sık sık "fabrika ayarlarımıza" dönmek gerekir. [Yaşamın ve özellikle de gündelik yaşamın/konuların hızına/yoğunluğuna (fazla) kapılmamak için!] )
( ... İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<> Çıkarlarımıza yönelik/uygun olarak, "kazanın" "doğurduğuna" inanma eğilimi gösterirken; sonuç odaklı/merkezli olmamak üzere, "kazanın" "öldüğünü" kabul edebilme ve düşünme gücünü kullanmaya cesâret etmemiz gerekir. )

- HEREKE ile/ve SİVAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14557 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HZ. İSA ile/ve/değil/yerine/||/<>/< SOKRATES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49555 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi > Saygı > Hakikat. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Hakikat > Saygı > Sevgi. )
( Kişi üzerinden. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Kavram[olgu/bilgi/felsefe/bilim] üzerinden. )

- IMPORT and DISCOUNTED IMPORTS and IMPORT LEVY and IMPORT REGIME and IMPORT SUBSTITUTION and SAFETY CONTROLS ON IMPORTS and SUBSIDISED IMPORTS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50340 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İthalat. VE Dampingli ithalat. VE İthalat prelevmanı. VE İthalat rejimi. VE İthalat ikâmesi. VE İthalattaki güvenlik kontrolleri. VE Sübvansyonlu ithalat. )

- İĞNEMSİ YAPRAKLAR = SERÎDİYYÜ'L-EVRÂK = FEUILLES ACICULAIRES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13225 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İLK KORKU[PRIMAL FEAR] ile/ve/||/<>/> UNBREAKABLE ile/ve/||/<>/> SPLIT ile/ve/||/<>/> GLASS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52582 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dört filmi de sırasıyla izlemenizi salık veririz... )
( | )

- İLMEKLERDEN YAPILMIŞ DOKU = SIRÇALI NESC = TISSU DE MAILLES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13175 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KALP ve SES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48027 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisini de yumuşatmak gerekiyor. )

- KELER ile SUKELERİ/KİLİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22406 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Köpekbalıkları takımının, kelergiller ailesinden, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1,5 metre kadar olan, bir defada 20 yavru doğuran bir tür balık. İLE Kurbağagillerden, durgun sularda ve karada yaşayan bir tür küçük hayvan. )

- LAW and STATUTE OF FRAUDS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50319 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yasa. VE Amerikan Akit Hukuku'nda, aktin, yazılı olarak yapılmasına ilişkin yasa. )

- METAL ile SİDERİSMUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43500 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Taşların/nesnelerin, insan/lar üzerindeki (olası) etkileri/etkileşimleri. [İng.][A name given by the believers in animal magnetism to the effects produced by bringing metals and other inorganic bodies into a magnetic connection with the human body.] | Bazı sinirsel hastalıklarda deri üzerinden madeni levya uygulanması esasına dayanan iyileştirme yöntemi, metal tedavisi. )

- ÖVGÜ ile/ve/<> SÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35948 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- POLEMARKHOS ve SOKRATES
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15904 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisinin de haksız/yersiz öldürülme nedenleri, varlıklarıydı. )
( Mal varlığından dolayı. VE Bilgi ve düşünme varlığından dolayı. )

- S ile S
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44965 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmi ikinci harfi.[Dişeti ünsüzlerinin, ötümsüzüdür.] İLE Kükürt'ün simgesi. )( 6 FaRk, 6 katkı )

( Türk abecesinin yirmi ikinci harfi.[Dişeti ünsüzlerinin, ötümsüzüdür.] İLE Kükürt'ün simgesi. )

- S ile SS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7428 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Seve seve. İLE "S.ke s.ke."/"S.kile s.kile." )

- SEREBRAL PALSİDE, KONJENİTAL ENFEKSİYONLAR (TORCH):
TOKSOPLAZMOZ
ile/ve/||/<> ÖTEKİ ENFEKSİYONLAR ile/ve/||/<> RUBELLA ile/ve/||/<> SİTOMEGALOVİRÜS ile/ve/||/<> HERPES SİMPLEKS VİRÜS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53751 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- SFENKS ile SFENKS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48567 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Heykel. İLE Tüysüz Kedi. )

- SOPHOS ile SOPHOS ile SOPHOS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50641 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tanrı. İLE Bilge. İLE Usta. )

- ST. BOETHIUS ile/ve ST. AMBROSSIUS ile/ve ST. GREGORIUS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13647 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Enstrümantal Ses, Sadâ ve Evrenin Sesi" olarak ele alır. İLE/VE Halkı esas alır. İLE/VE Kiliseyi esas alır. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| T...T |

T ile başlayıp T ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 149 FaRk, 180 katkı )


