FaRkLaR KILAVUZU/"SOZLUGU"!!! - AB... - AZ...


AB... - AZ...
İLE BAŞLAYAN SÖZCÜKLERDE

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )| AB... |

AB... ile başlayan FaRkLaR...
( 20 FaRk, 22 katkı )


- ABÂ ile ÂBÂ ile A'BÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yünden yapılmış kaba kumaş. | Bu kumaştan yapılmış bol, geniş giyecek. İLE Babalar. | Gök küreleri, gezegenler, seyyâreler. [ÂBÂ-İ KENÎSÂİYYE: Kilise ileri gelenleri.] İLE Yükler, ağırlıklar. | Sorumluluklar, mes'ûliyetler. | Çift denk ya da sandık. )

- ÂBÂD[< EBED] ile ÂBÂD[Fars.] ile Â'BÂD[< ABD] ile ÂBÂT[< İBT, IBIT]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sonsuz gelecek zaman. İLE Mâmur, bayındır. | Şen, rahat. | Çokluk bildirir. [ŞEMS-ÂBÂD: Güneşi bol olan yer.] İLE Köleler. İLE Koltuk altları. )

- ABAK[Fr. ABAQUE | Lat. ABACUS] ile ABAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Eski Türklerde, ölmüş ataların, yani abaların, tapılan suret ve heykelleri. Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla, bir direğin başına oyularak, evlerin ve çalardırın önüne dikilirdi. )

- ABAK ile/ve/<> ABAK MAHMUZU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE/VE/<> Bazı abakların köşelerinde yer alan kıvrımlara verilen ad. )

- ABAKUS ile ABAKULUS/TESSERA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37931 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sütun başlıklarının üstüne gelen, genişçe ve dışa taşkın tabla, başlık tablası, mahmel. Abakus, sütunla baştaban ya da kenar üzengisi arasında, yastık görevi yapar. İLE Döşeme ve duvar mozaiği yapımında kullanılan, küçük bir küp biçiminde cam, pişmiş toprak ya da taş parçası. )

- ÂBÂR[< Bİ'R] ile ÂBÂR[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su kuyuları. İLE Hesap defteri. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AC... |

AC... ile başlayan FaRkLaR...
( 16 FaRk, 16 katkı )


- ACAYİPLİK ile/ve/<> ACAYİPLİK KORUNUMU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36507 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hadronların taşıdığı yük sayısı. | Taneciklerin çok çabuk oluşumuyla [güçlü etkileşme] çok yavaş bozunması [zayıf etkileşme] arasında görülen dengesizlik. İLE/VE/<> Zayıf etkileşimlerle ihlâl edilen yalıtılmış bir düzendeki hadronların, acayiplik sayılarının toplamının sabit olması. )

- ACC ile ÂCC
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16906 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bağırma, na're. İLE Kalabalık. )

- ACELELİKTEN ... değil ACELEDEN / ACELE ETMEKTEN ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11685 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ACEM-AŞÎRÂN MAKAMI ile ACEM-AŞÎRÂN PERDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13579 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk mûsikîsinde kullanılan şed makamlarından biri. İLE Aralıkları birbirine eşit olmayan 24 dereceli Türk mûsikîsi ses dizisinin kaba çârgâhtan başlamak üzere dördüncü perdesinin adı. )

- ACEM-KÜRDÎ ile ACEM-PÛSELİK ile ACEM-RAST ile ACEM-UŞŞAK ile ACEM-ZİRKEŞÎDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38853 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Türk mûsikîsinde kullanılan birleşik(mürekkeb) makamdır. İLE Tahminen iki yüzyıllık bir birleşik(mürekkeb) makamdır. Acem mürekkebine, bir pûselik beşlisinin eklenmesinden doğmuştur. İLE Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.] İLE Adına Müstakimzâde Süleyman'ın dergisinde rastlanılan makam. [XVII. yy.] İLE Adına Kırşehir'li Yusuf'un edvarında rastlanılan makam. [XV. yy.] )

- ACEM ile Acem ile A'CEM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16908 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Harflere nokta koyma. | Türk müziğinde, "mi" notasına yakın bir perde. İLE Arap olmayanlar. | İran'lılar. İLE Arap kavminden olmayan. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AD... |

AD... ile başlayan FaRkLaR...
( 19 FaRk, 26 katkı )


- AD(A) değil ADLARDA OLAN(A)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32578 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AD ile AD TÜMCECİĞİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39836 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADA ile ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33357 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Her tarafı, su ile çevrili kara parçası. İLE Çevresi, yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. )

- ÂDÂK[Fars.] ile ADAKK[Ar.] ile ADAK/NEZİR[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16913 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ada. İLE [Daha/en/çok] Dakik, ince. İLE Bir dileğin gerçekleşmesi için sahip olunandan vazgeçmek ve/veya vazgeçilen şey. )

- ADÂLET HEYKELİNİN GÖZLERİNİN KAPALILIĞI:
"NAMUSSUZLARA GÖZ YUMMAK İÇİN"
değil ÂDİL OLMAK İÇİN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38172 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADÂLET-İ MAHZA ile/ve/||/<> ADÂLET-İ İZÂFİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47556 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AF... |

AF... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 2 katkı )


- AFAZİ ile AFONİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35249 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Söz yitimi. İLE Ses yitimi. )

- ÂFET ile ÂFÂT[< ÂFET]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16917 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük felâket, belâ. | [mec.] Çok güzel insan. İLE Belâlar, musibetler. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AG... |

AG ile başlayan FaRkLaR...
( 1 FaRk, 1 katkı )


- AGLÂL[< GALEL] ile AGLÂL[< GULL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16918 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağaçlar arasından akan sular. İLE Boyuna geçirilen zincirler. | Prangalar. | Kelepçeler. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AH... |

AH... ile başlayan FaRkLaR...
( 24 FaRk, 24 katkı )


- AH ile ÂH ile ÂH[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16920 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ah, yazık. İLE Kardeş. | Dost. İLE Âferin, bravo anlamına kullanılır. )

- AHAD ile ÂHÂD[< AHAD] ile AHADD[< HADD]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16921 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir. [sayı] | Kişi, kimse. İLE Birler, birden dokuza kadar olan sayılar. İLE [daha/çok/pek] Keskin. )

- AHBÂS[< HABS] ile AHBÂZ[< HUBZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16922 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Su bentleri. | Su bentleriyle meydana getirilen havuzlar. | Hapisler, zindanlar. | Gayr-i meşrut vakıf durumunda bulunan topraklar ya da binâlar. İLE Ekmekler. )

- AHBEL ile AHBEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16923 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Böğrülce danesi. İLE Divâne, deli, kaçık. )

- AHDA' ile AHDA'
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16924 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [daha/çok/pek] Alçak gönüllü, halîm, itaatli. İLE En hud'acı, çok aldatıcı. | Kişinin ensesine yakın iki damar. )

- AHDEB ile AHDEB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16925 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kambur. İLE Kimsenin oy ve düşüncesini beğenmeyen. Uzun boylu ahmak. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AJ... |

AJ... ile başlayan FaRkLaR...
( 0 FaRk, 0 katkı )Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AK... |

AK... ile başlayan FaRkLaR...
( 40 FaRk, 44 katkı )


- AKAÇ ile AKAK ile AKI ile AKILGA ile AKIM ile AKINDIRIK ile AKINTI ile AKIŞKANLAŞTIRICI ile AKITMALIK ile AKMA ile AKMALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37956 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Birikmiş suları akıtmaya yarayan boru, oluk ve benzeri araç. | Temel düzeyindeki suları toplayıp yapıların uzağına akıtan, yeraltı su borusu. İLE Su, hava, duman gibi akışkan şeylerin geçip gitmesine yarayan, her tür yol, akımlık. İLE Işık kaynağının, 1 saniyede çevresine yaydığı ışık enerjisi/akısı.[Akı birimi, lümen'dir.] İLE Suların akması için bir duvarda bırakılan düşey yarık. İLE Üslûp niteliği taşımayan sanat görüşü, çığır. | Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik gibi kuvvetin, herhangi bir yöne doğru yer değiştirmesi, çereyan. İLE Ağaç sakızı, reçine. İLE Eğim. İLE Beton akışkanlaştırıcı. İLE Çatı kaplama işlerinde, yedirmelik ya da kurşun şerit ile örtülü birleştirme ya da tonoz geçmesi. İLE Bir gerece uygulanan gerilme sabit kaldığı halde şekil değiştirmenin artması. İLE Sokak ve bahçe yollarının iki yanında ya da ortasında, suların akıp gitmesi için yapılan oluk. )