- TEHDİT ile TAHDİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11147 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- T ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43674 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEĞİŞİMDE DEĞİŞMEDEN KALAN | EN YÜKSEK VE TANIMLANAMAZ GERÇEKLİK | TEO, TAO, TE, THE, [Ar.]el- )

- T ile D
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8605 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- T ile T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47686 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmidördüncü harfi. İLE Trityum'un simgesi. )

- T ile Tb ile Tc ile TC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50387 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Trityum'un simgesi. İLE Terbiyum'un simgesi. İLE Teknetyum'un simgesi. İLE Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması. )

- TAAHHÜT ile/ve/||/<>/> TEMÎNÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52728 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAAHHÜT değil/yerine/= ÜSTENME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45328 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂAT ile TÂÂT[< TÂAT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18496 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Allah'ın emirlerini yerine getirme, ibâdet. İLE İbâdetler. )

- TÂBİYET ile/değil/yerine DEĞİM/LİYÂKÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31554 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, sadece/ancak ve ancak ilmedir. )

- TABUT ile LAHİT[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14545 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ölünün, mezarlığa götürülürken, içine konulduğu sandık. İLE Kenarları kâgir, üstü kapak taşlarıyla örtülü mezar. | Taş ya da mermerden oyma mezar. )

- TÂDİLAT ile/ve DEKORASYON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13900 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂDİLAT ile/ve TAMİRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13901 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHÂNET ile TAHÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18510 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değirmencilik. İLE Temizlik. | Temizlenme. )

- TAHKİKTE:
VİCDANÎ KANAAT
değil YASAL KANIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49375 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHRİRAT ile TAHRİREN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47946 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Resmî bir daire tarafından yazılan yazılar ve mektuplar. İLE Yazıyla, yazılı olarak. )

- TAHT ile TAHT[Fars.] ile TAHT[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18532 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alt, aşağı. [>< FEVK] İLE Hükümdarların oturduğu büyük koltuk. | Hükümdarlık makamı. İLE Yağma, çapul, soygun, talan. )

- TÂKAT değil/yerine/= GÜÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12538 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKDİR ile/ve KUDRET ile/ve MAKDUR ile/ve KADER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9430 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile ÂDET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28536 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/ve/||/<> AKTARIM ile/ve/||/<> MİRAS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52722 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/ve/değil/yerine/||/<>/> AYNALAMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48832 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/yerine HAKÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9365 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/değil/yerine HAYRANLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48855 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKLİT ile/ve/<> İTAAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45091 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 137 FaRk, 161 katkı )


- "BOYUN EĞMEK" ile TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19570 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "BOYUN EĞMEK" ile TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28092 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SAFLIK" ile/ve/değil/yerine/||/<> TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34645 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "SIZLANMA" ile/ve/değil TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2757 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- "TEHDİT" ile/değil/yerine TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45193 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- (")SUÇLAMA(") ile/değil/yerine TESPİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1211 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- [ne yazık ki]
ŞİŞMANLIK:
F
ve/||/<> A ve/||/<> T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49994 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sıklık. VE/||/<> Oran. VE/||/<> Çeşit. )
( Frequency. AND/||/<> Amount. AND/||/<> Type. )

- ADÂLET ile/ve/||/<> MERHAMET ile/ve/||/<> TİCARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37645 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AHTAPOT ile TAKLİTÇİ AHTAPOT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22563 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ALKIŞ ile/ve/||/<> TEZAHÜRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6113 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/||/<> Bağırıp çağırarak, alkışlayıp tempo tutarak yapılan gösteri. | Hastalıklarda belirtiler. )

- ANGUT ile/ve TAMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22688 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yaban ördeği. İLE/VE Bir tür yaban ördeği. )

- ARDIÇ OTU ile AYRIK OTU ile BEŞPARMAK OTU ile BOĞAN OTU ile CANAVAR OTU ile ÇOREK OTU ile DALAK OTU ile DELİCE OTU(RYE GRASS) ile EĞRELTİ OTU[Lat. NEPHRODIUM FILIX MAS] ile ENGEREK OTU ile GEYİK OTU ile GÜZELAVRATOTU[Lat. ATROPA BELLADONNA] ile İDRİS OTU ile KANARYA OTU ile KELEBEK OTU ile KENE OTU ile KÜSTÜM OTU ile MELEK OTU ile MERCAN OTU ile NEVRUZ OTU ile ÖKSE OTU ile PİSİPİSİ OTU ile TAŞKIRAN OTU ile YÜKSÜK OTU[Lat. DIGITALIS PURPUREA] ile ACI OT ile SÜTLÜ OT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13106 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASIL ile/>< TAKLİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/1353 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir şeyin en ileri zıddı, taklididir. )

- BAZ değil/yerine/= TABAN | ACIT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12027 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BELÂ'DA:
ŞERİAT
ile TARİKAT ile HAKİKAT ile MÂRİFET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32471 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabreder. İLE Rızâ gösterir, şükr eder. İLE Nedenini araştırır, ilmini yapar. İLE Hizmet eder. )

- BESLENME ve/||/<> TRİGLİSERİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47908 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ KARINCA ile TERMİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/22870 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİSİKLETTE:
MAYO
ile/ve/değil/yerine TAYT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38802 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOMBA ile TNT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44021 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEHÂLET ile/ve TİCARET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2787 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CEMAAT ile TARİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44592 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sufi ile Zahit Öyküsü - İsmail Güleç )

- CESÂRET ile/ve/||/<>/>/< TESLİMİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35786 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇUVAL ile/ve TELİS/JÜT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14015 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Bitkisel tellerden yapılmış, kaba örgülü büyük çuval. )( 50 FaRk, 65 katkı )


- TEHDİT ile TAHDİT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11147 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- T ile T
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47686 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmidördüncü harfi. İLE Trityum'un simgesi. )

- TAAHHÜT ile/ve/||/<>/> TEMÎNÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52728 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TÂDİLAT ile/ve TAMİRAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13901 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAHÂNET ile TAHÂRET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18510 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değirmencilik. İLE Temizlik. | Temizlenme. )

- TALİKAT ile TARİKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9441 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMİRAT ile/değil TADİLAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28241 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAMMÂT ile TÂMMÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18563 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlamsız, uygunsuz, saçma sözler. İLE Kıyâmet. )

- TANZİMAT ile TANZİMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50412 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı. İLE Sultan Abdülmecit döneminde, 1839'da, Gülhane Hat-ı Hümâyunu adıyla anılan bir buyrukla duyurulan, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. )

- TAT ile TAT ile TAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43785 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İran'lılara verilen bir ad. )
( Canlıların, besinlerdeki uçucu olmayan bileşikleri damak, boğaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktaları aracılığıyla algıladığı duyum. | Tatlılık. | Hoşa giden durum, lezzet, zevk. İLE Dilsiz. İLE Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap ya da İran'lılar. | Hazar Denizi kıyısında, İran Azerbaycanı sınırında yaşayan, İran soyundan olan bir topluluğun adı. )

- TAZMİNAT ile TANZİMAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51281 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERKİB-İ BENT ile/<> TERCİ-İ BENT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47168 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [vasıta beyti] Değişir. İLE Değişmez. )
( )

- TERTİBAT ile/ve TEŞKİLÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9466 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TESİSAT ile/değil TECHİZAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9613 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TEVHİD-İ EF'AL ve TEVHİD-İ SIFAT ve TEVHİD-İ ZÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19986 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( FİİLLERİN BİRLİĞİ ve NİTELİKLERİN, BİLGİNİN BİRLİĞİ ve KENDİNİ DIŞLAŞTIRABİLME OLANAKLILIKLARI )
( İLKELERİ: HAYR ve DOĞRULUK/SIDDIKİYET ve GÜZELLİK/CEMÂL )
( A ve S ve K )
( AYN ve SİN ve KAF )
( KİŞİ )
( 3 NOKTA, ŞIN )
( HARF-İ MUKEDDÂ )

- TOKAT ile Tokat ile !TOKAT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18955 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. İLE İnsana el içi ile vuruş. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| U/Ü...U/Ü |

U/Ü ile başlayıp U/Ü ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 15 FaRk, 23 katkı )


- U ile/ve/<> U
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45003 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmibeşinci harfi. Sesbilim bakımından, kalın, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir. İLE/VE/<> Uranyum'un simgesi. )

- UÇUCU ile/ve/<> KAPATICI ile/ve/<> AKICI ile/ve/<> YAKICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/34692 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hava. İLE/VE/<> Toprak. İLE/VE/<> Su. İLE/VE/<> Ateş. )

- UĞULTU ile VIZILTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12814 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UHURU ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44100 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Klimanjaro Dağı'nın yerli dilindeki adı. )

- ULURU ile/ve NAZCA ile/ve TRAXIEN ile/ve VALCOMANICA ile/ve GOZO
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19027 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avustralya'da. İLE/VE Peru'da. İLE/VE Malta'da. İLE/VE İtalya'da. İLE/VE Malta'da. )