- AKADEMİ = ACADEMY[İng.] = ACADÉMIE[Fr.] = AKADEMIE[Alm.] = ACADEMIA[İsp.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39154 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKAM ile AKAM[ka uzun okunur]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16937 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kısırlık. İLE Kısır, çocuksuz. | Tedavi olanağı bulunmayan hastalık. [ÂKIM: Kısır. | Verimsiz.] )

- AKAR SU ile/ve AKAN SU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/12890 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Potansiyel. İLE/VE Süreklilik. )

- AKATLAR ile/ve AKARETLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16469 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKBABA ile AKSIRTLI AKBABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48324 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AL... |

AL... ile başlayan FaRkLaR...
( 43 FaRk, 53 katkı )


- AL ile AL ile Al.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35261 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aldatma, dek, dolap, hile. İLE Kırmızı, kızıl, kanın rengi. | Kırmızı renkte olan. | Dorunun açığı, kızıla çalan. | Yüze sürülen pembe düzgün, allık. İLE Alüminyum'un simgesi. )

- ÂL ile ÂL ile ÂL[< ULÜVV]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16944 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hîle, düzen, dek. İLE Aile. | Evlât. | Sülâle. İLE Yüce, yüksek. )

- ÂLÂ ile ALA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39908 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İHSANLAR, BAHŞİŞLER | ÜSTÜN | KİRLETEN )

- ALÂ ile ALÂ, ALE ile A'LÂ ile ÂLÂ[Ar. < EYL] ile ÂLÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16945 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rütbece yükseklik, büyüklük, şeref, şan. İLE Üst, üzere. İLE [daha/çok/pek] Yüksek. İLE İhsanlar. İLE Kirleten. )

- ALA ile ALÂ ile ÂLÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/10172 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karışık renkli. İLE Üstün. İLE İhsanlar, bahşişler. | Kirleten. | Pekiyi. )

- ALAK ile ÂLÂK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16947 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pıhtılaşmış kan. | Sülük. İLE Sakız. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AM... |

AM... ile başlayan FaRkLaR...
( 11 FaRk, 11 katkı )


- AM ile ÂM[çoğ. A'VÂM] ile AMM[çoğ. AMMÂT] ile ÂMM[< UMÛM] ile HAMM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16948 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sevgi. | İstek, istemek, istenilen. | Dişillik örgeni, vajina. İLE Yıl, sene. İLE Amca. İLE Genel/umûmî, herkese ait. İLE Şiddetli hararet. )

- ÂMÂ-İ MUTLAK ile/<> ÂMÂ-İ İZÂFÎ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35537 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HİCÂB-I CELÂL: Mutlak körlük. )

- AMÂ ile A'MÂ ile AMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35540 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Körlük, görmezlik, manevi körlük, bilgisizlik. | Yağmur bulutları. | Altında ve üstünde hava bulun(may)an bulut. İLE Kör. | Bilgisiz/cahil. İLE Bağlaç, fakat. )

- AMAÇ ile/ve/||/<> AMAÇLILIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/52654 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AMASYA ile AMASRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18956 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orta Karadeniz'de. [Çorum - Merzifon - Amasya] İLE Batı Karadeniz'de. [Zonguldak - Bartın - Amasra] )

- AMAZON[Lat.] ile AMAZON
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39947 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Memesiz. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AN... |

AN... ile başlayan FaRkLaR...
( 73 FaRk, 86 katkı )


- ÂN-I DAİM ile/ve/değil/<>/< ÂN-I MUHAYYEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32727 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AN'ANÂT ile ANÂNET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16956 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelenekler, rivâyetler. İLE Eşeysel güçsüzlük, iktidarsızlık. )

- AN'ANE ile/değil ANNEANNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9110 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gelenek. İLE/DEĞİL Annenin annesi. )

- AN ile ÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16950 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( -dan, -den. [ANH, ANHÂ] İLE En kısa süre. )

- ÂN ile ÂN-I DAİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/39964 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Güneş. )

- AN ile AN ile AN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35271 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir bölümü. Kıpı, lahza, dem. İLE İki tarla arasındaki sınır. İLE Canlının, duygu ve davranışlar dışındaki süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü.[An bulanıklığı/yorgunluğu.] )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AP... |

AP... ile başlayan FaRkLaR...
( 2 FaRk, 585 katkı )


- API ile API
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44575 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Amerikan Petrol Enstitüsü[American Petroleum Institute] İLE Uygulama Programlama Arayüzü[Application Programming Interface] )

- APSİS[Fr. ABSCISSE < Lat.] ile APSİS[Lat.]/APSİT[Yun. APSİS, İDOS: Daire, tonoz.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38025 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yönlü bir eksen üzerinde, bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri. | Bir düzlem içinde bir noktanın yerini belirlemeye yarayan koordinatlardan yatay olanı. | Bir noktanın uzaydaki yerini belirlemeye yaraya ana çizgilerden yatay olanı. İLE Kiliselerde, koronun arkasında bulunan ve camilerine mihrap kısmının karşılığı olan, yarım daire ya da yarım çokgen şeklinde, çoğu tonozlo örtülü bölüm. [Apsitler, çoğu zaman apsidiyollerle çevrili olurlar. Roma'lılar, yapı dışına taşan yarın daire şeklindeki gözlere, absida derlerdi. Bazilikaların uclarında bir absida bulunurdu. Kiliselerdeki apsitlerin kökeni budur.] )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AR... |

AR... ile başlayan FaRkLaR...
( 52 FaRk, 55 katkı )


- AR[Fr. < Lat.] ile AR ile Ar
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35276 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tarım alanları için yüz metrekare değerinde yüzey ölçü birimi. Bir ar, kenarı on metre olan bir karenin alanıdır. İLE Utanma, utanç duyma. İLE [kimya] Argon'un simgesi. )

- ARTTIRMA ile/değil ARTIRMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11795 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ARÂ' ile ÂRÂ'[Ar. < RE'Y] ile -ÂRÂ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16961 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bölge, mıntıka/mıntaka. İLE Oylar. İLE Süsleyen, bezeyen. [Dil-ârâ] )

- ARAB ile ÂRÂB[< İREB, İRBE] ile A'RÂB[< ARAB]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16962 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Irak, Şam, Hicaz, Yemen, Mısır'da ve Afrika'nın kuzeyinde bulunan semitik kavmin genel adı. İLE Akıllar, zekâlar. | Hâcetler. | Hîleler, dekler, oyunlar. İLE Çöl Arapları. )

- ARABÂN-KÜRDÎ ile ARABÂN-NİGÂR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38854 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dede Efendi'nin düzenlemesi/terkibi olduğu kabul edilebilecek olan az kullanılmış mürekkep bir makamdır. [Beyâtî-arabân makamına bir kürdî dörtlüsü eklenerek oluşturulmuştur] İLE Adı anonim bir edvâr-ı ilm-i mûsikîde geçen makam. )

- ARADIĞIN SÜRECE/KADAR ARARIM değil ARAMADIĞIN KADAR ARAMAM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/33115 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AS... |

AS... ile başlayan FaRkLaR...
( 29 FaRk, 31 katkı )


- AS- ile AS ile AS ile As
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35283 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ast sıfatının kısaltılmışı. Eklendiği sözcüğün, daha aşağı derecelisini anlatan, yeni sözcükler türetmeye yarayan ön ek. İLE Kutup gelinciği. Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli, etçil bir hayvan. Kakım, ermin. [Lat. MUSTELA ERMINEA] İLE İskambil kâğıtlarında, bir. | Bir işte, başta gelen. [Assolist] İLE Arsenik'in simgesi. )

- ÂS ile ÂS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16980 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mersin ağacı. İLE Değirmen. | Kakum denilen bir hayvan. )

- ASÂ ile ÂSÂ[Fars.] ile -ÂSÂ, ÂSÂY[Fars.] ile A'SÂ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16981 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Değnek, sopa. | Dervişlerin taşıdıkları sopa. İLE Esneme. | Ciddilik, vakar. | Süs, bezek. İLE ... gibi. İLE Değnekler, sopalar. )

- ÂSÂB[< ESEB] ile ÂSÂB ile A'SÂB
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16982 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin alt kısmında çıkan kıllar, kasık kılları. İLE Sinir, damar. İLE Sinirler. )