- UNLARDA:
BUĞDAY
ile/||/<> TAM BUĞDAY ile/||/<> KARABUĞDAY/GREÇKA ile/||/<> KIRMIZI BUĞDAY ile/||/<> KEPEKLİ ile/||/<> SİYEZ ile/||/<> KAVILCA ile/||/<> KUNDUR ile/||/<> YULAF ile/||/<> ÇAVDAR ile/||/<> ARPA ile/||/<> MISIR ile/||/<> KİNOA ile/||/<> TEFF ile/||/<> AMARANT ile/||/<> NOHUT ile/||/<> KESTANE ile/||/<> KEÇİBOYNUZU ile/||/<> BADEM ile/||/<> CEVİZ ile/||/<> FINDIK ile/||/<> ANTEPFISTIĞI ile/||/<> ARAROT ile/||/<> DİNKEL[Alm.]/FARRO[İt.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48643 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabuğundan ve kepeğinden ayrılarak kullanılan, işlenmiş buğday unundan [beyaz ekmek] yapılır. İLE/||/<> Buğday tanesinin kabuğuyla birlikte öğütülerek elde edilir. Besin değerleri, öteki rafine unlara göre daha yüksektir.[Glüten içerir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Anadolu'nun, en eski çeşitlerindendir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.] Ekmek yapımına çok uygundur.[Kepeği ile öğütülmüş olanını yeğlenmelidir.][Glüteni düşüktür.] İLE/||/<> Kepeğinden ayrılmamış undur. İLE/||/<> Kastamonu bölgesinin unudur. Tüm unlarla karıştırılabilir. Aroması "keskin" gelebilir.[Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Glüteni çok düşüktür. Çok sağlıklıdır.] İLE/||/<> Kars'ta yetişen bir buğdaydır. Kökeni, Kastamonu'dur. [Genetiği bozulmamış, nitelikli bir undur.][Her türlü iklime dayanıklı, güçlü bir yapısı olduğundan, kabuk bölümü kalındır. Kabuk bölümünün kalınlığı, tanelerinin ufak kalmasına ve glüten içeriğinin, öteki buğday türlerine göre daha olmasını sağlamıştır ve bu nedenle de glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Güneydoğu Anadolu bölgesi buğdayıdır. İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. [Deri ve bağırsak sorunu olanların, yulaf ununu yeğleyebilir.][Yüksek besin değerine sahip ve glisemik indeksi düşüktür.] İLE/||/<> Bol proteinlidir.[Yüksek glüten içerir.][Soğuk iklime dayanıklıdır.] İLE/||/<> Çok eski bir buğday türüdür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Güney Amerika'da, And Dağları'nda, doğal olarak yetişen, otumsu bir bitkinin, kurutulmuş tohumudur.[Unu da, tohumları gibi yüksek demir ve besin değerlerine sahiptir ve çok lezzetlidir.][Tek başına ya da tüm unlarla karıştırılabilir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> Amarant[horozibiği] bitkisinin tohumlarından elde edilir.[Tüm unlar içinde, en yüksek proteine sahiptir.][Glüten içermez ve glisemik indeksi düşüktür.][Tadı, ekşi ve keskin olduğundan, lezzeti görecelidir.] İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan un. [Çocuk maması yapılan un.] İLE/||/<> Siyez ile benzerlik taşır.[İçeriğindeki protein yapısı daha kırılgan ve çözünebilir olduğundan, tüm tahıl unları içinde, siyez kadar düşük glütene sahiptir.][Genetiği değişmemiş bir çeşittir.][Her türlü hamur işinde kullanılabilir.] )
( ... İLE/||/<> Glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüteni çok düşüktür. İLE/||/<> Glüteni düşüktür. İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten alerjisi olanlar için iyi bir seçenektir. İLE/||/<> Yüksek glüten içerir. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Glüten içermez. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> Düşük glütene sahiptir. )

- USKUMRU ile/<>/> LİPARİ[Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38133 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/<>/> Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru. )

- UYKU ile/ve KIŞ UYKUSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/21982 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYKU ile/ve LETARJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5694 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Çok uzun süren, derin uyku hali. | Uyuşukluk, atâlet. )
( Uykuya dalış süresi ortalama yedi dakikadır. )

- UYKU ile TEŞTİYE[< ŞİTÂ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43961 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kışın uyuyacak olan hayvanların uykusu. )

- UYKU ile UYKU HASTALIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32929 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Botswana'nın Okavanga vadisinde bulunan çeçe[tsetse] sineğinin bulaştırdığı bu hastalık, kurtuluşu olmayan ve ölümle sonuçlanan bir hastalıktır.[Bu hastalığa tutulan kişi, sürekli uyur, uyanınca acıkır, yemek yer ve tekrar uyur. Zaman içinde, aşırı şişmanlamadan dolayı da çatlarmış.] )

- UYKU ve/<> UYKUDA EYLEME VURMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38079 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( "Uykuda Eyleme Vurma" - Ahmet Çorak yazısı için burayı tıklayınız... )

- UYUMAK/UYKU ile/ve UYUKLAMAK/PİNEKLEME/IMIZGANMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5623 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Günde ortalama 7 saat uyku yeterlidir! [Kişiden kişiye, değişkenlere ve koşullara bağlı olmak üzere 4 - 10 saat arasında olabilir.] )
( SAAT ON[22:00], YATAĞA KON! )
( Uykuya dalma süresi, yaklaşık, 7 dakikadır. )
( Elma, birçok uyarandan daha etkili bir uyku açıcıdır. )
( ÂFTÂB-SÜVÂR[Fars.]: Sabahları erken kalkan, gün doğmadan uyanmak alışkanlığına sahip olan. )
( İHTİMÂM[Ar.]: Elemden/kederden dolayı uyuyamama. )
( Uyuklama durumunda, ereksiyon gerçekleşebilmesi, olağandır. )

- UYUZOTU = KUMOTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45302 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tıpta, uyuza karşı kullanılan çiçekli bitki. )

- UZUN KOLLU ile UZUN KOLLU ile/değil/yerine UZUN KOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31162 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giyecek. İLE Hırsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Uzaktan erişen/erişir. )( 22 FaRk, 24 katkı )


- BAYKUŞ ile URAL BAYKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47803 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK OKYANUS [KUZEY]:
DOĞU ÇİN DENİZİ
ile/ve/||/<> KORE BOĞAZI ile/ve/||/<> SARI DENİZ ile/ve/||/<> KORE KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JAPON DENİZİ ile/ve/||/<> LA PEROUSE BOĞAZI ile/ve/||/<> TERPENİYA BOĞAZI ile/ve/||/<> OHOTSK DENİZİ ile/ve/||/<> TTATAR BOĞAZI ile/ve/||/<> UDSKAYA KOYU ile/ve/||/<> ŞELİHOV KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PENJUNA KOYU ile/ve/||/<> KURİLSKİYE BOĞAZI ile/ve/||/<> BERING DENİZİ ile/ve/||/<> BERING BOĞAZI ile/ve/||/<> ANADIR KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NORTON KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53062 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DUT ile URMU DUTU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45002 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( .. İLE Kahramanmaraş'ın, yüksek yaylalarında yetişir. )

- EKMEĞİN:
"KÖŞESİ"
değil UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11606 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İŞ ile/ve/+/||/<> ARKADAŞ ile/ve/+/||/<> UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37373 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KEYİF ile/ve/||/<>/> UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52165 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KÖŞESİ ile/ve/değil UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25310 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURAMIN:
DOĞRULUĞU
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< UYGUNLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35201 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUŞ ile UZUN KUYRUKLU DUL KUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48589 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güney Afrika'da yaşarlar. )

- KUZEY DENİZİNDE:
KOTZEBUE KOYU
ile/ve/||/<> ÇUKÇİ DENİZİ ile/ve/||/<> DE LONG BOĞAZI ile/ve/||/<> DOĞU SİBİRYA DENİZİ ile/ve/||/<> LAPTEV BOĞAZI ile/ve/||/<> BOURHAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> LAPTEV DENİZİ ile/ve/||/<> OLENEKSKİY KÖFREZİ ile/ve/||/<> KATANSKİY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> VİLKİTSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> YENİSEY KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA DENİZİ ile/ve/||/<> BAYDARATSKAYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KARA BOĞAZI ile/ve/||/<> ÇEYŞSKAYA KOYU ile/ve/||/<> BEYAZ DENİZİ ile/ve/||/<> ONEGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> KANDELAŞKA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DİVİNA KOYU ile/ve/||/<> BARENTS DENİZİ ile/ve/||/<> GRÖNLAND DENİZİ ile/ve/||/<> NORVEÇ DENİZİ ile/ve/||/<> KUZEY DENİZİ ile/ve/||/<> DANZİNG KÖRFEZİ ile/ve/||/<> RİGA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FİNLANDİYA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> BOTNİ KÖRFEZİ ile/ve/||/<> DANİMARKA BOĞAZI ile/ve/||/<> DAVIS BOĞAZI ile/ve/||/<> BALTIK DENİZİ ile/ve/||/<> LABRADOR DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN DENİZİ ile/ve/||/<> BAFFIN KÖRFEZİ ile/ve/||/<> SMITH KÖRFEZİ ile/ve/||/<> NARES BOĞAZI ile/ve/||/<> LANCASTER BOĞAZI ile/ve/||/<> ARKTİK KOYU ile/ve/||/<> PR. REGENT BOĞAZI ile/ve/||/<> BOOTHIA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FOXE ÇANAĞI ile/ve/||/<> FOXE KANALI ile/ve/||/<> REPULSE KOYU ile/ve/||/<> CORAL LİMANI ile/ve/||/<> JAMES KOYU ile/ve/||/<> HUDSON BOĞAZI ile/ve/||/<> UNGAVA KÖRFEZİ ile/ve/||/<> FROBISHER KOYU ile/ve/||/<> CUMBERLAND KÖRFEZİ ile/ve/||/<> HOME KÖRFEZİ ile/ve/||/<> JONES BOĞAZI ile/ve/||/<> PEARY KANALI ile/ve/||/<> BARROW BOĞAZI ile/ve/||/<> FRANKLIN BOĞAZI ile/ve/||/<> VISCOUT MELVILLE BOĞAZI ile/ve/||/<> Mc CLURE BOĞAZI ile/ve/||/<> McCLINTOK KANALI ile/ve/||/<> KRALİÇE MAUD KÖRFEZİ ile/ve/||/<> CORONATION KÖRFEZİ ile/ve/||/<> PR. ALBERT KOYU ile/ve/||/<> AMUNDSEN BOĞAZI ile/ve/||/<> GALLER PRENSİ BOĞAZI ile/ve/||/<> BEAUFORT DENİZİ ile/ve/||/<> PRODHOE KOYU ile/ve/||/<> KOTZEBUE KOYU ile/ve/||/<> NORTON KOYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53063 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİNYATÜRDE:
MİRAN ÜSLÛBU
ile/ve UYGUR ÜSLÛBU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30841 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜLÂYİM[Ar.] değil/yerine/= UYGUN | YUMUŞAK HUYLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46487 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MÜZİK ile UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13527 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÖLÜM ile/ve UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5683 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Uyku, ölümün kardeşidir. )
( ZIBARMAK: Ölmek, gebermek. | Uyumak, sızmak. )