- ÂSÂL ile ÂSÂL[Fars.] ile ÂSÂL[Ar. < ASÎL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16983 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ahlâk. İLE Temel, kök. İLE İkindi ile akşam ya da yatsı arasındaki zamanlar. [Bİ-L-GUDÜV-Vİ VE-L-ÂSÂL: Sabah-akşam.] )

- ASALE ile ASÂLÉ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16984 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok zehirli bir yılan. İLE Bal peteği. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AT... |

AT... ile başlayan FaRkLaR...
( 25 FaRk, 27 katkı )


- ATA[Türkçe] ile ATÂ'[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17010 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baba. | Dedelerden/büyükbabalardan her biri. | ATATÜRK sözcüğünün kısaltılmış biçimi. İLE Bağışlama, bahşiş. [> TEÂTÎ] )

- ATAL[çoğ. A'TÂL] ile ÂTÂL[< ITL]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17012 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gövdenin örtülü olmayan bir yeri. [özellikle ense] | Tüm gövde. | Bir kişinin güzelliği. İLE Koltuk altları. | Böğürler. | Yanlar, kenarlar. )

- ATBÂ'[< TIB] ile ATBA' ile ATBÂ[< TABY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17013 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dereler, kanallar. İLE En pis. İLE Meme başları. )

- ATEŞ ÇİÇEĞİ ile ATLAS ÇİÇEĞİ ile ÇADIR ÇİÇEĞİ ile ÇUHA ÇİÇEĞİ ile GÜZELHATUN ÇİÇEĞİ HANIMELİ(HONEYSUCKLE) ile ITIR ÇİÇEĞİ ile İPEK ÇİÇEĞİ ile KAHKAHA ÇİÇEĞİ ile KÜPE ÇİÇEĞİ ile LÂVANTA ÇİÇEĞİ ile MAHMUR ÇİÇEĞİ ile MUM ÇİÇEĞİ ile PEYGAMBER ÇİÇEĞİ ile SALON ÇİÇEĞİ ile SARAY ÇİÇEĞİ ile TELGRAF ÇİÇEĞİ ile YAYLA ÇİÇEĞİ ile YILAN ÇİÇEĞİ ile YILDIZ ÇİÇEĞİ ile ÖLMEZ ÇİÇEK ile GELİNCİK ÇİÇEĞİ(POPPY)[Lat. FRITILLARIA IMPERIALIS]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13039 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ATEŞ TOPRAĞI ile ATEŞ ÇİMENTOSU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/38045 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İçinde SiO2 ve alümin[Al2O3] bulunan, mineraller bakımından zengin, ergime noktası 1600 °C'nin üstünde olan ve ateş tuğlası yapımında kullanılan kil. İLE Ateş tuğlası yapımına elverişli, ateş toprağı ile yapılan, ateşe dayanıklı çimento, yüksek alüminli çimento. )

- ATEŞ ile/değil ÂTAŞ[Ar.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/20527 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Susuzluk. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AV... |

AV... ile başlayan FaRkLaR...
( 9 FaRk, 10 katkı )


- AVAGADRO SAYISI ile AVAGADRO YASASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37218 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir moldeki molekül sayısı ve değeri, yaklaşık 6,02 10²3 olan bir sayı. İLE 0 °C sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta herhangi bir gazın, bir molü 22,4 L hacim kapladığını ifade eden yasa. )

- AVAL ile AVAL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35292 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir ticaret senedinde, üçüncü bir kişinin ödemeden sorumlu olanlar yararına, alacaklılara karşı senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence. İLE Saflığı, sersemlik derecesine varan kişi. )

- AVARA ile AVARA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35293 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bir geminin, başka bir gemiden ya da kıyıdan açılması. | Kıyıya dayanılarak, sandalın açılması için kürekçilere verilen komut. İLE İşe yaramaz, kötü. | Üzerinde döndüğü ve kendini taşıyan milden bağımsız olarak çalışan düzenek. )

- AVÂZ[Ar.] ile ÂVÂZ[Fars.] ile A'VÂZ[Ar. < İVAZ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17019 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nefret. İLE Ses, sedâ. İLE Bedeller, karşılıklar. )

- AVRASYA:
ASYA[< ASIA, ASIE]
ile/ve AVRUPA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18875 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 40 milyon km². İLE/VE 10 milyon km² )