- RÜYA ile UYKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31940 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahiretten bir örnektir. İLE Ölümden bir örnektir. )
( Uykuda eyleme vurma - Ahmet Çorak )

- TAKINTILI TUTKU ile/değil/yerine UYUMLU TUTKU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30023 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TERS / TERSİ değil UC / UCU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/25285 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- U ile/ve/<> U
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45003 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmibeşinci harfi. Sesbilim bakımından, kalın, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir. İLE/VE/<> Uranyum'un simgesi. )

- UNUTTUM yerine UNUTTURULDU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20958 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- UYSAL ve/||/<> UYUMLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48143 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hayvanlarda. VE/||/<> İnsanda. )

- UZUN KOLLU ile UZUN KOLLU ile/değil/yerine UZUN KOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31162 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giyecek. İLE Hırsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Uzaktan erişen/erişir. )

- YİV ile USKURU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45294 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. | Bir dişli çarkta ya da bir vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm. | Bir sütun gövdesinin ya da bir vazo karnının çevresine eşit aralıklarla koşut ya da sarmal olarak uzunlamasına açılan oyuk. | Ek çizgisi. | Saçı ayırma yeri. İLE Cıvata ve somunlardaki yiv. )( 7 FaRk, 2 katkı )


- U ile/ve/<> U
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45003 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmibeşinci harfi. Sesbilim bakımından, kalın, dar, yuvarlak ünlüyü gösterir. İLE/VE/<> Uranyum'un simgesi. )

- UZUN KOLLU ile UZUN KOLLU ile/değil/yerine UZUN KOLLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31162 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Giyecek. İLE Hırsız. İLE/DEĞİL/YERİNE Uzaktan erişen/erişir. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| V...V |

V ile başlayıp V ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 4 FaRk, 4 katkı )


- V ve/||/<> P ve/||/<> T ve/||/<> E
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50587 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hız. VE/||/<> Basınç. VE/||/<> Zaman. VE/||/<> Enerji. )

- VAV ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44176 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Herşeyle her şey olan yön. | Kasem. | Mutlak kaynak/dayanak. )

- VAV ile ile VA' ile VÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18705 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( V harfinin adı. Osmanlı abecesinin yirmidokuzuncu harfidir.[Ebced hesabında 6 sayısının karşılığıdır.] İLE "Vah, yazık!" anlamına gelerek esef, hayıf, hasret gibi sözcüklerle kullanılır.[VÂ-HAYFÂ: Eyvah! Yazık!] İLE Çakal. İLE "Geri, arkada" anlamına gelerek birleşik sözcükler yapar.[VÂ-MÂNDE: Geride kalmış, geride.] )

- VEREV ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45416 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir köşeden, karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış ya da konulmuş olan. )( 3 FaRk, 3 katkı )


- ELİF ve/||/<> VAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39101 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- n x v
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50919 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KÜTLE x HIZ )

- VİRGÜL ile/<> VAV
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48063 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| Y...Y |

Y ile başlayıp Y ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 17 FaRk, 20 katkı )


- Y ile Y ile y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45536 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmisekizinci harfi. Sesbilim bakımından, öndamak ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE İtriyum'un simgesi. İLE Bilinmeyen, ikinci niceliği gösterir. )

- Y ile ile ile YÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18750 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Osmanlı abecesinin 31. harfidir.[Ebced hesabında 10 sayısının karşılığıdır.] İLE Ye harfinin adı. İLE Ey! Hey! Arapça'da, başına geldiği türevin ilk sözcüğünü üstün(meftuh) okutur.[YÂ-RABB-EL-ÂLEMÎN] | Tek sözcüğün başına gelirse o sözcüğün son harfini ötre(mazmun) okutur.[YÂ AHMEDÜ] İLE O halde, öyleyse. )
( Yafta, bir malın cinsini, fiyatını vs. belirten kâğıt. İLE "Bulmuş, bulunmuş, bulunan" anlamlarına gelerek birleşik sözcükler yapar.[ŞEREF-YÂFTE: Şeref bulmuş.] )

- YADSIMA = NEFİY = NEGATION = NÉGATION[Fr.] = NEGATION[Alm.] = NEGATIO[Lat.] = APOPHASIS[Yun.] = NEGACION[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39711 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YANAY >< YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45611 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, düşey kesiti. | Katmanları gösteren kesit. >< ... )

- YAPAY ile/ve/değil/<> KURGU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36681 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPAY ile YAPMACIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/28544 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPMA/YAPAY ile SAHTE/ÇAKMA[argo]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13848 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YARBAY ile YARBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45633 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduda, rütbesi, binbaşı ile albay arasında olan üstsubay. İLE Kaymakam. )

- YARGITAY =/<>/< MAHKEME-İ TEMYÎZ =/<>/< DÎVÂN-I AHKÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53217 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1923'te/n itibaren. =/<>/< 1879'da/n itibaren. =/<>/< 1868'de/n itibaren. )

- YARIK:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51870 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnkâr vardır. İLE/VE/||/<> Bastırma vardır. )

- YATAY/DİKEY ile PARALEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/7921 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YATAY ile/ve DİKEY/DÜŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18855 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( UFKÎ ile/ve ŞÂKULÎ["ku" uzun okunur] )

- YATAY ile/ve DÜŞEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14351 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAY ile TATAR YAYI(ARBALET)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52466 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİ SARAY ile YENİ SARAY / SOKOLLU SARAYI / MEHMED PAŞA SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16478 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sultanahmed Camisi yerindeydi fakat artık yerinde yoktur. )

- YÜZEY ile/ve DÜZLEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2359 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Derinlik varsa. İLE En ve boydan oluşuyorsa. )
( Şeklin parçası olarak yorumlanması ile. İLE/VE Sonsuz. )
( Derinlik varsa. İLE En ve boydan oluşuyorsa. )
( Şeklin parçası olarak yorumlanması ile. İLE/VE Sonsuz. )( 19 FaRk, 19 katkı )


- ARAZİ[Ar.] değil/yerine/= YEREY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45705 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yeryüzünden bir parça. | Yerkabuğunun oluşumu bakımından ele alınan herhangi bir parçası. )

- AY/DOLUNAY ile/ve YENİAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/27908 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( MEH ile/ve HİLÂL, ŞEHR )

- AYASTEFANOS = YEŞİLKÖY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40105 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BEYAZ OY ile YEŞİL OY ile KIRMIZI OY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3337 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kabul demektir. İLE Çekimser kalındığını gösterir. İLE Red demektir. )

- BİLİMCİ ile/ve/<>/> ÖKE ile/ve/<>/> BİLGER ile/ve/<>/> BİLGEN ile/ve/<>/> BİLMEN ile/ve/<>/> YETİLBEY ile/ve/<>/> BİLİMBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38220 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Biliminsanı, akademisyen. İLE/VE/<>/> Doktor. İLE/VE/<>/> Yardımcı doçent. İLE/VE/<>/> Doçent. İLE/VE/<>/> Profesör. İLE/VE/<>/> Dekan. İLE/VE/<>/> Rektör. )

- ÇAY ile/ve/değil/yerine/<> YEŞİL/KÖK ÇAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32145 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DEKAN değil/yerine/= YETİLBEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38217 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- DİKEY ile YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13555 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HESAP VERİLEBİLİRLİKTE:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52353 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Oy/seçim. İLE/VE/||/<> ... )