- AVRUPA BİRLİĞİ ZİRVESİ ile/ve/||/<> AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53234 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AY... |

AY... ile başlayan FaRkLaR...
( 41 FaRk, 45 katkı )


- AY ALTI (ÂLEM) ile/ve AY ÜSTÜ (ÂLEM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/15924 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fizik. İLE/VE Matematik. )
( Doğrusal hareket vardır. İLE Doğrusal hareket yoktur. )
( METAFİZİK - (ÖTESİ) MATEMATİK - (ÜSTÜ) FİZİK - (ALTI) )
( Klâsik kozmolojide, Ay feleğinin altında bulunan, dört unsurun, toprak, su, hava ve ateş, karışımından meydana gelen, madenler, bitkiler, hayvanlar ve insan ile metereoloji olgu ve olaylarının yer aldığı, çizgisel hareketin hakim olduğu, oluş ve bozuluş dünyası. İLE/VE Klasik kozmolojide, atlas feleği ile ay feleği arasında yer alan, esirden meydana gelmiş, dairesel hareketin hakim olduğu, mahiyetini kozmoloji, heyetini ise astronominin incelediği dünya. )

- AY MAYMUNU ile AY AY LEMURU[MAYMUN değil!]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48020 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Asya ile Avustralya arasındaki cennet adalarında yaşarlar. İLE Madagaskar'da yaşarlar. )
( ... İLE Yeterli miktarda yiyecek bulabilmek için arayış sırasında, bir gecede, 3 km. yol almış olurlar. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

| AZ... |

AZ... ile başlayan FaRkLaR...
( 7 FaRk, 7 katkı )


- AZAP ile AZAP
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35307 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dünyada günah işlemiş olanlara, ahirette verilecek ceza. | Büyük sıkıntı, ezinç. İLE Çiftlik uşağı. | Anadolu beyliklerinde, donanmada kullanılan asker. )

- AZÎM/E[< AZAMET] ile ÂZİM[< AZM]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17029 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyük, ulu, iri. İLE Niyetli, kesin karar veren. )

- ÂZİME[Ar.] ile ÂZİME[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40122 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kıtlık yılı. İLE Cuma günü. | Bayram günü. )

- AZİMUT ile/ve/<> MANYETİK AZİMUT ile/ve/<> AZİMUT AÇISI ile/ve/<> AZİMUT PUSULASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/36551 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sabit bir nokta ya da kutup etrafında bir açıyla ölçülen konum, tepe noktası. İLE/VE/<> Manyetik kuzeye bağlı azimut. İLE/VE/<> Gök küresinin herhangi bir noktasıyla güney yönü arasındaki açı. İLE/VE/<> Herhangi bir gökcisminden kerteriz alarak, onun manyetik güney açısını belirlemek için kullanılan pusula. )

- ÂZÎR[Fars.] ile ÂZÎR ile ÂZÎR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/17030 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ağrı, sızı, akıntı, ıstırap. | Azar. İLE Özür, özür dileyen. İLE Biçilmiş ekinin tarlada satılması. )

- AZMAK ile AZMAK ile AZMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35308 (Bu başlığa ve (olası) açıklamalarına, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taşkınlıkta ileri gitmek, kötülüğünü artırmak. | Denizin, ırmağın kabarması/yükselmesi. | Etkili, tehlikeli duruma gelmek. | Eşeysel duyguları artmak. | Çamaşırın, artık beyazlatılamaz duruma gelmesi. | İki ayrı ırktan doğmak. [Katır, Liger, Tigon gibi.] İLE Yolunu kaybetmek/şaşırmak. İLE Su birikmiş çukur ya da hendek. )


Bu bölümün devamı için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this part!... )

 
 

Bu sayfanın genişletilmiş içeriği için üyeliğiniz/katılımınız gerekmektedir!...
( This part needs your membership/participation to see as extended content of this page!... )

Kullanıcı Adı / Username


Şifre / Password
 • Yeni Üyeliğinizi/Katılımınızı başlatmak için burayı tıklayınız...
  ( Click here to start your membership/participation... )
 • Bu sayfa 01 Ocak 2019 itibariyle 74 kez incelenmiş/okunmuştur.

   

   

  FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
  grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
   

  6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com
        FaRkLaR Kılavuzu
        GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

  Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!