- KARIN KASLARIMIZI, YERÇEKİMİNE:
DİKEY
değil YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5478 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karın kasları, ayakta durduğumuz sürece, çeşitli mide/bağırsak "şişirme/şişkinliğinden" ve yerçekimine karşı koyamadığından dolayı, zamanla aşağı/yere doğru sarkma durumuna geçmektedir. Bu duruma, en etkili çare/çözüm/destek ise karnınızı, yere paralel olacak şekilde havada/boşlukta bırakmaktır. Karın duvarı/kasları, kendini çok hızlı toparlayacak ve sıkılaştıracaktır. [Her gün birkaç dakikalık mekik çekmeden ya da fazla zorlanmadan karın kaslarınızı sıkılaştırabilirsiniz.][Ellerinizin/dirseklerinizin üzerinde ya da bir koltuğun karşısına, karnınız havada/boşlukta kalacak şekilde, bir sandalye/koltuk/puf vs. üzerine yüzükoyun uzanarak da bunu sağlayabilirsiniz. Bu çok fazla zorlanmayacağınız uygulamayı her gün 2-3 dk. bile yapsanız etkisi/artısı büyük olacaktır. Tabii zamanla olabildiği kadar dayanmanızı ve süreyi artırmanızda yarar vardır. Belki daha sonra mekik çekmeye başlamak için güç ve güdülenme de sağlayacaktır.] )

- NESNE ile/ve/<> YÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53172 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- OK ve YAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14404 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk Selçuklu sultanı, Tuğrul Bey, tüm resmî vesikalarında olduğu gibi gönderdiği mektupların başında yay ve ok işaretlerini koyar ve içerisine de kendi unvanlarını yazardı. Buna Tuğra deniliyordu. Sonraları bu ok ve yay işaretleri kaldırılmış ise de sultanların ad ve unvanlarını ok ve yay biçiminde gösteren tuğra usulü Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar devam etmiştir. )

- SATIH[Ar.] değil/yerine/= YÜZEY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45815 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUNİ[Ar.] değil/yerine/= YAPAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47376 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Y ile Y ile y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45536 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmisekizinci harfi. Sesbilim bakımından, öndamak ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE İtriyum'un simgesi. İLE Bilinmeyen, ikinci niceliği gösterir. )

- YANAY >< YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45611 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, düşey kesiti. | Katmanları gösteren kesit. >< ... )

- YARBAY ile YARBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45633 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduda, rütbesi, binbaşı ile albay arasında olan üstsubay. İLE Kaymakam. )

- YARIK:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51870 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnkâr vardır. İLE/VE/||/<> Bastırma vardır. )

- ZEMBEREK[Fars.] değil/yerine/= YAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45499 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay. | Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. | Çelik ya da pirinçten yapılmış ok. )( 4 FaRk, 4 katkı )


- Y ile Y ile y
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45536 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk abecesinin yirmisekizinci harfi. Sesbilim bakımından, öndamak ünsüzlerinin ötümlüsüdür. İLE İtriyum'un simgesi. İLE Bilinmeyen, ikinci niceliği gösterir. )

- YANAY >< YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45611 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir nesnenin, düşey kesiti. | Katmanları gösteren kesit. >< ... )

- YARBAY ile YARBAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45633 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduda, rütbesi, binbaşı ile albay arasında olan üstsubay. İLE Kaymakam. )

- YARIK:
DİKEY
ile/ve/||/<> YATAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51870 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İnkâr vardır. İLE/VE/||/<> Bastırma vardır. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| Z...Z |

Z ile başlayıp Z ile biten AYNI HARFLİ'LER...
( 6 FaRk, 7 katkı )


- Z ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44308 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAYAT | ZÕIO[< ZÕION] ile ABCDEF ( CANLI )

- ZAMANI:
NEREDE GEÇİRDİĞİMİZ
ile/ve/değil/yerine/||/<>/< NASIL GEÇİRDİĞİMİZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50240 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdemizle ilişkilidir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Anlığımızla(zihnimizle) ilişkilidir. )
( Nicelikseldir. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE/||/<>/< Nitelikseldir. )

- ZARARSIZ ile MASUM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45842 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZÂT:
BİLİNMEZ
değil TEK BİLİNEN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32458 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... DEĞİL Şüphe edil(e)meyen tek şey. )

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9723 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 6 FaRk, 8 katkı )


- "ERKEN" ile/ve/<>/değil/yerine ZAMANSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30832 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AVOKADO:
FUERTE
ile/||/<> HASS ile/||/<> ZUTANO ile/||/<> ETTINGER ile/||/<> BACON ile/||/<> PINKERTON ile/||/<> WURTZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53247 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türkiye'de daha çok yeğlenen. İLE/||/<> Dünyada daha çok yeğlenen. İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... İLE/||/<> ... )
( Eylül, Haziran arası olan bu cinslerin hepsinin hasat zamanları farklıdır. )
( )

- S ile Z
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/8600 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARLI ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2725 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZARARSIZ ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9723 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]( 2 FaRk, 2 katkı )


- ZARARSIZ ile ZARARSIZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ZORLA GÜZELLİK OLMAZ değil ZORLAMAYLA/ZORLAYARAK, GÜZELLİK OLMAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9723 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

 

 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 41 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!